Jak konopí může ovlivňovat plodnost - Studie

Objevení endokanabinoidního systému u člověka v 90. letech spustilo lavinu studií, které se zabývají ovlivňováním konopí řady různých funkcí lidského těla. Světově stoupá počet uživatelů této rostliny, čemuž přispívá také fakt, že se konstantně zvyšuje povědomí o jejich pozitivních i negativních dopadech na naše životy. Nejen veřejnost, ale také vědecké týmy z celého světa hledají odpovědi na množství otázek týkajících se konzumace konopí. Jednou z nich je otázka, zda může u uživatelů dojít k ovlivnění jejich plodnosti. Dnes se zaměříme na některé zajímavé výzkumy, které se touto tématikou zabývaly a na výsledky, s nimiž přišly.

Dříve než se podíváme blíže na konkrétní studie, je nutné klasifikovat uživatele do dvou základních skupin rozdělených podle toho, jaký typ konopí konzumovali. Do první kategorie řadíme uživatele, kteří upřednostňují rekreační druh konopí, u něhož se kromě ostatních kanabinoidů vyskytuje také THC (tetrahydrokanabinol) v hladinách vyšších než 0,3 %. Užívání tohoto typu konopí je v České republice omezeno legislativou, přičemž výjimkou jsou pacienti, kterým bylo toto konopí předepsáno jejich ošetřujícím lékařem s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu. Zákon v ČR v současné době neumožňuje pěstování takových druhů konopných rostlin, pokud ovšem nevlastníte výjimku stanovenou příslušnými orgány, stejně tak ho nelze šířit. 

Druhou kategorií jsou uživatelé konopí, u něhož se vyskytují hladiny THC do maximální povolené úrovně 0,3 %, což platí u rostlin i v sušině. Tento druh konopí je v České republice legální jak držet, tak pěstovat. Pokud jste však vlastníci pole o rozloze 100 m2 a větší, je nutné ohlásit tento fakt patřičným orgánům, kterým přísluší jejich správa. Vzhledem k tomu, že takové konopí neobsahuje psychoaktivní složku, nemá vliv na změnu vnímání nebo chování uživatele. Jak se dozvíte později, jedná se o podstatně důležitý rozdíl mezi oběma skupinami.

Pamatujte, že účinky legální látky CBD a nelegálního THC se výrazně liší, stejně tak jejich vliv na plodnost mužů nebo žen, není zcela jednoznačný

Pamatujte, že účinky legálního konopí CBD a v ČR omzeného THC se výrazně liší, stejně tak jejich vliv na plodnost mužů nebo žen, není zcela jednoznačný; zdroj foto: labroots.com

První skupina: Konopí a plodnost u mužů

Jak jsme již popsali výše, první skupina sestává z uživatelů konopí s vyšším obsahem THC (tetrahydrokanabinolu), konkrétně tedy nad 0,3 % obsahu. Tato skutečnost se však může lišit a v některých dalších státech jsou tolerované hodnoty odlišné. Dokonce ve světě najdeme státy, ve kterých je konopí s vyšším obsahem THC naprosto legální záležitostí. Pojďme se podívat blíže na výsledky, s nimiž přišly dosud provedené výzkumy.

Dánská studie z roku 2015

Tým vědců provedl studii na celkovém počtu 1215 mužů ve věku 18-28 let, kteří v letech 2008-2012 absolvovali povinnou lékařskou prohlídku s cílem stanovit míru způsobilosti k vykonávání vojenské služby. Mimo odběru krve byl odebrán také vzorek spermatu. V dotaznících zaměřujících se na rekreační užívání drog za poslední 3 měsíce uvedlo celých 45 % účastníků, že kouřili marihuanu. Pravidelná konzumace (více než jednou týdně) byla spojena s koncentrací spermií nižší až o 29 %. Uživatelé kombinující navíc marihuanu s dalšími rekreačními drogami vykazovali dokonce o 55 % méně spermií. Dále byly pozorovány zvýšené hladiny testosteronu u pravidelných konzumentů marihuany.

