Proč konopí ovlivňuje jinak muže a ženy?

Konopí je známo pro své terapeutické a léčivé účinky již tisíce let. Ačkoliv bylo v minulosti předmětem mnoha diskuzí, které vedly společnost k rozdělení na dva tábory - odpůrce a přívržence – moderní doba přináší rozsáhlé výzkumy, přičemž některé nejen že stojí za povšimnutí, ale také přesvědčují pochybovače o svých léčebných vlastnostech. Studie prováděné na lidech většinou staví na jednom pohlaví zúčastněných, aby minimalizovaly rozdíly ve výsledcích. Kdybychom však testovali účinky konopí na mužích a ženách, k jakým rozdílům by skutečně došlo? Několik studií se snažilo najít odpověď na tuto otázku a my se na ně dnes společně podíváme.

U lidí můžeme, stejně jako u zvířat, sledovat rozdíly v geneticky i hormonálně řízeném chování v závislosti na daném pohlaví. To se projevuje také v odlišném zpracovávání informací, vnímaní zkušeností a emocí rozdílnými způsoby, různým postojích, jazykových a sociálních dovednostech. Prozkoumáte-li mozek mužů a žen, najdete rozdíly v jejich anatomii i organizaci mozkových funkcí. Kanabinoidy obsažené v lékařském konopí reagují s endokanabinoidním systémem v těle člověka. A právě tady dochází k rozdílům v projevech tohoto působení u mužů a žen.

Vzhledem k tomu, že endokanabinoidní systém je odpovědný za mnoho fyziologických procesů v našem těle, jakákoliv změna se může silně projevit v našem vnímání, náladě, spánku, vnímání bolesti a všeobecně na kvalitě našeho života. Studie užívání konopí na zvířatech i lidech skutečně objevily určité rozdíly ve fungování hormonů a neurotransmiterů vzhledem ke konkrétnímu pohlaví testovaného jedince. Měli bychom na to myslet, až si budeme chystat další dávku CBD oleje?

Proč konopí ovlivňuje muže a ženy rozdílně

Proč konopí ovlivňuje muže a ženy rozdílně? Velké slovo mají hormony; zdroj foto: relief.news

Jakou roli hraje pohlaví v účinnosti konopí?

Obecně se míra užívání u žen a mužů podstatně liší. Větší podíl mladých uživatelů konopí je z řad mužského pohlaví, ženy jsou zde zastoupeny v nižším počtu, což se s přibývajícím věkem poměrově neliší. Obě pohlaví se od sebe odlišují na několika úrovních, jako například emocionální, fyzické nebo mentální. Dalším zjištěným faktem je, že přestože máme stejný endokanabinoidní systém v těle, dochází k rozdílům v působení konopí. A to i za předpokladu, že se jedná o totožnou odrůdu a stejnou frekvenci užívání. 

Na první pohled byste možná očekávali vyšší účinnost u žen, vzhledem k jejich menší průměrné výšce a stavbě těla. Vědecké studie však dokazují, že díky své vyšší toleranci vůči bolesti mají ženy také vyšší toleranci při užívání konopí. Podle zjištěných dat jsou muži náchylnější ke vzniku závislostí a také k vyšším užívaným dávkám než ženy. Konkrétně u konopí zpravidla muži popisují intenzivnější účinky, ale stejně jako u jiných látek, rovněž zde hrají velkou roli environmentální a genetické aspekty. Navzdory patrným souvislostem prozatím neexistuje výzkum potvrzující specifické genové varianty, které by mohly měnit citlivost na konopí.

K zajímavému zjištění přišli na Yale School of Medicine v Connecticutu, kde zkoumali rozdíly u obou pohlaví v souvislosti se závislostí na tabáku. Účinnou látkou je zde nikotin, který u závislých napomáhá vyplavování dopaminu – tzv. hormon štěstí nebo odměny. K odlišnostem došlo zejména v mozkových oblastech, v nichž došlo k uvolňování tohoto hormonu. U mužů bylo pozorováno uvolňování dopaminu v části mozku, která je spojena s odměnou nebo posílením. U žen se však dopamin uvolňoval v místech spojených s chováním při působení negativních vjemů. Nikotin samozřejmě funguje trochu jinak, než kanabinoidy, ale dopamin zde hraje rovněž velkou roli.

