CBD a Alzheimerova choroba

Dnes se podíváme na některé výsledky velmi nadějných výzkumů, které se snaží vnést světlo do problematiky endokanabinoidního systému lidského těla a jeho roli v případě neurodegenerativních poruch jako je Alzheimerova choroba.

Několik základních symptomů zblízka

·   prudké změny nálad, které mohou vyústit až k agresi

·   silné stavy dezorientace (co se týká času i míst)

·   postupná nebo náhlá ztráta paměti- může ovlivňovat každodenní činnosti 

·   neschopnost poradit si s běžnými denními úkoly- osobní hygiena, používání domácí elektroniky jako televize, rádio...

·   zhoršený rukopis a problémy s mluvením

Je třeba říci, že průběh Alzheimerovy choroby je velmi individuální záležitost a liší se člověk od člověka. Jak již bylo řečeno jedná se o progresivní formu onemocnění, symptomy se tak často mění, a to v různých časových úsecích. Ze dne na den, ale klidně také z hodiny na hodinu- zejména pak změny nálad mohou být skutečně markantní. Nemoc se dělí na celkem 7 fází, které jsou rozlišovány podle četnosti a síly výše zmíněných příznaků. 

 

Porovnání struktury zdravého mozku (vpravo) a mozku postiženého Alzheimerovou chorobou (vlevo), zdroj: universiteitleiden.nl

Porovnání struktury zdravého mozku (vlevo) a mozku postiženého Alzheimerovou chorobou (vpravo), zdroj: universiteitleiden.nl

 

Způsob diagnostiky a možnosti léčby 

Existuje několik možností, jak dojít k diagnóze Alzheimerovy choroby. Lékař se však většinou nejvíce zajímá o vaše konkrétní současné i starší zdravotní problémy, jak fyzické tak psychické, mentální způsobilost a dále také velmi důležitá, je rodinná anamnéza. Dle některých výzkumů, hraje velkou roli životní styl potenciálně nemocného- kouření, míra příjmu alkoholu, způsob stravování apod.

Při diagnostice se využívá řada nejrůznějších vyšetření, nejčastější jsou to psychologické a zobrazovací metody (počítačová tomografie nebo CT mozku, magnetická rezonance) nebo laboratorní testování moči a krve, dále také běžné měření krevního tlaku nebo srdeční frekvence. Diagnostická vyšetření psychologického rázu, často zahrnují kontrolní otázky zkoumající správnou orientaci na čas, místo, den, měsíc či rok.

Ačkoliv Alzheimerova choroba je neustále pod drobnohledem odborníků a specialistů z oblasti neurologie, doposud se nepodařilo zjistit zcela jasnou příčinu vzniku. Stejně tak prozatím neexistuje lék, který by Alzheimerovu chorobu dokázal zcela potlačit. Jsou však k dispozici farmaceutika, jež dokáží zmírňovat symptomy a výrazně zpomalovat rychlost progrese onemocnění. 

Používaná je řada léků, nejvíce jsou však předepisovány tyto: 

·   Donepezil (Aricept) nebo Rivastigmin (Exelon)- lehké až středně těžké příznaky. Působí na specifický neurotransmiter v mozku, který může pomoci zlepšovat stav paměti. 

·   Antidepresiva- zmírňují úzkost, deprese, halucinace, nebo také agresi, která bývá velmi častým příznakem Alzheimerovy choroby.

Všeobecná prevence Alzheimerovy choroby zahrnuje například, lidově řečeno, “zachování klidné hlavy”, nevyhledávat stresové situace a konflikty a v neposlední řadě, dostatek odpočinku. Důležitá může být také strava bohatá na antioxidanty, která posiluje celkovou imunitu organismu. Antioxidanty pak dokáží chránit mozkové buňky. 

 Vysoce stresující životní styl může být později ve stáří, jedním z hlavních spouštěčů Alzheimerova onemocnění, zdroj: hospitalcareers.com

Vysoce stresující životní styl může být později ve stáří, jedním z hlavních spouštěčů Alzheimerova onemocnění, zdroj: hospitalcareers.com

 

CBD při léčbě Alzheimerovy choroby

Kanabinoid CBD je lékaři považován za celkově velmi prospěšnou přírodní látku a účinnou podpůrnou metodu při běžných léčbách nejrůznějších zdravotních problémů. Více o moderní léčbě konopím se dozvíte zde. Vysoce prospěšný však dokáže být při léčbě či zmírňování projevů demence. Demence je sice široký pojem, nicméně my z dnešního článku již víme, že Alzheimerova choroba je jednou z forem těžké demence. CBD by mohlo zvyšovat funkčnost a provázanost mozkových buněk. 

