Je CBD opravdu nepsychoaktivní látkou?

Téměř v každém článku zabývajícím se kanabidiolem (CBD) najdete zmínku o tom, že tento kanabinoid vyskytující se v rostlinách lékařského konopí není psychoaktivní. Definice psychoaktivních látek je zcela jasná, přesto se poněkud nešťastně používá pro CBD označení „nepsychoaktivní“. Protože jde o velmi diskutované téma, rozhodli jsme se dnes podívat na to, jak tomu ve skutečnosti je s tímto titulováním. Jaké jsou rozdíly mezi proslulými kanabinoidy v jejich účinnosti a ovlivňování lidské mysli? Můžeme vidět určitou synergii při vzájemné spolupráci jednotlivých konopných látek? Nakonec se podíváme na názory odborníků, kteří se konopím zabývají dlouhé roky.

Celý problém začíná již u samotného slova „psychoaktivní“, u něhož dochází k mírným nesrovnalostem v interpretaci. Naprostá většina komerčních i nekomerčních informačních zdrojů (weby, televize, noviny atd.) používá  označení ve spojení s CBD, což je poměrně dost zavádějící. Veřejnost by pro tento přístup však měla mít jistou dávku pochopení, jelikož tento přívlastek tak říkajíc „zdomácněl“ a u samotných uživatelů nebo široké veřejnosti to nijak nemění pohled na účinnost CBD. Ve skutečnosti by se podle odborníků mělo používat spíše spojení „není intoxikační“, přičemž intoxikací je myšlena otrava, popřípadě vznik závislosti. Některé používané termíny si v následujících řádcích představíme.

Co si představit pod pojmem „psychoaktivní“? 

Chemické látky nesoucí přívlastek „psychoaktivní“ mají schopnost působit primárně na centrální nervový systém (CNS) a tím měnit funkce mozku, což vede k dočasným změnám ve vnímání, vědomí, náladě nebo chování. Z toho důvodu je titul „psychoaktivní“ přisuzován spíše druhému nejznámějšímu kanabinoidu THC (tetrahydrokanabinol), který bývá nejčastěji spojován se všemi uvedenými změnami na fyzické i psychické úrovni. CBD je známé svými pozitivními účinky na depresi, úzkost nebo nespavost, proto bychom jej mohli klasifikovat jako chemickou látku měnící vnímání, vědomí, náladu a v neposlední řadě tedy i chování. Pokud si uvědomíme, že tomu tak opravdu je, mohli bychom tedy CBD ve vší úctě označit za velmi „psychoaktivní“. Občas se můžeme rovněž setkat se spojením „psychotropní látka“, což představuje látku měnící náš mentální stav – tedy smysl pro vnímání reality a okolního světa. Tento výraz je spojován především s konopím obsahujícím THC, jelikož uživatelé upřednostňující CBD jednoduše nemohou zažít stav, jakým je například zkreslení reality.

Označíte-li nějakou látku za „psychoaktivní“, neznamená to nutně, že její účinky jsou negativní, nepříjemné nebo nežádoucí. Jednu z nejvíce proslulých a konzumovaných psychoaktivních látek máte dost možná doma i vy – řeč je o čokoládě. Čokoláda, respektive kakaové boby, ze kterých je vyrobena, dokáže interagovat s neurotransmitery v mozku a ovlivňovat tak dočasně hladinu dopaminu, serotoninu a endorfinu, čímž může výrazně zlepšovat náladu. Zeptejte se sami sabe, zda znáte byť jen jednoho člověka, jemuž čokoláda nevoní. Několik studií se zabývalo tím, proč je pro nás čokoláda takovým lákadlem, čehož důkazem je jeden výzkum z roku 2010, ve kterém bylo zjištěno, že účastníci trpící na deprese spořádali více čokolády než zdraví jedinci. Mimochodem CBD také působí na serotoninové receptory v mozku, proto může po jeho užití dojít ke zlepšení anebo stabilizaci vaší nálady. Do dnešního dne nám věda přinesla již poměrně konkrétní údaje o tom, jak kanabinoidy fungují v našem těle, a vypadá to tak, že v tom nehodlá skončit, díky jejich stále rostoucí popularitě.

