Konopí s THC a káva vs. CBD a káva. Jak fungují dohromady? - Studie

Konopí i káva jsou ve světě velice populární, možná byste se však divili, jak moc se překrývá jejich spotřeba zejména v posledních letech. Věděli jste, že káva ovlivňuje stejné oblasti v mozku jako konopí? V dnešním článku se podíváme blíže na to, jak vás šálek kávy ve spojení s konopím může ovlivnit a u čeho byste se měli mít na pozoru. Na první pohled by se mohlo zdát, že obě látky mají na člověka přesně opačný účinek, nicméně některé studie, na které se zde podíváme, vás přesvědčí, že tomu tak úplně není. Pokud jste si již připravili šálek vaší oblíbené kávy, můžeme se na to vrhnout...

Konopí s THC a konopí bez THC: Rozdíly

 • Konopí s THC – obsahuje stejné množství různých druhů kanabinoidů jako konopí bez THC, však v odlišných koncentracích. Největší a zároveň také nejdůležitější rozdíl je v kanabinoidu THC (tetrahydrokanabinol), jehož obsah se u tohoto druhu konopí pohybuje nad hranicí 0,3 % v rostlině nebo sušině. Na území České republiky smí tento typ konopí legálně užívat pouze pacienti, jimž byla tato léčba předepsána pověřeným lékařem. V každém státě se legislativa může lišit. THC je psychoaktivní kanabinoid zasahující do vnímání a chování uživatele.

 • Konopí bez THC (CBD odrůdy)– nazývané též jako „lékařské konopí“, „průmyslové konopí“ nebo „technické konopí. Obsah psychoaktivního kanabinoidu THC je v tomto případě pod hranicí 0,3 %, což z tohoto druhu konopí činí v České republice legální záležitost, se kterou je možné nejen obchodovat, ale tento typ konopí můžete také pěstovat, sušit a beztrestně užívat. V jiných státech se opět může legislativa lišit. Typicky pro tento druh, je hojně zastoupen zejména kanabinoid známý pod zkratkou CBD (kanabidiol). Jelikož se dá mluvit prakticky o absenci psychoaktivního THC, léčebné konopí nemá vliv na změnu chování nebo vnímání člověka. Naopak se můžete setkat s celou řadou pozitivních vlastností, které bývají využívány v lékařství.

Léčebné konopí má skutečně pozitivní výsledky v mnoha oblastech léčby nejrůznějších zdravotních problémů, odrůdy s vysokým obsahem THC však lze získat pouze na lékařský předpis

Léčebné konopí má skutečně pozitivní výsledky v mnoha oblastech léčby nejrůznějších zdravotních problémů, odrůdy s vysokým obsahem THC však lze získat pouze na lékařský předpis; zdroj foto: news.wsu.edu

Jak káva ovlivňuje endokanabinoidní systém?

Doktorka Marylin C. Cornelis publikovala studii z roku 2018 v proslulém časopise Journal of Internal Medicine, která se zaměřila na více než 800 metabolitů – látky vznikající v těle po látkové přeměně (rozklad jídla atd.) – v moči uživatelů kávy. Celkem se zúčastnilo 47 testovaných žijících ve Finsku, přičemž první měsíc úplně upustili od spotřeby kávy, druhý měsíc vypili 4 šálky kávy denně a třetí měsíc celých 8 šálků kávy denně. Výsledky studie hovoří o snížení metabolitů endokanabinoidního systému (ECS) s přibývajícím množstvím spotřebované kávy denně. To znamená, že ECS začal metabolizovat (rozkládat) čím dál méně se zvyšujícím se denním přísunem kávy.

Kanadský doktor a specialista na konopí, Shawn Meirovici, k tomu dodává: „Z výsledků můžeme vyvodit, že káva, nebo spíše kofein v ní obsažený, může zpomalit endokanabinoidní systém. Kofein je stimulátor nervové aktivity, naopak kanabinoidy jsou inhibitory nervové aktivity. Vypadá to, že kofein může zpomalovat relaxační účinky, které vyvolávají kanabinoidy interakcí s endokanabinoidním systémem.“ Opravdu může mezi účinky kávy patřit například  zpomalení funkce ECS, a tím i nástup relaxačních účinků kanabinoidů?

Finská studie je úplně první studií tohoto druhu. Pokud káva ovlivňuje ECS, otevírá se zcela nový prostor pro další výzkum. Marilyn Cornelis poznamenává: „Jsou to úplně nové cesty, kterými káva může ovlivnit zdraví. Aktuálně se chceme hlouběji ponořit do studia zjištěných změn v organismu člověka a jeho využití pro zdraví.“ Mimochodem bylo také zjištěno, že vyšší frekvence konzumace kávy zvyšuje produkci metabolitů z androsteroidního systému, z čehož vyplývá, že káva urychluje vylučování steroidů, které se podílejí na mnoha procesech, včetně vzniku rakoviny. To vytvořilo živnou půdu pro další výzkumy, které by se měly zaměřit na kofein a další sloučeniny nacházející se v kávě.

