Jak může CBD pomoci od třesu

V některých kruzích se zdá být CBD tématem číslo jedna díky svému pestrému využití zejména v lékařství. Poslední dobou bývá často skloňován potenciál CBD při léčbě třesu, který se projevuje nekontrolovanými tiky nebo záškuby rukou či dalších částí těla. Jaké známe příčiny třesu a možnosti léčby v dnešní době? Věděli jste o pozitivním vlivu CBD na toto onemocnění? Zájem vědců v této oblasti je pochopitelný, vzhledem k tomu, jaké jsou zkušenosti samotných uživatelů. Společně si dnes vyzkoušíme proplout tyto mnohými neprobádané vody a postupně si odpovědět na uvedené otázky. Jak už tomu bývá, začneme uvedením do problematiky.

Třes: Definice a základní rozdělení

Pohyby svalů zahrnující rytmické chvění bývá označováno jako třes neboli tremor. V podstatě jde o nedobrovolný fyzický projev člověka pozorovatelný na rukou, nohou, pažích, hlavě, obličeji, případně jej můžete slyšet také v lidském hlase. Třes je obecně způsoben neurologickou dysfunkcí mozku, která ovlivňuje ovládání svalů. Onemocnění, jejichž důsledkem dojde k poškození mozku, jako je třeba mozková mrtvice či poranění, mohou často způsobovat třes. Ten však může postihnout mimo jiné i naprosto zdravé jedince, přičemž u takových bývá doprovodným efektem úzkost nebo panika, jelikož fyzické projevy třesu jsou viditelné, tudíž velmi nepříjemné. 

Třes bývá odpovědí na zvýšenou míru stresu nebo reakcí na jiný vnější podnět, kdy se u postiženého mohou objevit nekoordinované pohyby, případně zhoršení kognitivních funkcí. Další příčinou by mohly být léky na předpis či odvykání závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách. Důležitou roli zde může hrát dědičná predispozice, ale setkáte se běžně s případy, u nichž k ničemu podobnému v rodině nedošlo. Postiženými bývají muži i ženy jakéhokoliv věku, nicméně zvýšený výskyt byl zaznamenán u osob staršího věku. Známe několik základních druhů třesu:

Klidový třes

I přesto, že je člověk v klidu a nezaměstnává svalstvo, dochází k třesu. Tyto projevy jsou typické také pro lidi trpící na Parkinsonovu chorobu, kterým se třesou ruce i v momentě, kdy je mají položené v klíně. Klidový třes se může objevit v jakékoliv části těla, avšak nejčastěji se projeví na rukou nebo prstech. 

Esenciální třes

Nejčastěji se vyskytující druh třesu, který se může objevit u všech věkových kategorií obou pohlaví. Většinou se však objevuje po 40. roce života typickým chvěním rukou, nohou, hlavy nebo hlasu. Mnohdy bývá zaměňována s Parkinsonovou chorobou, protože u obou můžeme pozorovat třes rukou, ke kterému dochází při běžných činnostech, jako je pití ze sklenice nebo například zavazování tkaniček u bot. Ať už je situace lepší, či horší, většinou dochází k postupnému zhoršování. Esenciální třes pozorovaný u starších jedinců bývá přisuzován genetické mutaci. Nejde o život ohrožující stav, ale působí značné potíže, stane-li se závažným. Lidem s touto poruchou značně komplikuje život a normální činnosti se pro ně stávají velkou překážkou. Předpokládá se, že až 50 % dětí zdědí gen zodpovědný za třes, pokud jejich rodiče vykazují tyto potíže. To ale ještě neznamená, že se tento gen nutně projeví.

Existuje pár rozdílů mezi esenciálním třesem (ET) a Parkinsonovou chorobou. U první zmiňované poruchy se třes v naprosté většině případů objevu, když používáme konkrétní končetiny nebo sval. Pokud se kupříkladu objevuje chvění v rukou, u Parkinsonovy choroby můžeme sledovat záškuby u rukou ležících a vlastní vůlí nehybných. Lidi s ET mívají sklony k tzv. ataxii – tedy neschopnosti kontrolovat své pohyby, která se běžně projevuje nestabilní chůzí. Naopak lidé s Parkinsonovou chorobou obvykle nemívají potíže s konstantní a rovnoměrnou chůzí, navzdory tomu však častěji chodí pomaleji, přičemž dalším jevem může být špatné držení těla. Ecenciální třes se projevuje chvěním rukou, nohou, hlavy nebo hlasu. Parkinsonova choroba začíná v rukou, postupem času může přejít do nohou, zřídka kdy také do brady.