Pozn.: Na území České republiky je konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 % omezeno zákonem. Lze ho získat pouze na lékařský předpis, a to ve velmi omezeném množství s přihlédnutím k vašemu zdravotnímu stavu. Legislativa v jiných státech se může lišit. Berte, prosím, na vědomí, že článek má pouze informativní charakter a nenabádá čtenáře k užívání. 

Většina odborníků se shoduje, že CBD je psychoaktivní látkou, nikoliv však ve špatném slova smyslu. V lékařství zastává velmi pozitivní roli, zejména při léčbě psychických poruch
Většina odoborníků se shoduje, že CBD je psychoaktivní látkou, nikoliv však ve špatném slova smyslu. V lékařství zastává velmi pozitivní roli, zejména při léčbě psychických poruch; zdroj foto: veriheal.com

CBD vs. THC: Rozdíly v ovlivňování

Kanabinoidy obecně, jak je známo, interagují s endokonabinoidním systémem (ECS) v lidském těle. ECS zahrnuje endokanabinoidy, tj. neurotransmitery přirozeně se vyskytující v centrální nervové soustavě a několika dalších soustavách. Endokanabinoidní soustava pomáhá jednak udržovat homeostázu (buněčnou rovnováhu), jednak reguluje fyziologické a kognitivní reakce, jako je nálada, chuť k jídlu, kvalitní spánek, paměť, reakce na stres, bolest, reprodukci a mnoho dalších. Konopí působí na každého člověka jinakKanabinoidy se vážou především na dva hlavní receptory, jimiž jsou:

  • CB1 – receptory umístěné v mozku a centrální nervové soustavě, jejichž hlavními funkcemi jsou regulace nálady, bolesti, koordinace, chuti k jídlu atd. CB1 je nejrozšířenějším proteinovým receptorem v mozku a míše.

  • CB2 – receptory nacházející se v celém těle, jejichž hlavní funkce souvisí s imunitním systémem a ovlivňují zejména bolest a výskyt zánětu.

THC (tetrahydrokanabinol) je psychoaktivní a intoxikační sloučeninou, která se vyznačuje svou způsobilostí v napodobování anandamidu – přirozeně se vyskytujícímu endokanabinoidu. Anandamid se váže na receptory CB1 v mozku, čímž způsobuje pozitivní změny v náladě, proto bývá někdy označován jako „molekula blaženosti“. Je zajímavé, že THC se svojí chemickou strukturou až neuvěřitelně podobá anandamidu a váže se mnohem pevněji k receptorům. Typickým projevem uživatele je známý pocit euforie, nicméně někteří z nich popisují také zvýšený výskyt úzkostí nebo paranoické stavy.

CBD (kanabidiol) se rovněž váže na receptory CB1, avšak nové výzkumy potvrzují, že se usazuje na trochu jiném místě než THC (pozn.: jedná se o tzv. alosterické vazebné místo). Když se kanabidiol dostane k receptorům CB1, nespustí okamžitou signalizace, ale začne stimulovat samotný receptor, respektive to, jak působí na endokanabinoidy, popřípadě THC. Taková schopnost modulace může být důvodem, proč CBD působí proti depresím a úzkostem. Další vlastností tohoto kanabinoidu je zvyšování počtuCB receptorů, což následně vede ke zvýšení přirozených hladin anandamidu. Vyšší citlivost na endokanabinoidy znamená lepší náladu a vyšší toleranci bolesti – a to bez intoxikační reakce. CBD mimochodem přetváří další receptory v těle, jako třeba serotoninové a opioidní, čímž ovlivňuje nejen náladu, ale také vnímání bolesti. 

Receptory CB1 a CB2

Infografika názorně ukazuje, ve kterých částech těla se nachází konkrétní endokanabinoidní receptory, přičemž nejvíce ovlivňovaný receptor CB1 se primárně vyskytuje zejména v mozku, jak již bylo řečeno. 

