Kdy a jak přesazovat konopí?

Pěstování konopí může být zajímavou disciplínou, jejíž správné pochopení a praktikování vede k vyšším výnosům v poslední fázi – při sklízení. Protože platí jednoduché pravidlo: „Zdravé kořeny jsou základem silné rostliny“, je nutné čas od času využít přesazování. Pokud se naučíte číst ve viditelných změnách projevujících se u rostlin lékařského konopí, můžete tak předejít komplikacím, které v lepším případě znamenají zpomalení růstu, v horším případě mohou vést až k úhynu. Proč není dobrý nápad zasadit rostlinu okamžitě do největšího možného květináče? V jakém období a kolikrát bychom vlastně měli přesazovat? Po přečtení tohoto článku z vás bude zase o něco zkušenější pěstitel, což jistě neunikne ani pozornosti vašich rostlin.

Proč je nutné přesazovat konopí?

Dříve než začneme popisovat všechno okolo přesazování rostlin, bylo by dobré si ujasnit, o jakém konopí se dnes budeme bavit. Článek v žádném případě nenabádá k pěstování a všechny uvedené tipy se týkají výhradně technického konopí (lékařského či průmyslového) nebo CBD odrůd, které svým obsahem THC nepřesahují státem povolenou hranici 0,3 %. Pokud navíc vaše pole pro pěstování technického konopí překročí rozlohu 100 m2, je vaší povinností nahlásit tuto skutečnost příslušným úřadům. Co se týká samotného THC, jde o nelegální látku a v ČR je zakázána, případně ji lze získat pouze na předpis od lékaře, a to v omezeném množství. 

Jestli se chystáte zasadit vaše rostlinky konopí do pevné půdy nebo využít hydroponického pěstování, pravděpodobně následující rady prakticky nevyužijete, ovšem je dobré o nich vědět, kdyby se do budoucna vaše situace změnila a vy budete nuceni zasadit rostliny do květináče. Přirozeným jevem je rozrůstání kořenového systému do půdy (substrátu), čímž rostlina pátrá po větším přísunu živin potřebných pro růst. Představte si květináč nebo jinou nádobu zevnitř – když kořeny narazí na jeho stěny, tedy přichází o možnost růstu do šířky, začnou se stáčet a obíhat po obvodu květináče. Takové rostliny bývají často označeny za „kořenově vázané“. Dochází ke zpomalení vegetativní fáze, které v konečném důsledku způsobí i nižší výnosy. Kořeny se v podstatě tak trochu dusí, jelikož nejsou schopny dostat správný poměr kyslíku, vody a živin. Přesazování je jedinou možnou variantou, jak můžeme předejít tomuto nežádoucímu scénáři. Možná vás napadlo, zda by nebylo zkrátka jednodušší zasadit malou rostlinku (nebo semínko) přímo do velkého květináče. Odpověď zní: „Nebylo.“ Pro čerstvě vysazené rostliny je snazší získávat směs kyslíku, vody a živin, když nerostou obklopené velkým množstvím mokré půdy. Jinými slovy, malé rostliny rostou rychleji v malých nádobách

Dobrou volbou, pokud chcete předejít kořenovému vázání, jsou tzv. inteligentní květináče (textilní) nebo vzduchové květináče (s malými postranními otvory). Vyhnete se tak stáčení kořenů po obvodu nádoby, avšak je nutné rostlinu asi dvakrát více zalévat, protože je neustále vysušována díky zvýšené prodyšnosti. To se může jevit zároveň jako výhoda, když na vyšší vzdušnost pohlížíme jako na snížení rizika přelévání. Když se budeme bavit o kýblech s drenážními otvory ve spodní části, které bývají běžně využívané pěstiteli, nejčastěji se využívají kýble bílé barvy. A to jednoduše proto, že černá barva přitahuje a zadržuje teplo ze slunce, nicméně rostlině je lépe spíš v chladnější nádobě. Zpomalený růst nemusí být jediným projevem kořenového vázání, proto je důležité pozorovat také drobnější detaily u rostlin. Povadlé listy či žloutnutí může být dalším symptomem, který poukazuje na malý prostor pro růst kořenů.