THC a káva

Kofein obsažený v kávě je nepochybně nejvíce rozšířenou psychoaktivní látkou na světě. Setkat se s ním můžeme nejen u kávy, ale také u čajů, energetických nápojů, světově známých značek sodovek typu Coca-Cola, některých typů čokolád nebo volně prodejných i předepisovaných léků. Důvodů, proč lidé konzumují kofein, je hned několik – zvýšené soustředění, duševní bdělost, zahnání únavy, vyšší výkonnost atd… Ve vysokých dávkách však může kofein vyvolat některé nežádoucí účinky, mezi které řadíme:

 • Nepravidelný srdeční tep (srdeční arytmie)

 • Vysoký krevní tlak

 • Poruchy spánku (nespavost, insomnie)

 • Častější močení

 • Zvýšená hladina cholesterolu v krvi

 • Nadměrné množství žaludečních kyselin

 • Vyšší riziko deprese nebo úzkostných stavů

 • Závislost

 • Třes (zvýšená nervozita)

Nadmíra kofeinu může způsobovat pocit zvýšené nervozity, která ve výsledku vyvolává například i deprese či úzkosti
Nadmíra kofeinu může způsobovat pocit zvýšené nervozity, která ve výsledku vyvolává například i deprese či úzkosti; zdroj foto: unsplash.com (autor: Anh Nguyen)

Podobně jako u kávy je to s oblíbeností u konopí s THC, které je také psychoaktivní látkou. V některých zemích je jeho užívání legální, ale v Česká republika se stále řadí mezi státy, kde je tento druh konopí omezen zákon (lze ho legálně získat a užvat poute na lékařský předpis). Konopí nabízí spoustu využití v lékařství – ať už se bavíme o psychoaktivních, nebo nepsychoaktivních kanabinoidech v něm obsažených. Nejvíce využíváno bývá zejména k tlumení bolesti či zmírnění záchvatů, jelikož THC má sedativní a uvolňující účinky. Vlastnosti se liší odrůda od odrůdy, takže se může stát, že vás některá uspí, jiná vás nabudí. S užíváním tohoto druhu konopí je spojeno taktéž několik nežádoucích účinků, mezi něž patří:

 • Snížená koncentrace a koordinace

 • Úzkost

 • Paranoia

 • Sucho v ústech

 • Snížení krátkodobé paměti

 • Závrať

 • Závislost

Konopí i káva ovlivňují funkce lidského těla vázáním se na receptory v mozku a nervovém systému. Konkrétně u kofeinu jde o receptory adenosinu, což je látka ovlivňující řadu fyziologických procesů v těle, jako je regulace neurotransmiterů, rozšíření a zúžení cév nebo ochrana buněk před oxidačním stresem. V případě konopí se budeme momentálně bavit hlavně o zmiňovaném THC, které je psychoaktivním látkou působící na receptory CB1, jejichž úkolem je práce s našimi přirozeně vyprodukovanými endokanabinoidy (endogenními kanabinoidy). Jedním z nich je anandamid zajišťující v těle mnoho důležitých funkcí, jako například vnímání bolesti, náladu, chuť k jídlu, kvalitní spánek, paměť, kognitivní funkce nebo regulaci neurotransmiterů.

Odborníci mají za to, že mezi adenosinovými receptory a receptory CB1 pravděpodobně existuje komplexní provázanost. V obou případech dochází k ovlivnění hladin dopaminu a glutamátu. Je zde také podobný mechanismus rizika vzniku závislosti. Několik následujících studií nám pomůže podívat se zblízka na zjištění, která přinesl výzkum v minulých letech. Přestože nebylo pozorováno nic natolik zásadního, že by to mohlo uživateli přivodit vážné problémy, závěry některých studií jsou více než zajímavé, o čemž se můžete přesvědčit, budete-li číst dále...

Kanabinoidy v konopí i káva interagují s receptory v mozku a nervové soustavě, v případě THC se jedná zejména o kanabinoidní receptor CB1, který je touto látkou aktivován

Kanabinoidy v konopí i káva interagují s receptory v mozku a nervové soustavě, v případě THC se jedná zejména o kanabinoidní receptor CB1, který je touto látkou aktivován - dostavují se změny vnímání či chování, zároveň však může mít éčebné využití při řešení chronických bolestí apod.

Jak se konopí a káva ovlivňují navzájem?

Bohužel dnes neexistuje mnoho studií přímo sledující vztah konopí a kávy ve spojení s funkcemi lidského těla. Nicméně za povšimnutí stojí výzkum z roku 2014, který zkoumal THC a MSX-3 – látku velice podobnou kofeinu. Výsledkem bylo, že opice konzumující nízké dávky kofeinu podobné sloučeniny požadovaly nižší dávky THC. V případě vyšších dávek kofeinové sloučeniny chtěly více psychoaktivního THC. Shawn Meirovici, kanadský doktor, o němž jsme psali výše, k tomu podotkl: „Je docela možné, že nízké dávky kofeinu nemají příliš velký vliv na endokanabinoidní systém, proto byly opice spokojeny s nízkou dávkou THC, které bylo dostatečně funkční. Při vysokých dávkách však docházelo ke zpomalení endokanabinoidní funkce, načež vyžadovaly vyšší dávky THC, aby uspokojily svou potřebu.“ Jinými slovy, studie naznačuje, že velké dávky kofeinu mohou snižovat účinnost THC, což vede ke zvýšení konzumace kanabinoidů.

Novější studie pochází z roku 2017 a provedena byla na šesti skupinách potkanů. Tato studie byla publikovaná v časopise Annals of Neurosciences, přičemž hlavní úlohou bylo zjistit, jak konkrétně se ovlivňuje kofein a konopí. Vědci využívali různých kombinací obou zmiňovaných látek, následně výsledky porovnávali s kontrolní skupinou. Po uplynutí 21 dnů došlo k testování mozkových tkání na přítomnost specifických neurotransmiterů a enzymů. Všechna zvířata, kterým byl podáván kofein i konopí, vykazovala zvýšené hladiny neurotransmiterů GABA, glutamátu, dopaminu a enzymu G-6-PDH. Potkani užívající kofein prokazovali výraznější zvýšení hladin, než potkani užívající konopí. Enzym G-6-PDH byl ve vyšších hodnotách u skupiny kombinující kofein a konopí.