1. Receptory v mozku

Jak je známo, kanabinoidy obsažené v konopí působí na receptory v mozku. Počet a hustota těchto receptorů se liší u každého člověka, což má také vliv na projevy působení konopí. Velký vliv na působení prokázaly rozdílné hladiny hormonů u mužů a žen. Studie zveřejněná v roce 2016 v časopise Drug and Alcohol Dependence došla k zjištění, že muži mohou zažít větší úlevu při konzumaci konopí pro zmírnění chronické nebo akutní bolesti. 

Kanabinoidy obsažené v konopí působí na receptory v mozku - různá hustota a množství těchto receptorů má vliv na projevy působení konopí

Kanabinoidy obsažené v konopí působí na receptory v mozku - různá hustota a množství těchto receptorů má také vliv na projevy působení konopí; zdroj foto: greggwardgroup.com

2. Hormony

Jak jsme již zmiňovali, počet receptorů je závislý také na hormonech. Vedle toho mají některé hormony i přímou spojitost s účinkem chemických látek vyskytujících se v konopí. Nejvýznamnějším z nich je estrogen, jelikož má schopnost regulovat produkci substancí snižujících endokanabinoidy zvané anandamidy – tedy přirozené verze THC, které si naše tělo produkuje samo. Jinak řečeno, sníží-li se hladiny estrogenu, následkem je větší náchylnost na úzkosti, deprese a mimo to snížená reakce na THC. Jedním z důvodů, proč ženy lépe tolerují působení konopí, je zvýšená hladina estrogenu.

Pozn.: THC je nelegální látka a v ČR je zakázána, případně ji lze získat pouze na předpis od lékaře, a to v omezeném množství.

3. Metabolické rozdíly

Výška, hmotnost, tukové zásoby, svalová hmota a další faktory mohou mít vliv na metabolismus rozkládající chemické látky včetně kanabinoidů. Je prokázáno, že podstatný vliv má také životní styl, aktivní pohyb či životospráva. V praxi to může znamenat zrychlené zpracování i odbourávání aktivních látek z konopí u sportovce, který se aktivně pohybuje a stravuje se převážně zdravě. Všechny tyto proměnné nám umožní lépe pochopit následující biologické a behaviorální rozdíly mezi muži a ženami.

Je prokázáno, že u sportovců je zpracování i odbourávání aktivních látek z konopí výrazně zrychlené, a to v důsledku četných metabolických rozdílů a aktivního životního stylu

Je prokázáno, že u sportovců je zpracování i odbourávání aktivních látek z konopí výrazně zrychlené, a to v důsledku četných metabolických rozdílů a aktivního životního stylu; zdroj foto: iowaagribusinessradionetwork.com

Vliv konopí u mužů

Velká většina všech provedených klinických studií zkoumala účastníky mužského pohlaví. Jedním z důvodů je většinové mužské zastoupení mezi konzumenty konopí. Podle studie doktora Jilla B. Beckera jsou muži dvakrát až třikrát rizikovější skupinou pro vznik závislosti na nelegálních substancích. I to může být důvodem, proč bývají častěji testování – jednoduše je to tak trochu „trefa do černého“. Je málo pravděpodobné, že muž užívající pravidelně konopí nikdy nevyzkoušel jinou nezákonnou látku. Tato skutečnost může být ovlivněna dalšími faktory, jako například socioekonomickým, ovšem stále je tu možnost významného podílu pohlaví.

Výzkum naznačuje, že muži mají stabilnější reakce na opakované užívání konopí, což může být způsobeno vyšší stabilitou hladin hormonů než je tomu u žen. Zajímavým faktem je vliv konzumace konopí na produkci mužských hormonů. THC (tetrahydrokanabinol) totiž blokuje tvorbu gonadotropinů v hypofýze – ty jsou důležité pro tvorbu testosteronu. Tento kanabinoid mimo jiné snižuje produkci hormonů, které mají vliv na funkci prostaty a vytváření spermií.

