Anatomie konopí: Co všechno byste měli vědět?

Pravděpodobně každý z vás již držel v ruce konopný olej, cbd tinkturu, BIO čaj z konopí nebo sušené květy lékařského konopí. Avšak ne všichni jsme měli tu čest setkat se s rostlinou jako celkem a podrobně tak prozkoumat každou její větší, či menší část. Dnes si popíšeme jednotlivé součásti rostlin konopí, včetně jejich funkcí. Ukážeme si, že anatomie konopí může být zajímavá i zábavná zároveň. Pojďme se tedy podívat na tento propracovaný systém, jehož výsledkem je rostlina s velkým potenciálem nejen v průmyslu a lékařství.

Původ konopí (Cannabis sativa) bychom mohli najít ve střední a jihovýchodní Asii, kde bylo poprvé domestikováno. Předtím než byly známé léčivé účinky této rostliny, byla často používána pro výrobu textilu, jelikož stonky jsou poměrně vláknité. Zajímavostí je, že archeologové objevili pozůstatky velice sofistikovaného košíkářství z období paleolitu, které bylo založeno na konopných vláknech. Právem je považována za nejstarší známou rostlinu pěstovanou pro svá vlákna, přičemž dodnes se její vlákna používají například k pletení rybářských sítí.

Podíváme-li se na náboženství, zmínky o konopí najdeme téměř všude. První pochází dokonce ze Starého zákona, kde byla rostlina využita jako kadidlo a posvátný olej. Hinduismus i buddhismus přisuzovali konopí schopnost usnadňovat meditaci. Zmínku najdeme dokonce v hinduistických Védách mezi lety 2000 a 1400 před naším letopočtem. Ve starověké germánské kultuře bylo konopí spojováno s norskou milostnou bohyní, Freyou. Podle uvedených zdrojů se začalo využívat v lékařství asi před 5000 lety v Číně. Císař Chen Nung, mnohými přezdívaný jako „otec“ zemědělství, zařadil rostlinu do čínského lékopisu. Předepisováno bylo zejména na únavu, malárii a revmatismus. S označením „Cannabis sativa“ přišel v polovině 18. století švédský botanik Carl Linnaeus. Později popsal francouzský přírodovědec Jean-Baptiste Lamarck rozdíly mezi Cannabis sativa a Cannabis indica, k nimž se ještě dostaneme. 

Pro svůj vláknitý stonek je konopí ceněno po celá staletí

Pro svůj pevný vláknitý stonek je konopí ceněno po celá staletí; zdroj foto: zamnesia.com

Konopí jako jednoletá rostlina patří do rodu Cannabaceae. Počet druhů bývá vykládán poněkud sporně, protože někteří se přiklánějí k tomu, že konopí se dále rozděluje na Konopí seté (Cannabis sativa), Konopí indické (Cannabis indica) a Konopí rumištní (Cannabis Ruderalis), kdežto jiní se přiklání k verzi, že poslední dva zmiňované jsou jen poddruhy Konopí setého. Tyto dohady však nejsou podstatné pro jeho účinky a pestrou škálu využití, což je pro nás tím důležitým. V průmyslu našlo využití ve zpracování vláken, papíru, provazů, stavebních materiálů, textilů nebo oděvů. Zdařile konkuruje bavlně, jelikož jde o silnější materiál, který dokáže lépe odolávat zubu času a také plísním. Je také jedinečným zdrojem živin v případě potravin, jako jsou konopná semínka, olej či mléko. Léčivé účinky kanabinoidů obsažených v lékařském konopí jsou středem zájmu již pár let.

Na popularitě získává hlavně kanabinoid známý pod názvem kanabidiol neboli CBD. Jako pár příkladů léčebného využití bychom rádi uvedli napríklad zmírnění depresivních stavů, úzkostí, boj s nespavostí, chronickou bolestí, přemírou stresu, křečemi, psychickými poruchami, závislostmi a další… S probíhajícími výzkumy se dá předpokládat, že na spoustu obdivuhodných výsledků si teprve musíme počkat. S radostí však každý den sledujeme dění ve světě, který je stále více otevřený možnostem lékařského využití konopí. Ačkoliv by se mohlo zdát, že konopí je historickým „krokem vzad“, opak je pravdou. Přestože se výzkumníci zabývají rostlinou využívanou našimi dávnými předky, aplikují na ni nové vědní metody, které přinášejí další možnosti.