3 základní přínosy CBD při léčbě Alzheimerovy choroby: 

·   zabraňuje hromadění reaktivního kyslíku a tím pádem i vzniku oxidačního stresu

·   stimuluje mozkovou činnost- kognitivní funkce, paměť apod. 

·   protizánětlivé účinky snižují zánět a zabraňují jeho rozvoji

Výhody používání CBD 

Kanabidiol CBD je jedna z mnoha přírodních sloučenin získávaných z rostliny technického konopí. V medicíně je ceněný pro velkou spoustu pozitivních účinků. Oproti běžně používaným lékům k léčbě Alzheimerovy nemoci, s sebou často přináší řadu výhod a naopak nevyvolává žádné vážné negativní vedlejší účinky. Pro starší osoby je léčivé konopí prospěšné z mnoha důvodů, tento článek vám je detailně popíše. 

·   Antioxidant

Antioxidační vlastnosti CBD dokáží pozitivně ovlivňovat, potažmo zpomalovat, rozvoj Alzheimerovy choroby a taktéž jejích neurologických symptomů. Důvodem je snižování úrovně oxidačního stresu, který významný způsobem oslabuje imunitní systém a mozkové buňky, což vede k nárůstu volných radikálů a tvorbě zánětů. Přitom právě imunitní zánět je jeden z hlavních hnacích motorů při manifestaci prvních příznaků této formy demence. 

·   Protizánětlivost

Alzheimerova nemoc je ovlivněna řadou faktorů, jak bylo zmíněno výše, jedním z nejsilnějších je však vznik zánětu, který ovlivňuje rozvoj nemoci, a to zejména v jejích prvních několika fázích. CBD může díky svým protizánětlivým účinkům chránit imunitní systém i buňky. Čímž by mohlo docházet k významnému zpomalování zánětlivých reakcí organismu a postupu nemoci

·   Nervový stimulant

Degenerace mozkových buněk často ústí až ke vzniku Alzheimerovy choroby. K jedné z největších výhody CBD, patří skutečnost, že léčivý kanabidiol by mohl poměrně velký dílem přispívat k tvorbě nových mozkových buněk. Účinky CBD mohou zmírňovat neurologické projevy nemoci, jako například změny v chování a náladách, vznik agrese nebo naprosté změny osobnosti. Díky stimulačním vlastnostem, jimiž CBD disponuje, dochází ke snižování četnosti těchto stavů a jejich celkovému zmírnění. 

O čem píšeme

THC zpomaluje nárůst neuritických plaků

Jedním z patologických příznaků typických pro Alzheimerovu chorobu je příbytek a ukládání beta-amyloidu v mozkové tkáni. Výzkumný institut Salk v San Diegu prokázal, že právě vysoké koncentrace beta amyloidu jsou přímo úměrné vyšší zánětlivosti buněk a neuronové smrti.

V roce 2008 však vyšla na povrch velmi nadějná studie ve vědeckém magazínu "Molecular Pharmaceutics", která potvrzuje působení THC v souvislosti se zpomalením nárůstu beta-amyloidu. Toto tvrzení bylo znovu utvrzeno v roce 2014, kdy byla zveřejněna studie ve vědeckém magazínu "Journal of Alzheimer's Disease", která prokázala podobné výsledky.

"Navíc, THC působí jako inhibitor tvorby beta-amyloidu lépe než běžně předepisované léky jako donepezil či tacrine i v menších koncentracích."

alzheimerova choroba a cbd

 

Léčebné konopí odvrací určité příznaky Alzheimerovy choroby

Je třeba zmínit, že některé z výsledků studií na myších subjektech prozatím nebyly plně přeneseny na subjekty lidské. 

Nicméně, léčebná marihuana se i tak projevila jako velmi přínosný a symptomy snižující způsob léčby. Například, v malé studii, kde bylo konopí podáváno deseti pacientům trpícím na Alzheimera se ukázalo, že je možné kvalitu života pacientů vylepšit již během čtyř týdnů. 

Posledním a nepřemožitelným argumentem je zde to, že je konopí schopno lidem trpícím na Alzheimera přinést do života alespoň trochu úlevy. Vedlejší efekty léčby konopím totiž pacientům přináší zlepšení chuti k jídlu, snížení pocitu neklidu a také například zlepšení kognice a motorických funkcí. 