Pozn.: Testosteron je mužský pohlavní hormon (androgen) vznikající přirozenou cestou ve varlatech a nadledvinkách. Podporuje vznik spermií, brání rozvoji osteoporózy. Ze společenského pohledu souvisí s dominancí, libidem a zdravou mírou agresivity. Je známo, že úroveň testosteronu u mužů historicky klesá.

Výhody užívání konopí u mužů

 • Úleva od bolesti. Velkou výhodou pro muže je vyšší analgetický účinek konopí. Ziva D. Cooper ve spolupráci s Margaret Haney provedl v roce 2016 studii, při které uživatelé konopí vložili ruku do ledové vody a snažili se vydržet co nejdéle. Výsledkem bylo zjištění, že muži užívající konopí vydrží snášet bolest déle než ženy konzumující konopí.

 • Zpomalení budování tolerance. Zpravidla se u mužů potvrzují stabilnější reakce na THC a nevzniká tolerance tak brzy, jako je tomu u žen. Přestože na začátku užívání mohou jedinci mužského pohlaví pociťovat různé reakce, postupem času se reakce ustálí a po nějaké době již s jistotou ví, jaké působení mohou očekávat o daných odrůd.

Výzkumy potvrzují, že užívání konopí má pro může přínos zejména při léčbě chornických či akutních typů bolestí

Výzkumy potvrzují, že užívání konopí má pro může přínos zejména při léčbě chronických či akutních typů bolestí; zdroj foto: thegrowthop.com

Nevýhody užívání konopí u mužů

 • Zvýšení chuti k jídlu. Podle studie z roku 2014, provedené na Washington State University, jsou muži po konzumaci konopí více náchylní na zvýšené pocity hladu. V podstatě jde o jediný nežádoucí vliv, který postihuje muže více než ženy. Nemusí se jednat nutně o nevýhodu kupříkladu pro uživatele, kteří mají problém s příjmem potravy nebo zvýšením tělesné hmotnosti.

 • Ovlivnění hladiny testosteronu. Snižování hladiny testosteronu může mít špatný dopad na sexuální život mužů. Konzumace konopí s vyšším obsahem THC bývá spojována s nižším libidem a sexuální výkonností. Tento problém však nepřetrvává, pokud si uživatel dá chvíli pauzu s konzumací konopí.

 • Plodnost. Kromě testosteronu ovlivňuje THC také další pohlavní hormony související se sexuální výkonností mužů a tvorbu spermií, což může mít vliv na jejich plodnost.

 • Kognitivní funkce. Výzkumy jsou stále neprůkazné, ale některé studie naznačují, že chronické užívání konopí u mužů způsobuje pomalejší reakční schopnosti. Jiné výzkumy na potkanech prokázaly sníženou motivaci a změny v oblastech mozku, které řídí stres a paměť. Tyto důsledky nebyly pozorovány u všech testovaných jedinců, u některých se neprojevily žádné změny. Nutno podotknout, že se jednalo o velmi vysoké opakující se dávky THC.

Hormony jsou zodpovědné za bezpočet fyziologických i psychických pochodů v našem tělem, s konopím je však nejvíce spjatý estrogen

Hormony jsou zodpovědné za bezpočet fyziologických i psychických pochodů v našem tělem, s konopím je však nejvíce spjatý estrogen; zdroj foto: oprah.com

O čem píšeme

Vliv konopí u žen

Třebaže většina testování probíhá na mužích, jak jsme ostatně již psali, tu a tam se najdou studie zaměřené výhradně na ženy. Na popularitě získávají zejména studie zkoumající ovlivňování hormonálních cyklů reakcí na konopí. Reakce žen se liší v závislosti na menstruačním cyklu, jelikož ten ovlivňuje hladiny estrogenů a ty zase ovlivňují rozklad endokanabinoidů. Pro příklad si můžeme vzít třeba období ovulace – v tu dobu jsou hladiny estrogenu na vrcholu, takže dochází ke zvýšené citlivosti na THC. Naopak během menstruace jsou hladiny estrogenu velmi nízko, takže jsou endokanabinoidy rozkládány bez problému, tudíž nedochází k tak silných reakcím na THC.