Bostonská studie z roku 2019

Doktor Feiby L. Nassan spolu s jeho týmem přišli se zajímavým zjištěním, které bylo závěrem jejich studie probíhající v roce 2019 v Bostonu v Massachusetts. Celkem 662 účastníkům (mužského pohlaví) bylo odebráno na 1143 vzorků spermatu a 317 vzorků krve. Výsledky jsou naprosto odlišné ve srovnání s výsledky z předešlé studie, protože v Bostonu zjistili, že muži, kteří někdy kouřili marihuanu (365 jedinců), vykazovali významně vyšší koncentraci spermií, než bylo pozorováno u nekuřáků. Pokud vás zajímají čísla, poměr byl 62,7:45,4 milionů spermií na 1 ml spermatu. Dále nebyly zjištěny žádné odlišnosti v tom, zda šlo o aktivního uživatele marihuany nebo uživatele z minulosti. 

Tyto nálezy odporují některým studiím provedeným dříve, avšak není možné prokázat, zda to bylo způsobeno tzv. falešnou asociací či jiným vlivem. Jeden ze členů výzkumného týmu, Jorge Chavarro, uvedl: „Tato nečekaná zjištění poukazují na to, jak málo víme o reprodukčních zdravotních účincích marihuany. Naše výsledky je nutné interpretovat velice opatrně, zdůrazňují potřebu dalšího studia zdravotních účinků užívání rekreačního konopí.“

Hlavní autor studie a postdoktorandský vědecký pracovník, Feiby L. Nassan, dodal: „Výsledky byly v rozporu s naším očekáváním. Jsou však v souladu se dvěma různými interpretacemi – nízká frekvence užívání marihuany by mohla zvyšovat produkci spermií, protože má pozitivní vliv na endokanabinoidní systém, o němž je známo, že hraje roli v míře plodnosti, ale tento efekt se vytrácí při konzumaci nadměrného množství marihuany. Další interpretace souvisí se zjištěním vyšší hladin testosteronu u uživatelů – tedy muži s vyššími hodnotami tohoto mužského hormonu budou s větší pravděpodobností praktikovat rizikové chování, včetně užívání marihuany.

Dle jednoho ze stanovisek Bostonské studie, by mohla expozice nízkých dávek marihuany pomoci zvýšení produkce spermií

Dle jednoho ze stanovisek Bostonské studie, by mohla expozice nízkým dávkám marihuany pomoci zvýšení produkce spermií, tedy potenciálně usnadnit početí; zdroj foto: leafly.com

První skupina: Konopí a plodnost u žen

Prozatimní důkazy naznačují, že konzumace marihuany může snížit plodnost u žen přerušením hypotalamického uvolňování hormonu známého jako „gonadotropin“, což vede ke snížení tvorby estrogenu a progesteronu, čímž dochází k narušení menstruačních cyklů. Úspěšná reprodukce vyžaduje detailně řízenou regulaci endokanabinoidního systému, přičemž některé kanabinoidy (zejména THC) by mohly narušit tento křehký balanc v ženském reprodukčním systému.

Metastudie (souhrnná studie) z roku 2016

Vědečtí pracovníci přišli s výsledky poukazujícími na souvislost mezi užíváním marihuany a narušením menstruačních cyklů. Jedna studie zjistila, že příležitostné kouření konopís vyšším obsahem THC vede k prodloužení tzv. folikulární fáze, což má za následek opožděnou ovulaci. Většina výzkumů pracovala s poměrně malou velikostí vzorku, nebrali v úvahu množství spotřebované marihuany a expozici dalších návykových látek, jako je alkohol nebo tabák. Proto jsou zapotřebí další přezkoumání s ohledem na všechny proměnné.

Endokanabinoidní systém a ženský reprodukční systém jsou opravdu složitě propojeny. Hormonální kolísání v průběhu menstruačního cyklu a těhotenství způsobují změny v projevech kanabinoidních receptorů, endokanabinoidů a dalších přidružených enzymech, které mají za úkol rozkládání využitých látek v ECS. Metabolické enzymy se nacházejí jednak v mozku, jednak ve vaječnících, vejcovodech či děloze. Projevené změny mohou negativně ovlivňovat plodnost, napomoci mimoděložnímu těhotenství nebo v nejhorším případě zvýšit riziko potratu. Před vědeckými pracovníky je však ještě spousta práce, abychom mohli s jistotou mluvit o zásadním vlivu užívání marihuany na ženskou plodnost. Paradoxně některá testování poukazují na zvýšenou sexuální motivaci pozorovanou u účastníků ženského pohlaví, takže se na zajímavá zjištění teprve můžeme těšit. Dnešní legislativní podmínky hrají do karet probíhajícím i nadcházejícím studiím, což vítá veřejnost i samotní uživatelé. Jak jsou na tom páry, které řeší problém s plodností? Může jim být konopí nápomocné?

