Jak se účinně zbavit THC v těle?

Rostlina konopí obsahuje okolo stovky různých kanabinoidů, mezi nimiž můžeme najít některé psychoaktivní (THC) i nepsychoaktivní (CBD, CBG a další.). Lékařské konopí s vysokým obsahem THC je v České republice možné legálně získat pouze na předpis. Pokud jste jedním z pacientů, kteří mají recept na tento typ konopí, jistě víte, že s jeho užíváním je spojen mimo jiné například zákaz řízení. Možná jste se sami sebe ptali, jak dlouho vlastně vydrží THC v těle? Existuje nějaká možnost, jak se ho rychle a účinně zbavit? Máme pro vás pár tipů, se kterými můžete předejít nepříjemnostem v souvislosti se silniční kontrolou nebo testováním na pracovišti.  

Lékařské konopí: volně dostupné a na předpis

Aktuálně se můžete setkat se dvěma typy konopí, přičemž z hlediska složení a legislativy bychom je mohli rozdělit na: s obsahem THC do 0,3 % a s obsahem THC nad 0,3 %. První zmiňovaný typ je možné pěstovat bez jakéhokoliv povolení, avšak přesáhne-li rozloha vaší osázené plochy 100 m2, je nezbytně nutné ohlásit tuto skutečnost příslušným orgánům. Lékařské konopí s obsahem THC do 0,3 % je možné zakoupit zcela legálně, tedy bez postihu, na zdejším trhu.

Druhý typ konopí, s obsahem THC nad 0,3%, nemůžete volně pěstovat, pokud však nedisponujete licencí vydanou Státním ústavem pro kontrolu léčiv – známého pod zkratkou SÚKL. Další výjimku představují zákonem nebo státem zřízená vědecká pracoviště, která musí mít povolení od Ministerstva zdravotnictví. Tento typ konopí lze získat pouze na předpis v ověřených lékárnách, kde si dnes již můžete vybrat z několika odrůd s různou koncentrací THC. Dnešní článek se bude zabývat touto variantou konopí, konkrétně jedním z jeho kanabinoidů – tetrahydrokanabinolem (THC).

Co se děje s THC v našem těle?

Inhalace lékařského konopí má výhodu nejkratšího nástupu účinků, protože se THC dostává do krevního řečiště přes plíce. Srdce jej následně pumpuje do různých částí těla, kde se nacházejí kanabinoidní receptory – receptory CB1 najdete v mozku a centrální nervové soustavě, receptory CB2 ve slezině a imunitním systému. Určitá část THC cirkulujícího v krvi prochází játry, kde se rozkladným způsobem přemění na cca 80 odlišných metabolitů, jedním z nich je také THC-COOH. Tato látka je neaktivní formou THC a v těle zůstává mnohem déle. Ukládání se odehrává v tělesném tuku, odkud se postupně látka vylučuje močí a stolicí. Kromě samotného THC, také neaktivní metabolit THC-COOH bývá tím, co detekují testy na drogy. Logicky zde vzniká problém s tím, že testy sice prokazují výskyt kanabinoidů v těle, ovšem tyto látky již nemusí být aktivní, tudíž nemají schopnost ovlivňovat naše vnímání a chování.

Při inhalaci účinných látek z lékařského konopí, dochází k nejrychlejšímu nástupu účinků, a to díky absorbci přímo do krevního řečiště skrz plíce

Při inhalaci účinných látek z lékařského konopí, dochází k nejrychlejšímu nástupu účinků, a to díky absorbci přímo do krevního řečiště skrz plíce; zdroj foto: pixabay.com (autor: Lindsay Fox)

Kolik THC máte v těle?

Hladiny THC a THC-COOH v těle jsou ovlivněny několika faktory, které mají zároveň vliv na dobu vylučování těchto látek. Je dobré vzít tyto okolnosti v potaz při výsledném určování obou hodnot. Zde je několik parametrů, na něž je potřeba brát zřetel:

 • Frekvence užívání – velký rozdíl je, když vykouříte celou konopnou cigaretu nebo si jen 1-2x potáhnete. Jaké je skutečné množství, které si dopřejete při jedné dávce? Je samozřejmé, že čím častěji (a čím větší množství) konopí užíváte, tím vyšší budou hladiny THC ve vašem těle a doba vylučování bude značně prodloužená.

 • Tělesný tuk – protože se látky THC a THC-COOH ukládají v tělesném tuku, logicky si z toho můžete odvodit, že čím více tělesného tuku máte, tím více se bude ukládat kanabinoidů i jeho metabolitů. Doba vylučování je tak automaticky taky prodloužena.

