Užívání konopí u atletů (STUDIE 2019)


Užívání konopí u atletů různých věkových kategorií zatím nebylo dostatečně prozkoumáno. Nová studie se zaměřuje právě na tuto problematiku.

Výtah ze studie


Užívání konopí u atletů zatím nebylo úplně prozkoumáno a rozebráno. Dostupné studie se primárně zaměřují na problematiku užití, jelikož je konopí stále řazeno mezi zakázané látky.

Schémata užívání, důvody užívání a také výsledky týkající se konzumace konopí zatím nebyly u dospělých atletů dostatečně prostudovány.

Průzkum provedený The Athlete PEACE se zaměřil právě na tuto problematiku. K získání potřebných informací byly využity sociální sítě a emailingová komunikace.

Z celkového počtu 1 274 atletů jich 1 161 (91,1%) odpovědělo na zaslaný dotazník.

Dotazník využil dvou otázek, který všechny dotazované rozdělil na dva tábory. Využité otázky zněly “Užili jste v posledních dvou týdnech marihuanu (s obsahem THC a/nebo CBD)?” a ,,Proč užíváte THC, CBD nebo obojí?”. Kromě toho byly k těmto otázkám přidány i přínosy konopí a nežádoucí účinky.

26% (302) atletů momentálně užívá konopí. Byla využitá tzv. “shluková analýza” (také clusterová analýza). Tato analýza identifikuje tři fenotypy uživatelů konopí: 1) starší atleti, kteří primárně užívají léčebné CBD, 2) atleti různých věkových kategorií, kteří užívají konopí rekreačně jak s obsahem THC, tak CBD a 3) atleti různých věkových kategorií, kteří užívají konopí nejdéle jak s obsahem THC, tak CBD. Kromě toho byly rozděleny i účinky konopí: 1) velmi dobré, 2) klidné a 3) nepříznivé.

Atleti, kteří užívali kombinaci THC a CBD, dosáhli nejlepších účinků a minimálního množství nežádoucí účinků.Klíčová slova studie: léčebné konopí, atleti, sportovci, sport


Autoři studie: Joanna S. Zeiger, William S. Silvers, Edward M. Fleegler, Robert S. Zeiger. Více z této studie si můžete přečíst zde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6598761/.

Zdroj fotografie: unsplash.com

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 02/07/20
(Aktualizováno: 11/12/20)