CBD a THC: Spolupráce mezi kanabinoidy

Oba kanabinoidy mezi sebou vytváří synergickou spolupráci, protože působí na stejné receptory – CB1. Kanabidiol moduluje tyto receptory jen za přítomnosti THC nebo jiného kanabinoidu, který také působí na CB1. Tím se dá vysvětlit, proč CBD izolát, dnes běžně dostupný v mnoha zemích, nemá stejné terapeutické účinky jako širokospektrální CBD oleje či tinktury. Většina lékařských společností zabývajících se konopnou léčbou označuje THC za dobrou variantu pouze částečně, prozatím jsou typické účinky měnící vnímání pacienta považovány za nežádoucí vedlejší účinek.

Řada uživatelů hovoří o tom, že odrůdy s vyšším obsahem CBD zmírňují silné účinky THC – a to i v případě, že se jedná o modely s velmi vysokým obsahem THC. Tato hypotéza byla již potvrzena vědci z University College London, kteří za použití špičkové technologie přišli na to, že odrůdy s vyššími hladinami CBD způsobují menší poškození funkcí mozku než odrůdy s nižšími hladinami. Výzkumy znamenají slibný výhled do budoucna, protože oba kanabinoidy mohou nabídnout významné látky nacházející své uplatnění v lékařství. Necháme se překvapit, s čím vědci přijdou.

O čem píšeme

CB1 receptory: Ortosterická a alosterická vazebná místa

Jak již bylo naznačeno výše, oba kanabinoidy – CBD i THC – se vážou k receptorům CB1 na jiném vazebném místě. THC zapadá do tzv. ortosterického vazebného místa, které se dá připodobnit k zámku, přičemž THC je naprosto padnoucím klíčem. Po zapadnutí do tohoto místa dochází ke spuštění signalizace na buněčné úrovni, zároveň však k potlačení uvolnění dalších neurotransmiterů, což by vedlo k přetížení. Laicky by se dalo říci, že uživatel receptorům poskytne nepřirozenou formu anandamidu. Vedle ortosterického vazebného místa existuje ještě jedno další.

Alosterické vazebné místo je připraveno pro CBD vazbu. Tento systém několika vazebných míst je vlastní mnoha buňkám v lidském těle. Zjednodušeně to funguje na tom principu, že THC v ortosterickém vazebném místě spustí receptor CB1 a CBD jako alosterický modulátor buď zesílí nebo sníží aktivitu receptoru. Kdybychom to přirovnali k zámku a dveřím, tak THC je jako klíč do zámku a CBD umožňuje snazší nebo těžší otočení klíčem v zámku. Alosterické modulátory (jako kanabidiol) jsou tak pozitivní i negativní, přičemž pozitivní zvyšují signalizaci receptoru a negativní ji naopak snižují.

CBD působí jako modulátor receptoru CB1, dokáže ho tedy stimulovat, ne přímo ovlivňovat. Proto může také pozitivně ovlivňovat léčbu závislosti například na THC.

CBD působí jako modulátor receptoru CB1, dokáže ho tedy stimulovat, ne přímo ovlivňovat. Proto může také pozitivně ovlivňovat léčbu závislosti například na THC; zdroj foto: cannainsider.com

Alosterické modulátory pod mikroskopem

Některé společnosti na výrobu léčiv přicházejí s novými syntetickými alosterickými modulátory odlišných receptorových systémů. Endokanabinoidní receptory CB1 jsou ostatně také v hledáčku těchto firem pro svůj velký lékařský potenciál, jelikož alosterická modulace splňuje zvýšení aktivity receptoru bez vedlejších účinků pozorovatelných u THC. Skotští vědci z University of Aberdeen přišli se syntetickým modulátorem CB1, který našel své uplatnění v léčbě neurologických poruch a tlumení bolesti. Vědcům z Virginie se podařilo otestovat tento lék na hlodavcích s pozitivním výsledkem při snížení zánětlivé bolesti.

