Konopí a duševní zdraví


Léčebné konopí je podporováno velkým množstvím osob. Přesto ale mezi námi stále panuje strach z konopí, a to i z toho léčebného, že může být škodlivé. Zmínky o tom, že způsobuje poruchy týkající se mentálního zdraví, jako je psychóza nebo schizofrenie, se převážně objevují v populárních médiích.


Ve Spojeném království je léčebné konopí podporováno jak veřejností, tak politiky. Jsou pro to, aby bylo dostupné pacientům, kterým může být ku prospěchu. V roce 2016 se díky anketě pořádané Populus zjistilo, že 68% obyvatelů Británie podporuje tento návrh. Minulý rok proběhla změna v zákonu týkající se legalizace léčebného konopí v Anglii, která se setkala s rozsáhlým nadšením a chválou.


Konopí a duševní zdraví


Mnoho zdravotníků je stále na vážkách ohledně míry bezpečnosti. Tyto obavy vedly i k momentální neochotě lékařů z NHS předepisovat nově zlegalizované látky. Mnoho pacientů “bere” léčebné konopí za účelem léčby širokého spektra zdravotních problémů, včetně zmírnění příznaků duševního smyslu. Nacházíme se tak v paradoxní pozici, kde někteří požívají konopí za účelem zlepšení duševního zdraví, zatímco druzí jej vidí jako spouštěč všech těchto poruch, nikoliv jako jejich lék.


Mediální předsudky

Mnoho mediálních plátků či platform se vyžívá ve vyřvávání hlášek jako je: ,,Požívání konopí může vést ke psychóze a dokonce i schizofrenii.” nebo ,,Konopím k duševním problémům!".

Kvůli takovým hláškám dochází k vyhraněným názorům, které nejsou ani pro veřejnost, ani pro lékaře jakkoliv nápomocné.

Skutečnost lze vidět pouze díky evidenci plné výzkumů a experimentů s konopím. Například nová evidence, která se týká účinnosti CBD, neomamného kanabinoidu, a jeho pomoci u osob se schizofrenií. Experiment zveřejněný v American Journal of Psychiatry se zabýval šestitýdenní léčbou pomocí CBD u skupiny lidí, u nichž se během léčby snížily příznaky psychotického rázu.

Omezené množství důkazů

Dostupná evidence je v současné době velmi omezená, přesto ale otvírá dveře dalším výzkumům ohledně efektivnosti léčby u širokého množství zdravotních problémů (fyzických i duševních).

Tvrzení, že konopí přispívá k vybudování schizofrenie či psychózy, jsou spíš už jen prázdnými frázemi, jelikož se toto téma omílá neustále dokola. Abychom se zbavili zažitých názorů, tak musíme vše vložit do rukou seriózních vědců a rozjet diskuze založené na dostupných evidencích, které podporují jeho účinnost a funkčnost.


Genetika hraje roli

Spojení mezi konopím a psychózou sice existuje, ale týká se pouze osob, jež jsou nepřetržitými uživateli vysokého obsahu THC či mají vrozené předpoklady, že se u nich psychóza vybuduje. Jedna z posledních studií potvrzuje, že genetika hraje v tomto případě 69% až 84% roli.

Z tzv. self-report dotazníků se zjistilo, že 19% dospělých uživatelů, kteří užívají konopí každý den či obden je v největším nebezpečí a je u nich vysoké riziko vybudování zmiňovaných poruch. Mezi další důležité body ovlivňující tyto problémy řadíme i frekvenci užívání THC a věk.

Z dostupných výsledků vyplývá, že většina uživatelů konopí nezažila psychózu a ani si nevybudovali schizofrenii. Tím pádem neženou sami sebe do nebezpečí.


Zažité názory

Ve všech prupovídkách ohledně psychózy a konopí se rádo kašle na důležitost jak sociálních, tak strukturálních faktorů, které hrají velkou roli v otázce veřejného zdraví. V konverzacích, které se  týkaly těchto rizik nebyl brán zřetel na tyto faktory. Jedná se například o chudobu, trauma z dětství či týrání. Mnoho z nich vyvolává stres, který je známým tvůrcem psychózy.


Pokud se neprozkoumají všechny možnosti, jak lze zlepšit kvalitu života, bude to katastrofou pro všechny potencionální pacienty a obrovským selháním pro lékaře, občany a politiky.


Autoři článku: doktorka Caroline MacCallum (Clinical instructor in the Department of Medicine at UBC, Medical director at Greenleaf Medical Clinic)
                    doktorka Jenna Valleriani (CEO National Institute for Cannabis Health and Education, Executive Director Hope for Health Canada)


Zdroj článku: healtheuropa.eu
Zdroj fotografií: pixabay.com (autoři: Serena Wong, Wokandapix)

Časté dotazy

Skeptičnost vůči konopí se ve společnosti postupně usazuje a vzrůstá povědomí o jeho lékařském využití. Z toho důvodu se jednotlivé země postupně uchylují k jeho legalizaci, jako například Mexiko, které schválilo konopí k rekreačním účelům. Již v současné době je legální v Uruguayi, Kanadě, některých státech USA a Nizozemsku. V Lucembursku je povolena konzumace a pěstování semínek konopí pro vlastní účely a každá domácnost smí sklidit až 4 rostliny, čímž se stala první zemí v Evropě, která toto schvaluje. V Nizozemsku je 5 g konopí pro osobní potřebu legální, kouření na ulici však nikoli.

Schizofrenie je neurologická porucha ovlivňující vnímání reality. CBD pomáhá maximalizovat léčbu. Potencionální výhody pro léčbu schizofrenie jsou: zmírnění úzkosti a deprese, regulace rovnováhy neurotransmiterů, zvýšení průtoku krve do kortikálních oblastí mozku, zlepšení kvality a trvání spánku a regulace vaniolidních receptorů. Studie vykázala, že CBD oleje vedou k mírnému zlepšení schizofrenních symptomů. Ačkoli CBD může zlepšit vedlejší dopady onemocnění u několika různých modelů schizofrenie, existují také důkazy, že jiné kanabinoidy, konkrétně THC, mohou schizofrenii zhoršit.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Psychické poruchy jsou skupina onemocnění a poruch ovlivňující myšlení, prožívání a vztahy s okolím. Dělí se na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektivní poruchy. Příznaky duševního onemocnění jsou nejčastěji nervozita, nesouvislá mluva, strach, úzkost, napjatost a stres. Mezi nejčastější psychické poruchy patří úzkost a deprese. CBD prokazatelně pomáhá při jejich léčbě, neboť kanabinoidy působí jako přírodní antidepresivum. Při užívání CBD oleje pacient téměř okamžitě pocítí úlevu. Nejlepších výsledků dosáhne dlouhodobým a pravidelným užíváním.

  • Články z kategorie Aktuální témata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/03/19
(Aktualizováno: 11/12/20)