Co je to EC a jak působí na růst?

EC (electric conductivity), neboli elektrická vodivost nám slouží ke kontrole živin v roztoku. I zde platí, že čím více je živin, tím vyšší je hodnota EC. V průběhu klíčení je vhodné dodržovat EC v rozmezí od 0,6 - 0,8 mS/cm3, tuto hodnotu bychom měli zvyšovat až na úroveň 1,9 - 2,1 mS/cm3 v konečné fázi květenství. Důležité je v posledních 14 dnech květu proplachovat kořeny rostliny čistou vodou tak, aby voda stékající z rostliny měla na závěr EC v hodnotě čisté vody. Často je to však velice těžké dosáhnout.

Takovýmto způsobem lze jednoduše dosáhnout optimálního množství živin pro správný vývoj rostliny. Před každý zalitím je důležité zkontrolovat obsah EC v daném roztoku a následně po vytečení přebytečné vody z květináče i EC kapaliny, která nám vytekla. Obě tyto hodnoty se pak dají jednoduše porovnat a podle toho buď hodnotu EC různými přípravky v zálivce zvýšit, nebo snížit.

K čemu je dobré hodnotu EC znát?

Jak je zmíněno výše můžou nastat různé situace:

Přehnojení 

Pokud je EC vytékajícího roztoku vyšší, než hodnota EC vlitá do substrátu s rostlinou je pěstovaná rostlina přehnojená. V této chvíli je důležité snížit EC zálivky a zvýšit její přísun tak, aby se hodnota vytékajícího EC dostala na námi požadovanou kvalitu. 

Přehnojenou rostlinu můžeme poznat i podle toho, že se listy kolem palic otáčí směrem dolů a  jejich okraje pomalu odumírají.

  

Ideální stav 

EC zálivky i EC vytékající kapaliny jsou přibližně stejné. Není tedy potřeba nic měnit a dodržovat pravidelnou zálivku jako doposud.

 

Nedostatečné hnojení

V případě, že EC rostoku vytékající z rostliny má  menší hodnotu, než EC zálivky, je nutné zvýšit přísun živin (hnojiva).

 

Jediná nevýhoda tohoto EC testu je v tom, že pokud nedostatečné zaléváme, rostlina upřednostní vodu před živinami, a proto bude hodnota vytékající EC roztoku vyšší. Důležité je tedy zajistit dostatečný příjem vláhy.

Mladé rostliny konopí v substrátu.

Zdravá rostlina konopí ve správném substrátu.

Vhodná hodnota EC v substrátech

Předem upozorním, že výrobci uvádějí na trh většinou už předhnojené substráty s vyváženým poměrem živin, mikroorganismů a příměsí. Většinou nabízejí klasické 2 druhy a to:

  • méně předhnojený (hodnoty EC okolo 1,2 / pH 6,1-6,3), vhodný pro mladé rostliny, které nespotřebují tolik živin a je předpoklad k jejich přesazení, nebo pro mateční rostliny, u kterých je důležité udržovat spíše nižší a stabilnější hodnoty výživných prvků
  • více předhnojený (hodnoty EC okolo - 2,4 / pH 6,2-6,6), vhodný pro pěstování rostliny po celou dobu života v jednom květináči - zaručí dostatek živin až na 6 týdnů. Používá se také jako přesazovací substrát pro větší rostliny

EC je důležitou hodnotou určcující poměr živin přijímaných rostlinou, a proto je důležité ho pravidelně kontrolovat.  K měření EC používáme tzv. EC metry. 

Časté dotazy

Vše se odvíjí od genetiky. Rychlost a obecně růst se může u odrůd se základem v kmeni Indica a Sativa více či méně lišit. Obecně však platí, že rostliny by se měly nechat růst cca 3-4 týdny a až poté přepnout na květ, aby nabraly dostatek síly a byly schopné v další fázi nejen květy produkovat, ale také je na svých stoncích a větvích udržet.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

  • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 05/04/13