 • Metabolismus a zdravotní stav – platí jednoduché pravidlo, čím zdravější a aktivnější způsob života vedete, tím méně tělesného tuku budete mít a tím rychlejší bude váš metabolismus. Avšak každý člověk má přesto jedinečný vnitřní systém, takže je zapotřebí naslouchat tomu, jak pracuje konkrétně ten váš. Později se dozvíte, jaký vliv má cvičení na hladiny THC v krevním řečišti, nicméně nejlepší variantou je udržovat se dlouhodobě fit a před testováním raději příliš necvičit.

 • Typ konzumovaného konopí – květy nejsou jedinou variantou, pomocí které můžete dopravit THC do těla. Obsah tohoto psychoaktivního kanabinoidu v tom kterém produktu má samozřejmě velký vliv na jeho hladinu v těle. Dnes můžete zakoupit mnoho odrůd s různým podílem kanabinoidů, je velmi důležité tento fakt nepřehlížet

 • Genetika – dědičně mají lidé různé varianty enzymů cytochromu P450, které rozkládají a přeměňují THC v těle. To vede k vylučování těchto látek močí.

 • Pohlaví – výsledky některých studií přišly s tvrzením, že muži užívající konopí mohou mít vyšší hladiny psychoaktivních látek v těle, než je tomu u žen.

Platí jednoduché pravidlo - čím více tělesného tuku máte, tím více se bude ukládat kanabinoidů a doba vylučování se automaticky také prodlužuje

Platí jednoduché pravidlo - čím více tělesného tuku máte, tím více se bude ukládat kanabinoidů a doba vylučování se automaticky také prodlužuje; zdroj foto: unsplash.com (autor: i yunmai)

Jak dlouho zůstává THC v těle?

Je stále otevřenou otázkou, jak dlouho zůstává THC v lidském těle, vzhledem ke všem zmiňovaným faktorům. Itzhak Kurek, Ph.D., generální ředitel a spoluzakladatel Cannformatics v severní Kalifornii, řekl: „Zkoumáním pravidelných uživatelů konopí bylo zjištěno, že zbytkové THC lze naměřit 5-13 dní po konzumaci.“ Určitě byste neměli zapomenout na variantu testování, která bude zvolena, přičemž rozlišujeme čtyři základní typy testů: krevní, močový, ze slin a z vlasů. Základní hodnoty, ze kterých se vychází při stanovení délky detekování THC v těle, jsou následující:

 • Vlasy – 90 dní

 • Moč – 3 dny až měsíc (někdy se uvádí i přes měsíc)

 • Sliny – 48 hodin

 • Krev – 36 hodin

V roce 2005 proběhl přezkum na University of Missouri, při kterém bylo zjištěno, že doba detekce přesahující 30 dní se vyskytuje velice výjimečně. Studie zohledňuje všechny dílčí faktory ovlivňující výsledné hodnoty a dobu vylučování, ale také poskytuje poměrně praktický návod k detekci kanabinoidů v těle, čímž snadněji dojdete k finální představě o tom, jak dlouho budete muset vyčkat než hodnoty klesnou na nulu. Mimo jiné je ve zprávě o studii uvedeno, že je nepravděpodobné, aby měl chronický uživatel konopí pozitivní výsledek na přítomnost THC v těle po 10 dnech od poslední konzumace při mezní hranice 50 ng / ml. Pro občasné uživatele konopí je podle uvedených informací neobvyklé, aby byly kanabinoidy detekovány v moči po více než 3-4 dnech po posledním užití při stejné mezní hranici 50 ng / ml. Pro jednorázového uživatele by hranice detekování neměla překročit 7 dnů při mezní koncentraci 20 ng / ml.

Zajímavě lze pohlížet na psychoaktivitu spojenou s užitím THC, protože pokud se při testování neprojeví hladina THC a pouze malé množství jeho metabolitu THC-COOH, můžeme spolehlivě říci, že v době testu nebyl účastník pod vlivem aktivního THC. Tudíž nemohlo mít v době testování konopí vliv na motoriku, vnímání, chování nebo kognitivní funkce a s velkou pravděpodobností došlo ke konzumaci konopí před týdnem, v některých případech před jedním až dvěma měsíci.

