Jak se vyrábí CBD extrakt?

Nejen u nás, ale i ve světě stoupá popularita CBD a jeho léčebného využití. Jak už tomu bývá- s růstem obliby tohoto kanabinoidu narůstá rovněž počet dotazů v souvislosti s touto tématikou. Jakými metodami lze extrahovat CBD? Která z nich je tou nejlepší? V dnešním článku si zmapujeme kompletní proces výroby extraktu. Od semínka až po finální produkt.  

Léčebné konopí

Dříve, než se dostaneme k samotnému procesu pěstování, sklizně a extrakce, popíšeme si vlastnosti léčebného konopí. Základním parametrem takového konopí je obsah THC v sušině do maximální hodnoty 0,3 %. Jelikož je THC nelegální látka, jeho absencí či minimalizováním hodnot na spodní hranici, máme svobodnou volbu při výrobě a distribuci s léčebným konopím, jehož doménou jsou vysoké hladiny CBD. Jakýkoliv produkt s CBD, který je volně prodejný v České republice, byl vyroben pomocí extrakce výhradně z léčebného konopí.

Velký zájem o produkty s kanabidiolem pro využití zejména v lékařství v poslední době zvyšuje kvalitu pěstovaného konopí. Býváme svědky ekologicky pěstovaných rostlin bez zásahu chemie. Čistota a kvalita jsou čím dál více prioritní.

Pěstování, sklizeň a sušení 

Hojně využívanou metodou při procesu získávání materiálu k extrahování CBD je tzv. klonování rostlin léčebného konopí. Cílem je dosáhnout optimálních vlastností, co možná nejvíce totožných jako u předchozích rostlin, které byly bohaté na CBD a zaručovaly již v minulosti bohatý výnos. Při pěstování ze semen se zvyšuje riziko odlišnosti v požadovaných hladinách kanabinoidů. Stejně jako u sázení semene, uříznutá část rostliny připravená na klonování se zasadí do půdy, v jiném případě do hydroponického systému. Ten může sloužit jako náhrada půdy v případě, že obsahuje všechny důležité prvky pro pěstování. Klonování je pouze jednou s variant pěstování, kterou však můžeme docílit správných vlastností vhodných ke kvalitní extrakci CBD.

Následuje období 10-16 týdnů, kdy klonovaná část vyroste v plnohodnotnou rostlinu, dozraje a je připravena ke sklizni. Délku tohoto období ovlivňuje řada faktorů. Tím nejdůležitějším je odrůda pěstováného léčebného konopí. 

Rostliny poté pověsíme tak, že vrchní část rostliny směřuje k zemi. Ideální vlhkost prostředí, kde sušíme konopí, je okolo 58-60 %. Zamezíme tak vzniku plísní, které by znemožnily celý proces. Za zhruba 30 dní jsou rostliny vysušeny a nastává chvíle oddělování pupenů od semen a stonků. Nejlepší pupeny se většinou oddělují zvlášť od menších, jelikož jsou prodejci nabízeny k prodeji samostatně. To však závisí na dané lokalitě s přihlédnutím k legislativě té které země.

Pupeny jsou tedy úspěšně odděleny od nepoužitelných částí. Přichází fáze namletí na tzv. biomasu. Ta má strukturu namleté kávy a je připravena k extrakci jednou ze čtyř využívaných metod. Každá z nich má určité plusy i mínusy. Pojďme se na ně blíže podívat.

Pečlivým a kvalitním pěstování vše začíná; zdroj: thechronicleherald.ca

Pečlivým a kvalitním pěstováním vše začíná; zdroj: thechronicleherald.ca

Metody extrakce CBD z léčivého konopí

1. Extrakce pomocí CO2

K této extrakci bývá využíván vysoce stlačený superkritický oxid uhličitý, který napomáhá oddělení CBD od rostlinné složky biomasy. Spojení „superkritický“ se používá k označení jeho vlastností jak v kapalném, tak plynném skupenství. Tento nejpoužívanější způsob extrakce nabízí výhody bez použití rozpouštědel, čímž zamezuje riziku zbytkových nežádoucích látek v konečném produktu.

K extrahování CBD je nutné přeměnit oxid uhličitý na kapalinu. To se provádí stlačováním v kombinaci se zahříváním oxidu, tím se promění na vysokotlaký plyn a kapalinu zároveň. Velmi drahé stroje zadržující vysoký tlak vyžadují velký prostor a velice zdatnou technickou obsluhu.

