Jak je CBD prospěšné pro vaše domácí mazlíčky? - 1. část PSI

Není tajemstvím, že v dnešní době můžete koupit zcela bez problému různě koncentrované konopné extrakty s CBD a dalšími kanabinoidy určené pro vaše domácí mazlíčky. Prodejci se v popisech produktů chlubí všemi možnými prospěšnými účinky, které může právě jejich produkt přinést vašemu čtyřnohému příteli, a to bez jakýchkoliv nežádoucích vedlejších projevů. Přestože to může znít v některých případech jako sci-fi, po přečtení článku možná přehodnotíte vaši domnělou myšlenku, že jde pouze o marketingový trik. Jak vlastně funguje CBD u zvířat a jaké zdravotní problémy může pomoci vyřešit? Jaký je názor odborné veřejnosti a co říkají dosavadní studie? 

CBD a endokanabinoidní systém

CBD (kanabidiol) jako látku pocházející z rostlin lékařského konopí vám asi nemusíme představovat, stejně jako její účinky na člověka. Se svou molekulární strukturou čítající 21 atomů uhlíku, 30 atomů vodíku a dva atomy kyslíku dokáže téměř zázraky v našem těle, kde má schopnost ovlivnit celou řadu procesů. Endokanabinoidní systém (ECS) je zodpovědný za interakci mezi lidským tělem a kanabinoidy, které by se daly považovat za takovou nepřirozenou variantu endokanabinoidů, jež si dokážeme vyprodukovat. 

Tento systém byl objeven v 90. letech 20. století, přičemž na začátku vědci předpokládali, že se nachází pouze v oblasti mozku či v nervech. Tento předpoklad však vyvrátili v roce 2008 vědci z Katedry psychologických a mozkových věd na Indiana University v Bloomingtonu, kteří přišli z objevem endokanabinoidních receptorů v celém lidském těle – nevyjímaje kůži, kosti, játra, tukové tkáně, imunitní buňky, ledviny, srdce, trávicí trakt a mnoho dalších částí. Ať je stavba lidského těla jakkoliv jedinečná, není zdaleka jediným domovem ECS. Faktem je, že každá živá bytost s páteří i bez páteře disponuje endokanabinoidním systémem vyvinutým před 600 miliony lety. Dysfunkce – tedy špatná funkce – ECS vede k onemocněním na fyzické i psychické úrovni, jako je zánět, rakovina, artritida, epilepsie, nevolnost, deprese, úzkost nebo oxidační stres. Celkově se ECS dělí na 3 základní části:

 • Kanabinoidní receptory – vyskytují se v buněčných membránách po celém těle a spouští signalizaci ve chvíli, kdy se na ně navážou endokanabinoidy nebo kanabinoidy.

 • Endokanabinoidy – molekuly přirozeně produkované lidským tělem, které jsou podobné tukům a jejich cílem je aktivovat kanabinoidní receptory.

 • Metabolické enzymy – pod zkratkami FAAH a MAGL můžete najít dva základní enzymy, jejichž záměrem je urychlit syntézu (sloučení) endokanabinoidů a následně jejich rozklad, až dojde ke splnění jejich účelu.

Jak funguje CBD u zvířat?

Několik výzkumů hovoří o tom, že ECS můžeme najít nejen u člověka, ale také u ostatních živých bytostí, včetně některých nejprimitivnějších mořských živočichů, jako například pijavice, hlístice, mušle a další. Laboratorních výzkumů je stále poměrně málo, nicméně bylo zjištěno, že ECS má prakticky stejnou funkci bez ohledu na to, jaký druh sledujeme. CBD má funkci stimulovat mimo jiné receptory CB1, čímž pomáhají pozitivně ovlivňovat homeostázu, tj. buněčnou rovnováhu těla. Jako první se podíváme na jeden z nejčastěji pozorovaných druhů zvířat v našich domácnostech – a tím je pes. Podíváme se na konkrétní zdravotní problémy či onemocnění, které můžeme u psů pozorovat. Mohlo by CBD znamenat potenciální lék při jejich léčbě? 

Vliv CBD při léčbě neduhů našich čtyřnohých přátel se zdá být více než pozitivní, v dnešní části tohoto rozsáhlého tématu, se budeme věnovat působení kanabidiolu na psy

Vliv CBD při léčbě neduhů našich čtyřnohých přátel se zdá být více než pozitivní, v dnešní části tohoto rozsáhlého tématu, se budeme věnovat působení kanabidiolu na psy; zdroj foto: cannabishealthinsider.com

Úzkost a stres u psů

Stejně jako je tomu u lidí, zvířata rovněž mohou trpět na úzkosti, nadměrný stres a dokonce se u nich tu a tam vyskytují i specifické fobie. Možná jste si také někdy všimli, že se váš pejsek bojí hraček, je nervózní, když nejste poblíž nebo se naopak schovává před všemi. Obecně rozeznáváme dvě základní úzkosti, s nimiž se u zvířat setkáváme:

 • Situační – úzkost bývá spuštěna nějakou konkrétní situací, jako je cizí osoba v blízkosti psa, konfrontace s jiným zvířetem, štěkot dalšího psa, ohňostroj apod.