Vlasy a chlupy jsou místy, kde lze zjistit hladinu THC i po velmi dlouhé době od posledního užití

Vlasy a chlupy jsou místy, kde lze zjistit hladinu THC i po velmi dlouhé době od posledního užití; zdroj foto: fleetowner.com

Tipy na odbourání THC z moči

Nejpoužívanější testování vůbec, test moči, pracuje s detekování THC a jeho metabolitů, kdy rozbor nemusí být na nulové hranici. Důležité je tedy dostat se pod stanovenou mez, která je většinou určena hranicí 50 ng / ml, aby byl test vyhodnocena jako „negativní“. Možná vás napadlo, že nejjednodušším postupem by mohlo být zředění moči. Laboratoře jsou však schopny takové zředění odhalit, tudíž je důležité moč nejen zředit, ale také řádně zamaskovat tuto aktivitu.

 • Pití vody: Je naprosto zbytečné pít velké množství vody celé týdny před testováním, jelikož tím dosáhnete pouze zředění krve, nehledě na fakt, že vysoce nadměrné pití vody není zdaleka to nejlepší pro vaše tělo. Nejlepším způsobem je vypít 2-3 litry vody v den testování, což navíc podpoříte dalšími 1-2 litry pár hodin před testem. Nezapomeňte vzít v úvahu vaše tělesné proporce a přizpůsobit jim množství vypité vody. Vaše moč bude bezbarvá, hodnoty kreatininu klesnou na nízkou úroveň. Laboratoř vyhodnotí posuzovaný vzorek jako „zředěný“, je tedy nutné podniknout pár dalších kroků.
 • Vitamín B: Zbarvení moči je prvním podniknutým krokem, jehož můžete docílit konzumací vitamínu B. Nejúčinnější se zdá být vitamín B-2 nebo vitamín B-12. Pár hodin před testem zkonzumujte 50-100 mg vitamínů, což by mělo posloužit vašemu účelu.
 • Kreatinin: Jde o látku vznikající ve svalech rozložením kreatinu. Standardně se tedy vyskytuje v lidském těle a pro laboratoř je znakem zředěné moči. Kreatin se rozkládá přibližně po 3 hodinách, takže není nutné jej brát dlouho před odebíráním vzorku k testování. Dá se koupit v jakémkoliv obchodě se zdravou výživou, popřípadě v obchodě s doplňky stravy. Nadprůměrná dávka kreatinu se v těle rozloží na kreatinin, který se následně projeví při rozboru moči. 

Nadměrným pitím vody dojde pouze ke zředění krve, nikoliv moči. Doporučuje se vypít asi 6-8 sklenic denně

Nadměrným pitím vody dojde pouze ke zředění krve, nikoliv moči. Doporučuje se vypít asi 6-8 sklenic denně; zdroj foto: unsplash.com (autor: Jana Sabeth)

Alternativní způsoby odbourání THC z moči

 • Detoxikační nápoje: Mnoho výrobců má v nabídce tzv. detoxikační nápoje. Pravdou je, že většina těchto nápojů využívá stejnou techniku, která je uvedena výše. Jedná se tedy pouze o pohodlnější variantu s vyšší cenovkou. Pořízení kreatinu a vitamínů B vás vyjde podstatně levněji, navíc tyto suplementy můžete využít zvlášť i pro jiný účel než je detoxikace.
 • Vyhněte se cvičení: Běžným jevem při cvičení je rozklad buněk tukových tkání, čímž se nevyhnete uvolňování metabolitů THC. Doporučujeme se před testováním vyhnout cvičení alespoň na 24 hodin. Vyhnete se tak zvýšeným hodnotám THC-COOH v moči a tím i pozitivním výsledkům při rozboru. Zbývá-li do testování několik týdnů, určitě se vyplatí prostřednictvím cvičení rozložit vaše tukové buňky a uvolnit tak metabolity do systému. Nezapomeňte však zastavit nejlépe několik dní před odběrem vzorku.
 • Odevzdejte prostřední část: Při procesu odebírání vzorku moči se soustřeďte na odevzdání prostřední části. První a poslední část totiž obsahuje nejvyšší procento THC-COOH. Pokud můžete, vyhněte se odebírání vzorku hned ráno, protože ranní moč je opět nejbohatší na metabolity.

