Zůstává konopí v těle déle, pokud trpíte nadváhou?

Jak dochází k uvolňování zákonů upravujících pěstování, užívání a distribuci konopí v mnoha zemích, na povrch vyplouvá čím dál víc otázek v souvislosti s jeho konzumací. S testem na drogy se můžete setkat nejen za volantem, ale rovněž se množí případy, kdy zaměstnavatelé testují své zaměstnance přímo na pracovišti. Možná užíváte lékařské konopí a chcete se vyhnout jakýmkoli potížím, protože o práci ani řidičský průkaz přijít nemůžete. Jak dlouho zůstává konopí v těle? Existují nějaké faktory, které mohou dobu vylučování kanabinoidů prodloužit?

Středem zájmu bývají u konopí zejména dva nejvýznamnější kanabinoidy – THC a CBD. Nahlédneme-li do chemické struktury každého zvlášť, najdeme shodu v typu a počtu jednotlivých atomů. Konkrétně bychom zde našli 21 atomů uhlíku, 30 atomů vodíku a 2 atomy kyslíku. Značný rozdíl je však v jejich uspořádání, což koneckonců hraje důležitou roli v odlišnosti účinků obou kanabinoidů.. 


THC (tetrahydrokanabinol) je psychoaktivní látkou, která mění vnímání uživatele, je doprovázena euforickými pocity a člověk je po jejím užití takzvaně "mimo sebe". V mnoha státech jde o nelegální látku, včetně České republiky, přičemž je možné ji získat pouze na předpis od pověřených lékařů.

CBD (kanabidiol) je rovněž psychoaktivní látkou, o čemž se vedou spory. Nicméně jde spíše o hraní si se slovy, protože faktem zůstává, že CBD mění vědomí člověka, avšak na jiné úrovni, než THC. Kanabidiol tedy nemění vnímání uživatele a nikterak neovlivňuje racionální úsudek. Navzdory tomu, CBD mnohá lékařská využití, proto dnes hodně států povolilo jeho užívání, případně alespoň testování v laboratořích. 

V konopí se nachází více než 100 různých kanabinoidů, nejznámějšími jsou však pravděpodobně THC a CBD
V konopí se nachází více než 100 různých kanabinoidů, nejznámějšími jsou však pravděpodobně THC a CBD; zdroj foto: medicalopedia.org

Jak dlouho je možné zjistit konopí v těle?

Po užití konopí dochází k absorpci kanabinoidů do krevního řečiště, přitom určitá část účinných látek bývá dopravena do jater, kde dochází k přeměně na metabolity. Například THC bývá přeměněno na neaktivní metabolit THC-COOH, který zůstává v těle déle a některé testy na drogy se právě na něj zaměřují. Na některé typy drogových testů se podíváme v další části článku, protože podle jejich přesnosti se dá určit, jak dlouho bude konopí možné vystopovat. Dobu vylučování kanabinoidů z těla ovlivňuje řada parametrů, tady jsou některé nejdůležitější:

 • Metabolismus a celkový zdravotní stav – člověk, který žije aktivně a k tomu se stravuje zdravě má rychlejší metabolismus. To znamená, že rychleji metabolizuje látky v těle. Pravidelný běžec tudíž nebude tak dlouho zadržovat kanabinoidy v těle jako člověk mající sedavou práci a provozující žádnou fyzickou aktivitu.

 • Frekvence užívání konopí – čím více konopí spotřebujete, tím vyšší hladiny kanabinoidů budou usazeny ve vašem těle a tím déle bude trvat než je vyloučíte. Níže uvádíme rozdíl mezi pravidelnými a příležitostnými uživateli. Tento parametr má na celkovou dobu vylučování velký vliv.

 • Tělesný tuk – kanabinoidy se usazují v tukových buňkách. Větší množství tělesného tuku předznamenává delší dobu odbourávání.

 • Typ konzumovaného konopí – u konopí nebo výrobků z něj je důležitá koncentrace kanabinoidů. Jinými slovy, čím vyšší je procento účinných látek, tím delší bude doba vylučování.

 • Genetika – za rozklad látek v těle, včetně kanabinoidů, jsou zodpovědné jaterní enzymy. Každý člověk má trochu odlišné varianty enzymů, respektive liší se jejich funkčnost.

 • Pohlaví – ženy obecně mívají zpravidla vyšší procento tělesného tuku, než muži. Je potřeba očekávat o něco delší dobu potřebnou k vyloučení kanabinoidů ze systému.

Způsoby užívání konopí

Známe několik možných způsobů užívání konopí, které se od sebe liší zejména dobou nástupu účinků a dobou působení. U některých metod se účinnost o trochu snižuje, což může být dáno například průchodem přes trávicí trakt apod. Jaké jsou nejčastější způsoby užívání konopí a jak dlouho trvají účinky?

 • Inhalace (kouření, vaping) – doba účinku: 30–60 minut

 • Sublingvální (tinktury, oleje) – doba účinku: 2–4 hodiny

 • Perorální (kapsle, tablety) – doba účinku: 4–6 hodin

 • Potraviny z konopí – doba účinku: 4–6 hodin

 • Krémy a gely – doba účinku: 5 hodin a více

 • Transdermální náplasti – doba účinku: 24–48 hodin

Způsoby testování

Díky celé řadě faktorů nelze zcela jasně říct, jak dlouho zůstává konopí v těle, nicméně podíváme-li se na různé metody testování, můžeme stanovit přibližnou dobu, po kterou je možné kanabinoidy v těle odhalit. Každý typ testování má své mezní hranice, díky nimž bude výsledek buď „pozitivní“, nebo „negativní“.