Léčebné konopí je naprosto unikátní rostlina. Desetiletí výzkumu potvrzují její terapeutický potenciál v případě nejen Alzheimera, ale i například:

  • cukrovky

  • zeleného zákalu

  • gastrointestinálních poruch

  • anorexie 

Odrůdy konopí pro léčbu Alzheimerovy choroby

Dle ohlasů uživatelů serveru Leafly.com se pacienti zaměřují zejména na odrůdy:

V jaké formě CBD užívat? 

Možností je mnoho. V současnosti je kanabidiol k dostání hned v několika formách a vybírat můžete také mezi různě silnými preparáty. Představme si některé z nejvyužívanějších forem CBD produktů:

  • Oleje, tinktury nebo extrakty jsou zřejmě tím nejoblíbenějším a nejjednodušším způsobem užívání CBD. Stačí nakapat požadované množství oleje pod jazyk a nechat absorbovat. Doporučuje se začít s menším množstvím, cca 2 kapky, a postupně dávku zvyšovat dle potřeby. Platí nepsané pravidlo, že čím je člověk větší, tím větší množství oleje může teoreticky užívat. Olej můžete také rovnou spolknout. V takovém případě však může dojít k lehkému snížení koncentrace CBD a pomalejšímu nástupu účinků. CBD olej je většinou určen k vnitřnímu užití. Existují však také oleje, které se aplikují místně přímo na kůži. 

Naše Cannapio CBD tinctury jsou všestrannými pomocníky, uleví vám nejen on stresu.

Naše Cannapio CBD tinctury jsou všestrannými pomocníky, uleví vám nejen od stresu. 
 
  • Želé tobolky, kapsle, bonbóny a jiné pochutiny patří taktéž mezi velmi oblíbený a pohodlný způsob užívání CBD. Navíc podávání v tobolkách či kapslích je obzvláště snadné právě pro seniory, kterým může dělat problém kapání přesného množství oleje pod jazyk. 
  • Vaporizace se v poslední době stává stále větší trendem. Dochází při ní k přeměně CBD oleje na páru, kterou uživatel vdechuje. Vaporizace zprostředkována vaporizačním perem. Díky tomu, že seúčinná látka dostává rovnou do krevního oběhu, je nástup terapeutických účinků velice rychlý. V souvislosti s vaporizací se mluví o jistých nežádoucích účincích. Proto je třeba dbát na  nejvyšší možnou kvalitu CBD vaporizačních produktů. Některé nekvalitní přípravky mohou obsahovat různá ředidla, propylenglykol nebo rostlinný glycerin. Studie naznačují, že tyto látky výrazně zvyšují riziko poškození plicních tkání. Vaporizace je zcela nekarcinogenní.  
  • Kouření CBD je zcela klasický způsob užívání léčebného konopí. Nicméně je to také způsob, jenž je nejméně šetrný k vašemu zdraví. Ačkoliv i zde je nástup účinků poměrně rychlý, mnohem zdravější alternativou je zmíněná vaporizace. Oproti vaporizaci, má kouření jednu zásadní nevýhodu, je samozřejmě silně karcinogenní

 

POZOR: Před začátkem používání CBD se vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Informujte se zda je pro vás tato forma léčby vhodná. Existuje možnost, že CBD bude kontraindikováno s léky na předpis i volně prodejnými. Mějte na paměti, že CBD není všelék a funguje především jako podpůrná metoda běžné medikamentózní léčby. 

Potenciální vedlejší účinky CBD

Světová zdravotnická organizace označila CBD, jako všeobecně dobře tolerovanou látku. Ve srovnání s běžnými medikamenty, nemá žádné, nebo zcela mírné (únava, mírná nebo zvýšená chuť k jídlu, nadýmání, nižší tlak).

 

 

 

 

Zdroje: 

Eubanks, Lisa M., et al. “A Molecular Link between the Active Component of Marijuana and Alzheimers Disease Pathology.” Molecular Pharmaceutics, vol. 3, no. 6, 2006

Cao, Chuanhai & Li, Yaqiong & Liu, Hui & Bai, Ge & Mayl, Jonathan & Lin, Xiaoyang & Sutherland, Kyle & Nabar, Neel & Cai, Jianfeng. (2014). The Potential Therapeutic Effects of THC on Alzheimer's Disease. Journal of Alzheimer's disease : JAD. 42. 10.3233/JAD-140093. 

