Konopí jako možná pomoc při léčbě glaukomu

Již mnohokrát jsme vás informovali o příznivých účincích, které s sebou užívání léčebného konopí přináší. Konopí je mnohostranně využitelná rostlina, její popularita v medicínské sféře ale stoupá téměř raketovou rychlostí. Důvodem je řada velmi pozitivních účinků, jež tato rostlina nabízí, přičemž ve srovnání s běžnými léčivy, mnohdy nevyvolává téměř žádné vedlejší účinky. Může však konopí, ať už s převážným obsahem CBD nebo THC, prospět pacientům při léčbě neurodegenerativního onemocnění jako je glaukom, neboli zelený zákal? Má tato alternativní léčba nějaká rizika? Pojďme si na tyto otázky společně odpověď a zjistit, zda plusy, skutečně převažují mínusy...

Co to je glaukom? 

Glaukom, zřejmě více známý jako zelený zákal, je komplexní oční onemocnění, jež bohužel zcela běžně končívá ztrátou zraku. Porucha je způsobena poškozením primárního smyslového nervu, tzv. optického či zrakového nervu. Za poškození tohoto důležitého nervu zodpovědného za proces vizualizace, může ve většině případů vysoký nitrooční tlak

Toto však není zcela jasným pravidlem. Zelený zákal byl diagnostikován i lidem, kteří zvýšeným nitroočním tlakem vůbec netrpěli. Předpokládá se, že za vznikem galukomu může být i jiné další příčiny, které s onemocněním zraku nemuejí zdánlivě vůbec souviset. Tytot příčiny naleznete vypsané níže v čánku. 

S postupem času, začal být glaukom zařazován mezi tzv. neurodegenerativní onemocnění. Do této skupiny se řadí mimo jiné například i Alzheimerova či Parkinsonova choroba, nebo také roztroušená skleróza. Poslední výzkumy naznačují, že zelený zákal, by mohl mít významný vliv na rozvoj Alzheimerovy choroby. To rovněž značí, že přítomnost glaukomu, by teoreticky mohla představovat jakýsi ukazatel potenciálně se rozvíjející Alzheimerovy choroby

Ať už primární či sekundární forma, glaukom může postihnout kohokoliv - novorozence, dospělého, seniora; zdroj: engadget.com

Ať už primární či sekundární forma, glaukom může postihnout kohokoliv - novorozence, dospělého, seniora; zdroj: engadget.com

Glaukom: příčiny vzniku

 • Degenerace a odumírání zrakových nervových buněk.

 • Nadměrné hromadění nitrooční tekutiny, následné zvyšování tlaku v oku.

 • Dědičnost. Glaukom může vzniknout i v důsledku špatné genetiky a předchozího výskytu této poruchy u některého z příbuzných, ať už blízkých či vzdálenějších. 

 • Vysoký nitrooční tlak bránící správnému oběhu krve. Dochází k nedokrvování a tedy i špatnému okysličování tkání, což vede k hromadění toxických látek a rozvoji glaukomu.

 • Rozvinutí infekce

Glaukom: typy onemocnění

Zelený zákal se rozlišuje v zásadě na 2 typy, nicméně existují i další druhy glaukomu. Zde už se však nejedná o primární onemocnění, zelený zákal se nýbrž rozvíjí v důsledku jiného onemocnění. Glaukom může postihnout i novorozence, v takovém případě se nejčastěji jedná o vrozenou formu onemocnění.  

Druhy glaukomu: 

 • Glaukom s otevřeným úhlem je takový, při němž se úhel mezi rohovkou a duhovkou rozšiřuje. Nitrooční tekutina se hromadí uvnitř oka, v důsledku čehož dochází k nárůstu tlaku uvnitř oka. 

 • Glaukom s uzavřeným úhlem je pochopitelně opakem výše zmíněného typu glaukomu. Jedná se tedy o zužující se úhel mezi rohovkou a duhovkou, čímž dochází k blokaci odtokových kanálků. 

 • Další možné typy glaukomu jsou takové, při nichž není zvýšený nitrooční tlak, nicméně i přesto, je optický nerv poškozen. Dále se jedná o vrozený glaukom (vada při vývoji drenážních kanálků v oku). Sekundární glaukom může být způsoben také jinými zdravotními potížemi, jakožto cukrovka, zánět nebo vedlejší účinky některých léků.

