Užívání konopí a riziko tuberkulózy: systematické shrnutí (STUDIE 2019)


Nová studie se zabývá vztahem mezi užíváním konopím a možným vypuknutím tuberkulózy.








Výtah ze studie



Pozadí studie:

Konopí bylo identifikováno jako možný rizikový spouštěč vypuknutí tuberkulózy. Jelikož se jedná o nejvíce užívanou nelegální látku v západní části světa, tak je toto velmi důležitou otázkou týkající se veřejného zdraví. Zaměřili jsme se na systematická shrnutí evidence ohledně vztahu mezi konopím a tuberkulózou (latentní infekcí a již aktivní nemocí), abychom informovali o současné, ale i budoucí prevencí před tuberkulózou a šířili osvětu o bezpečnostních strategiích.



Využité metody:

Celou studii jsme založili na systematickém přezkoumání dostupných zdrojů. Prohledali jsme platformy Ovid Medline, Embase a PsycInfo. Nevynechali jsme ani vyhledávače Světové zdravotnické organizace (World Health Organization / WHO) a Google Scholar. U záznamů byly prohledány záznamy všech let až do ledna 2018.

Seznamy referencí a shrnutí z konferencí byly prohledány ručně. K prohledání citací byli povoláni experti. Nezávisle na sobě se dva autoři pustili do prověření dostupných studií. K získání dat a hodnocení risku vlivu využili adaptované verze ROBINS-I (Risk of Bias in Non-randomised Studies - of Interventions). Data byla narativně syntetizována.


Výsledky:

Z dostupných 377 záznamů bylo vhodných 11 studií, které bylo možné využít. Koncepty prověřování studií byly různorodé. U šesti studií se využilo vhodných přístrojů, které umožňují přesné srovnávání. Čtyři z nich byly zaměřeny na spojení mezi konopím a latentní tuberkulózní infekcí; u všech se zjistil nějaký vztah, ale pouze u dvou byly vykázány matoucí výsledky.

Zbývající dvě studie se zabývaly vztahem mezi konopím a aktivním onemocněním tuberkulózy. Zde taktéž nebyly nalezeny žádné důkazy ohledně spojení.

Všech šest studií bylo ve “vážném” riziku ovlivnění. U zbývajících pěti studií, kde nebylo využito zmiňovaných srovnávacích přístrojů, se objevily náznaky tuberkulózy u osob užívajících konopí, nicméně kvalita této evidence je velmi chabá.


Závěr:

Evidence, která by podporovala vliv konopí na vznik tuberkulózy, je opravdu slabá. Toto téma potřebuje hlubší výzkum pro který je zapotřebí sesbírat důsledné a přesné informace včetně praktik, jakými se konopí užívá, dávek a frekvencí.



Doplňkový materiál u elektronické verze: Online verze tohoto článku (10.1186/s12889-019-7127-0) obsahuje doplňkový materiál, který je dostupný oprávněným osobám.

Klíčová slova studie: tuberkulóza, konopí, systematické přezkoumání, sloučená evidence




Autoři studie: Clare E. French, Caroline M. Coope, Luke A. McGuinness, Charles R. Beck, Sophie Newitt, Lauren Ahyow, Matt Hickman, Isabel Oliver.
Více z této studie si můžete přečíst zde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6660970/. Celá studie je v anglickém jazyce.

Zdroj fotografií:  wikipedia.org  (Tuberculosis_symptoms.svg: Mikael Häggströmderivative work: Adam Zábranský [Public domain])

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/01/19
(Aktualizováno: 11/12/20)