Třes může mít hned několik příčin, nejčastěji se projevuje na rukou, což může pacienta ještě více stresovat a stav zhoršovat

Třes může mít hned několik příčin, nejčastěji se projevuje na rukou, což může pacienta ještě více stresovat a stav zhoršovat; zdroj foto: parkinsonsdisease.net

Intenční třes

Příčinou bývá poškození mozečku, což vede k tomuto typu třesu, jehož projevy jsou znatelné pouze při pohybu. Velmi typickým znakem je zesilování chvění, které graduje hlavně ke konci. Výskyt intenčního třesu zaznamenávají též někteří pacienti léčící se z alkoholové nebo drogové závislosti. Odborníci jej nazývají jako „opak Parkinsonovy choroby“. Co se týká mozečku, ten je odpovědný za koordinaci pohybů a k jeho poškození může dojít mnoha různými způsoby – úrazem, krvácením, mozkovým nádorem apod.

Holmesův třes

Jindy označován jako „cerebrální tremor“. Tento typ je velmi vzácný a vyskytuje se při porušení určitých oblastí mozku. Kromě toho mu může předcházet i chronický alkoholismus nebo nadbytečná konzumace léků. Nejčastěji vzniká při jaterní encefalopatii nebo při tyreotoxikóze.

Pozn.: Jaterní encefalopatie je jinými slovy selhání jater. Při tyreotoxikóze jsou tkáně vystaveny nadměrnému působení hormonů štítné žlázy.

Myoklonická dystonie

Toto onemocnění má původ již v dětství, nejpozději se však projeví do 20 let věku člověka. Je specifické paralelním výskytem myoklonu a dystonie. Zajímavostí je, že jeho příznaky se zmírňují po požití alkoholu. Jisté souvislosti lze také nalézt mezi chorobou a mutací genu DYT11 či genu DYT15.

Genetika, potažmo dědičnost, je skutečně mocná, díky ní se může řada typů onemocnění třesem přenášet z generace na generaci, neznamená to však, že se i projeví

Genetika, potažmo dědičnost, je skutečně mocná, díky ní se může řada typů onemocnění třesem přenášet z generace na generaci, neznamená to však, že se i projeví; zdroj foto: spinalsurgerynews.com

O čem píšeme

Diagnóza a možnosti léčby třesu

Prvním krokem při návštěvě lékaře je neurologické a fyzické vyšetření. Důležitými parametry, které jsou pozorovány, jsou místo výskytu třesu, kdy dochází k chvění (při činnosti nebo v klidovém režimu), frekvence třesu a amplituda (síla) chvění. Hubert Fernandez, ředitel Centra kliniky pro neurologickou obnovu v Clevelandu, říká: „Motorické problémy u Parkinsonovy choroby jsou poměrně rozpoznatelné. Rytmický pohyb rtů, brady, rukou a nohou, ztuhlost a pomalé pohyby jsou typickými znaky.“

Obecně neexistuje konkrétní lék na třes, ale je zde několik možností, jak může pacient zmírnit symptomy tohoto onemocnění. Pokud je objevena příčina chvění a je možné ji odstranit, dají se příznaky třesu dokonce úplně zlikvidovat. Například pokud je třes následkem vedlejších účinků léků, někdy stačí pouze zaměnit léky za vhodnou alternativu. Obecně používané způsoby zmírnění symptomů třesu jsou:

  • Léky - Často předpisovanými jsou léky na epilepsii či medikamenty z řad benzodiazepinů. Kromě riziku vzniku závislostí, některé léky mají nepřeberné množství možných vedlejších účinků. Nejčastěji předepisované jsou – Gabapentin (Neurontin), Clonazepam (Klonopin), Diazepam (Valium), Alprazolam (Xanax) nebo botoxové injekce pomáhající zejména s roztřeseným hlasem.

  • Chirurgická operace - Pacienti mají možnost zvolit metodu hluboké stimulace mozku (DBS). Ta spočívá v implantaci elektrických vodičů do thalamu (zadní součást mezimozku). Konkrétně tato oblast mozku má na starosti koordinaci pohybu a kontrolu svalů.