Rozdíly mezi samčí a samičí rostlinou

Pozorovatelné rozdíly můžete očekávat zhruba po šesti týdnech od zasazení. Pokud chcete zjistit pohlaví, upřete zrak na místo, kde se spojují boční větve s hlavním stonkem. Samčí rostliny se vyznačují pylovými váčky vypadajícími zpočátku jako kuličky, které se postupem času vyvinou ve zhluk pylových vaků, někdy také označovaných jako pylové tyčinky. Samičí rostliny naopak produkují tzv. pestíky. V raném stádiu vypadají jako chloupky, postupem času však rostou do strukturovanějších forem. Z hlediska využití jsou samčí rostliny dobré spíše k rozmnožování rostlin, jelikož většina užitečných látek se nachází v pupenech vyprodukovaných samičími rostlinami konopí. Pokud tedy pěstitel nechci, aby došlo k opylování, je zapotřebí vyhýbat se kontaktu obou pohlaví s velkou opatrností, protože k opylování může dojít i na velkou vzdálenost

Specifickým „mezidruhem“ je tzv. hermafrodit. Jde o rostlinu vyvíjející jak samčí, tak samičí pohlavní orgány. Hermafroditní rostliny vznikají primárně, pokud je samičí rostlina vystavena velmi složitým podmínkám v průběhu stěžejních růstových fází. Takové rostliny budou posety semeny, což není příliš výhodné pro spotřebu. Důležité je sledovat tyto náznaky a včas zabránit tomu, aby byly ostatní samičí rostliny opylovány. Výrobci dnes již přicházejí s tzv. feminizovanými semeny, která nesou pouze samičí geny, čímž je zpravidla zaručena produkce výhradně samičích rostlin.

Rozdíl mezi samčí a samičí rostlinou

Rozdíl mezi samičí a samčí rostlinou konopí

Životní cyklus konopí

Pěstování rostlin lékařského konopí je rozděleno do několika fází, přitom každá vyžaduje speciální péči. Známých je přibližně 5 jednotlivých etap, na které se teď podíváme. Trvání jednotlivých období se liší druh od druhu, údaje jsou tedy pouze informativního charakteru.

1. Klíčení semen (1-2 týdny)

Zralá kvalitní semena jsou hnědá, velice pevná a důkladně suchá. Při správném postupu je klíčivost téměř stoprocentní, ale každá banka konopných semen většinou uvádí procentuální odhad klíčivosti k daným semenům. Často se využívá mokrých papírových ubrousků k vyklíčení.

2. Sazenice (2-3 týdny)

V této fázi je zapotřebí vyklíčená semena zasadit do hlíny, tyto sazenice dále přemístit na vhodné místo s dostatkem světla. Je nutné jim poskytnout potřebné množství vody, aby vyrostla pevná rostlina s množstvím listů.

 • světlo: 18-24 hod.

 • vlhkost: 70 %

 • teplota: 20-25 °C

3. Vegetativní fáze (2-8 týdnů)

Důležité jsou pro rostlinu celkem tři aspekty: dostatek proudícího suchého vzduchu, čerstvá vlažná voda a přísun živin – nejvíce dusíku. V této etapě si musí dát pěstitel pozor před výskytem samčích rostlin.

 • světlo: 12 hodin slunečního světla (případně 18 hodin zářivkového světla)

 • vlhkost: 50 %

 • teplota: 20-24 °C

Rostliny konopí potřebují dostatečnou zálivku obohacenou o kvalitní hnojiva, všeho moc však škodí, buďte opatrní

Rostliny konopí potřebují dostatečnou zálivku obohacenou o kvalitní hnojiva, všeho moc však škodí, buďte opatrní; zdroj foto: zenpype.com

4. Kvetení (6-8 týdnů)

Buď přirozeně, nebo s naší pomocí, dochází ke snížení fotoperiody. To znamená, že rostlina získává méně světla, čímž produkuje více pupenů (květů). Pěstitelé zvyšují hladiny fosforu a snižují hladiny dusíku. Dále jsou používána různá hnojiva podporující tvorbu květů.

 • světlo: 10-12 hodin

 • vlhkost: 40-50 %

 • teplota: 20-28 °C 

5. Období sklizně

Pupeny se ořezávají a nechávají vyschnout. Rostlina je zralá ve chvíli, kdy pestíky změní barvu z bílé na naoranžovělé

 • vlhkost: 50 %

 • teplota: 20-25 °C

Rostlina je připravena ke sklizni ve chvíli, kdy je většina pestíků změní barvu z bílé na hnědou, oranžovou a další tmavší barvy; zdroj foto: journalmetro.com

Rostlina je připravena ke sklizni ve chvíli, kdy je většina pestíků změní barvu z bílé na hnědou, oranžovou a další tmavší barvy; zdroj foto: journalmetro.com

O čem píšeme

Semena

Dříve než se dostaneme k popisu jednotlivých částí, chtěli bychom se trochu věnovat konopným semenům, jelikož ta stojí na počátku celého procesu pěstování. Kromě toho, že se z nich zpracovává konopný olej, široké využití našla semena také v potravinářství. Obsahují velké množství živin potřebných pro člověka a na internetu dnes najdete spoustu receptů na bázi konopných semen. Z hlediska pěstování se však semena rozdělují na několik kategorií, na které se právě teď zaměříme.