 • Behaviorální – tato forma úzkosti se zakládá na tom, co pes prožil v minulosti. Typickým projevem bývá předchozí špatné zacházení či týrání, dlouhodobější odloučení od majitele, vzpomínky na pobyt v útulku, zdravotní problém z dřívějších dob. Některé projevy úzkosti nejdou přičíst žádné konkrétní příčině, tudíž je těžké minimalizovat její spouštění. Poslední typ úzkosti bývá označován jako „generalizovaná úzkost“ a postihuje kromě zvířat také člověka.

Příznaky úzkosti bývají různorodé, přičemž zahrnují řeč těla, zvláštní chování nebo destruktivní sklony. Velmi často se setkáte se napětím svalů, což bývá navíc provázeno třesem. Pokud ovšem není opravdu velká zima, je důvod se ptát, co za tím vězí. Příčinou může být jednoduše úzkost. Vyhýbání se procházce je dalším signálem, kdy je třeba mít se na pozoru. Zkuste popřemýšlet, jestli při některém z minulých venčení nedošlo k havárii, jako třeba šlápnutí na střep nebo jiné traumatické situaci. Někteří chovatelé psů upozorňují na nenadálé močení či jiný druh vyprazdňování na místech, kde to není běžné. Přílišné kňučení nebo štěkání by rovněž mohlo být úzkostným projevem, jelikož jde stále o verbální projevy zvířete, které je očividně v určitém napětí. Tak zvaná „pěna u pusy“ často potkává úzkostlivé pejsky, takže i zde se mějte na pozoru.


CBD zmírňuje úzkost

Existuje řada studií, které dokazují pozitivní vliv CBD při zmírnění úzkosti. Za všechny zmíníme alespoň jednu – konkrétně studii z roku 2015, jež má na svědomí doktorka Esther M. Blessing pocházející z New Yorku. Předklinické důkazy jasně hovoří o účinnosti kanabidiolu při snižování úzkostného chování souvisejícího s několika odlišnými psychickými poruchami. Doktorka E. Blessing navíc zdůrazňuje bezpečnost tohoto kanabinoidu a minimální sedativní účinky.

Úzkosti, stres nebo deprese se bohužel nevyhýbají ani zvířatů, natož pak tak empatickým jako jsou psi, výzkum prokázal, že CBD může být při těchto problémech velmi dobrým přírodním řešení

Úzkosti, stres nebo deprese se bohužel nevyhýbají ani zvířatů, natož pak tak empatickým jako jsou psi, výzkum prokázal, že CBD může být při těchto problémech velmi dobrým přírodním řešení; zdroj foto: unsplash.com (autor: Joey Banks)

Infekce

Psi jsou velice náchylní na infekční onemocnění, přičemž zdroj těchto bakterií se nachází v kontaminované vodě, nedostatečně tepelně upraveném masu, mléčných výrobcích, fekáliích apod. Přirozeně bývají k infekčním chorobám nejvíce náchylní mladší a starší psi. Nejčastěji se u psů vyskytují bakterie jako:

 • Helicobacter

 • E-coli

 • Clostridia

 • Campylobacter

 • Streptococcus

 • Leptospiróza

 • Salmonella

Vaši domácí mazlíčci mohou být přenašeči několika různých druhů infekcí, mezi které patří: 

 • bakteriální – kapnocytofága, kampylobakterióza, brucelóza atd.

 • parazitní – tasemnice, škrkavka, háďátka, echinococcosis, giardiasis a další.

 • virové – vzteklina

CBD pomáhá likvidovat bakterie

Dánská profesorka Janne Kudsk Klitgaard provedla se svým týmem letos v březnu studii, jejíž výsledky hovoří o tom, že CBD napomáhá v účinnosti antibiotickým lékům, a to i v případech, kdy jsou bakterie zcela rezistentní (odolné proti lékům). To stejné dokládá výzkumná pracovnice z Austrálie – Mark Blaskovich, PhD. Výzkum na toto téma je skutečně důležitý, protože stoupá rezistence bakterií vůči antibiotickým lékům, což dosvědčuje také Světová zdravotnická organizace. Nejenže CBD napomáhá schopnostem léčiv zahubit bakterie, ale také díky němu nedochází k posilování jejich odolnosti. Pro psy by to mohlo znamenat uvolnění, kterého se jim při používání standardních antibiotik nemusí vůbec dostat. Samozřejmě je důležité provést další výzkumy týkající se zvířecích subjektů.

