Jak se v Česku měnil v průběhu času přístup ke konopí

Konopí známe již několik tisíc let, přesto je dodnes opředeno mnoha mýty, které někdy mohou zmást nejen začátečníky, ale také ostřílené odborníky z konopné branže. Ačkoliv se v poslední době šíří povědomí o konopí závratnou rychlostí, stále se setkáte s lidmi, kterým není úplně jasné, jak je to vlastně s legislativou v České republice. V dnešním článku se pokusíme zmapovat historii přístupu veřejnosti k této rostlině. Uvedeme nejdůležitější milníky a popíšeme si aktuální stav i očekávané novinky, o nichž se hovoří v politické sféře. Pokud jste doteď neměli jasno v některé z uvedených oblastí, nadešel moment, kdy společně prolomíme ledy.

Historie konopí v Česku

Jeden z prvních archeologických nálezů na území České republiky byl objeven v moravském městě Mohelnice a jednalo se o textilie z konopí, jejíž stáří bylo odhadováno přibližně na 5000 let. Hlavním využitím rostliny se stalo předení, které dalo vzniknout látkám mnoha různých stylů. Tato činnost byla provozována jak ve městech, tak na venkově. Zajímavostí je, že dívky se učily příst již od pěti až šesti let. Konopná semena byla zpravidla zpracována lisováním za studena i za tepla, čímž byl získán olej k jídlu, popřípadě na svícení. Zbytkové části byly používány jako krmivo nebo podestýlka pro dobytek, kořeny byly zpracovány jako uhlí k topení. 

Legislativa do roku 1950

Právní úprava prošla řadou změn, které byly ovlivněny zejména tím, jak bylo konopí obecně vnímáno. Od průmyslové rostliny, přes psychoaktivní látku, až po rostlinu s potenciálem k využití v lékařství. Do roku 1950 bylo v Česku konopí regulováno pouze v rámci pěstování jako průmyslová rostlina. Tehdy se ještě nepohlíželo na konopí jako na drogu, nehrozil tedy žádný postih za jeho držení nebo užívání. Změna měla přijít až po skončení druhé světové války – toto byl moment, kdy se razantně změnil pohled na konopí.

Historické milníky

Ustanovení o nedovolené výrobě a držení omamných prostředků a jedů bylo součástí § 197 a § 198 trestního zákona č. 86/1950 Sb., který byl vydán po druhé světové válce. Nepovolená výroba, dovoz, vývoz, přechovávání omamného prostředku nebo jeho opatření jinému – to vše bylo považováno za trestný čin s trestem odnětí svobody ve výši až 3 let. Kromě toho hrozil i vyšší trest, za předpokladu, že šlo o větší výdělečnou činnost nebo například došlo ve spojení s nakládáním s konopím k těžké újmě na zdraví. Tyto zákony platily však pouze pro indické konopí (Cannabis indica), což však bylo za pár let rozšířeno také o další poddruhy konopí.

V dávných dobách nebylo konopí nikterak rozdělováno podle obsahu účinných látek, pěstovalo se zejména pro svou pevnost a všestrannou využitelnost

V dávných dobách nebylo konopí nikterak rozdělováno podle obsahu účinných látek, pěstovalo se zejména pro svou pevnost a všestrannou využitelnost; zdroj foto: cannabiscompany.com.au

1962–2009: Stejný zákon

Nový trestní zákon č. 140/1961 Sb. byl uveden v platnost 1. ledna roku 1962 a s množstvím novelizací platil až do roku 2009. Původní znění obsahovalo změnu týkající se možné výše odnětí svobody, která byla nově stanovena na délku pouhých dvou let, místo původních tří. Navíc přibyly alternativní tresty, jako nápravná opatření a peněžitý trest. Dva roky odnětí svobody příslušily základní skutkové podstatě, vedle které existovala ještě zvláštní skutková podstata s výší odnětí svobody od 2 do 8 let. V roce 1967 vyšel pod vyhláškou ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti seznam omamných látek. Nově hrozil postih nejen v souvislosti s indickým konopím, ale konopím obecně. Nicméně v poznámce stálo, že pokud je konopí pěstováno výhradně k průmyslovým a zahradnickým účelům, nejedná se o omamnou látku. To platilo až do roku 1988, kdy byl uveden v platnost zákon č. 167/1998 Sb., který začleňoval konopí i jeho pryskyřice mezi omamné látky.