Mimoděložní těhotenství může mít celou řadu příčin, v některých studiích se však spekuluje o vlivu THC na vznik tohoto problému. Nejčastěji se vzniká ve vejcovodech, či přímo ve vaječnících

Mimoděložní těhotenství může mít celou řadu příčin, v některých studiích se však spekuluje o vlivu THC na vznik tohoto problému. Nejčastěji tento typ těhotenství vzniká ve vejcovodech či přímo ve vaječnících; zdroj foto: rcog.org.uk

První skupina: Konopí a páry s problematickou plodností

Studie z roku 2018

Několik vědců z USA prověřovalo, zda má pravidelné užívání marihuany vliv na délku doby potřebné k otěhotnění. Respondenti byli mužského i ženského pohlaví ve věku od 15 do 44 let. Odpovědi se týkaly období uplynulých 12 měsíců a celkově se zúčastnilo 758 mužů a 1066 žen. Při pokusu o otěhotnění potvrdilo 16,5 % mužů konzumaci marihuany, u žen to bylo pouhých 11,5 %. Poměr délky doby k otěhotnění u nekuřáků vs. u pravidelných kuřáků byl 1,08 u mužů a 0,92 u žen. To znamená, že výzkum neprokázal žádný významný dopad.

Zvýšení sexuální frekvence

Andrew J. Sun ve spolupráci s Michaelem L. Eisenbergem z USA testovali asociaci mezi užíváním marihuany a sexuální frekvencí ve spojených státech. Analýzou prošly výsledky 28 167 žen v průměrném věku 29,9 let a 22 943 mužů v průměrném věku 29,5 let. Výsledkem byl fakt, že uživatelé marihuany, bez rozdílu v četnosti, měli významně vyšší sexuální frekvenci v poměru k abstinentům. Klinicky byly závěry potvrzeny bez jakéhokoliv negativního dopadu na sexuální funkce. Přestože jde o uklidňující zjištění, je nutné provést další měření a testování, která nás přesvědčí o těchto pozitivních vlastnostech. 

Dobrou zprávou pro páry jsou výsledky výzkumů, dle kterých nemá užívání konopí významný vliv na délku doby potřebné pro otěhotnění

Dobrou zprávou pro páry jsou výsledky výzkumů, dle kterých nemá užívání konopí významný vliv na délku doby potřebné pro otěhotnění; zdroj foto: unsplash.com (autor: Drew Hays)

Druhá skupina: Konopí a plodnost u mužů

V této části článku se budeme věnovat druhé skupině uživatelů sahajících po CBD odrůdách konopí s obsahem THC (tetrahydrokanabinolu) do 0,3 %. U tohoto druhu lékařského konopí se nevyskytují psychoaktivní látky, takže nemá vliv na vnímání nebo chování uživatele. Stále je však ve hře více než 100 známých kanabinoidů, které interagují s endokanabinoidním systémem. Pozornost zaměříme zejména na všem známý kanabinoid CBD (kanabidiol).

Objev receptoru GPR18

Vypadá to tak, že momentálně neexistují studie, které by přišly s jasnými výsledky v oblasti vlivu CBD na mužskou plodnost. Většina výzkumů se zaměřovala na uživatele marihuany, přičemž výsledky jsou rozdílné. Přece jen se však našel jeden zajímavý výzkum, jenž má na svědomí doktor Hansem Hattem z Ruhr University v německém Bochumu. Tomu vděčíme za objev receptoru vyskytujícího se u spermatických buněk, kterému dal název „GPR18“. Tento receptor je rovněž součástí endokanabinoidního systému. Doktor Hatt vysvětluje svůj nález jednoduše: „Endokanabinoidy aktivují spermie, které díky tomuto mechanismu mohou oplodnit vajíčko.“ Dříve než budeme moci hovořit o pozitivním vlivu CBD na mužskou plodnost, bude nutné provést více výzkumů.