O čem píšeme

Bolest

Léčba bolesti za běžných podmínek probíhá s pomocí několika typů léčiv, jako jsou neopioidní analgetika, steroidy, opioidy a antihistaminika. Ačkoliv jsou některé z těchto léků účinná, zpravidla jsou provázeny řadou nežádoucích účinků. Zde jsou příklady některých nejzávažnějších vedlejších projevů:

 • Neopioidní analgetika – selhání jater a ledvin, zvracení, střevní krvácení, průjem, vředy atd.

 • Steroidy – zvracení, přejídání, žízeň, nadměrné močení, infekce močových cest, kožní problémy, svalové křeče, špatné dýchání a celková slabost.

 • Opioidy – citlivost na bolest, zácpa, zmatenost, malátnost, únava, respirační problémy nebo závratě.

 • Antihistaminika – zvracení, zmatenost, ztráta chuti k jídlu, průjem, letargie, nepravidelný srdeční rytmus (arytmie), hyperaktivita.

Kanabidiol na zmírnění bolesti

CBD má schopnost regulovat některé nervové přenosy související s bolestí, navíc zvyšuje produkci a účinnost anandamidu (endokanabinoid), jehož vyšší hladiny souvisí s potlačením vnímání bolesti. Velice podobný efekt bývá sledován při akupunktuře, léčebné metodě původem z východní Asie. Někteří odborníci zabývající se bolestí jako takovou používají CBD při léčbě svých zvířecích pacientů. Jedním takovým je třeba doktor Michael Petty, jeden z členů fakulty „Institutu rehabilitace psů“ ve Wellingtonu na Floridě a majitel veterinární kliniky Arbor Pointe. Vyzval mnoho svých klientů, chovatelů zvířat, aby používali CBD k léčbě bolesti způsobené degenerativním onemocněním kloubů a dalších chronických stavů projevujících se u jejich domácích mazlíčků. Chovatelé, kteří si všimli, jak kanabidiol zabírá, říkali, že u svých mazlíčků pozorovali snížení bolesti, zvýšení chuti k jídlu, zlepšení spánku a celkově lepší náladu

Zejména starší psi často trápí bolest svalů a kloubů, právě CBD by mohlo být ideálním způsobem, jak vašemu domácímu mazlíčkovi dopřát úlevu
Zejména starší psi často trápí bolest svalů a kloubů, právě CBD by mohlo být ideálním způsobem, jak vašemu domácímu mazlíčkovi dopřát úlevu. K tomuto tvrzení se přikládní i řada veterinářů a dalších odborníků; zdroj foto: unsplash.com (autor: Brett Jordan)

Rakovina

Bohužel se s tímto onemocněním můžeme setkat docela často u psů i jiných zástupců zvířecí říše. Americká asociace veterinárních lékařů (AVMA) uvádí, že rakovina způsobuje až 50 % všech úmrtí u domácích mazlíčků, kteří jsou starší 10 let. Tato statistika je poněkud děsivá, jelikož lék na rakovinu je stále v nedohlednu. Prozatímní léčba sestává především z chemoterapie, u níž můžeme pozorovat řadu negativních projevů, jako je únava, letargie, ztráta chuti k jídlu, zvracení, průjem a celková slabost. Níže najdete seznam nejčastěji zasažených míst na těle zvířat:

 • Hlava, krk a ústní dutina – rakovina se zde běžně projevuje zvýšeným buněčným růstem v dané oblasti, přičemž často provázeným jevem je zápach z úst, krvácení, lapání po dechu či otok v obličejové části.

 • Kůže – nádory na kůži jsou velmi časté, ale naštěstí jsou většinou nezhoubné (benigní). Jsou-li včas objeveny, většinou se dají úspěšně vyléčit.

 • Varlata – výskyt nádorů v těchto místech je méně obvyklý, zejména z důvodu časté kastrace psů v mladém věku. U zvířat starších 10 let je však běžným jevem.

 • Prsní žlázy – samice psů mohou být postiženy rakovinou prsních žláz. Takové nádory bývají až z 50 % zhoubné (maligní).

 • Lymfatické uzliny – tyto nádory jsou rozpoznatelné tím, že dojde ke zvětšení lymfatických uzlin (3krát až 10krát). U tohoto typu rakoviny se mějte na pozoru, protože se rychle šíří do dalších částí zvířecího těla.

 • Mozek – příznaky jsou epileptické záchvaty doprovázené extrémními změnami v chování.