V pokročilejších fázích onemocnění, je již glaukom znát takříkajíc "na první pohled"; zdroj: yavapaihealthandwellness.com

V pokročilejších fázích onemocnění, je již glaukom znát takříkajíc "na první pohled"; zdroj: yavapaihealthandwellness.com

Glaukom: nejčastější příznaky

Glaukom s otevřeným úhlem: 

 • počáteční stádium má mírný průběh, mnohdy si pacient žádného výrazného narušení zraku nevšimne

 • omezení či narušení vidění, obvykle v podobně bodů či skvrn v centrálním zorném poli

 • v pokročilejších fázích se již může vyvíjet charakteristické “tunelové vidění” 

Glaukom s uzavřeným úhlem:

 • silné bolesti hlavy a očí

 • nevolnost a zvracení

 • rudé oči

 • rozostřené vidění

Běžné způsoby léčby glaukomu

K léčbě se většinou využívá i kombinací několika léčebných metod naráz. Zcela běžný postup je užívání a aplikace očních kapek či laserové (případně chirurgické) zákroky. Je však zcela běžné, že každá léčba, jakéhokoliv problému, s sebou v naprosté většině případů nese některá rizika a vedlejší účinky. U očních kapek se může jednat například o vypěstování tolerance (snížení efektivnosti léčby), podráždění povrchu očí, oční nepohodlí, ospalost nebo změnu barvy očí. Chirurgické nebo jiné invazivnější metody léčby, mohou zase vyvolat dočasné poruchy vidění nebo četnější výskyt infekcí. Všechna případná rizika vám sdělí váš lékař, přičemž se pokusí vybrat takovou metodu léčby, která je pro vás, co možná nejvíce bezpečná a pohodlná.

Nejčastěji využívanou konzervativní metodou léčby glaukomu, jsou speciální oční kapky, snižující projevy tohoto onemocnění; zdroj: health.clevelandclinic.org

Nejčastěji využívanou konzervativní metodou léčby glaukomu, jsou speciální oční kapky, snižující projevy tohoto onemocnění; zdroj: health.clevelandclinic.org

O čem píšeme

Může konopí pomoci?  

Jak již víte z mnohých předchozích článku, jež jsme na našem blogu zveřejnili. Léčebné konopí, potažmo kanabinoidy v něm obsažené, mají na lidský organismus bezpočet pozitivních účinků. V medicíně se převážně využívá kanabinoidu zvaného CBD, který má oproti více známé nelegální látce THC, mnoho výhod, včetně toho, že je v ČR zcela legální. 

V následujících řádcích se však podíváme na několik studií, jež zkoumají účinky obou těchto sloučenin, tedy jak CBD, tak THC. Při léčbě glaukomu, je nejdůležitějším faktorem úspěšné a hlavně dlouhodobé snížení nitroočního tlaku. Velmi podstatná je také ochrana nervových buněk, v čemž může být léčebné konopí extrémně nápomocné, jelikož působí též jako neuroprotektant. Pojďme si tedy porovnat, jak moc velký vliv, může mít při léčbě látka THC nebo CBD. V čem tkví rozdíl a proč tomu tak je? 

THC: Účinky a potenciální vliv

Tetrahydrokanabinol, tedy THC je pouze jednou ze stovek sloučenin nacházejících se v rostlinách konopí. THC je specifické silně psychoaktivními účinky, po jeho užití dochází k intoxikaci těla, což může vést například ke zpomalení reflexů nebo dočasné ztrátě orientace. Z těchto důvodů je účinná látka THC zařazena na seznam omamných a psychotropních látek a v ČR tedy nelegální. 

Nicméně, konopí všeobecně vykazuje poměrně velkou řadu pozitivních účinků pro léčbu nejrůznějších nemocí, a to ať už jde o kanabinoidy CBD nebo THC. To je také jeden z důvodů, proč je i tetrahydrokanabinolu v medicíně a nejrůznějších výzkumech, věnována tak velká pozornost. Látka THC prokazuje obzvláště dobré výsledky při léčbě bolestí nejrůznějšího původu. Ve skutečně výjimečných a přesně definovaných případech zabraňujících běžnému životu, povoluje legislativa České republiky lékařům, předepsat jen velmi omezené množství konopí s touto látkou. 

