Léčba Parkinsonovy choroby konopím? (STUDIE & VÝZKUM 2019)

Léčba Parkinsona konopím / marihuanou (Nejvýznamnější studie) 

  • Vědci se možností léčby Parkinsona pomocí marihuany zabývají již dlouhá léta 
  • V dnešním článku se dozvíte, jaké jsou naše momentální vědecké poznatky v oblasti léčby Parkinsonovy choroby konopím  

Následující informace jsou založeny na nejnovějších studiích a také na zasedání expertů Parkinsonovy nadace, hostované doktorem Benzi M. Klugerem, profesorem oboru Neurologie a psychiatrie na coloradské státní univerzitě. 

V krátkém shrnutí se v oblasti alternativní pomoci konopím při Parkinsonově nemoci jedná o následující studie (detailnější informace pročtěte dále v článku): 

  • Randomizovaná klinická studie kontrolovaná placebem prokázala, že během použití dvou různých dávek CBD oleje v kapsli došlo ke zlepšení kvality života a snížení třesu u 21 pacientů trpících na Parkinsona 

  • Studie z roku 2014 zpozorovala zlepšení třesu u celkově 22 pacientů trpících na Parkinsona během léčby konopím (aplikace kouřením) 

  • CBD kapsle dále pomohly šesti pacientům trpícím na psychózu způsobenou Parkinsonem (halucinace, paranoia, falešné představy) během výzkumu z roku 2009 

  • Další studie z roku 2014 ohlásila, že CBD tablety zklidnily spánek u pacientů trpících na Parkinsona. Tito pacienti před započetím léčby zápasili s poruchou spánku projevující se aktivním sněním, během kterého sebou pacient škube nebo se jinak hýbe a probouzí.  

konopí léčba parkinsonovi choroby

Marihuana a Parkinsonova nemoc: Co vlastně víme? 

Pacienti trpící na Parkinsonovu chorobu i jejich pečovatelé se často ptají na stejnou otázku: Je možné Parkinsona vyléčit pomocí léčebného konopí 

Vědci po celém světě se až donedávna o možnou terapii Parkinsona marihuanou nezajímali dostatečně do hloubky, což se odrazila v malém množství studií, které navíc nebyly schopny dojít k žádnému definitivnímu závěru.  

Nicméně, pacienti i badatelé jsou na možnosti léčby Parkinsona zvědaví čím dál více a my se tak nyní máme možnost podívat na oficiální výzkum z Izraele, který zahrnuje více jak 2,700 starších pacientů. 

Co může konopí / marihuana pacientům nabídnout? 

Zralé samičí rostliny konopí ve svých květech obsahují léčebné látky - kanabinoidy.  

Působením kanabinoidů (zejména THC a CBD) dochází k ovlivnění takzvané endokanabinoidní soustavy těla. Receptory této soustavy se mimo jiné nachází také v mozku a celém nervovém systému těla.  

Pokud se chcete o působení léčebného konopí a kanabinoidů nebo endokanabinoidním systému dozvědět více, doporučuje pročíst tyto články:  

Nicméně, v dnešním článku přejdeme rovnou na výzkum působení konopí při Parkinsonově nemoci. 

konopí semena parkinson alternativní léčba

Parkinsonova choroba: Vědecké poznatky o léčbě konopím 

Jakou roli hrají endokanabinoidy v průběhu Parkinsona?  

Vědci jsou si nyní vědomi, že mozková oblast basálních ganglií, která je během Parkinsona napadená, je zároveň plná endokanabinoidních receptorů.  

V této oblasti se nachází jak receptor CB1, které jsou součástí primárně nervové soustavy, tak receptory CB2, které se starají o funkce imunitního systému.  

Konopí proti třesu během Parkinsona 

Zajímavých zjištění vědci dosáhli rovněž během pokusů na myších, které byly dlouhodobě vystaveny působení levodopy 

Léčba preparáty levodoby je u pacientů trpících na Parkinsona spojována s postupným vývinem nežádoucích pohybů a záškubů těla.  