Stáčení kořenů může způsobiz zpomalení vegetativní fáze a taktéž může ovlivnit výnosy rostliny
Stáčení kořenů může způsobiz zpomalení vegetativní fáze a taktéž může ovlivnit výnosy rostliny; zdroj foto: shopatbloom.com

Nejvhodnější doba na přesazování

Je zřejmé, že technicky vlastně můžete zasadit rostliny okamžitě do velkého květináče, ale růst se tím trochu zpomalí a projeví se to na finálním výnosu. Rychlejší růst v menších nádobách v počátečních fázích je doprovázen vyšší frekvencí zalévání, na druhou stranu tím snížíte riziko výskytu plísní. Jediný problém tedy skutečně nastává až v momentě, kdy si chce rostlina vytvořit silnější kořenový systém, než jí nabízí limitovaný prostor malého květináče. Skvělý tip, jak lze alespoň přibližně rozeznat, kdy je rostlina vhodná k prvnímu přesazení, je sledovat počet rozvětvení neboli uzlů. Po třech uzlech ji přesaďte do větší nádoby, po dalších třech potom do poslední největší nádoby. Nejpravděpodobněji v tom případě přesazujete dvakrát až třikrát za celé období. 

Doporučujeme nespoléhat se pouze na počet uzlů při zvažování přesazení. Existuje několik dalších indikátorů, které vám mohou usnadnit rozhodování. Tady jsou ty nejdůležitější:

 • Půda (substrát) vysychá příliš rychle. Když zalijete rostlinu a půda vyschne za 1-2 dny, je to známka silného kořenového rozvětvení. Prostor už je omezující, nenabízí rostlině dostatek vody.

 • Rychlost růstu. Vaše rostlina se v malém květináči rychle vytáhla, ale náhle se pozastavil její růst? Toto je jasný důvod k přesazení.

 • Projevy problémů v kořenovém systému. Nedostatek živin, vody nebo vzduchu zapříčiněný příliš malým prostorem nádoby se často projeví povadlými nebo zažloutlými listy. Je-li všechno ostatní v pořádku, je zapotřebí přesadit vaši rostlinu.

 • Velká rostlina v poměru s květináčem. V některých případech je pouhým okem viditelný nepoměr mezi velikostí rostliny a rozměrem květináče. Stejný případ je, když rostlina dosahuje tak širokého rozpětí, že hrozí její převrhnutí.

 • Kořeny se dostávají ven z květináče. Pokud zvolíte inteligentní nebo vzduchové květináče, stačí sledovat, kdy kořeny začnou prorůstat textilem či bočními otvory. V tu chvíli je rostlina připravena k přesazení.

Žloutnutí či uvadání listů může značit nedostatek prostoru pro růst, potažmo nedostatek živin v půdě či substrátu; zdroj foto: icmag.com (autor: JQP)
Žloutnutí či uvadání listů může značit nedostatek prostoru pro růst, potažmo nedostatek živin v půdě či substrátu; zdroj foto: icmag.com (autor: JQP)

Kolik prostoru potřebuje rostlina? 

Můžete si všimnout, že průmyslové konopí bývá pěstováno velice blízko u sebe. Důvodem je zamotání kořenů jednotlivých rostlin do sebe, čímž dojde k vypouštění specifických hormonů zabraňujících nadměrnému větvení, ale naopak podporují růst rostlin do výšky. Pro průmyslové konopí byl tento jev naprosto ideální, protože se projevil na vyšším zisku konopných vláken, která byla hlavním cílem pěstování tohoto typu konopí. 

Pokud pěstujete legální konopí a cílem je dosažení nejvyšších možných výnosů, každá rostlina vyžaduje svůj dostatečný prostor, aby bylo dosaženo jejího zdraví, stability a robustního větvení. Ideální rozměr květináče by měl splňovat následující pravidlo – výška by měla být třikrát větší než průměr. Jak velké by v tom případě měly být květináče v jednotlivých fázích růstu? Jaké jsou pro konkrétní fáze nejlepší květináče? Zde je malá nápověda, která by vám mohla být nápomocna, pokud si ještě nejste jistí nebo se chcete pouze přesvědčit o správnosti své volby:

Sazenice a rostliny malého vzrůstu

 • 10 cm = 0,5 l

 • 13-15 cm = 1 l

 • 18-20 cm = 4 l

 • 22 cm = 7,5 l

Nejlepší variantou pro sazenice se zdají být látkové pytlíky, které jsou prodyšné a při následném přesazování se s nimi dá lehce manipulovat – stačí je opatrně rozříznout. Někteří pěstitelé pouze odříznou spodek pytlíku a vloží i se zbytkem do nového květináče. Další výhodou je viditelnost kořenů, takže se vám nemůžou přebytečné kořeny stáčet po obvodu. Druhou variantou je plastový kelímek s množstvím dírek pro odvodnění na spodní straně.