Výhody:

 • kvalitní CBD extrakt, který je součástí produktů většiny prémiových značek

 • absence zbytkových látek, které se občas objevují co by nežádoucí efekt při extrakci pomocí rozpouštědel

 • stroje používané při této metodě mají velký rozsah možností. Výrobce se může při zpracování výtažku zaměřit na konkrétní dílčí látky, jako jsou kanabinoidy CBG, CBN a další…

 • oxid uhličitý je spotřební materiál, snižuje tedy provozní náklady

 • CO2 je navíc méně náchylný k výbuchu, než například butan nebo ethanol. Zvyšuje tak bezpečnost při procesu extrakce

Nevýhody:

 • velmi vysoké náklady při pořizování strojů. Návratnost investic je dlouhodobý proces, který může některé výrobce odradit

 • práce v prostředí s vysokým tlakem vyžaduje speciální zaškolení pracovníků

Schéma procesu extrakce cbd pomocí co2; zdroj: manoxblog.com

Schéma procesu extrakce cbd pomocí co2; zdroj: manoxblog.com

2. Extrakce pomocí uhlovodíků

Při metodě extrakce pomocí uhlovodíků mají uhlovodíky povahu velmi silných rozpouštědel. Díky rychlému výbuchu butanu přes rostlinnou složku se extrahuje CBD vysokou rychlostí a poměrně efektivně. Ostatně propan a butan jsou nejpoužívanějšími rozpouštědly v malých i středně velkých strojích na extrahování. Jejich nízký bod varu umožňuje účinnou vazbu na biomasu se zachováním všech požadovaných kanabinoidů u výsledného produktu.

Výhody:

 • oproti metodě extrakce pomocí CO2 je proces rychlejší

 • účinnost rozpouštědla, finální extrakt má vysokou kvalitu - cca 95 % a více

 • plné spektrum všech požadovaných látek ve výtažku

Nevýhody:

 • rozpouštědla zanechávají v CBD extraktu zbytkové látky, musí tedy projít následným čištěním

 • práce ve vysokotlakém prostředí vyžaduje speciální zaškolení obsluhy a pracovníků

 • rozpouštědla jsou vysoce hořlavá (zejména butan), místnosti musí být odolné proti výbuchu a vykazovat certifikaci na potlačení vzniku požáru 

 • vysoké náklady na zmírnění všech rizik vzniku požáru

Technika potřebná pro provádění extrakce za přítomnosti uhlovodíků; zdroj: precisionextraction.com

Technika potřebná pro provádění extrakce za přítomnosti uhlovodíků; zdroj: precisionextraction.com

3. Extrakce pomocí přírodních rozpouštědel

Aby výrobci předešli nežádoucím zbytkovým látkám v extraktu, někdy využívají přírodní rozpouštědla, jako olivový olej nebo ethanol. Průvodním jevem však bývá občasné extrahování chlorofylu. CBD olej má v tom případě nepříjemnou chuť. Pokud je olej využíván k výrobě kapslí nebo šamponů, či mastí, nejedná se o velkou překážku. Mnoho produktů však využívá spotřebitel perorálně. V takovém případě by to mohlo vést k jeho nespokojenosti. 

Další problém u přírodních rozpouštědel je ten, že se špatně odpařují. Výsledkem je extrakt s menším množstvím CBD, než u jiných metod.

Výhody:

 • efektivní a levný způsob extrakce

 • nezanechává zbytkové toxické látky ve výtažku, jako je tomu v případě extrakce pomocí uhlovodíků

Nevýhody:

 • přítomnost chlorofylu může ovlivnit chuť

 • nižší koncentrace CBD, než u jiných typů extrahování

Extrakce pomocí přírodního rozpouštědla, konkrétně olivového oleje; zdroj: manoxblog.com

Extrakce pomocí přírodního rozpouštědla, konkrétně olivového oleje; zdroj: manoxblog.com

Extrakce pomocí přírodního rozpouštědla, v tomto případě ethanolu; zdroj: manoxblog.com

Extrakce pomocí přírodního rozpouštědla, v tomto případě ethanolu; zdroj: manoxblog.com

4. Extrakce pomocí páry

Proces extrakce parou začíná zahřátím vody v první komoře, načež vznikne pára, která je vháněna do druhé komory naplněné směsí rostlinné složky a esenciálních olejů. Na výstupu je trubka kondenzátoru, kde se oddělují výpary oleje obsahující CBD. Po shromáždění musí směs projít destilací, aby se olej extrahoval z vody.

Tento nejstarší princip je využíván již po staletí. K jeho provedení je však zapotřebí podstatně většího množství léčivého konopí a je těžší extrahovat olej s tak přesnými požadovanými vlastnostmi jako například u metody s použitím CO2. Dalším rizikem je příliš horká pára, která může poškodit extrakt a pozměnit některé chemické vlastnosti kanabinoidů.

