Léčba konopím pro seniory

Jak je známo, stáří se nevyhýbá nikomu z nás a často s sebou přináší některé, ne příliš příjemné zdravotní problémy. Ať už se jedná o fyzické problémy (obtížná pohyblivost, bolesti kloubů nebo například některé srdeční poruchy), nebo spíše onemocnění psychického rázu, všechny tyto potíže mohou výrazně poškozovat kvalitu života nemocného jedince. Kromě toho mohou tyto zdravotní problémy vést k dalšímu velmi výraznému zhoršení psychického stavu. Časté je snížení sebevědomí a pocit méněcennosti, deprese či úzkosti

V dnešním článku se společně podíváme na nejčastější nemoci postihující zejména starší ročníky a také na to, jak velký vliv a jaké účinky, může mít léčebné konopí při řešení těchto zdravotních komplikací. 

9 nejčastějších nemocí ve stáří

Již jsme se zmínili, že nemoci ve stáří jsou poměrně specifická ale běžná záležitost. Je tomu tak zejména proto, že se v téměř všech případech jedná o chronická dlouhodobá onemocnění, k čemuž vede, s nadsázkou a lidově řečeno, velké opotřebení některých orgánů. Odborněji bychom taková onemocnění nazvali tzv. degenerativní. Každé onemocnění má samozřejmě jiné příznaky, většinou se však jedná o zadýchávání, bolesti kloubů při chůzi nebo také potíže s rovnováhou a v důsledku toho častější pády. Podívejme se nyní na ty nejčastější nemoci a jejich příznaky.  

1. Hypertenze 

Neboli zvýšený krevní tlak, dokáže potrápit nejen starší jedince. Bohužel právě pro ně se jedná o nebezpečný zdravotní problém, který může vést k dalším a závažnějším obtížím. “Zdravý” krevní tlak se pohybuje kolem 120/80, v některých případech 110/70 (zejména u žen, například v důsledku chudokrevnosti). Pokud jsou tedy naměřeny vyšší hodnoty i v klidovém režimu, je tento stav definován jako hypertenze, která se dále dělí na primární (tedy samostatná nemoc, jež je běžně a úspěšně léčena medikamenty) nebo sekundární (častý doprovodný rizikový faktor dalších onemocnění, většinou kardiovaskulárního charakteru).

2. Artróza

Artróza je jedno z nejběžnějších chronických onemocnění postihující zejména starší jedince. Postihuje klouby celého těla, velké problémy však působí artróza v kyčlích nebo kolenou, jelikož poměrně markantně narušuje schopnost plynulé chůze a může vést ke zhoršení stability. Postižené klouby jsou často oteklé, citlivé, ztuhlé a hlavně bolestivé. 

3. Srdeční choroby

Srdeční onemocnění patří k těm nejzávažnějším, které mohou člověka postihnout, a to samozřejmě i ve zcela mladém věku. Pro seniory jsou problémy se srdce velkým nebezpečím, neboť jejich srdce již mnohdy nezvládá ani běžnou zátěž a může být již zkrátka “unavené”.  Srdečních chorob je mnoho, nejčastěji diagnostikovaná je ale Ischemická choroba srdeční, při které dochází k nedostatečnému prokrvování srdce a kornatění (zužování) cév, častým příznakem je dýchavičnost i při minimální zátěži, nevolnosti nebo náhlé ztráty vědomí. Dalším onemocněním je například srdeční infarkt nebo angina pectoris (silná pálivá bolest na hrudi). Všechna srdeční onemocnění jsou obvykle spojována se špatnými životními návyky, čímž je myšleno nesprávné stravování a málo pohybu. Velkým faktorem je samozřejmě také dědičnost. 