Rostliny středního vzrůstu

 • 25 cm = 11 l

 • 30 cm = 19 l

 • 36 cm = 26 l

 • 41 cm = 38l

Pro rostliny středního vzrůstu jsou skvělou variantou rovněž látkové pytle, jelikož opět dojde k dalšímu přesazování a je to tedy nejpohodlnější možnost, jak dostat rostlinu z květináče. Dokonce se dají koupit látkové pytle na pěstování, které mají na boční straně suchý zip pro ještě jednodušší manipulaci.

Začátek konečné fáze růstu (následuje fáze kvetení)

 • 46 cm = 57 l

 • 61 cm = 95 l

 • 76 cm = 114 l

Pokud vám nevadí častější zalévání, můžete sáhnout po vzduchových plastových květináčích, díky nimž můžete zmírnit riziko výskytu plísní. Ve srovnání s běžnými plastovými nebo textilními jsou ale o něco dražší. Textilní pytle jsou všestranné, praktické a cenově dostupné. Velkou výhodou je zalévání pouze jedenkrát denně. Zvolíte-li pevné plastové květináče, jistě ušetříte na nákladech. Nevýhodou je jejich vyšší náchylnost k plísním a ve srovnání s ostatními typy jsou méně praktické.

Kořeny rostlin léčebného konopí pěstovaných venku, prorůstají do sebe, čímž dochází k uvolňování specifických hormonů a konopí tak roste spíše do výšky než do šíře

Kořeny rostlin léčebného konopí pěstovaných venku, prorůstají do sebe, čímž dochází k uvolňování specifických hormonů a konopí tak roste spíše do výšky než do šíře; zdroj foto: unsplash.com (autor: Matteo Paganelli)

Je rozdíl ve velikosti při pěstování doma a venku?

Výše uvedené doporučené velikosti (objemy) květináčů pro pěstování rostlin konopí se mohou mírně lišit podle toho, kde budou umístěny. Logicky jsme při pěstování uvnitř více omezeni prostorem. Venku máte zpravidla místa kolik chcete, takže rostliny mohou volně růst. Zvolit ty největší nádoby, které jsou dostupné, však nemusí být tím nejlepším rozhodnutím. Nadmíru velké květináče vám spotřebují zbytečné množství doplňujících živin a také jsou dost nepraktické při přesouvání. Je na zvážení, jestli nemůžete přece jenom zasadit rostlinu přímo do země, čímž naplníte její největší potenciál.

Průvodce přesazováním aneb přesazování krok za krokem

Důležité je uvědomit si, že proces přesazování je pro rostlinu skutečně stresující záležitostí, proto se vyvarujte jakémukoliv poškození kořenů. Dbejte zvýšené opatrnosti a nikam nespěchejte při provádění jednotlivých kroků. Zkušení pěstitelé radí vyhnout se přímému světlu nebo záři lamp, případně nechte přesazování na večer či podvečer. 

1. Před přesazováním zalévejte rostliny 1 až 2 dny před celým procesem. Půda by měla být pouze vlhká, nikoliv mokrá. Někdy se doporučuje rostlinu lehce pokropit vodou, abyste zamezili tak výraznému šoku.

2. Připravte si nový květináč nebo nádobu tak, že jej naplníte půdou. Nezapomeňte nechat místo pro kořeny rostliny, takže nový květináč bude naplněn pouze zhruba do ¾ svého objemu. Ve středu vykopejte malou díru pro nejspodnější část kořenového systému.

3. Umyjte si ruce nebo si nasaďte rukavice, abyste tak zabránili kontaminaci jemných kořínků. Prostředí, v němž rostlinu přesazujete, udržujte v nejvyšší možné čistotě.

4. Jednou rukou pevně zakryjte zeminu u prvního květináče, stonek rostliny by měl procházet mezi prsty. Druhou rukou velice opatrně překlopte květináč.

5. Se vší opatrností vyjměte rostlinu včetně kořenového systému z první nádoby. Pokud se vám nedaří ji vyklopit, lehce poklepejte na stěny nádoby. Nebojte se položit květináč do vodorovné polohy a vysunout rostlinu za použití lehké síly. Kdyby ani to nefungovalo, poslední krizovou variantou je rozříznutí původní nádoby, ale to je opravdu až krajní možnost.

6. Rostlinu máte úspěšně venku. Vyhýbejte se jakémukoliv porušení kořenů, také přímému slunečnímu záření. Jednou rukou přidržujte zespodu kořenový systém a přesuňte takto celou rostlinu do nového květináče. Přisypejte substrát, kterým vyplníte mezery. Nemějte strach lehce půdu stlačit, aby byla rostlina stabilně umístěna.