Skutečnost, že obě látky zvyšují dopamin v mozku, je možná příčinou, proč je tolik uživatelů kombinuje. Jak je známo, dopamin je spojován s pocitem odměny, což může mít dopad na prohloubení rizika vzniku závislosti. Výrazné změny v hladinách enzymu G-6-PDH mohou být důležitým zjištěním, na něž by vědci mohli upřít svoji pozornost v budoucnu. Hraje totiž důležitou roli v metabolismu sacharidů, produkci energie, růstu a vývoji buněk a prevenci oxidačního stresu. Mohlo by se zdát, že zvýšené hladiny tohoto enzymu jsou pozitivní zprávou, ale nenechte se zmást – nadměrná produkce G-6-PDH je spojována s výskytem obezity, inzulínovou rezistencí a zvýšeným výskytem krevních lipidů. Abychom mohli potvrdit zmíněné hypotézy, další výzkum je nevyhnutelný.

Záleží na způsobu užití

Každý způsob užívání konopí se pojí s jinou dobou nástupu účinků a také s odlišnou dobou působení. Použijete-li inhalaci, kanabinoidy rychle vstupují do krevního řečiště přes plíce, naopak při požití tinktury, oleje nebo potravin z konopí jsou kanabinoidy metabolizovány převážně játry a doba nástupu i účinků se tím prodlužuje. Dr. Meirovici dodává: „THC vstupuje do krevního řečiště zhruba po 10 až 15 minutách a zhruba 75 minut je z něj vylučován. Když se rozhodnete sníst konopnou poživatinu, naprostá většina THC je metabolizována játry, přitom je přeměněna na sloučeninu s názvem 11-OH-THC, která je třikrát až sedmkrát účinnější než původní THC.“

Při způsobu požívání navíc trvá asi 6 hodin, než dosáhnou hladiny THC vrcholu v krevním řečišti. Proto je doba nástupu delší a účinky zpravidla intenzivnější. Kofein je stejně jako kanabinoidy také metabolizován játry. „Je zřejmé, že existuje mnohem větší předpoklad pro vzájemné ovlivnění mezi látkami, když konzumujeme kávu s jakoukoliv jedlou formou konopí. Jelikož jsou obě sloučeniny rozkládány stejným jaterním enzymem, je pravděpodobnější, že tu bude silnější, či slabší vzájemná interakce,“ podotýká doktor Meirovici.

4 potenciální rizika, o kterých byste měli vědět

Každý člověk reaguje poněkud odlišně na látky disponující psychoaktivními účinky. Doktor Gary Starr, ředitel společnosti FOCUS zabývající se zdravím a bezpečností užívání konopí, řekl: „Užívání kofeinu má tendenci povzbuzovat většinu lidí. Účinky konopí s THC se mohou lišit, ale většina lidí ji používá k uvolnění.“ Přesto se najdou uživatelé, kteří mají přesně opačné zkušenosti. Podíváme se na několik potenciálních rizik, které mohou souviset s užíváním konopí s THC v kombinaci s kávou.

1. Konopí s THC, káva a paměť

Kofein pomáhá řadě lidem k tomu, aby byli více ostražití. Někteří z vás také možná potřebují pravidelně každý den svůj ranní šálek kávy, čaje nebo energetického nápoje, abyste zahnali únavu. Sem tam se setkáte také s milovníky kávy, kteří hovoří o tom, jak jim pomáhá zlepšit paměť, zejména ve spojení s jejich prací. Konopí s THC je známé svým méně žádoucím vlivem na paměť. Ačkoliv byste si mohli myslet, že se účinky vyrovnají, není tomu tak, což dokazuje následující studie.

Vědci z Baltimoru v USA přišli v roce 2012 se studií provedenou na potkanech, u nichž testovali paměť při užívání konopí v kombinaci s kofeinem. Výsledky poukazují na fakt, že kombinace kofeinu a nízké dávky THC pravděpodobně narušovala paměť o něco více, než by bylo běžně pozorovatelné u vyšších dávek THC. Je však nutné zdůraznit, že výzkum byl proveden na potkanech, takže se ve skutečnosti u lidí může trochu lišit, nicméně určitě je to dobrý podklad k dalšímu testování. Pokud se výsledky v budoucnu prokážou, je důležité zaměřit se hlavně na mladší generace uživatelů, kterým se mozek ještě vyvíjí a poškození paměti by mohlo mít velmi negativní dopad.

2. Konopí s THC, káva a úzkost

Ve světě kávy i konopí je známo, že složení obou z nich má v některých případech za následek projevy úzkosti. S největší pravděpodobností je to dáno zejména individuální reakcí každého člověka, nebo spíše jeho organismu. U konopí je navíc důležitým faktorem poměr jednotlivých kanabinoidů – THC:CBD. Podle studie z roku 2017 můžou nízké hladiny THC pomoci zmírnit úzkost, ale naopak vyšší dávky THC mohou stavy úzkosti vyvolat. CBC se oproti tetrahydrokanabinolu zdá být v jakýchkoliv dávkách pomocníkem při potlačení úzkosti.

Přestože dnes neexistují prokazatelné výzkumy dokazující zvýšený výskyt úzkostných stavů při kombinaci THC s kofeinem, cítíte-li se občas úzkostně, bylo by rozumnější vyhnout se spojování těchto látek. Doporučujeme vyhnout se odrůdám s vysokými hladinami THC, ale spíše sáhnout po modelech bohatých na CBD. Naštěstí v moderní době o takové odrůdy není nouze, jak se můžete přesvědčit.

Jedním z možných rizik, které s sebou kombinace THC a kávy nese, je rozvoj úzkostných poruch

Jedním z možných rizik, které s sebou kombinace THC a kávy nese, je rozvoj úzkostných poruch; zdroj foto: unsplash.com (autor: Nik Shuliahin)

3. Konopí s THC, káva a srdeční frekvence

Než se pustíte do testování konopí a vaší oblíbené kávy, měli byste si být jistí, že nemáte problémy se srdcem. Kardiovaskulární onemocnění či problémy nám nebývají vždy skryté, často se totiž pojí s fyzickými i psychickými projevy. Doktor Starr z Bustlemu na toto téma říká: „Je známo, že kofein i THC způsobují tachykardii – tedy zvýšenou srdeční frekvenci. U lidí se standardními srdečními chorobami nebo srdečními arytmiemi, by mohla konzumace kofeinu a THC potenciálně zhoršit stav. Ať už tyto látky užíváme společně nebo samostatně.

