Užívání konopí a riziko tuberkulózy: systematické shrnutí (STUDIE 2019)


Nová studie se zabývá vztahem mezi užíváním konopím a možným vypuknutím tuberkulózy.
Výtah ze studiePozadí studie:

Konopí bylo identifikováno jako možný rizikový spouštěč vypuknutí tuberkulózy. Jelikož se jedná o nejvíce užívanou nelegální látku v západní části světa, tak je toto velmi důležitou otázkou týkající se veřejného zdraví. Zaměřili jsme se na systematická shrnutí evidence ohledně vztahu mezi konopím a tuberkulózou (latentní infekcí a již aktivní nemocí), abychom informovali o současné, ale i budoucí prevencí před tuberkulózou a šířili osvětu o bezpečnostních strategiích.Využité metody:

Celou studii jsme založili na systematickém přezkoumání dostupných zdrojů. Prohledali jsme platformy Ovid Medline, Embase a PsycInfo. Nevynechali jsme ani vyhledávače Světové zdravotnické organizace (World Health Organization / WHO) a Google Scholar. U záznamů byly prohledány záznamy všech let až do ledna 2018.

Seznamy referencí a shrnutí z konferencí byly prohledány ručně. K prohledání citací byli povoláni experti. Nezávisle na sobě se dva autoři pustili do prověření dostupných studií. K získání dat a hodnocení risku vlivu využili adaptované verze ROBINS-I (Risk of Bias in Non-randomised Studies - of Interventions). Data byla narativně syntetizována.


Výsledky:

Z dostupných 377 záznamů bylo vhodných 11 studií, které bylo možné využít. Koncepty prověřování studií byly různorodé. U šesti studií se využilo vhodných přístrojů, které umožňují přesné srovnávání. Čtyři z nich byly zaměřeny na spojení mezi konopím a latentní tuberkulózní infekcí; u všech se zjistil nějaký vztah, ale pouze u dvou byly vykázány matoucí výsledky.

Zbývající dvě studie se zabývaly vztahem mezi konopím a aktivním onemocněním tuberkulózy. Zde taktéž nebyly nalezeny žádné důkazy ohledně spojení.

Všech šest studií bylo ve “vážném” riziku ovlivnění. U zbývajících pěti studií, kde nebylo využito zmiňovaných srovnávacích přístrojů, se objevily náznaky tuberkulózy u osob užívajících konopí, nicméně kvalita této evidence je velmi chabá.


Závěr:

Evidence, která by podporovala vliv konopí na vznik tuberkulózy, je opravdu slabá. Toto téma potřebuje hlubší výzkum pro který je zapotřebí sesbírat důsledné a přesné informace včetně praktik, jakými se konopí užívá, dávek a frekvencí.Doplňkový materiál u elektronické verze: Online verze tohoto článku (10.1186/s12889-019-7127-0) obsahuje doplňkový materiál, který je dostupný oprávněným osobám.

Klíčová slova studie: tuberkulóza, konopí, systematické přezkoumání, sloučená evidence
Autoři studie: Clare E. French, Caroline M. Coope, Luke A. McGuinness, Charles R. Beck, Sophie Newitt, Lauren Ahyow, Matt Hickman, Isabel Oliver.
Více z této studie si můžete přečíst zde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6660970/. Celá studie je v anglickém jazyce.

Zdroj fotografií:  wikipedia.org  (Tuberculosis_symptoms.svg: Mikael Häggströmderivative work: Adam Zábranský [Public domain])

O čem píšeme

Časté dotazy

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

Vydáno: 10/01/19
(Aktualizováno: 11/12/20)