Je bezpečné užívat konopí před a po operaci? Jaký je názor odborníků?

Operace jako taková není nikdy příjemnou záležitostí, ať už se jedná o méně, či více závažný problém, a čas potřebný k zotavení může být v některých případech provázen bolestí. Běžně užívanými léky tlumící bolest bývají opiáty, které jsou však potenciálně návykové, mají mnoho nežádoucích vedlejších účinků, někdy mohou způsobovat alergické reakce a poměrně dost zatěžují lidský organismus. O lékařském konopí je známo, že má protizánětlivé účinky, mimo jiné také tlumí bolest, nicméně je vhodný k použití před a po operaci? Existují nějaká rizika, která by mohla zkomplikovat zákrok nebo prodloužit dobu na zotavení?

Přestože povědomí o konopí roste, tu a tam se najdou lidé, kteří nemají úplně jasno v tom, jaký je rozdíl mezi konopím s THC (omezeno zákonem) a konopím bez THC (legální), tzv. CBD odrůdy konopí. Z toho důvodu si uděláme rychlý přehled o tom, jak se od sebe liší. V dnešním článku se totiž zaměříme na oba zmiňované typy:

Konopí s THC

Stejně jako u konopí bez THC, tento druh obsahuje více než 100 různých druhů kanabinoidů, nicméně rozdíl tkví v jednom konkrétním – THC (tetrahydrokanabinol). Respektive v jeho obsahu v rostlině nebo sušině, který se pohybuje nad hranicí 0,3 %. Pokud nemáte předepsáno od doktora užívání konopí s THC (dostupné v některých lékárnách), je v České republice zákonem zakázáno pěstovat, držet, distribuovat a užívat tento druh konopí. Výjimkou v pěstování jsou státem zřízené pěstírny s povolením příslušných orgánů. THC je psychoaktivním kanabinoidem obsaženým v rostlině konopí a má vliv na vnímání člověka.

Konopí bez THC

Ať už se bavíme o lékařském konopí, léčivém konopí, průmyslovém konopí nebo technickém konopí, řeč je prakticky o jednom a tom samém druhu – a sice o konopí s obsahem THC pod zákonem stanovenou hranici 0,3 %. Všechny ostatní kanabinoidy jsou zde přítomny, dokonce jeden z nejvýznamnějších, CBD (kanabidiol), je zde zastoupen obvykle ve větší míře. Protože neobsahuje dostatečné množství psychoaktivní látky, THC, nemá tedy vliv na vnímání nebo chování člověka. Známy jsou především účinky CBD, jako je zmírnění bolesti, léčba nespavosti, Parkinsonovy choroby, Alzheimerovy choroby, epilepsie, uvolnění svalstva nebo anxiolytické či antioxidační působení. Tento druh konopí bývá také předepisován, nicméně obstarat si jej můžete z vlastní vůle i bez předpisu.

Užívání konopí s THC před operací

Do dnešního dne bylo provedeno jen velmi málo studií zabývajících se přímým vlivem užívání konopí na chirurgický zákrok. Musíte uznat, že je prakticky téměř nemožné být takříkajíc pod vlivem konopí ve chvíli, kdy se dostanete na operační sál, pokud tedy dodržujete pokyny ošetřujícího lékaře a nařízení dané nemocnice. Důvod je prostý – účinky konopí odezní dříve než jste vůbec připraveni k zákroku. Pokud se budeme bavit o konopným poživatinách, lékaři zakazují jíst až 8 hodin před operací, tudíž se opět dostáváme k tomu, že pokud dodržujete pravidla, není možné být v době operace pod jakýmkoliv „vlivem". Nápoje bývají omezeny přibližně na dvě hodiny před zákrokem, tudíž je na vás samotných, abyste zvážili konzumaci tekutin s obsahem kanabinoidů – my bychom to samozřejmě nedoporučovali.

Co se týká pravidelného užívání konopí, problém může nastat v případě anesteziologie. Henry B. Huson, doktor z Louisiana State University Health Sciences Center v New Orleans, spolu se svým týmem provedli studii v roce 2018, která přišla se zjištěním, že pravidelné užívání konopí s THC vedlo k obstrukci (stažení) dýchacích cest a k nutnosti zvýšení běžných anestetických dávek. V další studii z roku 2017 bylo zdůrazněno, že kouř konopí souvisí s rizikem zánětu dýchacích cest a vzniku respiračních onemocnění.

