Jak se účinně zbavit THC v těle?

Rostlina konopí obsahuje okolo stovky různých kanabinoidů. Můžeme mezi nimi najít některé psychoaktivní (THC) i nepsychoaktivní (CBD, CBG a další.). Léčebné konopí s vysokým obsahem THC je v České republice regulováno legislativou. Pakliže jej však užíváte na předpis, možná jste ze zajímavosti sami sebe zeptali, jak dlouho vlastně vydrží THC v těle a jak se ho účinně zbavit? Na to vám dnes podrobně odpovíme.

Léčebné konopí: volně dostupné nebo na předpis?

Aktuálně se můžete setkat se dvěma typy konopí, přičemž z hlediska složení a legislativy bychom je mohli rozdělit na: 

První zmiňovaný typ je možné pěstovat bez většího omezení a legálně. Ještě v minulém roce (2021) však byla hranice pro obsah THC při volném pěstování pouze do 0,3 %. Přesáhne-li rozloha vaší osázené plochy 100 m2, je nezbytně nutné ohlásit tuto skutečnost příslušným orgánům.

Druhý typ, konopí s obsahem THC nad 1 % nemůžete volně pěstovat, pokud tedy nedisponujete licencí vydanou Státním ústavem pro kontrolu léčiv – známého pod zkratkou SÚKL. Další výjimku představují zákonem nebo státem zřízená vědecká pracoviště, která musí mít povolení od Ministerstva zdravotnictví. Tento typ konopí lze získat pouze na předpis v ověřených lékárnách.

Dnešní článek se bude zabývat právě touto variantou konopí, konkrétně jedním z jeho kanabinoidů – tetrahydrokanabinolem (THC).

Co se děje s THC v našem těle?

Inhalace lékařského konopí má výhodu nejkratšího nástupu účinků, protože se THC dostává do krevního řečiště přes plíce. Srdce jej následně pumpuje do různých částí těla, kde se nacházejí kanabinoidní receptory – receptory CB1 najdete v mozku a centrální nervové soustavě, receptory CB2 ve slezině a imunitním systému.

Určitá část THC cirkulujícího v krvi prochází játry, kde se rozkladným způsobem přemění na cca 80 odlišných metabolitů, jedním z nich je také THC-COOH = neaktivní forma THC zůstávající v těle mnohem déle

Metabolity se ukládají do tělesného tuku, odkud se postupně látka vylučuje močí a stolicí. Kromě samotného THC, také neaktivní metabolit THC-COOH bývá tím, co detekují testy na drogy.

Při inhalaci účinných látek z lékařského konopí, dochází k nejrychlejšímu nástupu účinků, a to díky absorbci přímo do krevního řečiště skrz plíce

Při inhalaci účinných látek z lékařského konopí, dochází k nejrychlejšímu nástupu účinků.

Kolik THC máte v těle?

Hladiny THC a THC-COOH v těle jsou ovlivněny několika faktory, které mají zároveň vliv na dobu vylučování těchto látek. Je dobré vzít tyto okolnosti v potaz při výsledném určování obou hodnot. Zde je několik parametrů, na něž je potřeba brát zřetel:

1. Frekvence užívání konopí

Velký rozdíl je, když vykouříte celou konopnou cigaretu nebo si jen 1-2x potáhnete. Je samozřejmé, že čím častěji (a čím větší množství) konopí užíváte, tím vyšší budou hladiny THC ve vašem těle a doba vylučování bude značně prodloužená.

2. Tělesný tuk

Protože se látky THC a THC-COOH ukládají v tělesném tuku, logicky si z toho můžete odvodit, že čím více tělesného tuku máte, tím více se bude ukládat kanabinoidů i metabolitů. Doba vylučování je tak automaticky taky prodloužena.

3. Metabolismus a zdravotní stav

Platí jednoduché pravidlo, čím zdravější a aktivnější způsob života vedete, tím méně tělesného tuku budete mít a tím rychlejší bude váš metabolismus. Na hladinu THC v těle má vliv i cvičení. Nicméně nejlepší variantou je udržovat se dlouhodobě fit a před testováním raději příliš necvičit.

4. Typ konzumovaného konopí

Obsah tohoto psychoaktivního kanabinoidu v různých konopných produktech má samozřejmě velký vliv na jeho hladinu v těle. Dnes můžete zakoupit mnoho odrůd s různým podílem kanabinoidů, je velmi důležité tento fakt nepřehlížet. 

5. Genetika

Dědičně mají lidé různé varianty enzymů cytochromu P450, které rozkládají a přeměňují THC v těle. To vede k vylučování těchto látek močí.

6. Pohlaví

Výsledky některých studií přišly s tvrzením, že muži užívající konopí mohou mít vyšší hladiny psychoaktivních látek v těle, než je tomu u žen. Proč tomu tak je?

Platí jednoduché pravidlo - čím více tělesného tuku máte, tím více se bude ukládat kanabinoidů a doba vylučování se automaticky také prodlužuje

Platí jednoduché pravidlo - čím více tělesného tuku máte, tím více se bude ukládat kanabinoidů a doba vylučování se prodlužuje.

Jak dlouho zůstává THC v těle?