Srdeční onemocnění nebo diabetes jsou ve stáří poměrně běžnými chorobami, zdroj: everydayhealth.com

Srdeční onemocnění nebo diabetes jsou ve stáří poměrně běžnými chorobami, zdroj: everydayhealth.com

4. Diabetes

Diabetes neboli cukrovka je další z nemocí, které mohou začít již v mladším věku ale ve stáří se projevují ve výrazně vyšší míře. Toto autoimunitní chronické onemocnění je způsobeno špatnou schopností těla, regulovat hladinu inzulínu. Rozlišují se dva druhy, a sice diabetes typu I. (postižena je slinivka břišní) a typu II. (snížená citlivost tělních tkání na inzulin), jejichž příznaky jsou si v mnohém podobné, mají však naprosto odlišný původ. Cukrovka může způsobovat řadu dalších zdravotních komplikací, mezi těmi nejzávažnějšími můžeme zmínit zhoršení nebo úplnou ztrátu zraku, ztrátu končetin či jejich postupné znecitlivění, infekce a pomalejší regenerace těla po úrazech či operacích.

5. Respirační a jiné problémy s dýcháním

Potíže s dýcháním jsou pro pacienty s vyšší věkem, poměrně běžné. Je to však jeden z problémů, který dokáže skutečně dost potrápit a zejména vyděsit. Dýchavičnost se většinou projevuje při větší či menší námaze, záleží na mnoha faktorech- životní styl a stravovací návyky, tělesná hmotnost atd. Pokud se však jedinec zadýchává nebo dokonce dusí například kašlem, i v naprostém klidu, jedná se pravděpodobně o některou z respiračních chronických chorob, jež je třeba zavčasu léčit. Jednou z těchto nemocí je tzv. Chronická obstrukční plicní porucha, předně se vyskytuje právě u starších lidí, ovlivňuje schopnost normálního dýchání a působí jim nemalé problémy, mezi něž patří například i silný úbytek energie, rychlá únava a již zmíněné zadýchávání a dušnost

6. Osteoporóza

Neboli řídnutí kostí, postihuje i mladší ročníky, nicméně u seniorů představuje velmi rizikový faktor, a to kvůli potenciálně častějším pádům, v důsledku jiných zdravotních obtíží. Vlivem tohoto chronického onemocnění, dochází k postupné ztrátě hustoty kostí, k jejich ztenčování a křehnutí. Kosti jsou mnohem náchylnější ke zlomeninám, což v kombinaci se zpomaleným hojením ve stáří, může představovat velký problém. V pokročilejších stádiích osteoporózy se ozývají silné bolesti zad a pacient se začíná hrbit, jelikož rovný postoj, mu může působit velké bolesti. S touto nemocí je spojena také typická “ztráta” výšky u seniorů. 

Porovnání hustoty zdravé kosti a kosti postižené ostoporózou, zdroj: msfocus.org

Porovnání hustoty zdravé kosti a kosti postižené ostoporózou, zdroj: msfocus.org

7. Parkinsonova choroba

Parkinsonova nemoc je progresivní neurologická porucha. Jedná se o poměrně běžné onemocnění starších lidí, jehož původem jsou degenerativní změny mozku ovlivňující nervový systém a také například motoriku. Problémem je klesající hladina dopaminu v určité části mozku, jež zodpovídá za veškerou koordinovanost a hladkost pohybů svalstva v těle. Ze zcela běžných příznaků Parkinsonovy choroby, můžeme zmínit zhoršenou rovnováhu, mobilitu těla a nebo třes, ať už pouze končetin či celého těla. 

8. Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je progresivní forma, jinak poměrně běžné, demence u lidí s vyšším věkem. Onemocnění výrazným způsobem postihuje mozek, negativně ovlivňují paměť, myšlení a chování. Změny tohoto typu takřka v každém případě narušují každodenní život nemocných a zhoršují tak jeho kvalitu. Alzheimerova choroba je většinou diagnostikována lidem ve věku od 65 let. Více o tomto onemocnění se dozvíte již brzy v novém článku. 

