CBD zvyšuje účinnost antibiotik - Studie 2020

Stejně jako je tomu u CBD (kanabidiol), také v přístupu k přírodní léčbě došlo v posledních letech k významným změnám a ze statistik vyplývá, že se lidé znovu přiklánějí k této variantě léčení. Léky obecně se řadí do mnoha skupin podle funkce, kterou mají plnit, díky čemuž se od sebe odlišují také rozdílnými reakcemi vyvolanými v našem těle. Jednou ze známých kategorií léčiv jsou antibiotika, která jsou používána zejména k léčbě infekčních stavů. Okolo kombinovaného užívání CBD s antibiotiky toho bylo donedávna řečeno opravdu mnoho, nicméně dnes se s klidným srdcem můžeme opřít o aktuální studii. Je bezpečné kombinovat CBD a antibiotika?

Antibiotika: Co o nich víme?

Léky zabíjející mikroorganismy nebo zabraňující jejich růstu – tak bychom mohli definovat antibiotika. Primárně fungují jako lék proti onemocnění bakteriálního původu, nikoli však virového původu. Na chvíli se vrátíme v čase do roku 1928, kdy Alexander Fleming objevil penicilin. Tomuto skotskému lékaři vděčíme nejen za objev prvního antibiotika, ale také za záchranu mnoha životů, jelikož do té doby bylo i banální škrábnutí spojeno s rizikem infekce a smrti. Vyprodukováním čisté aktivní látky došlo k naprosté změně v lékařství, protože dosavadní léčba nebyla příliš úspěšná. Za zmínku stojí fakt, že jisté antibiotické účinky vykazují také kovy, jako je stříbro, zlato nebo měď – jejich schopnost uzdravovat je známá již od starověku. Od objevení do dnešního dne však uběhla pěkná řada let a tak se situace okolo efektivity antibiotik poněkud změnila.

Velkým problémem poslední doby je předepisování antibiotik v případech, kdy nejsou vhodná. Jedná se třeba o virová onemocnění typu chřipky nebo rýmy, na něž jsou antibiotika krátká. Další nežádoucí situací je, když se pacient cítí již o trochu lépe a nedobere zbývající léky, čímž podporuje rezistenci bakterií. Pokud přežije určitá část bakterií boj s antibiotiky a může se dále reprodukovat, je velice pravděpodobné, že následující generace bude mnohem více rezistentní vůči použitým antibiotikům v boji s jejich předchůdci. Postupem času si tedy přirozeně bakterie vyvinuly rezistenci vůči řadě antibiotik. Tak například penicilin dnes již z 90 % nezabírá na výše zmiňovanou bakterii Staphylococcus aureus – MRSA. Za toto vděčíme mimochodem také přílišnému nadužívání antibiotik. Lékaři teď využívají všech možných prostředků ke zkoumání podpůrných sloučenin, mezi odborníky známých jako antibiotické potenciátory nebo rezistentní přerušovače. Kombinace podpůrné sloučeniny s léky by mohla snížit potřebnou dávku antibiotik k dosažení inhibice (utlumení) nebo zastavení bakteriálního růstu. 

Antibiotika fungují zejména jako lék proti onemocnění bakteriálního původu. Onemocnění způsobená viry jsou s nimi víceméně neléčitelná.

Antibiotika fungují zejména jako lék proti onemocnění bakteriálního původu. Onemocnění způsobená viry jsou s nimi víceméně neléčitelná.; zdroj foto: dailycbd.com

Antibakteriální vlastnosti CBD

Kanabinoidy obsažené v rostlinách lékařského konopí jsou již dlouhé roky známé svými antibakteriálními účinky, dokonce byly studovány již v 50. letech 20. století jako vhodná varianta léků při léčbě tuberkulózy. V roce 2007 byla publikována studie, kterou vypracovali vědci z Itálie a Velké Británie, v níž testovali několik typů kanabinoidů při boji s bakterií MRSA – celým jménem Staphylococcus aureus. Tento druh bakterie může způsobovat nebezpečné infekce, protože nereaguje na mnoho antibiotik. Zajímavostí je, že mnoho zdravých lidí má MRSA na kůži, ale skutečný problém nastává, když tato bakterie napadne lidi se slabou imunitou. To by se mohlo s nadcházejícím zjištěním brzy změnit. 