Jak už tomu u konopí s THC bývá, je nutné jej podrobit hlubšímu zkoumání v jeho interakcích s ostatními substancemi, jako je kofein. Je důležité vytvořit si na míru ušitý dávkovací plán, který bude fungovat ve spojení s vaším jedinečným tělem a životním stylem. Pokud se rozhodnete otestovat účinky obou látek, doporučuje se nezačínat hned ráno, ale spíše později odpoledne, kdy budete mít všechny povinnosti hotové a nic vás nebude vyrušovat od prožitku, ať už bude jakýkoliv. Začněte malou dávkou, která vám dá jen minimálně pocítit, jaký asi účinek přinese běžné dávkování. V následujících pár hodinách bedlivě pozorujte veškeré změny, až nakonec vyhodnotíte, zda je tato cesta pro vás ta správná.

4. Konopí s THC, káva a krevní tlak

Krevní tlak tak trochu souvisí s předchozím odstavcem, v němž jsme se věnovali srdeční frekvenci. Doktor Ryan Vandrey se svým týmem provedl v roce 2012 studii, která byla publikována v časopise Journal of Addiction Medicine. Zjištěním bylo, že běžní uživatelé konopí s THC vykazovali zvýšení krevního tlaku ve chvíli, kdy přestali konopí užívat. Víme, že kofein rovněž zvyšuje krevní tlak, což by mohlo mít v kombinaci s konopím určitou souvislost. V tomto případě jde pouze o výsledky nepodloženou hypotézu, jelikož není zcela jasné, jaký zásah má kofein a konopí do krevního tlaku. Pokud se chystáte omezit nebo úplně vysadit konopí s THC, doporučuje se o něco snížit také přísun kofeinu. 

Kofein je všeobecně známý pro svou schopnost zvýšit krevní tlak, což mnozí z nás oceňují zejména ráno, stejnou schopností disponuje i THC-kombinace obou, by tak mohla být pro určité skupiny konzumentů riziková

Kofein je všeobecně známý pro svou schopnost zvýšit krevní tlak, což mnozí z nás oceňují zejména ráno, stejnou schopností disponuje i THC-kombinace obou, by tak mohla být pro určité skupiny konzumentů riziková; zdroj foto: health.clevelandclinic.org

Shrnutí kombinace kávy a konopí s THC

Našla by se spousta uživatelů konopí s THC, kteří by vám řekli, že si každé ráno dopřejí jak konopí, tak kávu zároveň. Většina vás bude navíc přesvědčovat o tom, že tato kombinace zvyšuje účinky obou látek. Výzkum tohoto tématu je sice velmi strohý, ale všechno nasvědčuje spíše opaku. V současnosti nejsou zatím zaznamenány jakékoliv případy větších rizik nebo extrémních vedlejších účinků, avšak to neznamená, že neexistují.

Přestože všichni máme mnoho společného, naše těla se zároveň liší v různých reakcích a projevech, hlavně co se týká přísunu psychoaktivních látek, neboli látek ovlivňujících naše chování a vnímání. Odborníci radí vyzkoušet nejprve, jak reagujete na každou z látek zvlášť, pokud se chystáte vyzkoušet obě zároveň. Postupovat byste tak měli podle následujících čtyř kroků:

1. Malé množství – začněte s malým množstvím. A to i v případě, že jste zvyklí každou z látek zvlášť užívat ve větší míře.

2. Postupujte pomalu – poskytněte vašemu tělu dostatek času než začne účinkovat kofein i konopí (nejméně 30 minut). Následně můžete přemýšlet o případné další dávce.

3. Kontrolujte vaše reakce – všímejte si pozorně, jak vaše tělo a psychika reagují na smíchání kávy a konopí s THC. Každá drobná odchylka vám může napovědět, zda je tento způsob pro vás tou správnou volbou.

4. Nezapomínejte na dávkování – nepřestávejte sledovat, kolik kofeinu a konopí spotřebujete. Kombinování obou látek by mohlo být příčinou nadměrné spotřeby.

O čem píšeme

CBD a káva

Kombinace dvojice "CBD a káva" se ve světě stává čím dál víc trendovou záležitostí, čemuž napomáhá také fakt, že v dnešní době už můžete koupit přímo CBD kávu, která je předem smíchaná s kanabidiolem. Tomuto nepsychoaktivnímu kanabinoidu jsme věnovali několik článků, v nichž jsme rozebrali do detailu jeho pozitivní účinky na zdraví a léčbu nemocí či zdravotních problémů. S ubíhajícím časem, tento opravdu dlouhý seznam prospěšných vlastností, zdá se, ještě roste. Studie jsou prováděny ve velkém měřítku, mimo jiné také proto, že se poptávka po CBD produktech stále zvyšuje a lidé chtějí vědět, co všechno tato látka (rostlina) dokáže. 

Kávu, či spíše kofein v ní obsažený, si někteří lidé spojují jednak se zvýšením pozornosti, jednak ale také s větší mírou úzkosti, nervozity, bolesti hlavy atd. Všechny tyto účinky v konečném důsledku snižují naši produktivitu. CBD a káva v tomto případě může být více než marketingový tah, protože CBD má několik výhod, které by mohly potenciálně redukovat nežádoucí vedlejší účinky pití kávy. Mimo jiné uživatelé uvádí, že kanabidiol ještě zvyšuje bdělost vyvolanou konzumací kofeinu a prodlužuje účinky obou látek. Když se nad touto kombinací zamyslíte, nejen že to dává smysl, ale také se to zdá být něčím naprosto ideálním, co nám pomůže ráno vstát a po celý den uvolněně, přitom produktivně, pracovat

CBD oleje a tinktury se v poslední době stávají stále více populárnější, není divu, uvážíme-li jejich široké spektrum léčebného využití
CBD oleje a tinktury se v poslední době stávají stále více populárnější, není divu, uvážíme-li jejich široké spektrum léčebného využití

Co na to říká věda?