Laboratorní studie z roku 2018 prováděná výzkumníky Dinesh Thapa, Elizabeth A. Cairns a jejich týmem, dokazuje antinociceptivní a protizánětlivé účinky kanabinoidu THC. Ptáte-li se, co si představit pod pojmem “antinociceptivní”, jedná se o schopnost látek, jež umí zabránit vedení bolestivých podnětů. Tato vlastnost má při léčbě glaukomu pomocí THC zásadní vliv, jelikož působením na kanabinoidní receptory CB1 a CB2, snižuje bolest rohovky. Zcela běžný a nepříjemný symptom zeleného zákalu. Užití THC, může být však pacient vystaven určitým rizikům, o kterých si povíme za malou chvíli. 

Další studie, tentokrát na zvířatech, potvrdila účinnost skupin nejvíce probádaných kanabinoidů, v nichž bylo zahrnuto i THC, a to při topickém užívání. Topickým užíváním se rozumí vnější způsoby aplikace léčiv - většinou mastí, krémů, gelů, nebo jako v tomto případě, očních kapek. Během studie byl zjištěn až 40% pokles nitroočního tlaku

Poměrně skromná klinická studie z roku 2006 zaznamenala pokles tlaku uvnitř oka i při sublingválním (aplikace léčiva pod jazyk) užívání kanabinoidu THC. Tento účinek byl však pouze dočasný.

Aktivací kanabinoidních receptorů CB1 nebo CB2, může dojít k potlačení různých typů bolesti, tedy i té jež působí na rohovku při onemocnění glaukomem

Aktivací kanabinoidních receptorů CB1 nebo CB2, může dojít k potlačení různých typů bolesti, tedy i té jež působí na rohovku při onemocnění glaukomem.

CBD: Účinky a potenciální vliv

Bavíme-li se o účincích kanabidiolu, tedy CBD, na lidské (a ne jen lidské) zdraví, je jich nespočet. Od relaxačních, terapeutických a anxiolytický až po protizánětlivé, antiseptické, antimykotické, nebo i antiepileptické. Obecně je CBD v medicíně využíváno podstatně více. Důvodem jsou již zmíněné pozitivní schopnosti, kterými disponuje ale také fakt, že kanabidiol není psychoaktivní, neintoxikuje tělo a dokonce dokáže potlačovat účinky sloučeniny THC

Ve velkém množství studií bylo zjištěno, že kanabinoid CBD má velmi dobré výsledky při léčbě onemocnění srdce, která jsou ve většině případů způsobena hypertenzí, tedy vysokým krevním tlakem. CBD dokáže vysoký tlak snižovat. Tento účinek se projevil i při laboratorní studii z roku 1987. Studovaní králíci druhu “albín”, trpěli zeleným zákalem v různým fázích. Systematické a pravidelné podávání kanabinoidů, dle této studie snižuje nitrooční tlak, a to stejným způsobem, jakým CBD působí při léčbě hypertenze.

Výše jste se mohli dočíst, že vznik glaukomu může souviset s diabetickými poruchami. Cukrovka je poměrně běžnou příčinou zhoršení zraku. Neuroprotektivní vlastnosti CBD, však dokáží snižovat toxicitu tekutin, které se v oku shromažďují při onemocnění glaukomem. Tato tekutina společně s vysokým nitroočním tlakem, podněcuje progresi a zhoršování zeleného zákalu. CBD má však potenciál tyto procesy výrazně zpomalit, k čemuž přispívají také jeho protizánětlivé účinky

Zmíněná výzkumná dvojice Dinesh Thapa a Elizabeth A. Cairns, prováděla kromě výzkumu s použitím THC, taktéž výzkum s kanabinoidem CBD. Studie prokázala, že CBD má stejné antinociceptivních účinky jako THC. Dokáže tedy velmi účinně blokovat vedení bolesti k nervovým zakončením, čímž ulevuje od bolestí rohovky. To vše však bez nebezpečných psychoaktivních účinků, což je oproti léčbě s využitím THC, nesporná výhoda

Výsledky studií zkoumajících tuto oblast, směřují k zjištěním, že CBD se váže a aktivuje kanabinoidní receptor CB2. To je důvod, proč dokáže ovlivňovat vznik bolesti. 

