Bezpečnost a účinnost léčebného konopí u fibromyalgie (STUDIE 2019)


Efektivní a účinná léčba fibromyalgie (chronické bolesti) je pro lidstvo stále záhadou. Konopí by ale mohlo být řešením.
Výtah ze studie


Chronická bolest může být léčena lékařským konopím. Stále ale máme dostupné velmi nedostačující důkazy, které by podporovaly užití léčebného konopí v léčbě fibromyalgie. Cílem této studie bylo prozkoumat charakteristické rysy, bezpečnost a účinnost léčebného konopí.


Využitá metoda:

Během studie se každých šest měsíců pozorovali pacienti s fibromyalgií, kteří souhlasili s vyplněním dotazníku na specializované klinice. Tato pozorování probíhala během let 2015 až 2017.


Výsledky:

Celkem se výzkumu zúčastnilo 367 osob z nichž bylo 301 žen. Průměrný věk testovaných byl 52.9 let. 28 pacientů (7.6%) ukončilo svou léčbu do půl roku od zahájení výzkumu. Intenzita bolesti (stupnice od 0 - 10) se snížila z 9 na 5. Průměrně 70.8% osob se po daném půl roce dočkalo nějakého výsledku spojeného s léčbou.

Dle různých analýz ovlivňuje výsledky výzkumu věk nad 60 let, obavy z léčby konopím, spasticita a předchozí užívání konopí. Mezi nejčastější vedlejší účinky patřila malátnost (7.9%), suchost v ústech (6.7%) a problémy s trávicí soustavou (5.4%). Všechny účinky ale byly velmi slabé.


Závěr: 

Zdá se, že je lékařské konopí bezpečným a účinným alternativním lékem při léčbě fibromyalgie a jejích příznaků. Proto se doporučuje standardizace léčivých sloučenin.


Klíčová slova studie: léčebné konopí, fibromyalgie, kvalita života, chronická bolest


Autoři studie: Iftach SagyLihi Bar-Lev SchleiderMahmoud Abu-ShakraVictor Novack
Více z této studie si můžete přečíst na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616435/. Celá studie je v anglickém jazyce.

Zdroj fotografie: pixabay.com (autor: geralt)

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD, CBD a Bolest mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/30/19
(Aktualizováno: 11/12/20)