Michael Verbora, lékař z Aleafia Health, k tomu dodal: „Největším rizikem užívání konopí před operací je interakce s anestezií. Když procházíte procedurou přípravy k zákroku, do těla dostáváte rozdílnou směs léků, které mohou ovlivnit vaše vědomí nebo dýchací frekvence. I když konopí pravděpodobně nebude mít významný účinek, mohlo by dojít ke znásobení účinků jiných léků potřebných speciálně k danému typu zákroku.“ Někteří odborníci diskutují o tom, že kvůli snížení tlaku doprovázeného užíváním konopí je patrně možné, aby došlo k ovlivnění účinnosti při anestezii. Látky obsažené v anestetických přísadách mimo jiné regulují hypertenzi, takže pokud anesteziolog není předem srozuměn o užívání konopí pacientem, zvyšuje se riziko výskytu problémů.

Lékaři z Colorada, kde je konopí s THC legální, si začali všímat zvýšené tolerance pacientů na anestetika, které souvisí se stoupajícím počtem uživatelů konopí. Se zvyšujícími dávkami léků využívaných při anesteziologii dochází také k růstu potenciálních vedlejších účinků. U pacientů s hypertenzí může být tato skutečnost prospěšná, nicméně jedná se stále jen o malé procento všech pacientů. Snížený krevní tlak rovněž ztěžuje práci chirurgů při samotném operativním zákroku.

Hypertenzí trpí velké procento populace, konopí však dokáže tlak snižovat. Příliš nízký tlak může při operaci způsobovat komplikace, proto je důležité o užívání konopí informovat lékaře a zejména anesteziologa
Hypertenzí trpí velké procento populace, konopí však dokáže tlak snižovat. Příliš nízký tlak může při operaci způsobovat komplikace, proto je důležité o užívání konopí informovat lékaře a zejména anesteziologa; zdroj foto: pixabay.com (autor: Steve Buissinne)

Užívání konopí s THC po operaci

Většinou se setkáte s radami lékařských odborníků, abyste se vyhnuli užívání konopí po operaci; hlavně po zákroku souvisejícím s plícemi nebo srdcem. Ve skutečnosti by ale mohlo konopí pomoci pacientům vyhnout se lékům běžně předepisovaným po operaci. Zde přichází na řadu odborníci na léčbu konopím, kteří by k této alternativní cestě mohli říci více. Doktor Michael Verbora doplňuje: „Konopí má především některé vlastnosti podobné opiátům, jako je tlumení bolesti. Vždycky doporučuji svým pacientům, aby po operaci co nejdříve vysadili léky na bázi opiátů a pokud je pro ně konopí snesitelné, může vám tento proces výrazně usnadnit.“

JAMA Internal Medicine v roce 2014 zveřejnila studii zabývající se srovnání úmrtnosti na předávkování opiáty a legalizací konopí spojenou s nárůstem jeho aktivních uživatelů. Výsledky hovoří o tom, že změny zákonů v užívání konopí souvisí s výrazně nižší úmrtností na předávkování opiáty na úrovni státu. Dále se v něm uvádí: „Ve státech, kde došlo k legalizaci konopí s THC, se úmrtí z předávkování opiáty, jako je morfin, heroin nebo oxykodon, snížily v průměru o zhruba 20 % již po jednom roce, o 25 % za dva roky a o 33 % po 5-6 letech.“ To znamená, že pokles úmrtí má tendenci stále růst.

Rok 2006 přinesl studii z Imperial College v Londýně, při němž byl 65 pacientům po operaci podáván konopný extrakt. Celkem asi čtvrtina z nich nevyžadovala další léky po dávce cca 15 mg extraktu z konopí. Opakem byli pacienti, kteří obdrželi výrazně nižší dávku, ti vyžadovali zvýšenou léčbu standardními léky. Drtivá většina informací dnes pochází z individuálních zkušeností samotných pacientů. Můžete tak číst spoustu příběhů, jak konopí pomohlo při zotavení, ale chybí podložené důkazy postavené na plnohodnotným studiích.

Proč je olej lepší, než květy?

Vypadá to, že je před námi ještě dlouhá cesta k tomu, aby bylo konopí pooperačně předepisováno komukoliv, nicméně pro ty, kteří toto privilegium mají, se nabízí otázka, jaký nejlepší způsob konzumace zvolit. Často doporučovanou variantou jsou tinktury a oleje, naopak je dobré vyhnout se kouření květů nebo vapování (odpařování). Zejména pokud jste podstoupili operaci plic, srdce či břicha, kašel by vám zřejmě neudělal příliš dobře.