Díky působení a aktivaci kanabinoidního receptoru CB2, dokáže CBD zmírňovat bolesti spojené s onemocněním - bolesti hlavy, očí apod.; zdroj: allaboutvision.com

Díky působení a aktivaci kanabinoidního receptoru CB2, dokáže CBD zmírňovat bolesti spojené s onemocněním - bolesti hlavy, očí apod.; zdroj: allaboutvision.com

Sečteno, podtrženo

Kanabinoidy, přírodní sloučeniny obsažené v konopí, mají jistě slibný potenciál pomoci při léčbě glaukomu. 2 nejznámější a nejhojněji se vyskytující kanabinoidy, THC a CBD, prokazují obzvláště účinné schopnosti

Tetrahydrokanabinol, THC, je však vysoce psychoaktivní a ve velkém procentu případů může způsobovat v dlouhodobém horizontu užívání, nejrůznější psychické poruchy, jako jsou úzkosti, deprese nebo psychózy. Tato vážná onemocnění představují velké riziko, kterému by pacient neměl být vystaven. 

Daleko bezpečnější variantou, je léčba s využitím kanabinoidu CBD, který nezpůsobuje žádné vážné vedlejší účinky. Pokud se však nějaké objeví, jsou vyvolány lékovými interakcemi. Ve většině případů, kdy se objevil některý z nežádoucích účinků, se jednalo o velmi mírné obtíže, jež mají spíše obecný charakter, který lze jen těžko 100% přisuzovat konzumaci CBD. 

V dosud provedených klinických studiích, se při léčbě glaukomu, nejlépe osvědčila lokální aplikace plnospektrálního kanabinoidního extraktu (bez psychoaktivních složek) ve formě očních kapek. Právě dokonalá synergie všech substancí, kterou s sebou užívání plnospektrálních extraktů nese, zajišťuje silný protizánětlivý účinek a to nejpodstatnější, oč při léčbě glaukomu jde. Tedy dlouhodobé snižování nitroočního tlaku

Ačkoliv CBD se jeví takřka jako zázrak. Je třeba ještě mnoho dalších klinických i laboratorních studií, aby mohly být účinky této léčebné substance i v oblasti léčby glaukomu, co možná nejpřínosnější. 

Podpořit celkové zdraví svého organismu, můžete s naší CBD Cannapio tincturou, která nabízí plné spektrum léčebných kanabinoidů v kombinaci s dalšími účinnými látkami

Podpořte celkové zdraví svého organismu sublingvální aplikací naší CBD Cannapio tinctury, která nabízí plné spektrum léčebných kanabinoidů v kombinaci s dalšími účinnými látkami.

Pokud uvažujete nad CBD jako možném aditivu k vaší léčbě glaukomu, poraďte se s vaším ošetřujícím lékařem. Jedině on je nejlépe schopen posoudit váš aktuální zdravotní stav. Jestliže usoudí, že by pro vás CBD mohlo být vhodnou podpůrnou metodou léčby, jistě vám doporučí tu nejlepší formu užívání i správné dávkování konkrétního produktu.

Zdroj titulní fotografie: pixabay.com

Časté dotazy

Glaukom neboli zelený zákal, je onemocnění, při kterém dochází k degeneraci a odumírání zrakového nervu. Příčinou zeleného zákalu je velké množství nitrooční tekutiny v oku, která nemá kam odtékat, a tak může dojít k silnému postižení zraku nebo až k jeho ztrátě. Vědci zjistili, že konopí může právě tento nitrooční tlak snížit. Za toto snížení může THC, které je však třeba pravidelně dávkovat. Pacienti uvádějí, že THC výrazně pomáhá při bolestech v očích. U CBD jsou prokázány antioxidační, neuroprotektivní a protizánětlivé účinky. Přestože má CBD řadu pozitivních vlastností, není u něj prokázáno, že snižuje nitrooční tlak jako THC.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

 • Články z kategorie Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 05/24/20
(Aktualizováno: 07/02/20)