7. Zalejte rostlinu, čímž jí pomůžete usadit se v jejím novém obydlí. Dnes jsou k dispozici také kořenové stimulátory zmírňující šok a podporující zdravý vývoj kořenů. Je na zvážení, zda chcete tuto variantu vyzkoušet, nicméně zvládnout byste to měli i bez ní.

Velmi vhodnými nádobami jsou textilní pytle, jež jsou často šité například z netkané textílie - pytle rozrůstající se kořenový systém tolik neutlačují

Velmi vhodnými nádobami jsou textilní pytle, jež jsou často šité například z netkané textílie - pytle rozrůstající se kořenový systém tolik neutlačují; zdroj foto: grassrootsfabricpots.com

Jak se vyhnout šoku?

Při přesazování rostlin běžně dochází k tzv. šoku, který však můžete určitými praktikami zmírnit nebo se mu úplně vyhnout. Nejčastěji k němu dojde, když jsou významněji porušeny kořeny, proto je to doménou přesazování ze země na jiné místo. Za použití rýče je rostlina vykopána z původního místa, přičemž nutně musí dojít k poškození kořenového systému. Při přesazování z květináče do květináče však nejste tomuto procesu vystaveni. Paradoxně u mírného ořezávání kořenů může dojít k růstu jemných vláknitých kořínků. Pojďme se blíže podívat na možnosti zmírnění či úplného odstranění šoku.

Podstatnou roli při vzniku šoku hraje typ substrátu nebo půdy. Pokud měl původní substrát podstatně odlišnější složení, než následující, můžete počítat s uvedením rostlinu do šoku. Například při přesazování z květináče do zahradní hlíny je nejlepším preventivním způsobem vykopat cca 0,5 metru hlubokou i širokou díru, kde smícháme substrát obdobného složení jako měl původní se zahradní hlínou. Tím dáme rostlině prostor, aby se postupně seznámila s novým druhem substrátu.

Šok může vzniknout mimo jiné také dlouhým vystavením světlu a vzduchu při přesazování. Proto je důležité mít vše předem nachystané, čímž urychlíme celý proces. Profesionálové navíc měří pH původní a nové půdy, načež se snaží pomocí zalévání s kyselými nebo zásaditými přísadami připravit rostlinu na budoucí pH půdy, kterým se vyznačuje její nastávající domov.

Samonakvétací odrůdy: Přesadit?

Odrůdy lékařského konopí známé jako „samonakvétací“ se neřídí fotoperiodou jako běžné odrůdy. Mají jasně definované období, kdy probíhá vegetativní fáze a kdy probíhá fáze kvetení. Nastavení kratší životnosti jim nedává prostor pro vzpamatování se z přesazování. Respektive, pokud nechcete přijít o váš výnos ze samonakvétacích rostlin, určitě nepřesazovat, ale zasadit přímo do finálního květináče, popřípadě přímo do země. Pěstitelé stojí tak říkajíc na dvou stranách jedné řeky, protože se někteří přiklání k nepřesazování, druzí k přesazování při využití výše popsané strategie. Faktem zůstává, že uvedená strategie je vhodná především pro zkušené pěstitele nebo vyžaduje maximální pečlivost, porozumění a vytrvalost. Vhodná velikost květináče pro samonakvétací odrůdy je 11 až 12 litrů. Můžete zvolit i menší, ale předpokládejte také nižší výnos.

Závěrem pár slov

Přesazování je důležitou součástí pěstování lékařského konopí, avšak při špatném postupování může udělat víc škody, než užitku. Metod pěstování je opravdu nepřeberné množství, proto se můžete setkat s dvěma naprosto odlišnými výsledky při zasazení totožné odrůdy. Ve hře je příliš mnoho proměnných, aby se dalo předvídat s jakým úspěchem se to které semínko setká. Přirovnáme-li to k lidem, je to podobné jako byste vzali jednovaječná dvojčata a každé dali do jiného prostředí, do jiné rodiny. Ačkoliv mají na začátku stejné predispozice, budou se výrazně lišit právě vlivem vnějšího působení. Podobně je to i s rostlinami lékařského konopí. Máte nějakou zajímavou historku nebo vlastní zkušenost s přesazováním? Budeme rádi, když si ji nenecháte pro sebe a využijete místo pro komentáře pod článkem.Zdroj titulní fotografie: bigbudsmag.com

Vydáno: 07/08/20
(Aktualizováno: 05/21/21)