Můžete najít spoustu výzkumů zaměřených na kávu (kofein) a CBD zvlášť, ale jen málo z nich se zabývalo jejich vzájemnou interakcí a působením na lidské tělo. Doby, kdy bylo CBD spojováno pouze s konopím s THC, jsou pryč. Nyní je kanabidiol legální téměř ve všech zemích světa a výzkum tak dostává zelenou. Předpokládá se, že vzhledem k popularitě míchání CBD s kávou budou přibývat studie zaměřené na jejich vzájemné působení. V následujících odstavcích se společně podíváme na několik potenciálních důvodů, proč byste měli vyzkoušet kombinaci kávy a CBD.

3 důvody, proč byste to měli zkusit

1. Zvýšení duševní bdělosti

Konzumace kofeinu má za následek zvýšení vaší duševní bdělosti, v čemž by vám CBD mohlo pomoci svojí interakcí s některými stejnými neurotransmitery zodpovědnými za tyto projevy. Mezi několik nejdůležitějších neurotransmiterů v mozku patří adenosin, o kterém jsme se zmiňovali výše. Vyšší produkce adenosinu způsobuje zpomalení průběhu posílání zpráv mezi neurony, kvůli tomu se cítíme unavení a zpomalení. Tento princip nám večer pomáhá usnout po těžkém dni. Kofein se připojuje k samotným receptorům, ke kterým se váže adenosin, čímž mu brání v plnění jeho funkce a my se cítíme méně unavení. Tyto závěry si můžete mimochodem přečíst také ve studii z roku 2010, jež vyšla v časopise Journal of Alzheimer’s Disease pod vedením doktory Any Rity Costenlay a jejího týmu. 

CBD představuje řadu potenciálních výhod, díky své interakci s adenosinem. Ta interakce je ovšem daleko složitější než v případě zmiňovaného kofeinu.
Kofein funguje jako tzv. modulátor adenosinu – ve zkratce může pomoci zvyšovat bdělost působením na jeho receptory. Další stimulační účinky mohou být připisovány schopnosti CBD interagovat se serotoninem – jindy nazývaným jako „hormon štěstí“. Tomuto efektu se věnovala studie již v roce 1994, která konstatovala, že zvýšené hladiny serotoninu zvyšují motivaci a celkovou pohodu. K potvrzení těchto teorií je ale ještě zapotřebí dalších výzkumů.

2. Zabraňte nežádoucím úzkostným projevům

Léčba úzkostí patří mezi nejvýznamnější vlastnosti, jimiž oplývá CBD. Za tuto funkci vděčí hned několika faktorům; pojďme si je vyjmenovat:

 • Reguluje funkci hypotalamu – oblast v mozku zodpovědná za naši reakci na stres.

 • Zvyšuje aktivitu GABA – neurotransmitery způsobující rozsáhlou relaxaci v nervovém systému.

 • Uvolňuje svaly – uvolňuje svalové napětí spojené s úzkostí. To má, mimo jiné, na svědomí také zvýšená aktivita GABA neurotransmiterů. 

 • Působí protizánětlivě – úzkost souvisí také se zánětlivými látkami v mozku. CBD zastavuje jejich vznik i působení.

Studií prokazujících schopnost CBD zmírňovat úzkostné stavy je opravdu mnoho. Jedna pochází z roku 1993 – pracovala se skupinou účastníků, kteří pociťovali úzkost, když měli mluvit na veřejnosti. Ta dosáhla výrazného zlepšení srovnatelného s naprosto zdravými jedinci. Další nalezená studie má dokonce původ v roce 1982, kdy byla publikována v časopise PSYCHOPHARMACOLOGY doktorem jménem Antonio Zuardi z University of São Paulo. Koneckonců za výsledky studií hovoří i samotní uživatelé, kteří zmírnění úzkosti staví do popředí, co se týká jejich důvodů k užívání CBD. Na konci článku pro vás máme bonus, ve kterém se podíváme na testování kombinace kávy a CBD uživatelkou trpící na úzkosti.

GABA je někdy též nazývána jako neurotrasmiter štěstí a pohody, jejich zvýšená aktivita podpořená působením CBD, tak patří mezi hlavní výhody tohoto kanabinoidu
GABA je někdy též nazývána jako neurotrasmiter štěstí a pohody, jejich zvýšená aktivita podpořená působením CBD, tak patří mezi hlavní výhody tohoto kanabinoidu. Kromě toho pomáhá tato kyselina také ke kvalitnějšímu spánku; zdroj foto: alzheimersnewstoday.com

3. Dlouhodobě působící výhody užívání CBD a kávy

Jak jsme už psali, rozhodnete-li se využít CBD olej, kanabidiolové kapsle či jiné potraviny s jeho obsahem, zpracování probíhá přes trávicí trakt v játrech. Pro rozkládání kofeinu i CBD naše tělo využívá enzymů CYP – zejména CYP1A1, CYP1A2, CYP2D6 a CYP3A4. Játra mají tzv. metabolickou kapacitu, kdy v případě, že dojde k nenadálému zvýšení látek potřebných k rozložení, vyhlásí játra něco jako nouzový stav. V ten moment metabolizují látky jen tak, jak je to možné – výrazně se zpomalí celý proces rozkládání. To znamená, že při užití CBD a kávy zároveň se prodlouží jejich účinnost. Můžete si tak užít zvýšené pozornosti vyvolané kofeinem v kombinaci s tělesnou i mentální relaxací, kterou poskytuje CBD.