Během podávání léčebného konopí nemocným myším se jejich třes a frekvence záškubů markantně snížily.  

Starším lidem konopí (včetně pacientů s Parkinsonem) dle studií pomáhá 

Další z novodobých studií nám napovídají, že je léčebné konopí dost možná efektivním medikamentem pro starší osoby.  

Pozitivní účinky marihuany se v oblasti úlevy od symptomů nemocí projevily mimo Parkinsonovy choroby přínosně i v případě rakoviny a obzvláště bolesti 

Tyto poznatky byly součástí reportáže zveřejněné ve vědeckém žurnálu “European Journal of Internal Medicine” 

“Více než 18 % účastníků výzkumu potvrdilo, že jim léčebné konopí nejen ulevilo od bolesti, ale že byly navíc schopni postupně kompletně vysadit veškeré předepsané opiáty.” 

Povědomí o léčebných efektech konopí je v posledních letech na vzestupu a netýká se jen mladých. Právě naopak, jedna z nejvíce zaujatých demografií jsou právě osoby v postarším věku.  

“I přesto, že starší pacienti představují velkou a stále rostoucí část uživatelů konopí, stále je zde zásadní nedostatek studií zajímajících se o to, jak je tato demografie marihuanou ovlivněna.  

Starší osoby často trpí na neurodegenerativní poruchy typu Parkinsona či Alzheimera, zraňují se během častých pádů, trpí na nepohyblivost a ztuhlost těla a mají problémy se sluchem a zrakem,” vysvětluje doktor Victor Novack, profesor na univerzitě Ben Gurion v Izraeli.  

bylinky studie výzkum terapie parkinsona

Victor Novack je rovněž vedoucím institutu pro klinický výzkum léčebného konopí Soroka 

Jeho tým na univerzitě se právě kvůli stoupajícímu trendu a oblíbenosti konopí mezi staršími rozhodl prozkoumat, jestli je konopí pro seniory bezpečné, a jestli má z léčebného hlediska vůbec co nabídnout.  

Výsledkem je masivní studie “Epidemiologická charakteristika, bezpečnosti a efektivnost léčebného konopí u seniorů”, která zkoumala efekty konopí na 2,736 pacientech ve věku minimálně 65 let.  

Léčebné konopí vědci obdrželi od největšího oficiálního poskytovatele pro Izrael, organizace Tikun Olam 

Badatelé se pacientů během studie ptali, jak na ně marihuana působí. Mezi hlavní parametry patřila například míra snížení bolesti.  

Dále se vědci zajímali o to, zdali se u pacientů během šesti měsíců užívání konopí neobjevily jakékoli negativní účinky na psychiku či tělo.  

“Senioři si ve výsledku chválili zejména minimální vedlejší efekty léčby, snížení bolesti a celkové zlepšení kvality života.” 

Alternativní léčba marihuanou, Parkinson a budoucí výzkum... 

Dosavadní studie naznačují, že léčebné konopí a kanabinoidy v něm obsažené mají pacientům co nabídnout.  

Slibné efekty konopí se projevily zejména v oblasti léčby třesu a odbourávání nechtěných pohybů způsobených levodopy. 

I přesto, že jsou výsledky studií nadějné, objevilo se i pár smíšených signálů, které budou badatelé nuceni dále prozkoumat.  

Dále je třeba zmínit, že věda zatím nemá ani zdaleka jasno v tom, jaké míra dávkování konopí je nejúčinnější. Badatelé jsou taktéž na pozoru ohledně potenciálních interakcí mezi jednotlivými léky.  

Budoucí výzkum se tak bude zaměřovat zejména na tyto otázky. Léčebný potenciál však konopí skýtá i v případě Parkinsona a věda si je tohoto faktu nyní plně vědoma, což se odrazí v mnoha navazujících studiích.  

Další aktuální informace ze světa léčebného konopí se dočtete pravidelně v naší sekci Blog 

Léčba konopím, případ z praxe

„Komentář Mgr. Dušana Dvořáka, ředitele Edukativní konopné kliniky:

Začátek terapie, červenec 2010.