  • Ultrazvuk s vysokou intenzitou - Tento způsob využívá magnetické rezonance (MRI) k zaměření ultrazvuku na thalamus. Pacienti bývají po celou dobu léčby při vědomí. V České republice se v dřívějších letech lékaři aktivně podíleli na zdokonalování této metody léčby.

Jedním z nejběžnějších způsobů léčby třesu je medikace silnými léky obvykle používanými například k léčbě epilepsie
Jedním z nejběžnějších způsobů léčby třesu je medikace silnými léky obvykle používanými například k léčbě epilepsie; zdroj foto: unsplash.com (autor: Christina Victoria Craft)

Alternativní léčba

Další volbou při léčbě třesu může být například hypnoterapie nebo Tai Chi. Doporučujeme však za každých okolností vše konzultovat s ošetřujícím lékařem. Velký důraz je kladen na hořčík (magnesium), protože ten uvolňuje svaly a zmírňuje křeče. Důležitými vitamíny jsou vitamín C, jód či B-komplex. Naopak vyhnout byste se měli neurotoxinům, jako je Aspartam nebo Glutaman sodný. Odstranění jídel s obsahem těchto látek z jídelníčků některých pacientů pomohlo při léčbě třesu. 

Bylinky

  • Šišák bajkalský – oblíbená bylina využívaná v čínské tradiční medicíně. Mezi jeho nejvýznamnější vlastnosti patří neuroprotektivita, analgetický účinek (snižuje bolest), zklidnění nervového systému a detoxikace. Rostlina je původem z Asie a na trhu se dá koupit ve formě tabletek, kapslí, výtažků a extraktů. 

  • Kozlík lékařský – možná jej znáte pro jeho účinnost v boji s nespavostí, to však není jediné jeho pozitivum. Běžně je používán při léčbě mírného až středně silného třesu. Navíc je anxiolytický (protiúzkostný), což jistě pacienti trpící na toto onemocnění uvítají.

  • Mučenka – snad stovky let už se tato bylina využívá jako přírodní sedativum, reduktor stresu a nepřítel nespavosti. Mimo jiné také uklidňuje mysl a žaludek, snižuje krevní tlak i hladinu cukru v krvi. Opět působí anxiolyticky, takže bývá používána lidmi, kteří se potýkají s třesem.

Běžnou léčbu farmaceutiky, můžete podpořit také alternativními způsoby léčby. Bylinky jsou v tomto případě více než na místě, vyzkoušejte například Kozlík lékařský
Běžnou léčbu farmaceutiky, můžete podpořit také alternativními způsoby léčby. Bylinky jsou v tomto případě více než na místě, vyzkoušejte například Kozlík lékařský; zdroj foto: unsplash.com (autor: Elle Hughes)

Mohlo by CBD léčit třes?

Zdá se, že návrat k přírodní léčbě se stává v poslední době trendovou záležitostí. Jedním z mnoha důvodů je minimalizování vedlejších účinků, které s sebou často přináší užívání syntetických léků na předpis. Dalším argumentem může být menší riziko vzniku závislosti a často i nižší cena. Aby toho nebylo málo, léky předepisující na léčbu třesu ve velké míře zatěžují játra. Léčba přírodní cestou probouzí zájem nejen široké veřejnosti, ale také odborníků a celých týmů vědeckých pracovníků. Studiemi se to dnes jenom hemží, což nabízí pozitivní výhled do budoucnosti léčby obecně.

Pokud jde o Parkinsonovu chorobu, Dr. Fernandez dodává: „Je důležité mít na paměti, že každý pacient má trochu odlišné zkušenosti s touto chorobou a její léčba spočívá v cílení na symptomy. Primárně je nutné podstoupit vyšetření na neurologii nebo v kvalifikovaných centrech zabývajících se Parkinsonovou chorobou, abyste se ujistili, že jdete správnou cestou.“ K tomu ještě poznamenává, že léky jsou předepisovány s ohledem na to, jak moc třes zasahuje do života postiženého. Příčina vzniku tohoto onemocnění je stále poněkud nejasná, nicméně všechno nasvědčuje nedostatku produkce dopaminu – tj. neurotransmiteru odpovědného mimo jiné také za koordinaci a regulaci pohybu. 