Intenzivní fyzické aktivity a cvičení se nedoporučují cca 24 hodin před testováním, nicméně v dlouhodobém časovém horiznotu, mohou pomoci zrychlovat metabolismus a tím i zjednodušit odbourávání THC

Intenzivní fyzické aktivity a cvičení se nedoporučují cca 24 hodin před testováním, nicméně v dlouhodobém časovém horiznotu, mohou pomoci zrychlovat metabolismus a tím i zjednodušit odbourávání THC; zdroj foto: unsplash.com (autor: Scott Webb)

Tipy na odbourání THC z vlasů

Další ze způsobů testování na výskyt kanabinoidů v těle je vlasový rozbor. Tato metoda je známá jako zdaleka nejpřesnější ze všech běžně využívaných. Například ve srovnání s testováním moči se vlasový rozbor liší svým účelem, jelikož je schopný odhalit nejen samotné užití konopí, ale rovněž chronické užívání v delším časovém horizontu. Zajímavostí je, že z vlasů je možné vyčíst stopy konopí po 90 dnech, z chlupů na těle dokonce po 1 roce. Dokonce se lze setkat se značkami jako například „TestClear“, které vám zaručují, že jimi nabízený šampón váš problém vyřeší. Stoprocentní účinnost prozatím prokázána nebyla, takže vám rozhodně nedoporučujeme spoléhat na podobné „zázraky“.

Moc rádi bychom vám sdělili, že bohatě postačí brusinková šťáva, niacin nebo ocet pro hlubokou detoxikaci organismu, nicméně není tomu tak. Komplikovaný systém ukrytý uvnitř každého z nás si potrpí na správné návyky a péči. Kdybyste se chtěli vyhnout testování z vlasů či chlupů, můžete se oholit od hlavy k patě, ale budete přinejmenším velmi podezřelí. Existují nějaké osvědčené tipy?

Konzumujte CBD konopí

Abyste se úplně detoxikovali, je zkrátka potřeba úplně se vyhnout konzumaci konopí s vysokým podílem THC. Naštěstí moderní doba poskytuje legální konopí s obsahem THC do 0,3 %, které je značně dostupné a prozatím se zdá, že jeho největší sláva není na ústupu, ba naopak – možná teprve přijde.

Některé z provedených studií zaznamenaly schopnost CBD odrůd konopí odbourávat účinky THC. Vyzkoušejte v rámci detoxikace vašeho organismus model SpecialMedic CBD od Cannapio

Některé z provedených studií zaznamenaly schopnost CBD odrůd konopí odbourávat účinky THC. Rostliny ze semen odrůdy Special Medic CBD od Cannapio, by mohly vaší detoxikaci podstatně pomoci. 

Cvičení

Ano, chce to velkou dávku motivace a přesvědčování, aby se člověk dlouhodobě a efektivně věnoval cvičení. Výsledkem nebude pouze detoxikace organismu, ale také se budete cítit lépe pro fyzické i psychické stránce. Jedinci s vyšším obsahem tělesného tuku či BMI déle ukládají THC, tudíž to budou mít s detoxikací o něco těžší. Dobré je kombinovat silová (posilování) a kardio cvičení (plavání, běh, cyklistika aj.). 

Pití vody

Mnoho lidí by vám doporučilo pít nadměrné množství vody, avšak tato rada není moc platná. Je důležité pít 6-8 sklenic vody denně, záleží také na ročním období. Jinými slovy, je důležité, abyste zůstali hydratovaní, nikoliv předvodnění. 

Držte se dál od nezdravé stravy a červeného masa

Milujete pizzu, burgery, hranolky, zmrzlinu, čokoládu a další? Bezpochyb jde o chutná jídla, v mnohým případech navržená přesně tak, aby byla pro vaše chuťové pohárky naprostou slastí. Kromě tuku mají však extrémně vysoký podíl cukru a sodíku, díky kterým dochází k zadržování vody v těle a výraznému zpomalení metabolismu. Je-li vaším cílem detoxikace, naopak vám doporučujeme držet se zdravé a pestré stravy. Nezapomínejte na ovoce i zeleninu – podle odborníků na výživu bychom měli denně spořádat cca půl kilogramu ovoce a zeleniny dohromady.

Zdravá a pestrá strava není v žádném případě klišé dnešní doby. Naopak vám podobně jako dlouhodbé konzistentní cvičení, pomůže nastartovat váš metabolismus a podpoří odbourávání nežádoucích látek, například i THC

Zdravá a pestrá strava není v žádném případě klišé dnešní doby. Naopak vám podobně jako dlouhodbé konzistentní cvičení, pomůže nastartovat váš metabolismus a podpoří odbourávání nežádoucích látek, například i THC; zdroj foto: unsplash.com (autor: Brooke Lark)

Pijte čaj a citronovou šťávu

Detoxikační účinky čaje jsou známé široko daleko již několik tisíciletí. Zelený čaj je bohatým zdrojem antioxidantů, bílý čaj redukuje cukr v krvi, čaj Oolong je přírodní zdroj vitamínů A, B, C, E, K a černý čaj zlepšuje trávení a také jej spousta lidí využívá jako alternativní zdroj kofeinu. Některé z uvedených druhů dokáží zrychlit váš metabolismus, čímž napomáhají detoxikaci organismu.