Významné právní úpravy:

 • Novela trestního zákona č. 175/1990 Sb. – vymezení pojmu „návyková látka“ následující definicí: „alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.“

 • Novela č. 112/1998 Sb. – zavedení trestného činu držení omamných a psychotropních látek. Definování pojmu „množství větší než malé“, u něhož došlo k mnoha sporům a obměnám. Nakonec zní takto: „U konopných drog byla tato hranice stanovena na více než 10 g sušiny a zároveň více než 1 g účinné psychotropní látky (THC), u hašiše na více než 5 g a zároveň více než 1 g účinné psychotropní látky (THC).

2013: Léčebné konopí

Dosud pravděpodobně nejvýznamnější milník v historii České republiky přišel 1. dubna 2013, kdy nabyl platnosti zákon o legalizaci léčebného konopí s obsahem THC nad hranici 0,3 %. Pro tyto účely byla zřízena zvláštní agentura spadající pod Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který přísluší Ministerstvu zdravotnictví. Abyste mohli pěstovat léčebné konopí, je zapotřebí vlastnit licenci, kterou vydává Státní agentura pro konopí pro léčebné využití (SAKL). Stejná agentura se stará také o výkup a distribuci sklizeného konopí. S velkým zpožděním byla přijata vyhláška stanovující množstevní limit 30 gramů za měsíc, dále opravňující konkrétní lékaře, kteří mohou konopí předepisovat a v neposlední řadě nařizuje výdej léčebného konopí pouze na elektronický recept.

Vzhledem k celé řadě komplikací se dostalo první léčebné konopí do lékáren až tři roky poté, tzn. v roce 2016. Cena je stanovena okolo 100 Kč za gram. Další prodleva vznikla v souvislosti s výběrovým řízením na pěstitele konopí z České republiky, které nakonec vyhrála společnost Elkoplast Slušovice s.r.o. Trvalo bezmála další dva roky než se dostalo české konopí do lékáren, přičemž mezitím se staly dodavateli například kanadská firma Canopy Growth Corporation (140 Kč za gram) nebo Tilray (200–250 Kč za gram). 

V roce 2018 se dostává české léčebné konopí do lékáren a stojí 180 Kč za gram. Pacienti si stěžují, že ceny jsou příliš vysoké, za předpokladu, že by užívali maximálních 30 gramů měsíčně, by si to nemohli dovolit. Ministerstvo zdravotnictví začalo zvažovat legislativní úpravu, která by umožnila pacientům získat konopí za cenu 10 % – zbytek by hradila pojišťovna. V říjnu roku 2019 prezident podepisuje zmiňovaný návrh, který je uveden v platnost 1. 1. 2020. Mimo jiné Ministerstvo zdravotnictví stanovuje maximální cenu léčebného konopí a ukládá lékařům povinnost poskytovat informace o účinnosti léčby.

Maximální množství léčebného konopí, které lze na předpis získat je přesně 30 gramů konkrétní odrůdy rostliny

Maximální množství léčebného konopí, které lze na předpis získat je přesně 30 gramů konkrétní odrůdy rostliny; zdroj foto: unsplash.co (autor: Add Weed)

O čem píšeme

Aktuální stav

Momentálně se v České republice nachází celkem 92 lékáren majících smluvní vztah se SÚKL, tedy mají povolení objednávat a nabízet léčebné konopí vypěstované v Česku. Kompletní seznam lékáren můžete najít na jejich oficiálních stránkách, avšak nechybí zde velká spádová města, jako je Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Zlín, Jeseník a další. Výhradním distributorem je společnost Alliance Healthcare s. r. o. Nabídka léčebného konopí a ceny jsou následující:

 • Cannabis Sativa L.  - 19 % THC, 0,1 % CBD – 171 Kč s DPH za gram – Elkoplast Slušovice s. r. o.

 • Cannabis Sativa L. - 6 % THC, 7,5 % CBD – 171 Kč s DPH za gram – Elkoplast Slušovice s. r. o.

