Užívání konopí během těhotenství a dopad na vývoj kognitivních funkcí dítěte - Studie 2020

Přestože se o konopí stále více mluví a jeho popularita roste, u některých skupin lidí má pořád určité stigma. O to větší pozornost na sebe strhává téma, které spojuje konopí s naprosto zásadním obdobím v životě ženy – těhotenstvím. Může mít užívání konopí v těhotenství skutečně negativní dopad na vývoj mozku dítěte? 

Aktuální situace a dosavadní výzkum

Přestože existuje pouze malé procento žen, které konzumují konopí v těhotenství, podle posledních výzkumů je konopí nejčastěji zneužívanou látkou během těhotenství. V minulosti proběhla řada výzkumů zameřujících se na vliv užívání konopí v těhotenství vůči fyziologickým změnám při vývoji dítěte. Větším tématem je však vliv užívání konopí během těhotenství na vývoj kognitivních funkcí dítěte.

Studie 2020: Prenatální užívání konopí nevede ke kognitivním poruchám

Vědci Ciara A. Torre, Christopher Medina-Kirchner, Kate Y. O'Malley společně s profesorem Carlem L. Hartem publikovali zajímavou studii – přesněji vyšla 8. května letošního roku v časopise Frontiers in Psychology

Výzkum nepřímo vyvrací myšlenku, že užívání prenatálního konopí je fetotoxické, tj. přispívá poškození plodu. Následující řádky byly vyňaty z této studie a poskytují kritický přehled výsledků, k nimž vědci společně s profesorem Hartem došli.

Užívání konopí během těhotenství nemusí být pro plod toxické, ALE
Užívání konopí během těhotenství nemusí být pro plod toxické, ALE!

Přezkoumání dostupných studií

První vyhledávání nabídlo celkem 1604 článků, ze kterých bylo vybráno 184 pro bližší přezkoumání. Z tohoto užšího výběru nesplňovalo kritéria dalších 144 článků. Na konci zbylo jen 40 relevantních a použitelných pro studií. Jednotlivé výzkumy pracovaly s různým počtem sledovaných dětí (od 9 do 538 dětí) a délka sledování se pohybovala od 2 měsíců do 22 let. Většina těchto dílčích studií pocházela ze dvou hlavních:

  • Ottawská prenatální prospektivní studie (OPPS) zkoumala potenciální vztah mezi užíváním konopí, tabáku a alkoholu v těhotenství a vývojem dítěte zpravidla u bílých žen ze střední ekonomické třídy v Ottawě, hlavním městě Kanady.

  • Zdravotní praxe matek a studie vývoje dítěte (MHPCD) – druhá nejvíce zastoupená studie – se zaměřila zejména na afroamerické ženy z nižší socioekonomické třídy v Pittsburgu.

Ostatní data měla původ v sedmi dalších studiích:

  • The University of Miami's Jamaican Study (UMJS) přijala své účastníky na Jamajce. Je tedy jedinou studií, která převzala své účastníky mimo Kanadu a USA.

  • Case Western Reserve University Study (CWRUS) sledovala převážně děti černé pleti, které byly přijaty v okresní nemocnici v Clevelandu v Ohiu.

  • Drexel and Robert Wood Johnson Universities Study (DRWJ) využívala ke sledování hlavně děti afroameričanů.

  • Boston and Harvard University University (BHUS) opět sledovala zejména afroamerické děti a děti karibského původu v Bostonu v Massachusetts.

  • University of Miami School of Medicine (UMSM)

  • Yale Child Study Center (YCSC)

  • Dětská nemocnice ve Filadelfii (CHP)

Nástroje použité při hodnocení a výsledky

Dohromady 30 studií rozdělilo matky podle toho, zda během těhotenství užívali konopí nebo ne (ano / ne). Z toho 15 studií dále rozdělilo ženy podle vlastní specifikace do skupin podle míry konzumace konopí na „nízkou“, „střední“ a „těžkou“. 

Výsledky byly obecně buď negativní nebo pozitivní. Z finálních 1004 hodnocených kognitivních testů vykazovaly děti matek s prenatálním užíváním konopí horší výsledky pouze v 34 případech (3,4 %) a lepší výsledky v 9 (0,9 %) případech ve srovnání s kontrolní skupinou. 