9. Deprese

Porucha nálady, přesně tak zní základní definice depresivních stavů. Tento široký pojem ale může zahrnovat spoustu samostatných problémů, jako jsou pocity smutku, osamění, ztráty či hněvu. Téměř vždy se jedná o dosti silné stavy, které postiženému jedinci brání ve výkonu každodenních činností. Deprese v žádném případě není nemoc, která by postihovala pouze seniory. Čas od času se nevyhýbá nikomu z nás. Pro starší lidi, však představuje velký problém, a to zejména pokud se neléčí a trvá prakticky neustále. Vlivem těchto stavů může dojít k rapidnímu zhoršení stávajících zdravotní obtíží (cukrovka, artritida, kardiovaskulární onemocnění), což může mít skutečně fatální následky. Typickými známkami deprese je nižší produktivita, změny nálad nebo zhoršení mezilidských a rodinných vztahů. 

Deprese může pro seniory představovat větší zdravotní riziko, než by se na první pohled mohlo zdát, zdroj: mymoodpath.com

Deprese může pro seniory představovat větší zdravotní riziko, než by se na první pohled mohlo zdát, zdroj: mymoodpath.com

Jak může léčebné konopí pomoci?

1. Úleva od bolesti

Jednou z největších předností léčebného konopí je schopnost zmírňovat bolesti různého původu. S některou z forem bolesti se někdy setkal každý z nás, bohužel s přibývajícím věkem, může být bolest téměř každodenní záležitostí. Nejběžnějšími potíži, které seniory trápí, jsou bolesti kloubů spojené s artritidou, záněty nebo také zcela chronické typy bolestí. Léčebné konopí by však mohlo poskytnout jistou míru úlevy. Největší vliv na zmírnění bolesti, mají jeho protizánětlivé, antiseptické a zklidňující účinky. 

Tyto vlastnosti přímo působí na zánětlivé projevy artritidy a všeobecně zmírňují revmatická onemocnění kloubů. Léčivé konopí může dále pomoci také při roztroušené skleróze. Zmíněné účinky byly prokázány velkým množstvím studií, které mimo to říkají, že užívání léčivého kanabidiolu CBD, s sebou nenese žádné vážně vedlejší nežádoucí účinky. 

Léčivé konopí je vhodné jako doplněk či podpůrná metoda k běžné léčbě bolestí pomocí léků. Na bolesti kloubů a svalů, se nejčastěji užívají CBD oleje a tinktury, které se vyrábějí jak pro vnější použití (mazání, přidávají se do krémů a mastí), tak pro vnitřní užití, jež mají často rychlejší nástup účinků.  

Na bolesti kloubů a svalů, se nejčastěji užívají CBD oleje a tinktury ale také mazání, krémy a mastí. Jako například tato- naleznete v našem eshopu.

Na bolesti kloubů a svalů, se nejčastěji užívají CBD oleje a tinktury ale také mazání, krémy a mastí. Jako například tato- naleznete v našem eshopu

2. Podpora zdraví kostí a kloubů

Tento bod se týká již zmiňované osteoporózy, tedy řídnutí kostí vlivem postupného vytrácení minerálů potřebných pro zdraví pohybového aparátu. Křehčí kosti jsou náchylnější ke zlomeninám, které nejen, že se hojí pomaleji, ale jsou ve většině případů také výrazně bolestivější. Výzkumy vlivu CBD potvrzují, že tento léčivý kanabidiol by mohl kromě celkové buněčné regenerace, podporovat také proces hojení a samotné kosti navíc poměrně výrazně posilovat. Například oleje s CBD, by v takovém případě mohly představovat potenciálně dobré a účinné preventivní opatření v boji se slábnutím kostí, potažmo s hojením fraktur. 

3. Kvalitnější a klidnější spánek

Problémy se spánkem zná nejspíš každý, seniory trápí bohužel podstatně více. Odborníci předpokládají, že na vině jsou změny “spánkové rutiny” v průběhu stárnutí a dále také nerovnováha organismu, kterou způsobuje špatný zdravotní stav a léky na předpis. Nedostatek spánku může pro starší lidi představovat poměrně velké riziko. 