To je bohužel stále otevřenou otázkou, a to zejména pro proměnné, které jsme si teď uvedli. Obecně platí, že téměř 100 % lze naměřit zbytkové THC 5-13 dní po konzumaci.

Určitě byste neměli zapomenout, že existuje několik variant testování, přičemž rozlišujeme čtyři základní typy testů: krevní, močový, ze slin a z vlasů. Základní hodnoty, ze kterých se vychází při stanovení délky detekování THC v těle, jsou následující:

  • Vlasy – 90 dní

  • Moč – 3 dny až měsíc (někdy se uvádí i přes měsíc)

  • Sliny – 48 hodin

  • Krev – 36 hodin

V roce 2005 proběhl přezkum na University of Missouri, při kterém bylo zjištěno, že doba detekce přesahující 30 dní se vyskytuje velice výjimečně. Studie zohledňuje všechny dílčí faktory ovlivňující výsledné hodnoty a dobu vylučování. 

Pro občasné uživatele konopí je podle uvedených informací neobvyklé, aby byly kanabinoidy detekovány v moči po více než 3-4 dnech po posledním užití při stejné mezní hranici 50 ng / ml. Pro jednorázového uživatele by hranice detekování neměla překročit 7 dnů při mezní koncentraci 20 ng / ml.

Přítomnost výlučně jen metabolitu THC-COOH (nikoliv THC jako takového) dokazuje, že v době testu účastník nebyl pod vlivem aktivního THC. Tudíž nemohlo mít vliv na motoriku, vnímání, chování nebo kognitivní funkce a s velkou pravděpodobností došlo ke konzumaci konopí před alespoň týdnem.

Z vlasů lze THC zjistit velmi spolehlivě

Z vlasů lze THC zjistit velmi spolehlivě a po dlouhou dobu.

Sáhněte raději po CBD!

Jak odbourat THC z moči?

Nejpoužívanější testování vůbec - test moči, pracuje s detekování THC a jeho metabolitů, kdy rozbor nemusí být na nulové hranici. Důležité je tedy dostat se pod stanovenou mez, která je většinou určena hranicí 50 ng / ml, aby byl test vyhodnocena jako „negativní“.

Možná vás napadlo, že nejjednodušším postupem by mohlo být zředění moči. Opak je pravdou. Laboratoře jsou schopny takové zředění odhalit. Pakliže víte, že vás čeká testování, je vhodné dopřát si zkrátka detox. Takovýto “půst” můžete podpořit cvičením, zdravou a vyváženou stravou, či některými doplňky stravy.

Nadměrným pitím vody dojde pouze ke zředění krve, nikoliv moči.

Nadměrným pitím vody dojde pouze ke zředění krve, nikoliv moči.

Odbourání THC z vlasů

Další ze způsobů testování na výskyt kanabinoidů v těle je vlasový rozbor. Tato metoda je známá jako zdaleka nejpřesnější ze všech běžně využívaných. Tato metoda dokáže odhalit nejen samotné užití konopí, ale rovněž chronické užívání v delším časovém horizontu.

Zajímavostí je, že z vlasů je možné vyčíst stopy konopí po 90 dnech, z chlupů na těle dokonce po 1 roce. 

Mohou CBD odrůdy léčebného konopí pomáhat s odbourání THC v těle
Může CBD konopí napomáhat odbourávat THC z těla rychleji?

Řešením může být CBD konopí

Abyste se kompetně detoxikovali, je zkrátka potřeba úplně se vyhnout konzumaci konopí s vysokým podílem THC. Naštěstí v současné době máme k dispozice i CBD odrůdy léčebného konopí. Ty mohou poskytovat stejný, nebo dokonce lepší účinek. Brusinková šťáva, niacin nebo ocet pro hlubokou detoxikaci organismu nestačí. Metabolismus a tělo každého z nás funguje zkrátka trochu jinak, i doba uložení THC se tedy bude lišit.

Detox je sázka na jistotu. Když navíc THC konopí vyměníte za CBD, máte o starost méně. Vyzkoušejte je!

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Účinky marihuany při jejím kouření jsou znát již pár sekund po vdechnutí. Kouření marihuany je nejbezpečnější způsob užívání THC. I přesto, že THC má prokazatelně tlumící účinky na rakovinu, dehet, který se kouřením dostává do plic je škodlivý pro naše tělo a rakovinotvorný. Účinky marihuany mohou být změny chování a vnímání, euforie, pocit uvolnění nebo útlumu, ale je možná i úzkost, neklid nebo paranoia. Jsou však velmi individuální a pokud má člověk nízkou toleranci na THC, je ideální možnost nahradit jej za CBD produkty, které nejsou psychoaktivní.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

THC je psychoaktivní látka, která má ale i studiemi prokázané lékařské účinky. To však má i CBD, které má téměř shodné chemické složení, ale je nepsychoaktivní a nevzniká na něm závislost. Největší riziko užívání marihuany představuje její kouření, neboť se do těla nedostává pouze THC, ale i jiné škodlivé látky. Lidé, kteří konopí kouří mají častější příhody respiračních příznaků, zejména chronickou bronchitidu. Užívání THC je také spojováno se sníženou motorikou.

  • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/03/20
(Aktualizováno: 07/11/22)