Způsoby míchání CBD a kávy

1. CBD cappuccino

Pro přípravu CBD espressa potřebujete tři základní složky: kávu, CBD olej a mléko. Možná se ptáte, proč je zapotřebí mléka, když možná patříte mezi milovníky „čisté kávy“. Důvodem je to, že CBD olej se samotný s kávou nesmíchá, protože je rozpustitelný pouze v alkoholu nebo tucích. V případě CBD espressa bude tímto tukem právě mléko. Níže máte k dispozici celý recept, včetně souhrnu všech ingrediencí:

Ingredience

 • Espresso nebo káva

 • ½ lžičky cukru nebo jiného sladidla, které preferujete (dle vašich preferencí)

 • ¼ až ½ šálku plnotučného mléka nebo smetany 

 • CBD olej v dávce, na kterou jste zvyklí

Postup

 1. Připravte si espresso nebo kávu podle libovolného způsobu a odložte jej stranou.

 2. V malém hrnečku nebo pánvi si rozehřejte mléko. Pouze udržujte jeho teplotu na mírném plameni, aby se mléko nezačalo vařit. Za stálého míchání přisypejte cukr (dle chuti). Můžete přidat další ingredience podle libosti, jako například skořici.

 3. Hrneček s rozehřátým slazeným mlékem dejte z ohně pryč a přidejte vaši dávku CBD oleje. Důkladně promíchejte, případně mírně rozšlehejte. Přidávejte pouze pár kapek, v opačném případě by se CBD olej oddělil.

 4. Smíchejte mléčnou směs s vaším espressem nebo jiným druhem připravené kávy. Pokud je teplota výsledného CBD cappuccina nižší než jste zvyklí, můžete jej ještě přihřát na plotně.

 5. Pro ozdobu můžete přidat šlehačku. Přejeme dobrou chuť!

Vyzkoušejte jaký účinek na vás bude mít kombinace CBD a kávy, CBD cappuccino může být ideální volbou
Vyzkoušejte jaký účinek na vás bude mít kombinace CBD a kávy, CBD cappuccino může být ideální volbou; zdroj foto: unsplsh.com (autor: Alisa Anton)

2. CBD a kofeinové pilulky

Jedna kofeinová dávka se pohybuje v rozmezí 100 až 400 mg, přičemž standardní šálek kávy obsahuje asi 100 mg. Nemáte rádi chuť kávy, ale přesto jste zatoužili po těchto popisovaných výhodách? Nejlepším způsobem jsou tablety kofeinu, které lze zvlášť doplnit o CBD olej, tinkturu či jiný extrakt. Vzhledem k několika faktům probíraným výše, je ideální kombinovat tablety i olej současně, čímž dosáhnete nejdelšího možného účinku obou látek. Doporučuje se začít s nižšími dávkami, pozorně sledovat několik dní projevy vašeho těla, následně případně snížit, či zvýšit dávku. Obecně platí fakt, že vysoké dávky CBD ve srovnání s kofeinem jsou lepší jako prevence úzkostných stavů, naopak nižší dávky CBD jsou lepší pro zvýraznění stimulačního účinku kofeinu.

3. Inhalace CBD spojená s ranní kávou

Jeden z nejrychlejších způsobů, jak dopravit CBD do vašeho krevního oběhu, je bezpochyby inhalace. Někteří uživatelé se naučili nahradit tímto cigarety, které jsou pro mnohé typické k rannímu rituálu pití kávy. Asi nemusíme zmiňovat, jak škodlivé jsou tabákové výrobky ve srovnání s CBD. Účinky kanabidiolu se projeví téměř okamžitě, zatímco káva bude účinkovat postupně. Z toho důvodu můžete mít pocit, že se ono „nakopnutí“ projeví o něco později než obvykle. 

4. Káva s CBD

Výrobci konopných produktů s obsahem CBD si povšimli trendu míchání kávy s CBD, proto v poslední době někteří z nich přicházejí s kávovými zrny, která již samotná obsahují kanabidiol. Jedná se o nejjednodušší způsob aplikace kofeinu i CBD současně, jelikož vám stačí pouze připravit si takovou kávu, jako jste zvyklí – a máte hotovo. Jako nevýhoda se může jevit skutečnost, že nikdy přesně nedokážete odhadnout, jak velké množství CBD do těla dostanete, pokud ovšem výrobce neuvádí přibližný odhad na obalu kávy. Nicméně jedná se stále jen o odhad, takže mnoho lidí zvyklých na svoji přesnou dávku volí jiné metody. Tato varianta je tedy vhodná spíše pro ty z vás, kteří nevyužíváte CBD k léčbě specifického onemocnění, ale například k většímu uvolnění nebo zmírnění napětí. 

Shrnutí kombinace kávy a CBD

Určitě jste si udělali představu o důvodech, proč byste měli dát šanci spojení kávy a CBD. Kofein, který je mimochodem obsažený i v jiných zdrojích než je káva, se zdá být synergickým s kanabidiolem. Jejich kombinace vás na jedné straně nabudí, na druhé však utlumí nežádoucí doprovodné jevy, jež mohou nastat po konzumaci kávy, jako je nervozita, úzkost, třes nebo svalové křeče. Navíc požijete-li obě látky dohromady, vaše játra je budou rozkládat pomalu a výsledný účinek obou se tak značně prodlouží, což může být velkým lákadlem. Věříme, že se budoucí výzkum bude zaobírat tímto tématem více do hloubky, protože momentálně to vypadá na slibný začátek nové spolupráce mezi CBD a kávou.