Druhá skupina: Konopí a plodnost u žen

Schopnost otěhotnět bývá u žen dána především tím, zda nastává ovulace každý měsíc. Jedná se o zcela jedinečné období, kdy jsou vajíčka uvolňována z vaječníků, čímž může dojít k oplodnění. K narušení tohoto procesu může dojít celou řadou různých příčin, jako je zánětlivé onemocnění pánve nebo třeba syndrom polycystických vaječníků. Hlavní překážkou však stále zůstává věk ženy, jelikož se stárnutím přichází také snížená funkčnost vajíček i vaječníků. Navíc je s přibývajícím věkem žena více náchylná k dalším onemocněním, jež mohou vést ke snížení plodnosti. Přesto se často můžete setkat s ženami, které dávají přednost kariéře a s otěhotněním čekají tak dlouho, že je to pro ně později už trochu problém.

Doktorka Michele Rossová, Ph.D, neurovědkyně a výkonná ředitelka firmy Infused Health, naznačuje potenciál anandamidu – jednoho z mnoha endokanabinoidů přirozeně se vyskytujícího v lidském těle. Mimo jiné má na starosti homeostázu – stabilní tělesnou rovnováhu na buněčné úrovni. Vlastními slovy tuto skutečnost komentuje následovně: „Úspěšné těhotenství u žen je doprovázeno nezbytnou rychle se měnící hladinou anandamidu. Při ovulaci se vyskytují jeho vysoké hladiny, které jsou klinicky spojeny s úspěšným těhotenstvím. Nízká hladina anandamidu nebo endokanabinoidů může naopak narušit ovulaci a tím i schopnost otěhotnět.

Užívání CBD konopí s obsahem THC nižším než 0,3 %, může být pro nastávající matky poměrně prospěšé, jelikož správná hladina ananadaminu podporuje pravidelnou ovulaci
Užívání CBD konopí s obsahem THC nižším než 0,3 %, může být pro ženy snažící se otěhotnět poměrně prospěšné, jelikož správná hladina ananadaminu podporuje pravidelnou ovulaci, potažmo schopnost "dostat se" do jiného stavu; zdroj foto: unsplash.com (autor: Ömürden Cengiz)

Klinický deficit endokanabinoidů

Teorii klinického deficitu endokanabinoidů poprvé navrhl doktor Ethan Russo. Předpokládá, že v případě, kdy je endokanabinoidní systém v nerovnováze, zvyšuje se riziko vzniku zánětu a imunitních poruch. Výzkum byl podroben komplexní studii v roce 2016, kterou vedl právě doktor Russo. Navíc dodává, že CBD může pomoci zvýšit hladinu anandamidu, čímž podporuje cyklus ovulace a pomáhá s dalšími faktory ovlivňujícími neplodnost, jako je stres a úzkostlivé stavy. Studii komentuje slovy: „Stres má obecně negativní dopad na plodnost u mužů i žen, jelikož zabraňuje produkci vajíček i spermií a dalším krokům nezbytným při otěhotnění. Potlačení stresu může mít pozitivní vliv na celý proces oplodnění.“

Ředitelka nutričního poradenství z Bostonu, Hillary Wright, tvrdí, že nemůže přehlížet potenciální výhody užívání CBD ve zvyšování plodnosti, ale zatím stále neexistuje potřebný výzkum, který by je podpořil. Údajně nevidí problém v konzumaci CBD produktů bez psychoaktivních složek THC, je však nutné její domněnky potvrdit. Ke svému stanovisku dodává: „Kanabidiol by mohl podporovat plodnost snižováním oxidace či zánětu, zvyšováním hormonální rovnováhy a celkové kvality vajíček. Užívání CBD rozhodně nekompenzuje životní styl, která je zapotřebí správně upravit, ale může být prospěšným doplňkem. Připomínám však, že nám stále chybí klinické důkazy.“