1. Regulérní

Tato semena produkují buď samčí nebo samičí rostliny. Bývají využívána zejména při křížení a šlechtění nových odrůd konopí. Pravděpodobnost vypěstování samičích rostlin je 50:50.

2. Feminizované

Jak jsme již uváděli výše, u takových semen je pravděpodobnost vypěstování samičí rostliny asi 99%. Pokud pěstitel zvolí tuto variantu, v drtivé většině případů nevyroste samec, proto bývá velice vyhledávaná.

Semena Cannapio jsou ideální volbou, jestliže hledáte kvalitní feminizovaná semínka za rozumnou cenu

Semena Cannapio jsou ideální volbou, jestliže hledáte kvalitní feminizovaná semínka za rozumnou cenu
 

3. Samonakvétací

Díky křížení Konopí rumištního (Cannabis Ruderalis) a dalších odrůd vznikly tzv. samonakvétací odrůdy. Nejsou závislé na fotoperiodě (délce světla), ale dozrávají po určité konzistentní době. Jsou typické rychlým růstem, menším výnosem a malou výškou. Obvykle začínají kvést okolo 3-4 týdnů.

4. Rychlerostoucí

Tyto odrůdy jsou stoprocentně závislé na fotoperiodě, přičemž kvetou i dozrávají velice rychle. Jsou výsledkem šlechtění druhů pocházejících z rychlých vegetačních pásem.

5. CBD semena

Speciální typ semen, která jsou specifická svým velkým obsahem kanabidiolu (CBD). Většinu těchto odrůd je možné legálně pěstovat v České republice, protože mají obsah THC v povolené hranici 0,3 %. Na pohled jsou však naprosto stejné, obsah látek lze zjistit pouze detailním rozborem.

Pozn.: THC je nelegální látka a v ČR je zakázána, případně ji lze získat pouze na předpis od lékaře, a to v omezeném množství.

Klíčení

Pokud má pěstitel vybraná konopná semena, následujícím krokem je klíčení. Ke správnému výsledku se dobereme za předpokladu, že dodržíme 3 základní podmínky: dostatek vody, tepla a vzduchu. Způsobů existuje opravdu mnoho, ale nejpoužívanější je tento:

 • Krok č. 1 – vezměte si 4 papírové ubrousky, které namočíte do vody. Důležité je, aby byly mokré, nicméně nesmí z nich voda téct. Papírové ubrousky lze zaměnit například za vatové tampony. U těch se však později vyskytují problémy se zamotáním klíčku do vatových vláken.

 • Krok č. 2 – první 2 namočené papírové ubrousky umístěte na pevnou plochu. Semínka položte asi 2 cm od sebe a přikryjte zbývajícími dvěmi ubrousky. Ujistěte se, že podložka může být vystavena trvalému vlhku.

 • Krok č. 3 – pokud chcete dosáhnout krytého tmavého místa k vyklíčení, můžete je přikrýt například hlubokým talířem nebo mísou. Důvodem může být diskrétnost nebo například úkryt před domácími zvířaty. Semena nemají problém vyklíčit i v naprosté tmě.

 • Krok č. 4teplotu udržujte v rozmezí 21-30 °C. Nyní zbývá jen čekat, případně se ujišťovat, zda nedošlo k vysušení papírových ubrousků – v tom případě můžete lehce zvlhčit vodou. Některá semena mohou klíčit i několik dní. Až slupka semínka praskne a objeví se malý klíček, máte vyhráno. Vyvarujte se přílišného dotyku semene nebo klíčku, je nutné je udržet sterilní. V tuto chvíli jsou připravena k zasazení do hlíny.