Z obecného hlediska ženy méně často užívají konopí ve srovnání s muži. Také mají tendenci jej začít konzumovat až o několik let později. Na otázku: „Proč užíváte konopí?“ nejčastěji odpovídají, že to berou jako způsob, jak se vypořádat se stresovými situacemi. Kvůli snazšímu vybudování tolerance, než je tomu u mužů, často rychleji zvyšují dávky a mají větší problémy s případným vysazováním.

Pozn.: Estrogen je ženský pohlavní hormon, který se v malé míře vyskytuje také u mužů. Kromě vývoje pohlavních znaků ženského těla, má estrogen vliv na periodický vývoj děložní sliznice. V případě mužů estrogen reguluje produkci spermií a souvisí s vývojem libida.

Výhody užívání konopí u žen

 • Řízení symptomů premenstruačního syndromu. PMS by se dal označit jako souhrn fyzických, psychických a emocionálních symptomů týkajících se ženského menstruačního cyklu. Může se projevit různě a s různou intenzitou – od nepohodlí, po vysilující bolest. Zhruba 10% žen trpí na tak silné bolesti, že je to omezuje v běžném životě. Užívání konopí může tyto příznaky zmírnit a zbavit ženy nechutenství, nevolnosti, nadýmání, bolestí atd.

 • Sexuální touha. Ke zvýšení sexuální touhy u žen dochází jen při nízkých dávkách THC, naopak u vysokých dávek můžete pozorovat spíše pokles sexuální touhy. Zde by bylo dobré připomenout naši individualitu – každá žena může pociťovat odlišné účinky v závislosti na genetice, zdravotních podmínkách nebo emočním rozpoložení.

Konopí se prokázalo jako skvělý pomocník při boji s premesntruačním syndromem, jenž v různé intenzitě zažívá až 70% žen
Konopí se prokázalo jako skvělý pomocník při boji s premesntruačním syndromem, jenž v různé intenzitě zažívá až 70% žen; zdroj foto: veeda.co.uk

Nevýhody užívání konopí u žen

 • Zvýšená citlivost. Ve srovnání s muži vykazují zvýšenou citlivost při užívání konopí snad ve všech bodech, tedy snad kromě zvýšeného pocitu hladu na mužské straně. To znamená, že se častěji můžeme setkat s nežádoucími účinky, jako je sucho v ústech, nevolnost nebo úzkost, které se mohou projevit stejně v období ovulace i menstruace.

 • Abstinenční příznaky. Pokud se žena, pravidelně konzumující konopí, rozhodne vysadit, častěji dochází k abstinenčním příznakům. Ty se mohou projevit nevolnostmi nebo úzkostí. 

 • Špatná orientace. S větší pravděpodobností se ženy bezprostředně po užití konopí setkají s pocity dezorientace nebo vyvedení z rovnováhy. Závratě jsou dalším fenoménem, který zmiňují konzumentky konopí. 

Hojně diskutovaným tématem je vliv konopí na kognitivní funkce u žen. Tomuto tématu se věnuje studie z roku 2013, která nepřichází s konkrétními závěry, ale poukazuje na jistá negativní ovlivnění paměti a centra emocionálního zpracování u chronických uživatelek konopí.

Výsledky studie z roku 2011 v oblasti působení konopí na lidi trpící obezitou, hovoří jasně – konzumenti konopí mají jednoznačně nižší míru obezity

Výsledky studie z roku 2011 v oblasti působení konopí na lidi trpící obezitou, hovoří jasně – konzumenti konopí mají jednoznačně nižší míru obezity; zdroj foto: news-medical.net

Společné výhody užívání konopí

Výše jsme si uvedli několik možných pozitivních i negativních dopadů užívání konopí na obě pohlaví. Bez ohledu na rozdělení (muži / ženy) jsou známy některé potenciální výhody, které jsou všem společné. Proto uvádíme seznam několika nejdůležitějších:

 • Vymizení stresových poruch a nespavosti. Muži i ženy mohou trpět stresovými poruchami, jako například záchvaty paniky nebo posttraumatická stresová porucha. Stres obecně ovlivňuje také náš spánek. Studie potvrzují, že konopí má uvolňující účinky, čímž pomáhá v boji s nespavostí a zmírňuje dopady krátkodobého i dlouhodobého stresu.