Jelikož během spánku dochází k regeneraci těla po celém dni zátěže, může se jeho nedostatek projevit skrze fyzické a duševní potíže. Velmi časté jsou bolesti hlavy nebo špatná koncentrace, podrážděnost, denní únava, probuzení příliš brzy nebo několikrát za noc, dlouhé usínání, znatelně tmavé kruhy pod očima. V horších případech pak dochází například k negativní progresi kardiovaskulárních onemocnění. 

Díky svým terapeutickým a relaxačním účinkům, by mohlo být léčivé konopí ideální alternativou klasických medikamentů na spaní, které mohou být v dlouhodobém měřítku i návykové. Spolupráce endokanabinoidního systému a kanabidiolu CBD dokáže zharmonizovat celý organismus a poskytuje skutečné zklidnění, zmírnění úzkostí, depresí nebo jen obyčejného stresu. Všechny tyto faktory postupně vedou ke kvalitnějšímu hlubokému spánku, během něhož může tělo v klidu regenerovat. 

4. Pomoc při léčbě srdečních onemocnění

Srdeční onemocnění patří mezi vůbec ty nejčastější (bohužel také nejnebezpečnější) zdravotní problémy, které mohou starší ročníky potkat. Vývoj těchto onemocnění ve většině případů souvisí se zmiňovanou hypertenzí. Výzkumy z posledních let dokazují, že léčebné konopí by mohl být velmi účinný a zcela přirozený způsob léčby vysokého krevního tlaku. 

Během jedné z těchto studií, bylo 10 subjektům jednorázově podáno CBD v dávce 600 mg. Měření ukázalo, že toto množství léčivého konopí snížilo klidový krevní tlak na zcela normální hodnoty zdravého člověka. Poté byly subjekty podrobeny zátěžovému testu, který znovu potvrdil, že CBD je v boji s vysokým krevním tlakem vysoce účinnou látku. Kromě toho, antioxidační vlastnosti CBD, mohou výrazným způsobem přispět k léčbě srdečních zánětů a eliminaci oxidačního stresu, jenž tyto kardiovaskulární onemocnění často způsobuje. 

CBD oleje Cannapio jsou vhodné jako podpůrná léčba při srdečních či respiračních problémech

CBD oleje Cannapio jsou vhodné jako podpůrná léčba při srdečních či respiračních problémech 

5. Zmírnění neurodegenerativních onemocnění

Díky endokanabinoidnímu systému, CBD interaguje se specifickými receptory v mozku, čímž může pozitivně ovlivňovat centrální nervovou soustavu- má tedy neuroprotektivní vlastnosti. Řada lékařů se na základě provedených studií domnívá, že léčivé konopí může být potenciálně klíčové v alternativní léčbě neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova nebo roztroušená skleróza.

Studie z roku 2007 například ukazuje, že CBD by mohlo mít velký vliv na snižování zánětů nervové soustavy, kvůli kterým, mimo jiné, dochází například k manifestaci a následné progresi příznaků Alzheimerovy nemoci. Velký přínos představuje léčivé konopí také pro léčbu roztroušené sklerózy. Konkrétně by mohlo jít o snižování bolesti a zmírňování křečí

6. Zmírnění poruch nálad, depresí či úzkostí

Výkyvy nálad jsou ve stáří běžnější než by se mohlo zdát. Tyto stavy se spojují zejména s uvědoměním, že “zdraví už není to, co bývalo”. Seniory toto skutečně trápí, často se také bojí ztráty svých nejbližších apod. Tyto změny nálad mohou být velmi mírné, ale také skutečně markantní. 