 • Cannabis Sativa L. - 19 % THC, 0,1 % CBD – 171 Kč s DPH za gram – Elkoplast Slušovice s. r. o.

 • Cannabis Sativa L. - 19 % THC, 0,1 % CBD (Hodnota z certifikátu: 17,2% THC; 0,1% CBD) – 171 Kč s DPH za gram – Elkoplast Slušovice s. r. o.

 • Cannabis Sativa L. - 6 % THC, 7,5 % CBD (Hodnota z certifikátu: 5,7% THC; 7,3% CBD) – 171 Kč s DPH za gram – Elkoplast Slušovice s. r. o.

Léčebné konopí může předepisovat celkem 163 kvalifikovaných lékařů, mezi nimiž nechybí obory, jako například neurobiologie, klinická onkologie, revmatologie, léčba bolesti, ortopedie, či paliativní medicína. Obecně stále chybí na mnoha místech odbornost, takže se někteří lékaři staví zády k léčbě na bázi kanabinoidů. Pokud vám přijde, že trpíte onemocněním nebo problémy, které by léčebné konopí mohlo vyřešit, neváhejte se obrátit na svého lékaře. 

Léčebné konopí jde použít na léčbu následujících indikací:

 • Chronická neutišitelná bolest – zejména bolest v souvislosti s onkologickým onemocněním, bolest spojená s degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy; neuropatická bolest, bolest při glaukomu.

 • Spasticita – s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy. Nebolestivá úporná spasticita zásadním způsobem omezující pohyb a mobilitu nebo dýchání pacienta. Mimovolné kinézy způsobené neurologickým onemocněním a další zdravotní komplikace mající původ v neurologickém onemocnění nebo úrazu páteře s poškozením míchy či úrazu mozku. Neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a další neurologické potíže dle zvážení ošetřujícího lékaře.

 • Stimulace apetitu – v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV.

 • Touretteův syndrom (Gilles de la Tourette syndrom)

 • Povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí

 • Nauzea, zvracení

Různé typy nevolností jsou v dnešní době poměrně běžné, daly by se spojit i s hektickými životy, které každý z nás vede. Léčebné konopí je však jednou ze substancí, jež od nich dokáže ulevit.

Různé typy nevolností jsou v dnešní době poměrně běžné, daly by se spojit i s hektickými životy, které každý z nás vede. Léčebné konopí je však jednou ze substancí, jež od nich dokáže ulevit; zdroj foto: dailycbd.com

Obsah kanabinoidů se musí pohybovat v tomto rozmezí:

 • THC: 0,3 % – 21 % (faktický obsah se nesmí odchýlit o více než ± 20% uváděné hodnoty).

 • CBD: 0,1 % – 19 % (faktický obsah se nesmí odchýlit o více než ± 20% uváděné hodnoty).

Aktuálně je možné předepsat až 180 gramů léčebného konopí měsíčně, z toho 30 gramů je z 90 % hrazeno pojišťovnou. Větší množství (do limitu 180 gramů za měsíc) musí schválit revizní lékař. Popularitu předepisovaného konopí dokazují také čísla  – meziročně vzrostl podíl předepsaného léčebného konopí o 400 %. V polovině roku 2019 bylo českým pacientům vydáno 6,4 kg, přičemž v letošním půlroce to bylo celkem 26,8 kg. Pro srovnání se můžeme podívat třeba k našim sousedům do Německa. Tato osmkrát větší země spotřebovala za rok 2019 více než 300krát větší množství léčebného konopí.

Vyhlídky do budoucna

Letos v květnu schválila vláda novelu o návykových látkách připravenou Ministerstvem zdravotnictví a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Ta hovoří o vývozu léčebného konopí do zahraničí. Mimo jiné si také klade za cíl vytvořit nový systém pro udělování licencí pěstitelům. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, k tomu dodal: „Chceme pacientům, kterým při léčbě chronických bolestí použití běžných léků způsobuje zdravotní komplikace, více zpřístupnit léčbu konopím, která může mít příznivější vliv. Rozhodli jsme se proto dosavadní systém změnit a otevřít možnost pěstování více subjektům. Poprvé také otevřeme možnost léčebné konopí vyvézt, čímž snížíme jeho cenu na českém trhu.“ Navýšení počtu pěstitelů by mělo snížit cenu léčebného konopí a zlepšit celkovou dostupnost. Nyní by se měli novelou zabývat poslanci, přičemž platnost by mohla být zavedena zhruba v polovině roku 2021.