Nejčastější dotazy

Jsou domácí testy na drogy stejně přesné jako laboratorní testy?

Domácí testy na drogy jsou poměrně přesné, záleží však na citlivosti, která se u různých značek může lišit. Nikdy však nespoléhejte na výsledek, jehož dosáhnete v domácím prostředí. Testy moči se nedají srovnat s mnohem přesnějšími krevními testy, pokud bychom je měli srovnat. Dávejte pozor na prodejce odmítající prokázat registraci u Ministerstva zdravotnictví. Pokud byste chtěli použít domácí test na drogy jako důkaz (například u soudu), neuspěli byste, vždy je zapotřebí předložit laboratorní test.

Jaké množství moči je potřeba k platnému testu?

Obecně je nutné poskytnout přibližně 30 ml moči. Množství se může v některých případech mírně lišit, ale na tuto skutečnost byste měli být vždy předem upozorněni.

Je 14 dní dostatečná doba na přípravu před testováním?

Délka doby na přípravu je vždy závislá na spotřebovaném množství, frekvenci užívání, metabolismu, pohlaví, hmotnosti a dalších parametrů. Je vysoce pravděpodobné, že pokud jste konzumovali konopí s vysokým podílem THC, projeví se to na době vylučování kanabinoidů, která se tím prodlouží. V závislosti na jiných faktorech může pravidelnému uživateli konopí trvat i dvojnásobně delší dobu než se dostane THC z jeho organismu.

Pomůže mi sauna s odbouráváním THC?

Vzhledem k tomu, že sauna podporuje pocení, může celý proces urychlit, protože THC se ukládá v tukových buňkách. Doporučuje se však nespoléhat se na jednoznačně účinnou formu vylučování kanabinoidů, jelikož jsou ve hře další důležité proměnné.

Za jak dlouho se zbavím THC po jednom potáhnutí?

Provedené studie hovoří přibližně o 5-13 dnech pro úplnou detoxikaci. Pokud jste však pravidelným uživatelem, doba se může protáhnout nejčastěji na 30 dní. Opět je nutné vzít v úvahu další vedlejší faktory. Pro příklad si vezměme osobu s rychlým metabolismem, bez větších tukových zásob, který navíc není pravidelným uživatelem. Jedno potáhnutí takového jedince by mohlo udržet kanabinoidy v organismu cca 5 dní, přičemž důležitý je také celkový zdravotní stav a velikost užité dávky. 

Pomůže mi alkohol vyčistit tělo od kanabinoidů?

Tato teorie patří k jednomu z mnoha mýtů v oblasti odbourávání kanabinoidů z těla. Alkohol způsobuje odvodňování (dehydrataci), čímž může naopak prodloužit dobu detoxikace, jelikož člověk k očištění potřebuje spíše zavodnění. Stejně nesmyslné jsou detoxikační tipy jako: brusinková šťáva, ocet, niacin, prášek do pečiva apod.Zdroj titulní fotografie: unsplash.com (autor: Sharon McCutcheon)

Zdroje použitých studií: 

THC v těle podle pohlaví (studie): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2931555/pdf/bph0160-0544.pdf

Přezkum z roku 2005: https://www.ndci.org/sites/default/files/ndci/THC_Detection_Window_0.pdf

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Účinky marihuany při jejím kouření jsou znát již pár sekund po vdechnutí. Kouření marihuany je nejbezpečnější způsob užívání THC. I přesto, že THC má prokazatelně tlumící účinky na rakovinu, dehet, který se kouřením dostává do plic je škodlivý pro naše tělo a rakovinotvorný. Účinky marihuany mohou být změny chování a vnímání, euforie, pocit uvolnění nebo útlumu, ale je možná i úzkost, neklid nebo paranoia. Jsou však velmi individuální a pokud má člověk nízkou toleranci na THC, je ideální možnost nahradit jej za CBD produkty, které nejsou psychoaktivní.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

THC je psychoaktivní látka, která má ale i studiemi prokázané lékařské účinky. To však má i CBD, které má téměř shodné chemické složení, ale je nepsychoaktivní a nevzniká na něm závislost. Největší riziko užívání marihuany představuje její kouření, neboť se do těla nedostává pouze THC, ale i jiné škodlivé látky. Lidé, kteří konopí kouří mají častější příhody respiračních příznaků, zejména chronickou bronchitidu. Užívání THC je také spojováno se sníženou motorikou.

O čem píšeme

 • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/03/20
(Aktualizováno: 07/02/20)