Plnospektrální CBD Cannapio tinktury nabízejí synergickou kombinaci všech účinných látek napomáhajících při zotavování z chirurgických zákroků

Plnospektrální CBD Cannapio tinktury nabízejí synergickou kombinaci všech účinných látek napomáhajících při zotavování z chirurgických zákroků. 

Užívání CBD (konopí bez THC) před operací

Největší výhoda je velice prostá a souvisí se zbavením se úzkostných stavů, které mohou více, či méně předcházet jakékoliv operaci. Nemusí se jedna přímo o úzkosti, ale každý z nás má před zákrokem jisté obavy nebo cítí nervozitu, což je naprosto přirozený jev. Regulace serotoninu a dopaminu v mozku pomocí CBD má za následek zmírnění vašich obav. Znovu však podotýkáme, že váš chirurg i anesteziolog by měli o všech skutečnostech vědět, přičemž úplně nejlepší je informovat se u nich předem.

Ve kterých případech se vyhnout CBD?

Zaručeně se pro jistotu vyhněte užívání CBD před operací v případě, že berete léky na ředění krve – tzv. antikoagulanty. Alaa Abd-Elsayeda, anesteziolog a odborník na léčbu bolesti, napsal pro ASRA News: „Studie koagulace (ředění) krve ukazují, že CBD prokázalo jemné antikoagulační účinky. Autoři dále zmiňují 50% výskyt 1,5 až 2 krát delších koagulačních časů sledované skupiny potkanů.“ Jinými slovy, CBD může snížit srážlivost krve – laicky se tedy hovoří o schopnosti CBD ředění krve, které by mohlo vést k zhoršenému krvácení po operaci nebo k zpomalení hojení ran, zejména když trpíte poruchou srážlivosti krve. Obecně je zapotřebí konzultovat jakoukoliv kombinaci kanabidiolu a dalších léků.

U CBD, tedy u konopí bez THC, platí totéž, co pro konopí s THC, když se budeme bavit o rizicích spojených s anestezií. Hezkým příkladem hovořícím za všechny je text nacházející se v brožuře o vzdělávání pacientů, jejíž distribuci má na starost regionální zdravotnické centrum Royal Victoria v Ontariu: „Anestetické riziko má spoustu proměnných a je často dáno do souvislosti s vašimi individuálními zdravotními problémy a specifickými chirurgickými zákroky. Uživatelé konopí se dělí na několik různých skupin podle frekvence užívání, způsobů nebo množství, proto je těžké jakýmkoliv způsobem předvídat vliv konopí na tělo za předpokladu kombinace s dalšími léky. Momentálně nemáme tolik dostatečných důkazů, abychom vám mohli sdělit, že konopí zásadně zvýší vaše anestetické riziko, pokud bude jeho užívání včas zastaveno.“ 

Konopí, jak s obsahem THC, tak CBD, se vyhněte zejména v případě, že užíváte léky na ředění krve.
Konzumaci konopí a jeho produktů, jak s obsahem THC, tak CBD, se vyhněte před operací zejména v případě, že užíváte léky na ředění krve; zdroj foto: barrons.com (autor: Elias Stein)

Doktor Sharon Olson odpověděl na otázku užívání CBD před operací takto:

„Pokud před sebou máte plánovanou operaci, doporučuji přerušit užívání CBD a přísun vitamínu D3 přibližně 48 hodin před operací. Obě látky ředí krev, což je nežádoucím prvkem při operaci. Pokračovat v užívání můžete po propuštění z nemocnice.“

Hlavní doktor odpovídající na dotazy pacientů na webu hellomd.com to komentuje takto:

„Neměli byste mít problém s užíváním CBD den před operací, jestli neužíváte léky na ředění krve. Kanabidiol by mohl mírně prodloužit dobu krvácení, avšak díky svým protizánětlivým účinkům může dokonce pomoci s hojením ran. Je nutné dodržovat pokyny lékaře a nepít či nejíst stanovenou dobu před zákrokem. V pooperačním období zvažte, zda by pro vás nebylo vhodné vyzkoušet CBD tinkturu jako alternativu k opiátům. Jakoukoliv změnu však konzultujte s ošetřujícím lékařem.“

Možná to zní jakkoliv nadhodnoceně a trochu jako sci fi, protože v normálním případě toto skutečně není problém. Nicméně operace je velký zásah do těla, při němž hrají roli další používané látky. Myslete také na práci doktorů, kterým zatajované užívání CBD může opravdu způsobit komplikace na místě, kde je to nejméně vhodné. Nebojte se zkonzultovat vaši situaci s odborníky, přece jen se jedná o legální variantu konopí, takže zde jednak nehrozí žádný postih, jednak je v sázce vaše zdraví – to je to nejdůležitější. Tolik k období před operací, před námi je doba po zákroku. Zde je již CBD na místě? Jaká jsou rizika pooperačního užívání CBD? Pojďme se na to podívat trochu detailněji v další části článku.