Alosterické modulátory byly objeveny poprvé v roce 2005, takže výzkum je teprve na začátku. Výzkumní pracovníci z Dalhousie University v Halifaxu v Kanadě uvedli, že CBD je negativním alosterickým modulátor, tudíž blokuje CB1 receptory. To souhlasí s tvrzením uživatelů o tlumení účinků THC odrůdami s vyšším podílem kanabidiolu. Regulace nálady, tlumení epileptických záchvatu a další projevy spojené s užíváním CBD, pravděpodobně vděčí právě tomuto principu za svoji účinnost.

Co říkají odborníci?

Odborná veřejnost se zpravidla vyjadřuje nesouhlasně s označováním CBD za „nepsychoaktivní látku“. Doktor Adie Poe, neurovědec z University of St. Louis 'Washington, k tomu dodává: „Jakákoli látka, která svými účinky ovlivňuje mozkovou aktivitu, je právem považována za psychoaktivní.“ K tomu potvrzuje, že má prokazatelné důkazy o tom, jak se účinnost CBD projevuje přímým působením v centrální nervové soustavě. Dr. Poe navíc zdůrazňuje: „Kanabidiol je psychoaktivní, ale mnoho lidí tomu nerozumí. Aktivuje totiž mechanismy ve vašem mozku, přestože nemá stejné intoxikační vlastnosti jako THC, ani neovlivňuje motorické funkce.“

Závěrečná klasifikace CBD

Řada studií prokázala antipsychotické, antidepresivní a anxiolytické účinky CBD. Vzhledem k tomu, že kanabidiol dokáže zmírnit úzkost, depresi nebo psychózu, nedá se popřít jeho vliv na změnu nálady. Přidáme-li k tomu schopnost ovlivňovat mozek a centrální nervový systém, CBD se zdá být téměř jistou psychoaktivní látkou. Možná by stačilo uvádět: „CBD není tolik psychoaktivní jako THC.“ Tím by se dalo předejít možným sporům v klasifikování kanabidiolu, protože ani další označení nejsou natolik přesná.

Jinou možností je spojení „psychotropní“, které však přináší totožný problém, akorát jinak pojmenovaný. Psychotropní látky jsou totiž taktéž látky ovlivňující mysl. Můžete navrhnout další označení – intoxikační vs. neintoxikační. Shodneme se na tom, že CBD za žádných okolností není intoxikační, nicméně pro THC není přívlastek „intoxikační“ také příliš vhodný, protože se nejedná o látku, po jejímž požití člověk ztrácí kontrolu nad sebou, případně dojde k otravě. Takové vlastnosti bychom mohli přisuzovat spíše alkoholu, o němž bývá hovořeno jako o intoxikační substanci. 

Skutečná definice, která je přesná, nikoliv zavádějící, je asi těžší než se na první pohled zdá. S přihlédnutím k tomu, že konopný průmysl zažívá „boom“, bylo by těžké naučit veřejnost věřit jiným formulacím. Nakonec jde možná trochu o hru se slovy, nicméně CBD by se dalo klasifikovat pomocí následujících dvou vět:

  • CBD nemá stejné psychoaktivní účinky jako THC.

  • CBD neovlivňuje vaše chování tak, jak je tomu u THC.

Protože se nejedná o jednoslovné označení, je trochu nepraktické jej používat, ačkoliv je mnohem přesnější. Kdoví, možná časem vymyslíme lepší termín, který bude splňovat účel. Vypadá to, že označení CBD jako „nepsychoaktivní“ je trnem v oku zejména odborníkům, na druhé straně veřejnost neprojevuje takovou nelibost k tomuto přívlastku.

Zdroj titulní fotografie: calmvape.com

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

K léčbě úzkosti je nejčastější způsob užití CBD. Studie prokázaly, že CBD snižuje úzkost u pacientů se sociálně-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáhá k udržení nižší hladiny úzkosti a neustálému zlepšování kvality a množství spánku. Je to nejpopulárnější přírodní způsob léčby úzkosti a poruchy spánku. K dennímu užití při zvládání úzkosti se doporučují CBD kapsle nebo CBD tinktury. Ke zvládání akutních potíží se naopak doporučuje vaporizace CBD, neboť úleva se zaznamená téměř okamžitě.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/31/20
(Aktualizováno: 07/29/20)