Výhody:

 • levný způsob extrakce

 • nezanechává zbytkové toxické látky ve výtažku, jako je tomu v případě extrakce pomocí uhlovodíků

 • neobsahuje chlorofyl, tudíž neovlivňuje nepříznivě výslednou chuť

Nevýhody:

 • neefektivní proces

 • nestálá koncentrace CBD ve výtažku

 • možná změna chemických vlastností kanabinoidů

Extrakce CBD pomocí páry; zdroj: essentialoilmach.com

Extrakce CBD pomocí páry; zdroj: essentialoilmach.com

Zpracování extraktu a čištění

Aby byl produkt připraven ke spotřebě, je zapotřebí provést další procedury. Momentálně je obsahem CBD oleje několik dalších kanabinoidů, terpenů, mastných kyselin, chlorofylu a aminokyselin.

Čištění metodou „zimování“

Kromě extraktu vytvořeného za pomoci ethanolu s nízkou teplotou, tento proces je nezbytný pro všechny surové extrakty. Výtažek je smíchán se 100 % alkoholem a zmrazen přes noc. Další den se zakalená směs přefiltruje přes papírový filtr. Následuje zahřátí směsi, při čemž se odpaří alkohol, který má nižší bod varu, než olej.

Dekarboxylace

Výtažek obsahuje kromě přirozeně se vyskytujících kanabinoidů také kyseliny, jako CBDA (kyselina kanabidiolová), THCA (kyselina tetrahydrokanabinolová), CBGA (Cannabigerolic acid). Tyto kyseliny musí být aktivovány, aby mohly produkovat potřebné látky. Například CBDA musí být aktivováno, aby produkovalo CBD. V případě použití metody extrakce pomocí CO2 může dojít ke zmiňovanému jevu - tedy k produkci kyselin. Pomocí dekarboxylace aktivujeme tyto molekuly k produkci potřebných kanabinoidů.

Dekarboxylace není nic jiného, než pouhé zahřátí extraktu. Tím dojde k odstranění molekuly kyseliny a vznikne aktivní sloučenina. Probíhající výzkumy i neoficiální zkušenosti uživatelů ovšem poukazují na terapeutické účinky zmiňovaných kyselin. Najdou se tedy i společnosti nabízející tuto „surovou“ formu CBD oleje. Jejich povinností je o tom uživatele patřičně informovat. 

Proces dekarboxylace CBDA na CBD, představuje v podstatě jen pouhé zahřátí extraktu; zdroj: enjoypachamama.com

Proces dekarboxylace CBDA na CBD, představuje v podstatě jen pouhé zahřátí extraktu; zdroj: enjoypachamama.com

CBD izolát

Na trhu se mimo jiné objevují také izoláty CBD. Jedná se o nejčistší formu CBD obsahující 99 % a více kanabidiolu. Odstraněny jsou všechny ostatní kanabinoidy, terpeny, olej a chlorofyl. Krystaly čistého CBD tak postrádají vůni i chuť. Ačkoliv se to může zdát velice atraktivní, faktem zůstává, že olej obsahující širokospektrální kanabinoidní profil je více účinný. Důvodem je chybějící synergie kanabinoidů a terpenů u izolátu CBD. Tato synergie bývá také známá jako „doprovodný efekt“. Protože izolát neobsahuje další látky jako v případě extraktu, jeho cena je podstatně nižší.

Výsledný produkt

Ať už zůstává extrakt v plném spektru nebo se izoluje CBD, konec procesu obnáší smíchání s různými dalšími látkami, aby tak mohl vzniknou výsledný produkt dle potřeb výrobce, prodejce a zákazníka.

 • CBD můžeme smíchat s nosným olejem, abychom vytvořili tinkturu

 • V kombinaci s přírodními aromaty můžeme vyrobit například želé bonbony a další potraviny

 • S olejem CBD se dá experimentovat. Je možné jej přidat do širokého spektra ingrediencí, ze kterých následně umíme upéci pečivo, uvařit čokoládu apod…

 • Pokud jsou výsledným produktem kapsle, CBD se míchá s MCT olejem. Většinou je to extrakt z kokosového nebo olivového oleje

 • Vapovací oleje vznikají spojením CBD oleje a rostlinného glycerinu s propylenglykolem. To zajišťuje jejich zdravotní nezávadnost při inhalaci. Často bývají spojeny navíc s přírodními aromaty, které zlepšují chuť těchto olejů

 • Olej CBD se dá kombinovat rovněž s éterickými oleji, vosky nebo bambuckým máslem. Touto metodou jsou vyráběny krémy, gely a masti

Smícháním CBD extraktu s nosným olejem, vznikají například i Cannapio CBD tinctury

Smícháním CBD extraktu s nosným olejem, vznikají například i Cannapio CBD tinctury


Závěrem

Metoda extrakce může mít velký dopad na kvalitu, obsah a čistotu výrobku. Pokud výrobce neuvádí všechny potřebné informace v popisu daného produktu, doporučujeme se zajímat o původ rostlin, metodu výroby a další detailní informace, které vám mohou být ukazatelem kvality. Čím více informací máte k dispozici, tím větší je šance, že budete spokojeni s výsledkem.

O čem píšeme

 • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 05/14/20
(Aktualizováno: 09/24/21)