Skóre zvládnutí kognitivních úkolů u jednotlivců nebylo zahrnuto ani srovnáváno s normativními tabulkami ani v jednom případě. Průměrné skóre bylo uvedeno jen u 17 studií a pouze u 1 studie bylo srovnáno s normativními údaji.

Zhoršené kognitivní funkce byly potvrzené pouze u velmi malého množství případů

Zhoršené kognitivní funkce byly potvrzené pouze u velmi malého množství případů.

Mohlo by vás zajímat

Možné riziko poškození kognitivních schopností a paměti u novorozenců

Odborníci na univerzitě Washington testovali vliv konopí na kognitivní funkce myší. Novorozené myši matek, které byly vystavovány silnému konopí, měly po narození problémy s kognitivními schopnostmi. Za touto poruchou může stát narušení produkce glutamátu. Testovací dávka, která byla těhotným myším podávána, by se v lidském měřítku rovnala jednomu jointu denně.

Jedna z dalších studií odhalila, že 22 % náctiletých matek v Kaliornii běžně užívá marihuanu. 69 % výdejen ve státě Colorado doporučuje konopí pro léčbu ranních nevolností během těhotenství. 

Je nutné dodat, že léčebné konopí ve valné většině případů nepředstavuje žádné riziko pro dospělé jedince, nicméně v případě nenarozených dětí je celá věc úplně jinde. Předchozí studie již několikrát prokázaly, že novorozenci vystavováni vlivu konopí měli v 50 % případů nižší váhu během narození.

Novější studie prezentované během konference „Society for Neuroscience“ v San Diegu, poukazují na možné vážné narušení ve vývoji mozků novorozenců vystavovaných vlivům konopí. 

Situaci vysvětluje vedoucí institutu pro závislosti a členka sboru univerzity Icahn School of Medicine, Yasmin Hurd:

„V posledních lidech se názor na konopí jako drogu změnil natolik, že došlo až k úplné relaxaci a nebojácnosti. Součástí celé věci je pochopitelně postupující legalizace, což je v pořádku. Nicméně to, že konopí dospělým lidem neubližuje, ještě neznamená, že neškodí ani nenarozenému dítěti.“

Některé výzkumy dokazují, že až 50 procent novorozenců vystavených v prenatálním věku konopí, mělo nízkou porodní váhu
Některé výzkumy dokazují, že až 50 procent novorozenců vystavených v prenatálním věku konopí, mělo nízkou porodní váhu.

Poškození mozku nenarozených děti – kyselina kynurenová

Poslední studie přistála od vědců z univerzity Maryland. Zde vědci potvrdili narušení produkce glutamátu, načež byla pozorována znatelně zhoršená paměť a schopnost učení u myší, které byly během období v lůně vytaveny látkám z konopí.

Navíc si však vědci všimli nového vodítka, které by mohlo celý proces nadále objasnit – kyseliny kynurenové. Pokud dojde k výskytu moc vysoké hladiny této kyseliny v mozku novorozenců, následuje snížení hladiny glutamátu.

„Myslíme si, že prenatální vystavování dítěte látkám z marihuany vede k přímému nárůstu kyseliny kynurenové v mozku plodu a následnému snížení hladin glutamátu.“ vysvětluje poznatky z výzkumu Sarah Beggiato, spoluautorka studie.

Je jasné, že užívání konopí během těhotenství má dalekosáhlé důsledky na chemické procesy těla matky i dítěte. Odoborníci, vědci i lékaři se obecně shodují na tom, že užívání jakéhokoliv konopí během těhotenství je nevhodné.


Zjistěte více o tomto tématu na našem blogu!

Časté dotazy

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Těhotné ženy užívají marihuanu, za velmi výjimečných okolností, především z lékařských důvodů a to proti ranním nevolnostem, bolesti, úzkosti a nespavosti. Stejně jako každá látka, může THC mít dopad na matku i dítě. Studie zjistily, že užívání marihuany zvyšuje riziko potratu. Mohou se dostavit běžné nežádoucí účinky THC, kterými jsou nevolnost, zvýšená srdeční frekvence, pokles srdečního tlaku, zhoršená paměť a koordinace.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

  • Články z kategorie Rizika konopí mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/06/20
(Aktualizováno: 02/22/22)