CBD je nepsychoaktivní, nezpůsobuje tedy změny ve vnímání či chování, uživatel tak může s klidným svědomím usednout i za volant automobilu
CBD je nepsychoaktivní, nezpůsobuje tedy změny ve vnímání či chování, uživatel si tak může ráno dopřát šálek své oblíbené kávy s několik kapkami CBD tinktury Cannapio, a poté s klidným svědomím usednout za volant automobilu.

Pětidenní experiment s kávou CBD

V experimentu byla použita mletá CBD káva značky Flower Power Coffee Co. Účastnice experimentu podotýká, že její spotřeba kávy je 2 až 3 střední šálky denně, přičemž po 14. hodině již kávu nepije. Uvádí navíc, že při této „kofeinové dietě“ spala bez problémů, ale pocity úzkostí občas přicházely – před experimentem.

Pozn.: Pro lepší čitelnost je experiment psán v 1. osobě.

Den 1: Neplánované odpolední zdřímnutí

Mám den volna, takže si objednávám ve zdejší kavárně svůj první šálek CBD latté s mandlovým mlékem. Latté je naprosto skvělé a lehce se pije. Po několika minutách se cítím bdělá a probuzená, nicméně cítím malou odlišnost od běžné kávy, která je jen těžko popsatelná. Přicházející hlad mě donutí k objednání sendviče s marmeládou obsahující CBD. Po příchodu domů mě přepadla únava a na dvě hodiny jsem si zdřímla na pohovce.

Nechodím si zdřímnout jen tak pravidelně, což mělo poněkud neblahý vliv na moji úzkost kvůli obavám z chybějícího času pro splnění pracovních termínů. Někteří odborníci tvrdí, že CBD by v malých dávkách mělo být spíše stimulující, takže je možná na vině přece jen kombinace s kávou. Koneckonců se mi pocit po vypití šálku kávy líbil, tudíž v experimentu pokračuji. 

Den 2: Zvýšená bdělost, přesto pocit klidu

Objednávám si CBD latté a povídám si s majitelem kavárny o možných zdravotních přínosem kanabidiolu na naše tělo. Popisuji příhodu a dodávám, že jsem si možná vzala mnoho CBD. Navrhuje mi, abych si rozdělila porce, přitom mezi každou z nich udělala pauzu třeba tři hodiny. 

Po dopití mé kávy se cítím báječně – super bděle a zároveň velmi klidně. Bylo to podobné, jako by mi někdo obohatil moji kávu o léky na uklidnění. Dost na to, aby mi pomohly, ale zároveň málo na to, abych se cítila jako pod vlivem. Před odchodem domů jsem si ještě koupila balíček kávy Flower Power, experiment dokončím doma. Rozhodla jsem se jít 3 kilometry pěšky, protože se cítím skvěle. Žádná únava, dnes žádné zdřímnutí.

Den 3: První šálek kávy bez CBD?

Jsem nezávislý pracovník na plný úvazek, ale o víkendu navíc pracuji ještě jako editor pro velké webové stránky. Vychází to jen asi na 16 hodin týdně, avšak je to velmi náročné. Začínám brzy – v 7 ráno v sobotu i v neděli. Je to náročná role, u které se potřebuji maximálně soustředit. O těchto víkendových směnách obvykle spotřebuji asi 3 šálky kávy za den, přičemž hned ráno začínám jedním „startovacím“ šálkem a pustím se okamžitě do práce. 

Přiznám se, že první šálek kávy jsem si dopřála bez CBD, jelikož jsem měla obavy z utlumení. V 9:30 si připravuji kávu Flower Power. Odbývám si svoji směnu a cítím se skvěle. Že by to byl klíč? Dát si první kávu běžnou a druhou kávu s CBD? Cítím se ještě lépe než včera. Jsem ostražitá, nemám bolesti hlavy. Někdy se mi stává, že mívám z kofeinu bušení srdce a ruce se mi trochu třesou, ale dnes se cítím klidná. Nikde ani náznak úzkosti nebo větší míry stresu z termínů. 

Když se podívám na hodiny, je už 14:30, takže dnešní den je čas jen na dva šálky kávy. Myslím, že je to poprvé, kdy jsem o víkendové směně neměla tři kávy. Po směně se vydám na 6 kilometrů dlouhou procházku za typického letního horka. Večer se cítím ospale mnohem dříve než je tomu jindy, z čehož se ovšem nedá vinit CBD, ale spíše horko a cvičení.

Den 4: Tři šálky kávy jsou příliš

Spala jsem velmi dobře a ráno se probudila svěží. Ještě před 9. hodinou ráno jsem vypila dvě kávy, přitom jsem zapomněla, že mám pít CBD kávu. Tu si tedy připravuji na třetí šálek, ale zřejmě to nebyl dobrý nápad, protože mám bolesti hlavy a to je teprve 10:30 dopoledne. Poslední týden byl opravdu náročný – nedostatek spánku, dehydratace a šílené vedro – což může způsobovat mé bolesti hlavy. 

Přežívám směnu, ale cítím se, jako bych měla každou chvíli položit hlavu na stůl a usnout. Cítím se docela zničená. Zbytek odpoledne trávím sledováním televize a popíjením několik skleniček vína. Do postele jdu brzy. Myslím, že tři šálky kávy denně jsou pro mě mnoho, ať už CBD kávy nebo běžné kávy.

Tři šálky kávy se zdají být pro účastnici experimentu příliš, jelikož se začínají objevovat některé nepříjemnosti, zůstává tedy u dvou
Tři šálky kávy se zdají být pro účastnici experimentu příliš, jelikož se začínají objevovat některé nepříjemnosti, zůstává tedy u dvou; zdroj foto: unsplash.com (autor: Nathan Dumlao)

Den 5: Poslední den experimentu a shrnutí

Rozhodla jsem se svůj poslední den experimentu začít prvním šálkem běžné kávy, po kterém bude následovat druhý šálek CBD kávy. Přijde mi to jako nejlepší kombinace. Dnes se cítím skutečně dobře. Skoro jako by si moje tělo již na CBD zvyklo, protože necítím tak razantní účinky jako první dny. Bolesti hlavy a pocity ospalosti úplně zmizely. Udělám nějakou práci a vyrážím na hru softballu. Výsledky v softballu jsou suprové, nicméně cítím trochu tíhu na nohou při běhu. Možná CBD nebude při sportu úplně nejlepší na zvýšení výkonu. 