Příběh pacientky 

Na závěr bychom chtěli uvést krátký příběh, ve kterém figuruje paní Milada, 60 let, trpící úzkostnou poruchou a panickými ataky. Jako členka spolku KOPAC využila možnosti zdarma si vypůjčit vaporizér na 3 měsíce. Po necelých 2 měsících se rozhodla zakoupit si vlastní vaporizér, jelikož pozorovala výrazné zlepšení jejího zdravotního stavu.

Slovy paní Milady: „Odrůdy, které používám na můj zdravotní stav jsou CBD BOOM AUTO a Stress Killer CBD. Spíše se zaměřuji na rostlinky, kde je více obsaženo CBD, a právě tyto dvě odrůdy jsou – dalo by se říct vyvážené, nepotřebuji velký efekt THC. Poctivě každý den vaporizuji, a to tak, že už jsem si koupila svůj vlastní vaporizér. Včera mi přišel. Určitě je používání konopí tímto způsobem efektivnější, než když jsem si vařila čaj, byť jsem ho vypila i s bylinkou. Vaporizovala jsem vždy večer, těsně před spaním. Poněvadž efekt je okamžitý. Chtěla bych Vám (KOPAC) moc poděkovat za možnost si to vyzkoušet, protože je to celkem veliká investice … a takto bylo pro mě ideální si to vyzkoušet na vlastní kůži.“

Zdroj titulní fotografie: unsplash.com (autor: manish)

Časté dotazy

Chronická bolest je bolest, která trvá déle než 3 měsíce, častá je u onkologických pacientů. Zdroj bolesti může být různý, doprovodnými příznaky jsou však pokles nálady, úzkost, bolest, nespavost a nechutenství. Kanabinoidy (CBD) pomáhá potlačit bolest působením na endokanabinoidní systém. CBD narozdíl od THC není psychoaktivní a má minimum nežádoucích účinků. Studie prokázaly, že u pacientů, kteří užívali CBD produkty buď čisté či se stopou THC, se prokazatelně snížila bolest. Dle dat CBD kalkulátoru pomáhá snížit bolest dávka CBD 13 - 39 mg s průměrem váhy 75 kg.

Historie konopí sahá až do období 12 tisíc let nazpět, což z něj dělá jednu z nejstarších rostlin, které lidstvo používalo. Původ má v Číně, odkud se postupně rozšiřovala přes Indii, Střední Východ, Afriku a Evropu až do Ameriky. Původně konopí rostlo jako plevel kolem osad. Postupem času lidé přišli na všechny jeho využití - výživnost semen, výroba tkaniny a papíru a nebo léčebné a psychoaktivní účinky. Ve středověku se využívalo k náboženským rituálům, a díky tomu bylo konopí považováno za dar od bohů. V českých zemích se konopí užívalo až do 19. století k výrobě textilu. Ve 20. století OSN přidalo konopí na seznam celosvětově zakázaných drog. WHO o pár let později veřejně prohlásila CBD látku za neškodnou a CBD produkty dokonce za léčivé.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Zákon zakazuje psychoaktivní látky, tudíž produkty s obsahem THC více jak 1% (dříve 0.3%). Naopak CBD psychoaktivní není, tudíž je v České republice legální a dle studií je dokonce i prokázán jeho léčivý účinek. CBD je na trhu dostupný v několika variantách, jakými jsou například CBD oleje, konopné potraviny, které jsou prospěšné pro náš imunitní systém, ale i semínka konopí s vysokým obsahem CBD. Cannabinoid CBD je také velmi prospěšný pro naši pleť, proto na trhu můžeme nalézt spoustu kosmetických výrobků právě s jeho obsahem. Jsou jimi třeba pleťové oleje, krémy nebo balzámy na rty.

 • Články z kategorie Aktuální témata mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/05/20
(Aktualizováno: 07/31/20)