Nemocná žena užívala 2-3 x denně lžičku konopného prášku do jídla s obsahem tuku v tříměsíčních intervalech (s pauzami).

Konopí pocházelo z výzkumnické farmy odborné společnosti Konopí je lék, o.s. z úrody roku 2008, s nízkým obsahem THC v květu (cca 3% - 5% THC), prášek obsahoval rovněž konopný list, vše v přirozeném poměru jako na roslině, která byla zpracována jako celek na zelenou sušinu.

Konopný prášek ze zelené sušiny si nemocná připravovala sama doma (10 min. pečení na teflonové pánvi) dle spotřeby na cca 14 dní dopředu (riziko oxidace).

Dnes si nemocná žena se souhasem lékaře sama pěstuje odrůdy konopí doporučené Edukativní konopnou klinikou a od podzimu 2011 bude zcela samostatná a nezávislá na lécích i Edukativní konopné klinice. Manžel nemocné se vzdělává, jak konopí správně pěstovat a zpracovávat. “

O čem píšeme

Důležité odkazy týkající se léčebných účinků konopí: konopná mastlékařská marihuanaaktivní látky v konopírizika a benefity konopí

Studie: 

“Marijuana and Parkinson's: What Do We Really Know?” Parkinson's Foundation, 14 Jan. 2019, parkinson.org/blog/research/Marijuana-and-Parkinsons-What-Do-We-Really-Know.

“Figure 2f from: Irimia R, Gottschling M (2016) Taxonomic Revision of Rochefortia Sw. (Ehretiaceae, Boraginales). Biodiversity Data Journal 4: e7720. Https://Doi.org/10.3897/BDJ.4.e7720.” doi:10.3897/bdj.4.e7720.figure2f.

Časté dotazy

ALS je zkratka pro amyotrofickou laterální sklerózu. Je to velmi vzácné nervosvalové onemocnění, kvůli kterému mozek přestává ovládat veškeré svaly v těle. Ve finále je člověk jako vězeň ve vlastním těle, neboť není schopen ovládat své tělo, ale mysl mu stále funguje. Touto nemocí trpěl například Stephen Hawking. Konopí je známý antioxidant a pomáhá snížit škody na nervových tkáních. CBD je silným neuroprotektantem a tak může být nápomocný ke snížení problémů spojené s ALS.

Jde o následek amputace, kdy má člověk pocit, že chybějící končetina je stále připevněná k tělu a je zdrojem bolesti. Příčina fantomovy bolesti není známá, studie však prokázaly, že je spojená s míchou, mozkem a nervovou soustavou. Tělo a nervový systém, který byl spojený s amputovanou končetinou jako by nebyly smířeny s tím, že daná končetina chybí. K těmto pocitům může docházet při úzkosti a stresu. V takovém případě je vhodné řešení CBD, které má pozitivní vliv na zklidnění nervového systému. Při užití CBD oleje pacient pocítí téměř okamžitou úlevu od psychické zátěže.

Fibromyalgie je nevyléčitelný bolestivý syndrom, který může postihovat celé tělo. Bolest se může vyskytnout ve svalech, kostech i vazech. Je to velmi těžko diagnostikovatelná nemoc. Příčiny nemoci nejsou dosud známy. Každý pacient může bolest pociťovat jinak, například jako vrtání, pálení, řezání a nebo jako tupou bolest. CBD může ovlivnit fybromyalgii díky jeho vlivu na endokanabinoidní systém. Dokáže ovlivnit chod buněk, které způsobují zánět v nervovém systému. CBD je taktéž známý a nápomocný svými protizánětlivými a analgetickými vlastnostmi.

