Systematické shrnutí: bezpečnost a účinnost léčebného konopí v léčbě psychických poruch (STUDIE)


Provedli jsme studii do které byla zahrnuta systematická shrnutí (SR) a srovnávací testy (RCT) za účelem zanalyzování efektivnosti a bezpečnosti léků na bázi léčebného konopí u pacientů s duševními poruchami.Výtah ze studie


Pět různých datových zdrojů bylo systematicky prohledáno (v období od roku 2016 do srpna 2018) a zahrnovaly 4 SR a 14 RCT (s celkově 1629 účastníky).

Mezi zjištěné diagnózy patřila: demence, závislost na konopí a opioidech, psychózy/schizofrenie, úzkostní poruchy, posttraumatická stresová porucha, mentální anorexie, ADHD a Tourettův syndrom. Proměnlivé výsledky byly příliš různorodé na to, aby mohla být provedena metaanalýza. Proto byla použitou metodou narativní analýza.

Léky na bázi THC a CBD, podávány jako doplněk psychoterapie a farmakoterapie, se pojily se zlepšením příznaků psychických poruch, nikoliv ale s jejich odezněním. Vedlejší účinky se stále objevovaly, ale vážné nežádoucí účinky byly ohlášeny pouze u velmi malého množství případů.

Abychom mohli nabídnout spolehlivá doporučení, tak je zapotřebí většího množství RCT, důsledných opatření a srovnávacích testů.


Klíčová slova studie: duševní poruchy, konopí, kanabinoidy, THC, CBD, léčebné konopí, léčbaAutoři studie: Eva Hoch, Dominik Neimann, Rupert von Keller, Miriam Schneider, Chris M. Friemel, Ulrich W. Preuss, Alkomiet Hasan, Oliver Pogarell.
Více z této studie si můžete přečíst na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6595000/. Celá studie je v anglickém jazyce.

Zdroj fotografie: pixabay.com (autor: John Hain)

O čem píšeme

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Schizofrenie je neurologická porucha ovlivňující vnímání reality. CBD pomáhá maximalizovat léčbu. Potencionální výhody pro léčbu schizofrenie jsou: zmírnění úzkosti a deprese, regulace rovnováhy neurotransmiterů, zvýšení průtoku krve do kortikálních oblastí mozku, zlepšení kvality a trvání spánku a regulace vaniolidních receptorů. Studie vykázala, že CBD oleje vedou k mírnému zlepšení schizofrenních symptomů. Ačkoli CBD může zlepšit vedlejší dopady onemocnění u několika různých modelů schizofrenie, existují také důkazy, že jiné kanabinoidy, konkrétně THC, mohou schizofrenii zhoršit.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Psychické poruchy jsou skupina onemocnění a poruch ovlivňující myšlení, prožívání a vztahy s okolím. Dělí se na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektivní poruchy. Příznaky duševního onemocnění jsou nejčastěji nervozita, nesouvislá mluva, strach, úzkost, napjatost a stres. Mezi nejčastější psychické poruchy patří úzkost a deprese. CBD prokazatelně pomáhá při jejich léčbě, neboť kanabinoidy působí jako přírodní antidepresivum. Při užívání CBD oleje pacient téměř okamžitě pocítí úlevu. Nejlepších výsledků dosáhne dlouhodobým a pravidelným užíváním.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

  • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/23/19
(Aktualizováno: 11/12/20)