Užívání CBD (konopí bez THC) po operaci

Pokud máte za sebou větší chirurgický zákrok, jistě víte, že největším problémem je bolest a v některých případech také nespavost. Podle slov odborníků může být CBD prospěšné zejména u pacientů s komorbiditami (více nemocí najednou), kvůli kterým jsou vystaveni zvýšenému riziku poškození opiáty, především spánkové apnoe – porucha, při níž postižený v podstatě přestává dýchat. V posledních letech se výzkumní pracovníci čím dál více zaměřují na pooperační léčbu bez opiátů.

Anesteziolog z New Yorku, Stavros G. Memtsoudis, vysvětluje: „Spánková apnoe je přímo ovlivněna podávanými léky, které používáme během anestezie, včetně opiátů. Tyto respirační depresory snižují dýchací funkce a mohou způsobit jejich kolaps. Z toho důvodu vždy existuje obava z používání opiátů u pacientů se spánkovou apnoe. Tento problém si stále více uvědomujeme, proto se snažíme využívat alternativních přístupů, jako jsou neopioidní analgetika. CBD by na základě svého protizánětlivého působení mohlo mít potenciálně užitečné vlastnosti zmírňující bolest, aniž by negativně ovlivňovalo respirační schopnosti a dýchací funkce.“

Pooperační užívání CBD by mohlo být přínosem zejména díky svým protizánětlivým účinkům, které nejen že urychlují hojení, ale taktéž pomáhají ulevit od bolestí

Pooperační užívání CBD by mohlo být přínosem zejména díky svým protizánětlivým účinkům, které nejen že urychlují hojení, ale taktéž pomáhají ulevit od bolestí; zdroj foto: istock.com (peterschreiber.media)

Průzkum znalostí a zájmu lékařů

Vědci prozkoumali znalosti lékařů v souvislosti s klinickým použitím CBD a jejich zájem o CBD co by potenciální metodu zotavení po operaci. Dotazník měl celkem 11 bodů, přičemž adepti se skládali z 94 ortopedů a chirurgů z oblasti sportovní medicíny s praxí mezi 5 až 25 lety. Výsledky průzkumu jsou následující:

 • 86 % lékařů uvedlo, že jsou obeznámeni s CBD, ale pouze 4 % byli obeznámeni velmi dobře.

 • Žádný z účastníků netušil, že by CBD mohlo způsobit problém při regeneraci. 28 % považuje kanabidiol jako dobrý doplněk při léčbě. 68 % uvedlo, že neměli ponětí o jeho užitečných vlastnostech.

 • Z lékařů uvádějících, že by CBD mohlo být dobrým doplňkem při léčbě, si 64 % myslí, že je buď mírně nebo velmi užitečné.

 • 77 % projevilo souhlas s použitím CBD při zotavení, pokud to navrhne sám pacient nebo jiný kolega.

 • 83 % lékařů mělo zájem dozvědět se o CBD více a 88 % projevilo zájem o jeho studium.

 • 85 % bylo otevřeno doporučení v případě, že se prokáže absence nežádoucích vlivů, které se objevují u opiátů. 81 % by doporučilo pacientovi CBD léčbu, kdyby se ukázalo, že je prospěšná bez vedlejších účinků.

 • 24 % lékařů projevilo obavy týkající se CBD kvůli bezpečnosti nebo malému množství prokazatelných studií.

Výzkumná pracovnice, Alexandra Sideris, podotkla: „Zjistili jsme, že dotazovaní chirurgové vyjádřili obecně pozitivní postoj vůči využívání CBD a vyjádřili touhu po dalších studiích zaměřených na jeho bezpečnost a účinnost u pacientů. Nikdy předtím nebylo CBD studováno, především kvůli legislativě. Ta je ovšem v poslední době značně shovívavá, čehož bychom měli využít v lékařském prostředí.“

Vlastnosti CBD využitelné při zotavení

V celém světě se mluví o léčebných vlastnostech CBD, přičemž zprávy, které nejsou podloženy studiemi, jsou podloženy velkým množstvím doporučení od samotných pacientů. S potěšením sledujeme probíhající výzkumy, zároveň si však uvědomujeme, že stojíme teprve na začátku využití celého potenciálu lékařského konopí.