Křeče jsou mimovolné nepředvídatelné prudké stahy svalů. Vznikají buď z nedostatečného krevního zásobení pracujícího svalu nebo poruchou odplavování odpadních látek, které při svalové práci vznikají. Většinou jsou křeče krátkodobé a nijak nebezpečné. Prevencí může být přiměřená fyzická aktivita, dostatek minerálů v těle a dodržování pitného režimu. Stejně tak může k prevenci pomoci užívání konopného semínka, který má vysoký obsah minerálů, konopné masti či oleje.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Neurodegenerativní onemocnění jsou následkem narušení funkcí centrální nervové soustavy. K těmto onemocněním patří například Parkinsonova choroba, u které je již veřejně známo, že konopí přispívá k její léčbě. Pacienti trpící touto chorobou zaznamenali po inhalaci konopí výrazné zlepšení motorických funkcí. Při Parkinsonově ale i Alzheimerově chorobě je ideálním řešením užívat konopí například v podobě konopných tyčinek.

Neurologické potíže jsou spojeny s lidským nervovým systémem, při těchto potížích je napadán a poškozován. Do neurologických potíží řadíme onemocnění jako je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, epilepsie nebo migréna. Tyto choroby jsou často spojovány s vyšším věkem a můžeme je označovat jako civilizační onemocnění, tedy že jsou spojeny s moderním životem. V neurologii se více používá cannabis sativa díky jejímu lékařskému využití, cannabis indica má naopak větší množství omamných látek. CBD oleje vyráběné z konopí se pyšní několika léčebnými účinky, využívají se při depresích, úzkostech, třesu, nevolnosti a také mohou být velmi nápomocné právě přímo při léčbě Parkinsona nebo Alzheimera.

Parkinsonova nemoc je chronické nevyléčitelné onemocnění. Při parkinsonu mozek vydá příkaz, které tělo není schopné vykonat. Příčina vzniku nemoci není známa. Příznaky nemoci je především třes rukou, ztuhlost končetin, křeče a spánkové poruchy. Parkinsonova choroba nelze zcela vyléčit, avšak existují možnosti, jak příznaky zmírnit. Mezi tyto nejúčinnější možnosti patří CBD. Pomocí CBD produktů do těla pacient dostane kanabinoidy, které se váží na endokanabinoidní systém a napomáhají nervové soustavě. Nejlepším způsobem jak dostat tyto kanabinoidy do těla jsou konopné CBD oleje, na kterých nevzniká závislost a nejsou psychoaktivní.

Parkinsonova choroba je dlouhodobá porucha centrálního nervového systémů. Jejími příznaky jsou zejména třes, ztráta automatických pohybů, změna řeči, změna v psaní, zpomalené pohyby a tuhé svaly. CBD může prokazatelně přispívat k léčbě poruchy spánku, psychózy a zhoršeného pohybu, které jsou spojeny s Parkinsonovou chorobou. Zároveň je CBD protizánětlivý a je skvělým neuroprotektantem. Doporučovaným způsobem užití CBD při léčbě Parkinsonovy choroby jsou kapky CBD oleje pod jazyk.

Spánková apnoe je vážná porucha spánku, při které pacient v podstatě přestává dýchat. Nemoc narušuje přísun kyslíku a spánek. Symptomy spánkové apnoe mohou být následující: hlasité chrápání, přerušované dýchání ve spánku, náhlé probouzení, ranní bolesti hlavy, podrážděnost, ospalost. Spánková apnoe může vést k psychickým problémům, jakými mohou být úzkosti, deprese nebo panické ataky. Pro tyto problémy jsou vhodné extrakty ze CBD, které výrazně zklidňují nervovou soustavu.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

Svalová dystrofie je genetická vada, která způsobuje ochabování svalstva. Postupně může zasáhnout kosterní, dýchací i srdeční svalstvo. Příznaky svalové dystrofie jsou ochabování, ztuhnutí a zkracování svalů, oslabení svalových vláken, omezování chůze a slábnutí dýchacích funkcí. Konopí má protizánětlivé a neuroprotektivní účinky, chrání buňky a zlepšuje funkci mitochondrií. Z toho důvodu mohou být konopné přípravky jako jsou CBD oleje nebo konopné masti pomocníkem k úlevě od bolesti při svalové dystrofii.

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 06/04/13
(Aktualizováno: 08/31/21)