Výsledky studií mnohdy naznačují, aby těhotné ženy a ženy snažící se otěhotnět neužívaly konopí s obsahem THC. Některé dokonce přišly s asociací konopí a nízké porodní hmotnosti či předčasným porodem. Doktor Nathaniel DeNicola, odborný asistent porodnictví a gynekologie na Lékařské fakultě George Washington University, potvrzuje rozdílnost výsledků studií vlivu konopí na plodnost, nicméně věří, že potenciální výhody převáží možná rizika. Jeho přáním je setkat se s výzkumy, které se zaměřují pouze na CBD, nikoliv marihuanu obsahující psychoaktivní THC. S velkou pravděpodobností užívá konopí více žen než říkají čísla – konopí je společností do jisté míry pořád trochu stigmatizováno, proto se některé ženy nepřiznají k jeho užívání. V zemích, kde je marihuana nelegální, se k její konzumaci přiznává zhruba 5 % žen, v zemích, kde je marihuana legální, se k užívání přiznává asi 30 % žen. 

Endokanabinoid Anandamid má významný vliv na funkci spermií a dokonce může usnadnit jejich proniknutí do vajíčka
Endokanabinoid anandamid má významný vliv na funkci spermií a dokonce může usnadnit jejich proniknutí do vajíčka; zdroj foto: unsplash.com (autor: Dainis Graveris)

Závěry a budoucí směr

Reprodukční proces je složitý systém zahrnující spermatogenezi, oogenezi, oplodnění, preimplantační vývoj embrya, správně načasovaný průchod embrya oviduktem, zachycení a uhnízdění oplozeného vajíčka v děložní sliznici. U mužů hraje významnou roli zejména účinek anandamidu (endokanabinoid vyskytující se v těle) na funkci spermií, jelikož jim umožňuje snáze se dostat přes dělohu do vejcovodu. Nežádoucím pozorovaným jevem je aktivace receptorů CB1, čímž dochází ke snížení pohyblivosti spermií, na druhou stranu však podporuje snazší proniknutí skrze obal vajíčka.

Přestože schopnost CBD zvyšovat plodnost zůstává stále tak trochu záhadou, existují důkazy o tom, že aktivní fyzická činnost a snižování stresu mohou odstranit překážky na cestě k otěhotnění. Někteří odborníci doporučují meditaci, jógu nebo dechová cvičení ke zmírnění psychického (a fyzického) napětí. Nakonec zde máte pár tipů pro úlevu od stresu, které vám zároveň mohou pomoci s nespavostí, úzkostí a dalšími zdravotními obtížemi:

  • Akupunktura – technika známá již po staletí, jejíž základním principem je rovnováha těla. Podstatou je vpichování speciálních jehel do tzv. akupunkturních bodů. Klade si za cíl zpřístupnění kanálů, kterými proudí energie v těle. Ať už věříte na tradiční čínskou medicínu, nebo ne, zkušenosti pacientů a staletí praktikujících léčitelů hovoří za vše.

  • Masáž – opět se jedná o velmi tradiční techniku, která bývá využívána mimo jiné i jako podpůrná léčba při neplodnosti. Fyzioterapie, kam spadají masáže, jsou v dnešní uspěchané době často vyhledávané. Mnoho z nás trpí nedostatkem aktivního pohybu, s čímž se přirozeně pojí také ochablé svalstvo. K dispozici máte desítky typů masáží, jako například pomocí lávových kamenů, čokoládová masáž, medová masáž nebo Havajská masáž Lomi-Lomi.

  • Správná výživa – jídlo je naprostý základ správného fungování všech procesů v našem těle. Proto by mělo být prvním krokem zhodnocení vašeho stravování, se kterým vám může pomoci odborník. Některé návyky se dají zobecnit, ale je potřeba přistupovat ke stravování s určitou individuální proměnlivostí, protože každé tělo má trochu odlišné potřeby a také se rozdílně projevuje.


Zdroj titulní fotografie: cannabishealthinsider.com

Zdroje použitých studií:

Dánsko, 2015: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26283092/

Boston, 2019: https://academic.oup.com/humrep/article-abstract/34/4/715/5307080

Metastudie, 2016: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4918871/

Páry s problematikou plodností: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29555335/

Klinický deficit endokanabinoidů: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5576607/

O čem píšeme

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/14/20
(Aktualizováno: 07/13/20)