KOPAC- pacientský spolek pro léčbu konopím

Organizace se záludným názvem KOPAC, vznikla koncem roku 2013. Název je složeninou slovního spojení KOnopní PACienti. Jedná se o nezávislou, dobrovolnou organizaci, snažící se prospívat široké veřejnosti. Pořádá nebo se účastní nejrůznějších přednášek, seminářů či festivalů, které podporují a rozvíjejí vizi a poselství, jež se KOPAC snaží šířit.

Čím se KOPAC zabývá? 

Pacientský spolek pro léčbu konopím KOPAC, si za nejvyšší prioritu klade sdružování pacientů, kterým konopí a konopné látky pomáhají zvládat jejich zdravotní stav, a přispívají tak k jejich efektivnější rekonvalescenci. Mimo to, se také snaží spojovat všechny, kteří tyto pacienty podporují, a to za účelem hájení jejich zájmů a práv. 

Mezi další aktivity spolku KOPAC, patří již zmiňované přednášky, semináře, besedy nebo zúčastňování se různých druhů festivalů či veletrhů, jež souvisejí s touto tématikou. Jedním z poslání organizace, je edukovat a šířit osvětu o možnostech léčby pomocí konopí a přípravků s jeho obsahem. Všechny tyto akce jsou organizovány, pro zajištění dostatečné podpory vědy a výzkumu v těchto oblastech a účastní se jich jak široká, tak odborná veřejnost. 

Plakát k přednáškám, které KOPAC pořádá, zdroj: pevnostpoznani.cz

Plakát k přednáškám, které KOPAC pořádá, zdroj: pevnostpoznani.cz

Spolek se aktivně zapojuje do spolupráce s odborníky a mezinárodními organizacemi, jež se zabývají stejnými či příbuznými tématy. Na základě této spolupráce vzniká množství publikací, které jsou určeny k další edukaci většího množství lidí. Cílem je podporovat budoucí trvalou, legální a také, co možná nejjednodušší dostupnost léčebného konopí potřebným pacientům. Důraz je také kladen na ekonomickou dostupnost léčivého konopí, a to zejména pro pacienty, kteří jsou sociálně či finančně slabší. Podle KOPAC, by mělo být léčivé konopí dostupné všem pacientům, jejichž zdravotnímu stavu nebo způsobu léčby, by mohlo napomoci.

Zakládající členové a podpora spolku

Paní Hana Vágnerová je zakládající člen Pacientského spolku KOPAC a zároveň pacientka léčící se s onemocněním zvaným roztroušená skleróza (RS). V organizaci plní funkci ředitelky. Zajímá se o práva pacientů na dostupnou léčbu, a stejně tak na zlepšení kvality jejich života s chronickými typy nemocí. Kromě paní Vágnerové, jsou správními členy spolku také specialisté ve svém oboru, a sice lékaři, profesoři, epidemiologové, chemik či specialistka na zemědělství a pěstování léčivého konopí

KOPAC je podporován řadou tuzemských i mezinárodních společností. Z těch českých můžeme zmínit například ResAd, společnost zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti léčebného konopí, a to na mezinárodní úrovni nebo například veletrh Cannafest odehrávající se každý podzim v Praze. 

Logo spolku KOPAC, zdroj: kopac.cz

Logo spolku KOPAC, zdroj: kopac.cz 

Členové spolku KOPAC

Členy spolku se zpravidla stávají pacienti, jimž je léčivé konopí doporučováno v rámci jejich běžné léčby. Může se jednat o osobu trpící jakýmkoliv fyzickým nebo psychickým stavem, jehož léčbu lze, dle medicíny, podpořit právě léčivým konopím nebo konopnými produkty.
Množství členů trpí stejným onemocněním jako zmíněná ředitelka celé organizace, trápí je roztroušená skleróza. Jiným pomáhá léčebné konopí jako doplněk při léčbě chronické bolesti. Jedním z členů, je také muž, který v minulosti prodělal opakující se zánět mozku a míchy, měl problémy s pohyblivostí a nějakou dobu, byl také odkázán na invalidní vozík. Všichni tito členové věří, že léčebné konopí má obrovský potenciál, však je to právě jejich zlepšující se (nebo při nejmenším nezhoršující se) zdravotní stav, jenž tuto myšlenku jenom podporuje. 

O čem píšeme

  • Články z kategorie Aktuální témata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 03/22/20
(Aktualizováno: 05/19/21)