CBD je kanabinoidem obsaženým v rostlinách konopí, známým především svou přímou vazbou na endokanabinoidní systém (ECS) našeho těla. ECS a endokanabinoidní receptory regulují množství nezbytných funkcí člověka (bolest, emoce, kognitivní funkce, spánek atd.). CBD (kanabidiol) pomáhá udržovat homeostázi – tj. stabilní vnitřní prostředí. ECS vlastně spouští proces hojení, když nastane jakýkoliv problém, přičemž díky CBD dochází ke zvýšení endokanabinoidů a proces hojení je tím značně zrychlený a více funkční.

Endokannabinoidní systém tvořen receptory CB1 a CB2 a jejich interakce s CBD je naprosto zásadní pro udržení homeostáze a proces hojení

Endokannabinoidní systém tvořen receptory CB1 a CB2 a jejich interakce s CBD je naprosto zásadní pro udržení homeostáze a proces hojení

Když je CBD využíváno jako prostředek k léčbě esenciálního třesu, dochází k přímému zacílení a regulaci ECS umístěného nejen v mozku, ale současně po celém těle. Díky takovému působení si pacient může dopřát uvolnění, zmírnění příznaků třesu a k tomu CBD působí protizánětlivě. Doktoři Joseph Maroon a Jeff Bost, z oddělení neurochirurgie na univerzitě v Pittsburghu, přišli v roce 2018 se studií prokazující pozitivní vliv kanabidiolu jako podpůrné léčby Parkinsonovy choroby, Alzheimerovy choroby, roztroušené sklerózy, neuropatickou bolest aj.

Jedním z dalších způsobů, jak by mohlo CBD pomáhat s třesem, je tlumení úzkostných a depresivních stavů ve chvílích, kdy se projevuje chvění. Psychické projevy jsou propojené s fyzickými projevy, to je dávno známým faktem, proto vám psychické i mentální uvolnění může zmírnit projevy třesu. Léky předepisované na úzkost mívají často silně sedativní vedlejší účinky, které u doporučených dávek CBD nelze zpozorovat. 

Vědecké studie

Výzkumní pracovníci z kalifornské univerzity v San Diegu právě provádějí studii, v níž se zaměřují na vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti THC a CBD u pacientů s třesem. V rámci studie všichni účastníci podstupují kompletní neurologické vyšetření a psychologické vyšetření. Testování probíhá v poměru CBD k THC 20:1. Výsledky jsou předběžně odhadovány na rok 2020. Podobných studií letos proběhne více, tudíž budeme zase o něco blíže poznání potenciálního lékařského využití konopí. Neuroložka Fatta B. Nahab uvedla: „Pokud bude konopí považováno za bezpečné a efektivní, nebude sloužit jen jako nový podpůrný doplněk k omezeným možnostem léčby, které jsou v současné době dostupné pro pacienty s esenciálním třesem, ale může také poskytnout vědcům informace o základních příčinách vzniku tohoto onemocnění a možnostech léčby přímo v jeho zárodku.“

Pozn.: Nezapomeňte, že THC je v České republice nelegální látkou a její užívání je trestné.

Chcete-li podpořit svou léčbu třesu ještě o něco více, vyzkoušejte CBD tinktury , vybírejte však nejlépe plnospektrální druhy, například značky Cannapio

Chcete-li podpořit svou léčbu třesu ještě o něco více, vyzkoušejte CBD tinktury , vybírejte však nejlépe plnospektrální druhy, například značky Cannapio

Závěrečné myšlenky

Probíhající výzkum na University of California v San Diegu je velice důležitý jednak pro pacienty trpící na třes, jednak pro konopí jako takové. Bylo by to úplně poprvé, co budou klinicky prokázány jeho léčebné účinky ve spojení s tímto onemocněním. Pozitivní výsledky by mohly odstartovat další podrobnější výzkumy a také změnit myšlení některých lidí, kteří jsou ještě stále na pochybách. Dlouhá léta máme k dispozici „pouhá“ tvrzení samotných uživatelů hlásících pozitivní účinky CBD v boji s třesem. To se však tímto výzkumem může razantně změnit, čemuž držíme samozřejmě palce.

