Česko slaví: 90procentní úhrada léčebného konopí!


Léčebné konopí je v Česku legální již od roku 2010, přesto ale nebylo nijak hrazeno ze zdravotního pojištění, což hodně ztěžovalo jeho dostupnost.Již začátkem tohoto roku slibovalo Ministerstvo zdravotnictví90% úhradu produktů s obsahem léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění. Minulé úterý tento návrh prošel parlamentem. Od nového roku budou pacienti platit pouze stovky korun měsíčně místo současných částek v řádu tisícovek.

Před několika měsíci řekl Ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch: ,,Uvědomujeme si, že léčebné konopí pro některé pacienty, například pobírající invalidní důchod, může být finančně nedostupné.“

,,Pacienti se proto uchylují k nelegálnímu domácímu samopěstování konopí neznámé kvality, které však může naopak poškodit jejich zdraví. Proto chceme pacientům přispět z veřejného zdravotního pojištění až 90% prodejní ceny konopí v lékárně.“

,,Díky našemu návrhu bude výše doplatku srovnatelná s doplatky u léčby chronických onemocnění.“Zdravotní pojištění v České republice


Úhrada z pojištění se bude týkat maximálně 30g léčebného konopí na měsíc.

,,Považujeme to za dostatečné, protože v dnešní době spotřebuje jeden pacient v průměru do 10g měsíčně. Potvrdilo nám to i provedené dotazníkové šetření mezi předepisujícími lékaři. Nicméně ve výjimečných případech na základě návrhu ošetřujícího lékaře po schválení revizním lékařem bude možná i úhrada nad tento limit.“ vysvětluje Ministr zdravotnictví.

Cena léčebného konopí bude nově řízená Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).
Pozitivní alternativa


,,Léčba konopím je jednoznačně alternativní způsob léčby, který se týká malého počtu pacientů. Vítáme návrh ministerstva, že těmto lidem, kterým konopí může v léčbě skutečně pomoci, bude hrazena téměř celá částka.“ uvedl předseda ČSL JEP Štěpán Svačina.

V České republice je léčebné konopí dostupné ze dvou zdrojů. Prvním je vypěstované v Česku, které nabízí SÚKL a druhým je z dovozu.

,,Konopí je v Česku pro pacienty v dostatečné zásobě.“ doplnila ředitelka SÚKL Irena Storová.


Užití konopí roste


V roce 2018 bylo léčebné konopí předepsáno 447 pacientům, což je třikrát více než předchozí rok. Kromě toho se zvýšil i počet registrovaných doktorů, kteří smí konopí předepisovat. V březnu 2019 jich bylo, dle záznamů SÚKL, 74.

Storová dodává: ,,Registrace lékařů je velice jednoduchá. Lékař nám pouze zašle písemně, emailem nebo přes datovou schránku žádost, která je z naší strany vyřízena zpravidla do jednoho, maximálně dvou týdnů.“

Spotřeba konopí se neustále zvyšuje. V roce 2018 bylo vydáno 4 800g léčebného konopí. To je skoro 4x více než v roce 2017 a dvakrát tolik než kolik se vydalo ve 2016. ,,Průměrně se jím léčí 67 pacientů měsíčně s průměrnou spotřebou 6,3g měsíčně.“ poznamenala Storová.

Zhruba 90% využití konopí se týká léčby chronické bolesti. V závěsu je roztroušená skleróza se čtyřmi procenty.

,,U pacientů s neztišitelnou chronickou bolestí vnímám konopí jako přínosné. Ačkoliv je nutné zdůraznit, že neexistuje klinická studie realizovaná v ČR, která by prokazovala jeho absolutní účinnost na chronickou bolest. V praxi se setkáváme s velkým zájmem lidí o předepsání léčebného konopí, aniž by měli problémy vhodné pro jeho indikaci. Zkrátka jen chtějí konopí a ne klasické léky.“ řekl předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP Jiří Kozák.Zdroj článku: healtheuropa.eu
Zdroj fotografií: pixabay.com (autoři: OpenClipart-Vectors, GDJ)

O čem píšeme

Vydáno: 10/02/19
(Aktualizováno: 11/12/20)