Užívání konopí u žen před a během těhotenství /self-report/ (STUDIE 2019)


Otázka:


Zvýšila se frekvence užívání konopí rok před otěhotněním a během těhotenství během posledních let?Zjištění:


Této průřezové studie, která se konala na Kaiser Permanente v Severní Karolíně, se účastnilo 367 403 těhotných žen. Jejich self-reporty týkající se užívání konopí byly součástí běžné prenatální péče. Roční výsledky denního, týdenního a měsíčního množství užívání konopí během jednoho roku před otěhotněním a během těhotenství se mezi lety 2009 a 2017 zvýšily.Význam:


Výsledky této studie demonstrují, že frekvence užívání konopí rok před těhotenstvím a během něj se rapidně zvýšila. Jedná o výsledky týkající se žen ze Severní Karolíny.


Výtah ze studie

Důležitost:


S rostoucím užíváním konopí během prenatálního období je již běžnou věcí sledovat frekvenci užívání. Častější užívání může jak matkám, tak jejich dětem, způsobit vážnější zdravotní komplikace.


Záměr:


Prozkoumat frekvenci užívání konopí (pomocí self-reportu) u žen rok před otěhotněním a během těhotenství.


Návrh, uspořádání a účastníci:


Průřezová studie využila dat od 367 403 těhotných, které souhlasily s vyplňováním „self-report“ dotazníku týkajícího se užívání konopí. Celá studie byla zahájena 1. ledna 2009 a vyvrcholila 31. prosince 2017.

Všechna data byla analyzována od února do května 2019.


Doba:


Kalendářní rok.


Hlavní závěry:


Vlastnoruční zapisování frekvence užívání konopí rok před a během těhotenství se hodnotilo jako součást běžné prenatální péče (během 8 týdnů těhotenství).


Výsledky:


Mezi 367 403 testovanými bylo 35.9% bílé rasy, 28% hispánského původu, 16.6% asijského, 6% afroamerického a do zbývajících 13.5% patřily ostatní rasy či původy. 1.2% dívek bylo mezi 11 až 17 lety, 15.3% mezi 18 až 24 lety, 61.4% mezi 25 až 34 lety a 22% žen bylo starších než 34 let.

Mezi lety 2009 až 2017 se užívání konopí rok před těhotenstvím zvýšilo ze 6.8% na 12.50%. Během těhotenství pak vzrostlo z 1.95% na 3.38%.


Řešení a relevantnost:


Výsledky této studie demonstrují zvýšení frekvence užívání konopí před a během těhotenství u žen v Severní Karolíně. Tyto výsledky jsou potencionálně spojeny se zvyšováním uznávání užívání konopí a snižováním názorů na újmy spojené s konopím.


Autoři studie: Kelly C. Young-WolffVarada SarovarLue-Yen TuckerAmy ConwayStacey AlexeeffConstance WeisnerMary Anne ArmstrongNancy Goler.
Více z této studie si můžete přečíst na:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6646980/. Celá studie je v anglickém jazyce.

Zdroj fotografie: pixabay.com (autor: Boris Trost)

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/07/19
(Aktualizováno: 11/12/20)