 • Protizánětlivé vlastnosti – u CBD je známo, že disponuje protizánětlivými vlastnostmi, které mohou být prospěšné zejména po operaci, kdy je tělo oslabeno a stává se více náchylným k tvorbě zánětů. Jakmile zneškodníte zánět, vaše tělo se uzdraví o to rychleji.

 • Antibiotické účinky – renomovaný odborník, lékař a pedagog – Chris Kresser – vysvětluje, že CBD má antibiotické účinky. Když se zotavujete z chirurgického zákroku, dojde ke zlepšení hojení tím, že CBD ničí mikroorganismy, které jsou obvykle škodlivé pro váš organismus. To zrychluje celý proces uzdravování.

 • Posiluje imunitní systém – při zotavování z operace přirozeně pozorujeme zhoršení imunitního systému. I to je vlastně důvodem, proč doktoři předepisují klidový režim a dostatek kvalitního spánku. CBD je osvědčeným „posilovačem“ imunity, což vám pomůže k rychlému vyléčení.

 • Přírodní lék – CBD není připraveno v laboratoři na syntetických bází a má minimum nežádoucích účinků, případně v zanedbatelné podobě a míře. Opakem jsou medikamenty, které vám někdy pomohou od jednoho problému, ale druhý problém způsobí. 

CBD je jeden z nejúčinějších přírodních léků disponující silnými protizánětlivými a antibiotickými vlastnostmi, což je zejména při rekonvalescenci z prodělaného zákroku velmi užitečné
CBD je jeden z nejúčinějších přírodních léků disponující silnými protizánětlivými a antibiotickými vlastnostmi, což je zejména při rekonvalescenci z prodělaného zákroku velmi užitečné. Oproti běžným medikamentům disponuje CBD minimem vedlejších účinků; zdroj foto: gettyimages.com

Rozhovor s odborníkem

Na závěr jsme si pro vás připravili některé zajímavé odpovědi odborníka na téma užívání CBD před operací. Zmiňovaným odborníkem je doktor David Bearman, který hojně využívá konopí k léčbě a má za sebou také dlouholeté zkušenosti v oblasti léčby a prevence zneužívání drog. Mimo všechny tyto aktivity je navíc autorem knihy „Drugs Are Not The Devil's Tools“ (Drogy nejsou nástrojem ďábla).

Jak dlouho před chirurgickým zákrokem by měl pacient přestat kouřit konopí?

Bearman: Terapeutické i rekreační účinky kouření konopí zpravidla trvají 1,5 až 2,5 hodiny. Na operaci musíte přijít minimálně 3 hodiny předem. Doporučuji však nekouřit minimálně několik hodin před zákrokem. Pokud užíváte konopí orálním podáním (ústně), účinky budou trvat od 3 do 6 hodin. V noci před operací jste obeznámeni, že nemůžete jíst od 22:00. Budete-li dodržovat tato nařízení, jakýkoliv účinek by měl odeznít do zákroku.

Někteří lidé tvrdí, že konopí může nepříznivě ovlivnit srdce. Existují nějaké kontraindikace, kterých by si pacienti měli být vědomi?

Bearman: Před několika lety byla na východním pobřeží provedena „studie“, která naznačuje, že uživatelé konopí mají zvýšenou šanci na infarkt. Šlo o retrospektivní studii, jež nikdy nebyla reprodukována a mnoho odborníků ji zpochybnilo. Nemyslím si tedy, že bych viděl žádné prokazatelné výsledky, které by poukazovaly na nepříznivé účinky na srdce. Mohu říci, že účinky na kardiovaskulární systém jsou minimální a velice proměnlivé. Podle zprávy Ústavu medicíny z roku 1999 snižuje užívání konopí tlak o 5 mg, což skutečně není mnoho.

Nyní jsem si všiml u některých pacientů se silnou hypertenzí, že konopí může být účinné při snižování krevního tlaku na běžnou rozmezí. Přesto bych lidem s tímto onemocněním doporučil raději se vyhnout užívání konopí před operací, jelikož stále úplně nevíme, jaký by to mohlo mít dopad. Je velmi důležité, aby osoba, která užívá konopí, obeznámila anesteziologa a další příslušné lékaře o jeho zdravotní situaci a o všech lécích, které užívá, včetně konopí.