Eubanks, Lisa M., et al. “A Molecular Link between the Active Component of Marijuana and Alzheimers Disease Pathology.” Molecular Pharmaceutics, vol. 3, no. 6, 2006, pp. 773–777., doi:10.1021/mp060066m.

Bilkei-Gorzo, A. “The Endocannabinoid System in Normal and Pathological Brain Ageing.” Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, vol. 367, no. 1607, 2012, pp. 3326–3341., doi:10.1098/rstb.2011.0388.

Neuroprotective Effect of Cannabidiol, a Non‐Psychoactive ...onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1471-4159.2003.02327.x.

Iuvone, T, et al. “Cannabidiol: a Promising Drug for Neurodegenerative Disorders?” Current Neurology and Neuroscience Reports., U.S. National Library of Medicine, 2009, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19228180.

Esposito, G, et al. “Cannabidiol Reduces Aβ-Induced Neuroinflammation and Promotes Hippocampal Neurogenesis through PPARγ Involvement.” Current Neurology and Neuroscience Reports., U.S. National Library of Medicine, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22163051.

S, Paul, and Shua Haim . “Safety and Efficacy of Dronabinol in the Treatment of Agitation in Patients with Alzheimer’s Disease with Anorexia: A Retrospective Chart Review.” Cannabis Medicine, www.cannabis-med.org/studies/ww_en_db_study_show.php?s_id=61.

Fernández-Ruiz J., González S. (2005) Cannabinoid Control of Motor Function at the Basal Ganglia. In: Pertwee R.G. (eds) Cannabinoids. Handbook of Experimental Pharmacology, vol 168. Springer, Berlin, Heidelberg

JS, Ross, and Shua Haim. “Open-Label Study of Dronabinol in the Treatment of Refractory Agitation in Alzheimer’s Disease: a Pilot Study.” Cannabis Medicine, www.cannabis-med.org/studies/ww_en_db_study_show.php?s_id=92.

Watt, G, and T Karl. “In Vivo Evidence for Therapeutic Properties of Cannabidiol (CBD) for Alzheimer's Disease.” Current Neurology and Neuroscience Reports., U.S. National Library of Medicine, 3 Feb. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28217094.

HILLEN, Jodie Belinda, Natalie SOULSBY, Chris ALDERMAN a Gillian E. CAUGHEY. Safety and effectiveness of cannabinoids for the treatment of neuropsychiatric symptoms in dementia: a systematic review. 15 May 2019, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6535742/

MCCORMACK, Suzanne a Kwakye PEPRAH. Medical Cannabis for the Treatment of Dementia: A Review of Clinical Effectiveness and Guidelines. 17 Jul 2019. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546328/

Časté dotazy

Alzheimer je nemoc, která postihuje kognitivní funkce - myšlení, paměť, úsudek a bývá nejčastěji příčinou demence. Pacientovi se zhoršuje krátkodobá paměť, vyjadřování, rozhodování, nedokončuje myšlenky a je zmatený. CBD zabraňuje vzniku kognitivních deficitů. Dle studie z roku 2017 CBD a případná kombinace s THC může ve výsledku znamenat přínos při léčbě alzheimera. CBD má neuroprotektivní vlastnosti, které jsou účinné při prevenci a léčbě Alzheimerovy choroby a demence.

Alzheimerovu chorobu zcela léčit nelze, avšak můžeme přispět k jejímu lepšímu průběhu prokrvením mozku a stimulovat nervy pomocí CBD olejů. CBD oleje obsahují kanabidiol, který má blahodárné účinky na lidský organismus. Pomáhá při boji s nespavostí a stresem, ale také dokáže zmírnit následky alzheimerovi nemoci díky jeho pozitivním vlastnostem účinkující při problémech s demencí. V neposlední řadě stojí za zmínku jeho antioxidační a protizánětlivé schopnosti, díky kterým dokáže stimulovat nervy a tím alzheimerovu nemoc zpomalit.

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Neurodegenerativní onemocnění jsou následkem narušení funkcí centrální nervové soustavy. K těmto onemocněním patří například Parkinsonova choroba, u které je již veřejně známo, že konopí přispívá k její léčbě. Pacienti trpící touto chorobou zaznamenali po inhalaci konopí výrazné zlepšení motorických funkcí. Při Parkinsonově ale i Alzheimerově chorobě je ideálním řešením užívat konopí například v podobě konopných tyčinek.

  • Články z kategorie Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 04/27/20
(Aktualizováno: 05/10/22)