 • Kosti – větší plemena a psi starší sedmi let jsou rizikovou skupinou u tohoto typu rakoviny, přičemž zadní nohy trpí nejvíce. Příznaky jsou bolest kostí a kloubů, anorexie či zánět.

 • Břicho – diagnostika je tady velice složitá, proto pro chovatele může být prvním signálem zvýšená tvorba slin, zvracení, pokles aktivity, snížená chuť k jídlu, tmavá stolice a hubnutí.

 • Měchýř – typickými příznaky bývá krvácení a močová obstrukce (špatný průtok moči). Pomalý vývoj je zde patrný, takže si nemusíte průběhu rakoviny všimnout i několik měsíců.

CBD jako pomoc při léčbě rakoviny

Kanabidiol se nedá považovat za přímý lék na rakovinu, nicméně svými účinky může podstatně zlepšit průběh léčby samotné. Působením na endokanabinoidní systém může zmírnit bolest, snížit zánět a potlačit nevolnost či zvracení. Některé výzkumy navíc naznačují, že CBD může zpomalit růst rakovinových buněk. Pro příklad si můžeme uvést studie z roku 2011, která proběhla v lékařském centru Beth Israel Deaconess Medical Center v Bostonu. Výsledky poukazují na fakt, že CBD může způsobit buněčnou smrt a tedy inhibovat růst rakoviny prsu.

Protože je toto téma opravdu obsáhlé, rozhodli jsme se jej rozdělit do dvou částí. V druhé části se podíváme, jak jsou na tom kočky ve srovnání se psy. Mimo jiné se podíváme také na správné dávkování u zvířat a na způsoby podávání; nakonec druhou část završíme celkovým shrnutím tématu.Zdroj titulní fotografie: unsplash.com (autor: Victor Grabarczyk)

Zdroje použitých studií: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604171/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30088305/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21566064/

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Endokanabinoidní systém, neboli ECS je komplexní systém buněčné signalizace. Reguluje hladiny hormonů, spánek, náladu a spoustu dalšího. THC a CBD fungují interakcí s ECS, ten je aktivní i přesto, že jste nikdy neužili jakýkoliv konopný výrobek. CBD se váže na ECS aniž by aktivoval jeho receptory. Naopak THC stimuluje ECS receptory v mozku a podílí se na regulaci serotinu. CBD je aktivní složkou v konopí, které není psychoaktivní a díky například CBD oleji přispívá k léčbě mnoha fyzických i psychických problémů.

CBD vykazuje pozitivní účinky při léčbě bolesti jak samotné, tak i s obsahem THC. Je vynikající pro zánětlivou bolest jako je artritida nebo zranění. Nejen, že pomáhá při bolesti, ale i snižuje a redukuje záněty. Reaguje na receptory endokanabinoidního systému, což značně přispívá k úlevě od bolesti. THC pomáhá zmírnit centrální a neuropatickou bolest a působí taktéž protizánětlivě. Ideálním bojovníkem proti nemoci je tudíž například CBD olej s poměrem CBD:THC.

CBD potlačuje příznaky rakoviny a některé vedlejší účinky chemoterapie. Kanabidiol funguje na principu interakce s různými buněčnými receptory. Účinek CBD může vést ke smrti nádorových buněk a útlum jejich šíření. Užívání CBD produktů je pouze doplňková léčba k léčbě předepsané lékařem.

K léčbě úzkosti je nejčastější způsob užití CBD. Studie prokázaly, že CBD snižuje úzkost u pacientů se sociálně-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáhá k udržení nižší hladiny úzkosti a neustálému zlepšování kvality a množství spánku. Je to nejpopulárnější přírodní způsob léčby úzkosti a poruchy spánku. K dennímu užití při zvládání úzkosti se doporučují CBD kapsle nebo CBD tinktury. Ke zvládání akutních potíží se naopak doporučuje vaporizace CBD, neboť úleva se zaznamená téměř okamžitě.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Osteoporóza je chronické onemocnění kostní tkáně, které vede k větší křehkosti kostí. Dochází k úbytku kostní hmoty a k poruchám vnitřní struktury. Osteoporóza se projevuje až v pokročilém stadiu. Jejími projevy jsou především bolesti zad a kloubů, zakřivení páteře, pokles výšky a zlomeniny. Izraelští vědci zjistili, že kanabinoidní receptory stimulují tvorbu kostí, což zmírňuje ztrátu kostní hmoty. CBD taktéž posiluje hojení zlomenin a vytváří základ pro novou tvorbu kostní tkáně.

 • Články z kategorie THC a CBD, Konopí a zvířata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/03/20
(Aktualizováno: 07/30/20)