 • Zmírnění deprese a úzkostných stavů. Potlačení úzkostných a depresivních stavů zmiňuje množství uživatelů konopí, ačkoliv klinický výzkum ještě nepřišel s jasnými výsledky. Je však zapotřebí mít se na pozoru, protože někteří uživatelé mluví o opaku. Jde o velmi individuální záležitost, proto je nutné brát ohled na vaši konkrétní situaci a subjektivní pocit.  

 • Řízení tělesné hmotnosti. V srpnu roku 2011 vyšla studie v American Journal of Epidemiology předkládající výsledky z oblasti uživatelů konopí trpících na obezitu, které hovoří jasně – konzumenti konopí mají jednoznačně nižší míru obezity.

 • Léčba záchvatů záchvatů a epilepsie. Konopí je svalovým relaxantem, což může představovat výhodu pro jedince, které sužují svalové křeče. Pro pacienty s epilepsií byl dokonce v roce 2018 schválen první oficiální lék na bázi CBD pod názvem „Epidiolex“. Tento lék snižuje frekvenci záchvatů a někdy je dokonce úplně zastaví.

Pár slov na závěr

Dnes jste se dozvěděli pár nových informací ze světa konopí nebo jste si některé alespoň připomněli. Je nutné ale zopakovat, že naprostá většina informací zde uvedených se vztahuje ke konopí s obsahem THC nad státem povolenou hranici 0,3 %. V žádném případě nenabádáme k pěstování nebo užívání konopí s obsahem vyšším, než je povolené v České republice. Všechny články na blogu mají pouze informativní charakter a návody slouží výhradně k pěstování technického konopí s obsahem THC do 0,3% a běžných zahradních plodin. Jakoukoliv přírodní léčbu vždy nejprve konzultujte s vaším ošetřujícím lékařem.

Zdroje použitých studií: 

Studie k tématu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2931555/

Testosteron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6090909/

Úleva od bolesti - muži: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27522535/

Kognitivní funkce - muži: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22613255/

Řízení tělesné hmotnosti: https://academic.oup.com/aje/article/174/8/929/155851

Zdroj titulního obrázku: leafly.com

Časté dotazy

CBD vykazuje pozitivní účinky při léčbě bolesti jak samotné, tak i s obsahem THC. Je vynikající pro zánětlivou bolest jako je artritida nebo zranění. Nejen, že pomáhá při bolesti, ale i snižuje a redukuje záněty. Reaguje na receptory endokanabinoidního systému, což značně přispívá k úlevě od bolesti. THC pomáhá zmírnit centrální a neuropatickou bolest a působí taktéž protizánětlivě. Ideálním bojovníkem proti nemoci je tudíž například CBD olej s poměrem CBD:THC.

K léčbě úzkosti je nejčastější způsob užití CBD. Studie prokázaly, že CBD snižuje úzkost u pacientů se sociálně-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáhá k udržení nižší hladiny úzkosti a neustálému zlepšování kvality a množství spánku. Je to nejpopulárnější přírodní způsob léčby úzkosti a poruchy spánku. K dennímu užití při zvládání úzkosti se doporučují CBD kapsle nebo CBD tinktury. Ke zvládání akutních potíží se naopak doporučuje vaporizace CBD, neboť úleva se zaznamená téměř okamžitě.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Narozdíl od léků na nespavost není CBD návykové a vázané na lékařský předpis. Na denní únavu je ideální užít pár kapek CBD oleje hned ráno pod jazyk. Kanabinoidy neovlivňují pouze usínání, ale i celkovou kvalitu spánku. Pro klidné spaní a rychlé usínání je vhodné nakapat pár kapek oleje pod jazyk před spaním, mysl se tak zklidní a spánek bude kvalitnější. Dávkování se odvíjí od hmotnosti, věku a charakteru užití, doporučuje se však začít s jednou kapkou a dávky postupně zvyšovat dle potřeby.

 • Články z kategorie Aktuální témata, Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 06/22/20
(Aktualizováno: 07/02/20)