Celkově jsem si CBD kávu užila a doporučuji ji jako super novinku, ale není to něco, co bych pila každý den a upřednostnila ji před běžným typem kávy. Pokud jde o CBD, nejspíš trvá nějakou dobu než najdete přesné dávkování, s čímž by vám mohl poradit váš ošetřující lékař. Možná stojí za vyzkoušení další produkty s obsahem CBD, které ve spojení s kávou mohou přinášet poněkud odlišné účinky. Vzhledem k tomu, kolik druhů konopných produktů můžete dnes koupit, mám co dělat možná na pár následujících let. A kdoví, třeba mě některý z nich zbaví mých úzkostí.

Pár slov na závěr

S přihlédnutím k legislativě ve vaší zemi dbejte opatrnosti při užívání jakéhokoliv množství CBD, kávy a dalších látek, které mohou, ale zároveň nemusí, měnit vaše vnímání a chování. Jak se říká – méně je někdy více. Než se rozhodnete k dalšímu kroku, v každém případě by o těchto skutečnostech měl nejprve vědět váš ošetřující lékař. 

Podotýkáme, že tento článek neslouží jako návod k užívání nebo propagaci návykových látek, nýbrž má pouze informativní charakter.

Zdroj titulní fotografie: unsplash.com (autor: Toa Heftiba)

Zdroje využitých studií: 

2018, Kanada: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joim.12737

2014, THC a MSX-3: https://www.jneurosci.org/content/jneuro/34/19/6480.full.pdf

2017, kofein + konopí, potkani: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5448447/

2012, konopí, káva a paměť: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3423236/

2017, konopí, káva a úzkost: https://adai.uw.edu/pubs/pdf/2017mjanxiety.pdf

2012, konopí, káva a krevní tlak: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3045206/#

2010, kofein: 

https://content.iospress.com/download/journal-of-alzheimers-disease/jad091384?id=journal-of-alzheimers-disease%2Fjad091384

1993, CBD a úzkost: 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026988119300700112
Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Endokanabinoidní systém, neboli ECS je komplexní systém buněčné signalizace. Reguluje hladiny hormonů, spánek, náladu a spoustu dalšího. THC a CBD fungují interakcí s ECS, ten je aktivní i přesto, že jste nikdy neužili jakýkoliv konopný výrobek. CBD se váže na ECS aniž by aktivoval jeho receptory. Naopak THC stimuluje ECS receptory v mozku a podílí se na regulaci serotinu. CBD je aktivní složkou v konopí, které není psychoaktivní a díky například CBD oleji přispívá k léčbě mnoha fyzických i psychických problémů.

Hypertenze znamená vysoký krevní tlak. Cévy, které čelí vysokému krevnímu tlaku mohou mít vážné následky, jejich ucpání může vést až k srdečnímu selhání nebo cévní mozkové příhodě. Hypertenze nemá příznaky, z toho důvodu je těžké ji poznat. Může k ní vést nebezpečný životní styl, obezita, nedostatek pohybu, kouření nebo genetické faktory. Endokanabinoidní systém je důležitou součástí těla, který je podstatnou součástí cest, jež regulují krevní tlak. U CBD bylo prokázáno, že pomáhá zvyšovat krevní tlak, tudíž je vhodné jej užívat spíše po mozkové mrtvici nebo srdečnímu infarktu, kvůli kterým se tlak sníží.

K léčbě úzkosti je nejčastější způsob užití CBD. Studie prokázaly, že CBD snižuje úzkost u pacientů se sociálně-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáhá k udržení nižší hladiny úzkosti a neustálému zlepšování kvality a množství spánku. Je to nejpopulárnější přírodní způsob léčby úzkosti a poruchy spánku. K dennímu užití při zvládání úzkosti se doporučují CBD kapsle nebo CBD tinktury. Ke zvládání akutních potíží se naopak doporučuje vaporizace CBD, neboť úleva se zaznamená téměř okamžitě.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Podle Světové zdravotnické organizace jsou srdeční choroby nejčastější příčinou úmrtí. Dle studie lze při užívání CBD předejít až 90% infarktům, neboť má CBD léčivé a ochranné vlastnosti proti rozvoji srdečních chorob. CBD olej je vhodný k užívání jako doplněk ke zmírnění běžných dopadů srdečních onemocnění a dokáže zmírnit základní příčiny onemocnění. CBD je prospěšná pro lidi se srdeční arytmií spojenými s úzkostí a zánětlivými příčinami. CBD má tyto vlastnosti, které jsou prospěšné při léčbě srdečních chorob: stabilizuje hladinu cukru v krvi, podporuje hubnutí (podpora metabolismu a imunity), snižuje zánět, snižuje krevní tlak a chrání tepny před oxidačním stresem.

Prakticky jakákoliv jiná forma užití konopí je efektivnější a zdravější než jeho kouření. Při perorálním užití se účinek dostavuje pozvolněji a vydrží déle. CBD i THC jsou těžko rozpustné ve vodě, ideálním řešením je připravit si nápoj z plnotučného mléka. Pokud budou kanabinoidy koncentrovanější, účinek bude rychlejší a silnější, ale za to kratší. Konopí se využívá ke spoustě produktům, které jsou přínosné pro naší imunitu a zdraví, jsou jimi například olej na vaření, konopná čokoláda, konopné máslo nebo konopné tyčinky.

 • Články z kategorie Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/27/20
(Aktualizováno: 07/26/20)