Výsledky studií hovoří jasně o tom, že CBD může zabít bakterie MRSA a v některých případech dokonce předčilo běžně používaná antibiotika, proti kterým jsou určité typy bakterií už imunní. Simon Gibbons, jeden z předních vědců této studie, dodává: „Všechno nasvědčuje tomu, že kanabinoidy byly vyvinuty rostlinami jako antimikrobiální obrana proti bakteriálním buňkám. Konkrétní mechanismus, kterým zabíjí bakterie, je však stále záhadou. Nemohu s jistotou říci, jakým způsobem se to stane, ale je zde pozorovatelná vysoká účinnost, takže musí existovat nějaký velmi specifický mechanismus.“

CBD a antibiotika: Teorie

Jako první je nezbytné pochopit, co se stane s antibiotiky a CBD v těle po užití. Nejdůležitější roli v celém procesu zastávají naše játra, respektive velká skupina jaterních enzymů známých pod označením Cytochrom P450 nebo CYP. Jejich hlavní funkcí je mimo jiné rozklad velkého množství rozličných látek, které naše tělo buď použije, nebo se jich zbaví. Tento proces se nazývá „metabolismus“ a vzniklé látky označujeme jako „metabolity“. Bezmála 50 enzymů má na starosti rozklad více než 60 % léků na předpis, některá antibiotika nevyjímaje. Vědci přišli na to, že enzymy se u každého jednotlivého člověka chovají trochu rozdílně, za což vděčí hlavně genetickým rozdílnostem. To vysvětluje, proč někomu antibiotika zabírají, jinému naopak. V závislosti na druhu léčiva a dávkování potřebují enzymy určitý čas na rozklad. 

CBD ovlivňuje funkci enzymů

Kanabidiol (CBD) má přímou vazbu na Cytochrom P450, přičemž inhibuje jejich funkčnost. Jinými slovy, CBD může změnit způsob, jakým enzymy metabolizují látky, v tomto případě antibiotika. V praxi to může vypadat tak, že uživatel antibiotik kombinující léčbu s CBD bude potřebovat vyšší, nebo naopak nižší dávku léků. Ve hře je spousta proměnných, které to mohou ovlivnit, jako například způsob užívání CBD, dávka, typ léků, metabolismus atd. Konec konců i CBD působí na každého zcela jinak. Do dnešní doby nebylo možné se opřít o konkrétní studii zabývající se kombinováním kanabidiolu s antibiotiky, ale těm časům již odzvonilo, o čemž se přesvědčíte v následujících odstavcích. 

Léčebné konopí a jeho kanabinoidy mají potenciál bojovat proti mnoha nejrůznějším onemocněním, důvodem je zejména silná antibakteriální schopnost kanabinoidů. Tuto vlastnost však mají i jiné rostliny, než konopí.Léčebné konopí a jeho kanabinoidy mají potenciál bojovat proti mnoha nejrůznějším onemocněním, důvodem je zejména silná antibakteriální schopnost kanabinoidů. Tuto vlastnost však mají i jiné rostliny, než konopí; zdroj foto: istockphoto.com (Greenvector)

Dánská studie, březen 2020

Výzkum, o němž budeme dnes hovořit, byl proveden na University of Southern Denmark a zabýval se kanabidiolem (CBD) jako podpůrnou látkou při zvyšování účinnosti antibiotik v boji s bakteriemi rezistentními proti standardním lékům. Studie byla vedena profesorkou Janne Kudsk Klitgaard, PhD, která spolu se svým týmem zjistila, že CBD má v kombinaci s antibiotickým bacitracinem (BAC) silnější účinek proti grampozitivním bakteriím, včetně Staphylococcus aureus. Ve vědecké zprávě autoři výzkumu uvedli: „Na základě těchto pozorování se navrhuje kombinace CBD a BAC jako domnělá nová léčba v klinických podmínkách pro boj s infekcí grampozitivními bakteriemi rezistentními vůči antibiotikům.“ Pojďme se s trochou odbornosti podívat blíže na to, jak probíhala studie.