Hlavní části rostliny konopí

Kořeny

Rostlina konopí vděčí kořenům za příjem živin získaných z půdy, vody a dalších přidaných hnojiv, které jí pěstitel poskytuje. Tyto látky jsou palivem využívaným pro růst rostliny v její nadzemní části. Z hlavního kořenu se postupem času rozrůstají další menší kořenová vlákna do prostoru pod zemí. Mysleli jste si, že kořeny jsou po sklizni odsouzeny k záhubě? Byli byste překvapeni zjištěním, jak rádi si někteří uživatelé připravují čaj z této části rostliny – a to i přes jeho nahořklou chuť. Důvodem je obsah terpenů a dalších látek nacházejících se uvnitř kořenů. V roce 2017 byla publikována studie zabývající se jejich léčebnými účinky, která došla k závěru, že je zde velký potenciál pro léčbu zánětů a bolesti, nicméně je zapotřebí dalších výzkumů, aby se tato teorie dala skutečně potvrdit.

Zdá se, že dokonce i kořeny konopí skrývají léčebný potenciál, je však třeba dalších výzkumů

Zdá se, že dokonce i kořeny konopí skrývají léčebný potenciál, je však třeba daších výzkumů; zdroj foto:wikileaf.com

Děložní lístky

Genetické predispozice těchto lístků se objevují již v embryonálním stádiu rostliny ještě uzavřené v tvrdých slupkách. Plně se začnou projevovat po vyklíčení, během růstu klíčku a následného oddělení od pozůstatků slupky. Děložní lístky jsou takovým předvojem „plnohodnotných“ lístků, které jsou svým vzhledem pro konopí typické. Zelená barva prvních lístků je důkazem výskytu chlorofylu, jenž umožňuje rostlině provádět fotosyntézu již v tomto raném stádiu. Zpravidla jsou děložní lístky dva, avšak tu a tam se vlivem abnormálního růstu objeví 3 nebo 4, protože konopí je dvouděložná rostlina.

Děložní lístky jsou zpravidla 2 malé a hladké, ovšem mohou se také objevit například 4; zdroj foto:

Děložní lístky jsou zpravidla 2 malé a hladké, ovšem mohou se také objevit například 4; zdroj foto: commons.wikimedia.org

Hlavní stonek a větve

Z primárního kořene vyrůstá hlavní stonek. Ten je jednou z nejdůležitějších částí rostliny vůbec, jelikož udržuje nejen její stabilitu, ale také má na starost dopravení vody a všech živin do každé části rostliny. Hlavní stonek bychom mohli označit jako rostlinnou kostru, která se pomocí kolének dále rozrůstá do větví a listů. Když se podíváte na stonek zevnitř, objevíte spoustu celulózy s vápníkem. Mimo jiné obsahuje cévy dopravující mízu – tedy směs vody a živin. Míza je pro rostlinu to stejné, jako je pro člověka krev. Místo spojení hlavního stonku s větvemi se nazývá kolénko nebo také uzel. O této části jsme psali výše ve spojení s rozeznáváním pohlaví. Na tomto místě se objeví první pestíky (u samičí rostliny), či první pylové váčky (u samčí rostliny). Mezery mezi jednotlivými kolénky jsou dány zejména typem konopí. Indika má zpravidla menší rozestupy, protože dosahuje menší výšky, ale širšího objemu. Sativa má naopak větší rozestupy díky svému vyššímu vzrůstu.

Rostlina konopí se skládá ze silného vláknitého hlavního stonku, z něhož vyrůstají silné větve, ty se následně dále rozvětvují

Rostlina konopí se skládá ze pevného vláknitého hlavního stonku, z něhož vyrůstají silné větve; zdroj foto: weedmaps.com (Gina Coleman)

Listy

Každou rostlinu konopí zdobí ikonické pěticípé listy rostoucí po celé její délce. Sem tam se objevují i listy s více než pěti cípy. Jejich hlavním účelem je proměnit sluneční světlo na glukózu pomocí fotosyntézy. Během tohoto procesu rostlina absorbuje oxid uhličitý (CO2) a uvolňuje kyslík (O2). Kromě jiných faktorů, rostlinám vděčíme za život na naší planetě. Konopí velice rychle roste a dozrává, takže je ideálním adeptem na zlepšení ovzduší. Listy fungují tak trochu jako solární panely, tudíž by jim měl pěstitel věnovat speciální péči v případě, že nevypadají zdravě. Většinou jsou právě tyto listy ukazatelem jakéhokoliv onemocnění rostlin. U indiky bývají listy spíše tmavé barvy a širšího tvaru. Na druhé straně u sativy najdeme listy světlejší barvy a úzkého tvaru. Vzhledem k oblibě křížení se tímto rozdělením často nedá bezvýhradně řídit.