Jak již bylo mnohokrát řečeno, kanabidiol CBD působí velmi relaxačními a terapeutickými účinky, díky čemuž navozuje příjemný pocit uvolnění, jak pro tělo, tak mysl. Vlastně je třeba poznamenat, že po užití CBD v jakékoliv formě, může docházet ke zbystření smyslů a lidově řečeno “rozjasnění” myšlenek, člověk zkrátka začne uvažovat racionálněji a zklidní své emoce. CBD stimuluje serotonin nebo adenosin, čímž zlepšuje celkovou náladu, zmírňuje stres a zlepšuje kognitivní funkce. 

Nejúčinnější způsoby užívání CBD

V současnosti je na trhu k opravdu široký výběr CBD produktů, a to v nejrůznějších formách, s nižším či vyšším obsahem kanabinoidu. Je důležité podotknout, že CBD účinkuje na každého člověka jinak, je to skutečně individuální. Nejjednodušší způsob, jak CBD užívat, je podávání sublinguálně, tedy nakapání určitého množství pod jazyk. Většina lidí dává přednost právě tomuto způsobu užití. Existují však i jiné možnosti, jak CBD užívat. Zde jsou některé z nich: 

  • Oleje a tinktury-jedná se o jednu z nejoblíbenějších metod. CBD olej se dávkuje po kapkách a můžete ho buďto rovnou spolknout, a nebo nechat absorbovat pod jazykem. Pokud necháte olej absorbovat pod jazykem, místo aby prošel zažívacím traktem, CBD zůstane zachováno ve vyšší koncentraci a jeho účinky nastoupí rychleji. CBD oleje můžete v požadovaném množství nakapat do oblíbeného koktejlu, čaje nebo kávy. Obecně lze říci- čím je člověk větší, tím větší dávky CBD oleje může užívat. Při hledání ideálního množství CBD je třeba zvážit několik faktorů, a sice tělesnou hmotnost, celkový zdravotní stav, jak vážné jsou vaše zdravotní problémy, správné fungování metabolismu, citlivost na konopí atd. Doporučuje se začít s 1-2 kapkami. 

CBD olej Cannapio

Náši CBD tincturu můžete pořídit ve 4 variantách síly extraktu, a sice 3, 6, 9 a 12%. 

  • Tobolky a pilule- CBD v tobolce nebo pilulkách je vhodný a snadný způsob konzumace, a to zejména pro starší osoby. Během užití CBD v této formě, však může dojít k lehce zpožděnému nástupu jeho účinků. 

  • Vaporizace- CBD olej může být kromě výše zmíněných způsobů, také vdechován ve formě páry. Tento způsob užívání se nazývá “vaporizace” a je zprostředkován pomocí vapovacího pera. Tato forma užití má velmi rychlý nástup účinků CBD, jelikož účinné léčivé látky se dostávají přímo do krevního řečiště. Spekuluje se o možných nežádoucích účincích, které s sebou vaporizace nese. Důležité je vyhýbat se CBD vaporizačním produktům, které obsahují nejrůznější ředidla, frakcionovaný kokosový olej (MCT), propylenglykol nebo rostlinný glycerin. Výzkum z roku 2017 zjistil, že tyto sloučeniny mohou způsobit poškození plicní tkáně. Vaporizace má oproti kouření CBD jednu nespornou výhodu, je nekarcinogenní. 

  • Kouření CBD- stejně jako u vaporizace, i zde nastupují účinky CBD velmi rychle. Samozřejmě je možné nechat si toto léčebné konopí předepsat od svého lékaře. Nicméně se jedná o způsob užívání, který může právě starších osobám výrazně přitížit. Zejména potom lidem s respiračními nemocemi, by kouření rozhodně neprospělo. Mnohem vhodnější alternativou je tedy například CBD olej. Mějte tedy na paměti, že kouření konopí vás vystavuje karcinogenům.

Zdroj titulní fotografie: wsj.com

O čem píšeme

Vydáno: 04/17/20
(Aktualizováno: 08/17/21)