Kombinace CBD a BAC je účinná proti grampozitivním bakteriím

Na začátku byla testována účinnost při použití CBD a BAC v boji proti grampozitivní bakterii Staphylococcus aureus – MRSA, dále také Enterococcus faecalis (E. faecalis), Listeria monocytogenes (L. monocytogenes) a Staphylococcus epidermidis (MRSE). K důležitému zjištění dospěli vědci, když zpozorovali slabou synergii mezi CBD a BAC, přičemž kanabidiol zcela nejlépe fungoval právě s tímto typem antibiotik. 

Další testování CBD a BAC proti S. aureus prokázalo morfologické změny v bakteriálních buňkách. To ovlivnilo buněčné dělení, takže se bakterie již nemohly dále dělit. Jedná se o velmi významný objev, protože tyto morfologické změny nejsou pozorovány ani při použití samotného CBD, ani při použití samotných antibiotik BAC. Kombinace látek tedy snižuje životaschopnost těchto bakterií, tj. vykazuje baktericidní účinek. Po 8 hodinách byl zjištěn mírný nárůst bakteriálních buněk, který byl přičítán degradaci nebo oxidaci kanabidiolu. 

Kombinace CBD a BAC není účinná proti gramnegativním bakteriím

Využití kanabidiolu ve spojení s antibiotiky BAC bylo testováno také v rámci růstu gramnegativních bakterií, mezi nimiž se nacházely konkrétně tyto: Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Klebsiella pneumoniae a Escherichia coli. Vědci uvedli, že toto antibiotikum je pravděpodobně neschopné projít vnější membránou u gramnegativních bakterií. Kromě toho testy neprokázaly žádnou synergii mezi BAC a CBD při tomto pokusu

O čem píšeme

V některých případech (viróza či běžné nachlazení) se antibiotika, ale i jiná léčiva, předepisují zbytečně a náš organismus si buduje větší a větší rezistenci. Antibiotika tak ztrácí na své účinnosti.
V některých případech (viróza či běžné nachlazení) se antibiotika, ale i jiná léčiva, předepisují zbytečně a náš organismus si buduje větší a větší rezistenci. Antibiotika tak ztrácí na své účinnosti; zdroj foto: unsplash.com (autor: Volodymyr Hryshchenko)

Souhrn faktů a námět k diskuzi

Omezená dostupnost účinných léků proti bakterii MRSA vedla vědecké pracovníky k prozkoumání alternativních cest vedoucích ke zlepšení léčby. Jednou z takových možností jsou podpůrné látky napomáhající antibiotikům zvyšovat účinnost. V dánské studii bylo zjištěno, že kanabidiol (CBD) zvyšuje antibakteriální účinky BAC proti S. aureus a dalším grampozitivním bakteriím. Kombinace se projevila jako neúčinná v obdobném testování s gramnegativními bakteriemi, protože BAC pravděpodobně nejsou schopny projít vnější membránou tohoto typu bakterií. 

Použití CBD a dalších kanabinoidů jako antibakteriálních látek bylo popsáno poprvé již v roce 1976 Van Klingerenem a Tenem Hamem. Později také v roce 2008, kdy Giovanni Appendino publikoval studii o antibakteriálních účincích rostliny Cannabis sativa. Od té doby se výzkum příliš nevěnoval této tématice, takže snad je dánská studie takovou první vlaštovkou a testování bude pokračovat. Budoucí studie by se měly zaměřit zejména na buněčné dělení a buněčné membrány, aby mohlo dojít k identifikaci celého mechanismu, který byl popsán výše. 

Výzkum zahrnující CBG (kanabigerol)

Jak naznačuje hlavní titulek dnešního článku, téma se týká především jednoho důležitého kanabinoidu, kterým je CBD. Přesto bychom chtěli krátce pohovořit o dalším kanabinoidu, který projevil podobné vlastnosti při zvyšování účinnosti antibiotik – a tím je CBG čili kanabigerol. Vědci z McMaster University v Ontariu testovali celkem 5 různých sloučenin nacházejících se v rostlinách lékařského konopí. Při výzkumu probíhajícím ve zkumavkách, přišli vědci na to, že CBG velice úspěšně napomohlo usmrcení bakterií MRSA, o kterých jsme dnes již několik řádků napsali. Kromě toho CBG také pomohlo odstranit mikrofilm MRSA, jenž často přetrvává na kůži anebo lékařských implantátech.