Kdybyste vzali do rukou mikroskop a dívali se přes něj na list, našli byste malé kanálky, kterým se říká „stomata“. Tyto kanálky se nachází na vrchní i spodní straně listů. Daly by se přirovnat k ventilům, mohou se totiž otevírat i zavírat podle toho, jaké jsou povětrnostní podmínky a jak vyžaduje rostlina. Jejich hlavním úkolem je výměna kyslíku, oxidu uhličitého a vodní páry.

Jelikož listy konopí fungují jako jakési solární panely zachytávající potřebné světlo, je velmi důležité věnovat jim v případě jakéhokoliv onemocnění zvýšenou péči

Jelikož listy fungují jako jakési solární panely zachytávající potřebné světlo, je velmi důležité věnovat jim v případě jakéhokoliv onemocnění  (například žloutnutí) zvýšenou péči; zdroj foto: zenpype.com

Kalichy

Vnější obal květu tvoří tzv. kalichy s délkou okolo 2 až 6 milimetrů. Ty se mohou lišit svou velikostí i vzhledem podle typu odrůdy. Nejvíce viditelné bývají v období kvetení, kdy pupeny (palice) celkově hodně zmohutní. Navenek je vidět, jak jsou posety trichomy, uvnitř nich se nachází důležité kanabinoidy a terpeny. Z vrcholků kalichů vyčnívají pestíky, které mají za úkol zachycení pylu a opylování rostliny. Uvnitř kalichu se nachází vaječník, v němž se po oplození bude vyvíjet konopné semeno. Pestíky mohou být bílé, žluté, jantarové nebo hnědé barvy – v závislosti na zralosti rostliny. Jsou ukazatelem připravenosti ke sklizni. V momentě, kdy má rostlina 50-80 % pestíků zažloutlých nebo hnědých, je připravená na sklizeň.

Kalich je nejlépe rozpoznatelný ve fázi kvetení, většinou je dlouhý 4-6 mm

Kalich je nejlépe rozpoznatelný ve fázi kvetení, většinou je dlouhý 2-6 mm; zdroj foto:herb.co

Trichomy

Na konec jsme si nechali pravděpodobně tu nejkrásnější část celé rostliny – trichomy. Zpočátku vypadají trichomy jako malé skleněné baňky, avšak později se začnou prodlužovat do podoby průzračných houbovitých tvarů. Obsahují vysoké hladiny kanabinoidů a terpenů, tudíž jsou velmi důležité v léčebné účinnosti té které odrůdy. Některé pupeny vypadají jako „pocukrované“, když se trichomy začnou projevovat. Objevují se však i na menších listech obklopujících květy. Pro rostlinu působí trichomy jako štít před škůdci, infekcí, hmyzem a také odpuzují UV záření. Rozlišujeme celkem 3 různé typy, které se liší svou délkou. Největší z nich jsou v okolí pupenů a menších listů. Trichomy se s blížícím dozráváním zbarvují do jantarové barvy. Posuďte sami – nevypadají kouzelně? 

Trichomy jsou pravděpodobně ta nejkrásnější část celé rostliny konopí posuďte sami

Trichomy jsou pravděpodobně ta nejkrásnější část celé rostliny konopí posuďte sami; zdroj foto:spliffseeds.nl

 

Zdroj titulní fotografie: unsplash.com (Jose Luis Sanchez Pereyra)

Zdroj studie o využití kořenů konopí: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5628559/

Časté dotazy

Cannabis Indica neboli konopí indické je druh rostliny z čeledi konopovité s původem ve střední Asii. Semínka indiky vykvétají do nízké rostliny s širšími listy. V listech a květech jsou obsaženy kanabidoidy, které mají široké léčebné užití (CBD, THC, CBC). Při kvetení tvoří hustou korunu a roste poměrně rychle. Vytváří kompaktní a pevné palice. Díky krátké době květu a nižšímu vzrůstu jsou indica semínka vhodná pro indoor pěstování.

Cannabis sativa neboli konopí seté je druhem konopných semínek. Pochází z teplejších a tropických oblastí. Dorůstají vysokých rozměrů, do téměř až tří metrů, díky čemuž jsou sativa semena vhodná pro outdoor pěstování. Vytváří lehké, dlouhé a tenké palice s úzkými listy. Sativy mívají zemité aroma připomínající palivo.

Indoor pěstováním se rozumí pěstování rostlin konopí uvnitř v uzavřeném prostoru. Tento typ pěstování si žádá dávku znalostí, zkušeností i trpělivosti, a to od prvotního klíčení semínka, přes pečlivé svícení a péči o rostliny, až k samotnému zrání, sklizni a sušení květů. Celý proces je v rukou pěstitele.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

 • Články z kategorie Pěstování mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 06/18/20
(Aktualizováno: 07/02/20)