Hodně se mluví o dočasném ovlivnění tepové frekvence u kuřáků konopí. Upřímně jsem si nevšiml, že by u mých pacientů docházelo ke zvýšení tepové frekvence a to jsem viděl již tisíce pacientů. Nevidím to jako velký problém, protože zřejmě nebudete moci kouřit konopí půl hodiny před operací.

Někteří se domnívají, že kouřením konopí dochází ke zvyšování tepové frekvence, což by při zákroku mohlo představovat jisté riziko, nicméně toto nebylo prozatím prokázáno

Někteří se domnívají, že kouřením konopí dochází ke zvyšování tepové frekvence, což by při zákroku mohlo představovat jisté riziko, nicméně toto nebylo prozatím prokázáno; zdroj foto: unsplash.com (autor: Robina Weermeijer)

Jaký je nejlepší způsob spotřeby před operací?

Bearman: Jak už bylo zmíněno, kouření může způsobovat kašel, takže určitě není vhodnou variantou užívání konopí před operací. Vhodnou náhradou kouření je vapování, kdy se látka odpařuje. Takový způsob odpařování má až o 70 % méně dráždivých látek než je tomu u spalování. Stále je tu k dispozici ještě tinktura, olej nebo konopné potraviny.

Je konopí vhodnou volbou jako lék po operaci?

Bearman: Ano, myslím si, že po operaci je užívání konopí v pořádku. Akorát bych se vyhnul kouření, zejména po operaci břicha, aby nedošlo k poškození způsobenému kašlem. Určitě si myslím, že konopí je vhodnou léčbou na pooperační bolesti. Pokud chce pacient použít inhalaci jako způsob užití, doporučuje se alespoň vypařování, ne přímo spalování konopí. Nejlepší variantou však zůstává aplikace CBD oleje nebo tinktury pod jazyk.

Je zajímavé, že vrátíte-li se historicky do 19. století a jistě i dříve, bylo konopí používáno jako anestetikum při porodu. Jedna z věcí, které víme o kanabinoidech, je to, že má analgetické vlastnosti. To může výrazně snížit dávkování léků proti bolesti, které osoba vyžaduje po operaci.

Nejlepší metodou užívání CBD jsou pravděpodobně tinktury a extrakty aplikované pod jazyk
Nejlepší metodou užívání CBD jsou pravděpodobně tinktury a extrakty aplikované pod jazyk.

Závěrečné shrnutí

Kanabinoidy obsažené v konopí mají řadu nesporných výhod a pozitivních vlastností při léčbě mnoha nemocí či zdravotních problémů, nicméně prozatím se zdá být rozumné užívat konopí až po operaci. Nepodceňujte však i přesto svůj zdravotní stav – to znamená, že pokud jste prodělali chirurgický zákrok například v oblasti břicha, vyhněte se kouření lékařského konopí, ale raději zvolte metodu orálního užívání, například v podobě kapslí, tablet či CBD tinktury. Určitě byste si neradi poškodili ránu kvůli kašli. Před operací se konopí raději vyhněte, zejména pokud berete léky na ředění krve nebo jiné léky zatěžující játra apod. Jakoukoliv skutečnost neprodleně sdělte anesteziologovi a ostatním lékařům, kteří vás mají na starost. Tím se vyhnete možným komplikacím, o než pravděpodobně nestojíte ani vy, ani lékaři.

Některé účinky konopné léčby jsou už nezpochybnitelně potvrzené desítkami studií, ale na některé si ještě budeme muset počkat. Pozitivní na tom všem je fakt, že lékaři jsou vesměs nakloněni konopí a mnoho z nich se aktivně zapojuje do probíhajících výzkumů. Každý jsme individuální, máme jiné potřeby a reakce, na což je potřeba brát zřetel také při volbě léčby. Jinými slovy, co funguje jednomu, druhému může fungovat hůře nebo vůbec. Pozorujte proto své tělo, jak reaguje. Máte svůj osobní příběh, který byste rádi odprezentovali? Neváhejte nám napsat do komentářů, jaká je vaše konkrétní zkušenost.

Zdroj titulní fotografie: unsplash.com (autor: Artur Tumasjan)

Zdroje použitých studií: 

2018, New Orleans: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6139487/

2017: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5542986/

2014, JAMA Int. Med.: 

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1898878

O čem píšeme

 • Články z kategorie Aktuální témata, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/20/20
(Aktualizováno: 07/19/20)