Chystáte-li se teprve začít využívat potenciálu kanabidiolu (CBD), doporučujeme věnovat čas studiu důvěryhodných dodavatelů a také produktů, které vám osobně nejvíce vyhovují. Velice podstatné je kompletní složení extraktu. Jinými slovy, zda se jedná o plné spektrum všech kanabinoidů nebo jde o výtažek obsahující pouze CBD. Je prokázáno, že nejlepší účinky mívají zpravidla plnospektrální extrakty díky své kombinaci kanabinoidů a jejich vzájemnému působení.

CBD je známo svými minimálními vedlejšími účinky, přesto je vždy naléhavě nutné váš stav probrat s ošetřujícím lékařem. V lepším případě vám může pomoci s dávkováním nebo výběrem produktu. Pro všechny případy máme k dispozici vlastníCBD kalkulačku, která vám pomůže s výběrem i dávkováním. Poslední zmínka by měla padnout v souvislosti s kombinováním dalších léků. Opět zde platí pravidlo nutné konzultace s lékařem před jakýmkoliv použitím. Jaké jsou vaše zkušenosti s užíváním CBD produktů? Podělte se s námi o váš příběh v komentářích.

Zdroj titulní fotografie: calmclinic.com

Zdroj studií:

Parkinson, atd. (CBD): https://surgicalneurologyint.com/surgicalint-articles/review-of-the-neurological-benefits-of-phytocannabinoids/

Probíhající studie, San Diego: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03805750

Časté dotazy

ALS je zkratka pro amyotrofickou laterální sklerózu. Je to velmi vzácné nervosvalové onemocnění, kvůli kterému mozek přestává ovládat veškeré svaly v těle. Ve finále je člověk jako vězeň ve vlastním těle, neboť není schopen ovládat své tělo, ale mysl mu stále funguje. Touto nemocí trpěl například Stephen Hawking. Konopí je známý antioxidant a pomáhá snížit škody na nervových tkáních. CBD je silným neuroprotektantem a tak může být nápomocný ke snížení problémů spojené s ALS.

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Parkinsonova nemoc je chronické nevyléčitelné onemocnění. Při parkinsonu mozek vydá příkaz, které tělo není schopné vykonat. Příčina vzniku nemoci není známa. Příznaky nemoci je především třes rukou, ztuhlost končetin, křeče a spánkové poruchy. Parkinsonova choroba nelze zcela vyléčit, avšak existují možnosti, jak příznaky zmírnit. Mezi tyto nejúčinnější možnosti patří CBD. Pomocí CBD produktů do těla pacient dostane kanabinoidy, které se váží na endokanabinoidní systém a napomáhají nervové soustavě. Nejlepším způsobem jak dostat tyto kanabinoidy do těla jsou konopné CBD oleje, na kterých nevzniká závislost a nejsou psychoaktivní.

Parkinsonova choroba je dlouhodobá porucha centrálního nervového systémů. Jejími příznaky jsou zejména třes, ztráta automatických pohybů, změna řeči, změna v psaní, zpomalené pohyby a tuhé svaly. CBD může prokazatelně přispívat k léčbě poruchy spánku, psychózy a zhoršeného pohybu, které jsou spojeny s Parkinsonovou chorobou. Zároveň je CBD protizánětlivý a je skvělým neuroprotektantem. Doporučovaným způsobem užití CBD při léčbě Parkinsonovy choroby jsou kapky CBD oleje pod jazyk.

Spasticita je komplexní porucha svalového napětí. Nejčastějšími příčinami je poškození míchy po úrazu, roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda nebo poranění mozku. Může způsobovat velké bolesti a narušovat hybnost. Studie prokázaly přínos kanabinoidů při léčbě spasticity. CBD má protizánětlivé a terapeutické účinky, které mohou působit i jako prevence.

Svalová dystrofie je genetická vada, která způsobuje ochabování svalstva. Postupně může zasáhnout kosterní, dýchací i srdeční svalstvo. Příznaky svalové dystrofie jsou ochabování, ztuhnutí a zkracování svalů, oslabení svalových vláken, omezování chůze a slábnutí dýchacích funkcí. Konopí má protizánětlivé a neuroprotektivní účinky, chrání buňky a zlepšuje funkci mitochondrií. Z toho důvodu mohou být konopné přípravky jako jsou CBD oleje nebo konopné masti pomocníkem k úlevě od bolesti při svalové dystrofii.

  • Články z kategorie Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 06/29/20
(Aktualizováno: 07/02/20)