Systematické shrnutí: bezpečnost a účinnost léčebného konopí v léčbě psychických poruch (STUDIE)


Provedli jsme studii do které byla zahrnuta systematická shrnutí (SR) a srovnávací testy (RCT) za účelem zanalyzování efektivnosti a bezpečnosti léků na bázi léčebného konopí u pacientů s duševními poruchami.Výtah ze studie


Pět různých datových zdrojů bylo systematicky prohledáno (v období od roku 2016 do srpna 2018) a zahrnovaly 4 SR a 14 RCT (s celkově 1629 účastníky).

Mezi zjištěné diagnózy patřila: demence, závislost na konopí a opioidech, psychózy/schizofrenie, úzkostní poruchy, posttraumatická stresová porucha, mentální anorexie, ADHD a Tourettův syndrom. Proměnlivé výsledky byly příliš různorodé na to, aby mohla být provedena metaanalýza. Proto byla použitou metodou narativní analýza.

Léky na bázi THC a CBD, podávány jako doplněk psychoterapie a farmakoterapie, se pojily se zlepšením příznaků psychických poruch, nikoliv ale s jejich odezněním. Vedlejší účinky se stále objevovaly, ale vážné nežádoucí účinky byly ohlášeny pouze u velmi malého množství případů.

Abychom mohli nabídnout spolehlivá doporučení, tak je zapotřebí většího množství RCT, důsledných opatření a srovnávacích testů.


Klíčová slova studie: duševní poruchy, konopí, kanabinoidy, THC, CBD, léčebné konopí, léčbaAutoři studie: Eva Hoch, Dominik Neimann, Rupert von Keller, Miriam Schneider, Chris M. Friemel, Ulrich W. Preuss, Alkomiet Hasan, Oliver Pogarell.
Více z této studie si můžete přečíst na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6595000/. Celá studie je v anglickém jazyce.

Zdroj fotografie: pixabay.com (autor: John Hain)

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/23/19
(Aktualizováno: 11/12/20)