Doplňující testování proběhlo na laboratorních myších, které byly infikovány bakterií MRSA. Výsledky naznačují, že kanabigerol je při léčbě stejně účinný jako vankomycin – běžně užívaný lék, kterému se dává přednost až ve chvíli, kdy žádné jiné léky nezabírají. Studie proběhla v lednu letošního roku a ještě stále nebyla oficiálně zveřejněna, protože právě podléhá přezkoumání. Mike Brown, vedoucí mikrobiolog studie, uvádí: „Je před námi spousta práce na prozkoumání potenciálu kanabinoidů co by antibiotik z hlediska bezpečnosti. Nicméně kanabinoidy jsou úžasné látky podobající se dosavadním lékům.“ Ve světě vědy se traduje, že vyprodukované CBG u konopí funguje jako ochrana před napadením patogeny a bakteriemi. Výzkumný pracovník Mark Blaskovich dodává, že konopí má obzvlášť vysoký podíl antibakteriálních látek, avšak většina z nich není v lidském těle účinná. To je hlavním důvodem k radosti z této zprávy, která snad už brzy spatří světlo internetového světa. 

CBG by se dalo považovat za jakýsi stavební kámen kanabinoidů jako je například právě zmiňované léčivé CBD nebo také THC.
CBG by se dalo považovat za jakýsi stavební kámen kanabinoidů jako je například právě zmiňované léčivé CBD nebo také THC; zdroj foto: zamnesia.com

Zkušenosti uživatelů

Výzkumy nepodložené informace od samotných uživatelů se velmi často shodují v tom, že jim CBD pomáhá při zmírňování nežádoucích vedlejších účinků způsobených antibiotiky. Hlášení o bolestech hlavy nebo kloubů, nevolnostech, přecitlivělosti či zvracení nejsou žádnou výjimkou u pacientů s naordinovanou antibiotickou léčbou. Kanabidiol (CBD) je znám svými relaxačními účinky, zvýšením chuti k jídlu, potlačením úzkosti a vyrovnáním nálady. Svým působením na serotoninové receptory by vám mohlo CBD pomoci se stabilizováním nálady, pokud vám antibiotika vzala chuť do života. Přibližně 6 % uživatelů přiznává zvýšení chuti k jídlu po užití kanabidiolu, což také může stát za zkoušku, pokud cítíte pokles. Následující odstavec je možná nejdůležitější částí dnešního článku, proto mu, prosím, věnujte zvláštní pozornost.

Konzultace s lékařem

Přestože jsme si dnes ukázali na studii, jak CBD může zvýšit účinnost některých antibiotik, stále je využíváno spousty dalších typů těchto léků, které spolu buď nereagují vůbec nebo nejsou zcela prozkoumány jejich vzájemné  a potenciální vedlejší, účinky. Nedoporučuje se podceňovat jakýkoliv zásah do standardního postupu léčby předepsaného vaším ošetřujícím lékařem. S přihlédnutím k tomu, že CBD inhibuje jaterní enzymy Cytochrom P450 neboli CYP, mohlo by dojít k reakci, která bude z běžné dávky antibiotik dělat příliš silnou dávku, nebo naopak příliš slabou dávku. Je zapotřebí stoprocentní otevřenosti, až budete jednat se svým lékařem o možnosti doplňkové léčby pomocí CBD. Nikdo jiný vám neřekne více o pozitivech a rizicích, která mohou být spojena s tímto rozhodnutím. Otázkou zůstává: "Dočkáme se někdy certifikovaného léku na bázi léčebného konopí řešící konkrétní typy bakteriálních onemocnění?"

Zdroj titulní fotografie: unsplash.com (autor: Christina Victoria Craft)

Zdroje použitých studií: 

2007: https://www.technologyreview.com/2008/09/12/218798/a-new-mrsa-defense/

Celá studie: https://www.nature.com/articles/s41598-020-60952-0

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

  • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/30/20
(Aktualizováno: 07/29/20)