Je možné užívat CBD před řízením?

K pochopení toho, zda může mít CBD vliv na řízení, či ne, je v prvé řadě dobré, ujasnit si, co zkratka CBD vlastně znamená. Kanabidiol (CBD) je jedna z mnoha přírodních sloučenin nacházející se v rostlinách technického konopí. Tyto sloučeniny jsou známé jako kanabinoidy. Existuje několik stovek těchto sloučenin, široce známo a studováno je však jen několik z nich.

CBD není psychoaktivní a jeho užívání s sebou tedy nenese, tak neblaze známé stereotypní chování, spojené se slavnějším kanabinoidem konopí, známým jako THC. Výzkumy naznačují, že CBD může svým uživatelům nabídnout potřebné neuroprotektivní vlastnosti. Má silné terapeutické účinky a velmi dobře působí proti stresu. Nejčastěji používanou formou CBD jsou jeho extrakty, tzv. CBD oleje. Kvalitní extrakty obsahují většinou od 3 do 12 % účinné látky (nicméně existují i silnější) a dále pouze stopové množství THC, konkrétně méně než 0,3 % této látky. Teprve pokud produkty splňují tyto podmínky, jsou pokládány za legální, proto vás také užití těchto produktů za volantem, nedostane do podobných potíží, jako požití alkoholu. 

cbd v autě

Lze naměřit stopové množství THC z konopných extraktů? 

Odpovědět na tuto otázku je naneštěstí poměrně složité. Doba, po jakou účinná látka zůstává v organismu, se liší člověk od člověka. Záleží na velkém množství faktorů mezi něž patří například:

  • vaše tělesná hmotnost

  • životní styl

  • funkčnost metabolismus 

  • samozřejmě i frekvence a množství CBD oleje, který konzumujete

Policisté však v drtivé většině případů využívají pouze testování pomocí slin. Kde takřka neexistuje šance detekovat, tak malé množství THC, které je obsaženo v CBD extraktech. Pokud by ale váš test byl na THC pozitivní, objevilo by se skutečně pouze stopové množství <0,3 %, což je tolerovaná norma

Například CBD, má tendenci ukládat se do tukových buněk, je-li tedy vaše tělesná hmotnost o něco vyšší, CBD může být ve vašem organismu detekovatelné delší dobu, ve srovnání s osobami, které mají nízké procento tělesného tuku. Na tento fakt, navazuje další faktor ovlivňující dobu zjistitelnosti CBD v organismus, a sice aktivní životní styl. Osoby žijící aktivněji, mohou CBD odbourat rychleji. 

Klíčový je však metabolismus každého jedince. Pokud máte přirozeně velmi dobrou funkci metabolismu, účinné látky, ať už CBD či THC, mohou být eliminovány podstatně rychleji. O tom, jak dlouho lze účinné látky v těle detekovat, se můžete dočíst zde

Vždy samozřejmě záleží na množství a frekvenci konzumace CBD extraktu. 

Platí, že pokud užíváte CBD produkty s velmi nízký tolerovaným obsahem THC (< 0,3 %), nebo dokonce bez obsahu THC, je jízda autem povolena. Při konzumaci extraktů z léčivého konopí, je však zapotřebí znát reakce svého těla. Ponecháte-li si po posledním užití CBD produktů malý časový odstup, lze poté bez problémů řídit. 

Test využívaný při silničních kontrolách, zdroj: nehodoutozacina.cz

Test využívaný při silničních kontrolách, zdroj:  nehodoutozacina.cz

Může CBD ovlivnit schopnost řízení automobilu? 

Organismus každého člověka, má na CBD rozdílné reakce. Vezměte však v potaz, že všechny CBD produkty mají zklidňující a uvolňující účinky, mohly by tedy teoreticky ovlivnit vaši schopnost řídit. Jedná se především o pomalejší reakce a rychlost odezvy při některé akci, jež je spojena s řízením. 

Kupříklad se můžete dostat do situace, kdy bude třeba prudce zabrzdit, abyste tak zabránili dopravní nehodě. Vlivem zklidňujících účinků CBD, v kombinaci s výše zmiňovanými faktory, které ovlivňují vstřebávání účinných látek, by mohlo dojít ke zpomalení vašich reflexů a ostražitosti. Také může dojít ke snížené schopnosti  periferního vidění. Jednoduše řečeno, během používání CBD, je vážně ohrožena schopnost řidiče rychle zareagovat na nečekané situace. 

Toto téma je velmi ošemetné, jelikož se v něm rozcházejí i odborníci se svými studiemi. Některé výzkumy dokazují, že jízda pod vlivem (alkoholu, THC ale i CBD), zvyšuje riziko nehody až o 300%. Existují ale také výsledky nezávislých laboratorních testů společností zabývajících se léčivým konopím, jež potvrzují, že pokud CBD olej obsahuje pouze stopová množství THC, pak je dopad THC na váš endokanabinoidní systém opravdu velmi malý, stejně tak i jeho vliv na schopnost řídit automobil a včasně reagovat na podněty. 

Detail orientačního testu na drogy, zdroj: krajskelisty cz

Detail orientačního testu na drogy, zdroj: krajske isty cz

Vždy je potřeba brát v potaz váš aktuální zdravotní stav, jak psychický, tak fyzický a dbát na svou bezpečnost, i bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

O čem píšeme

  • Články z kategorie Aktuální témata, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 03/23/20
(Aktualizováno: 09/07/21)