 • Test z moči – 3 dny až měsíc (někdy se uvádí i přes měsíc). Jedna z nejpoužívanějších variant testování vůbec, která detekuje jak kanabinoidy, tak jejich metabolity. Pro negativní výsledek musí být hladina THC nižší než 50 ng / ml. Hojně využívaná metod, která se uchytila při testování na pracovištích.

 • Test ze slin – 48 hodin. Mezní hranice bývá zpravidla stanovena na 25 ng / ml. Možná jste se také setkali s tímto typem testování za volantem. Ze zkušeností řidičů vyplývá, že tyto „silniční“ testy na drogy nejsou vždy zcela stoprocentní. Pokud nesouhlasíte s výsledkem, jste vyžádání k okamžitému odběru krve v příslušné nemocnici.

 • Test z krve – 36 hodin. Jelikož jde o poměrně složité testování, využívá se výhradně při nehodách nebo úrazech. Zaměřuje se na kanabinoidy i metabolity a mezní hranice není stanovena.

 • Test z vlasů – 90 dní. Nejpřesnější metoda testování, která je schopna odhalit jak jednorázové užití konopí, tak chronické užívání. Rozbor chlupů na těle dokonce dokáže detekovat kanabinoidy až 1 rok zpětně, jelikož chlupy rostou pomaleji, než vlasy. Mezní hranice je asi 1 pg / mg. Metoda bývá využívána mimo jiné také u kriminálních případů. 

Testování ze slin je rychlý ale poměrně nepřesný způsob zjištování přítmonosti konopí v těle, nicméně při silničních kontrolách je zcela běžný

Testování ze slin je rychlý ale poměrně nepřesný způsob zjištování přítmonosti konopí v těle, nicméně při silničních kontrolách je zcela běžný.

O čem píšeme

Nadváha a konopí

Nejprve se podíváme na to, co se děje těsně po užití konopí v našem těle. S ohledem na zvolený způsob užití jsou kanabinoidy dopraveny do krve přes plíce, dutinu ústní, kůži nebo trávicí ústrojí. Krevním oběhem dále putují do srdce, které pumpuje kanabinoidy do oběhu celého těla prostřednictvím žil, tepen a endokanabinoidního systému (ECS). Vazbou na kanabinoidní receptory CB1 a CB2 nacházející se v ECS dochází k projevům účinků.

Cirkulující krev prochází játry, kde jsou některé kanabinoidy metabolizovány – pro příklad opět zmíníme THC a jeho metabolit THC-COOH. Tyto metabolizované látky jsou následně uloženy v tukových buňkách, přičemž jejich vylučování probíhá standardní cestou močení a vyprazdňování. Vzhledem k tomu, že drogové testy pátrají po kanabinoidech i jejich metabolitech, je logické předpokládat delší dobu vylučování u osob s nadváhou nebo zvýšenou hladinou tuku v těle. 

Jak tedy vypočítat přesnou dobu, po kterou je možné měřit hladiny kanabinoidů v těle? Odpověď není zcela jasná, protože určit procentuální podíl tělesného tuku není jednoduchou záležitostí. Nejblíže přesnému výsledku můžete být, když vypočítáte BMI - tj. index tělesné hmotnosti – nicméně tento výpočet nepočítá se dvěma důležitými parametry, a sice:

 • Člověk s větší svalovou hmotou není ve výpočtu zohledněn, přitom může vážit podstatně více.

 • Nebere v potaz hubené jedince, kteří mají přesto vyšší hladiny tělesného tuku; mnohdy to bývá případ tzv. viscerálního tuku, tedy břišního tuku.

Právě tukové buňky jsou jedním z míst, kam se ukládají kanabinoidy a jejich metabolity. Je tedy přirozené, že u lidí trpících nadváhou bude doba vylučování těchto látek o něco delší
Právě tukové buňky jsou jedním z míst, kam se ukládají kanabinoidy a jejich metabolity. Je tedy přirozené, že u lidí trpících nadváhou bude doba vylučování těchto látek o něco delší; zdroj foto: health.harvard.edu

Řada specifických testů vám umožní zjistit přesný procentuální podíl tělesného tuku, čímž můžete stanovit přesnější dobu vylučování a tím i dobu, po kterou je možné detekovat kanabinoidy ve vašem těle. Někteří odborníci poukazují na fakt, že stopové množství kanabinoidů může zůstat v orgánech dokonce navždy. Přestože může konopí zůstat ve vašem těle napořád, testy na drogy mají omezenou funkčnost na jeho rozpoznání

U pravidelných uživatelů konopí mohou být kanabinoidy detekovány přibližně po 3 dnech až jednom měsíci. Osoba trpící nadváhou či obezitou musí počítat zhruba s 6 až 8 týdny vylučování, než bude moč naprosto čistá. Pokud je ke všemu obézní uživatel opravdu náruživým konzumentem konopí, tato doba se může protáhnout až na 3 měsíce

Příležitostní uživatelé konopí (jednou nebo dvakrát do týdne a méně) s tělesným tukem v normálních mezích mohou počítat s odbouráním kanabinoidů přibližně do 2 až 3 týdnů. Příležitostní konzumenti konopí s obezitou by měli odhadovat tuto dobu na 4 až 6 týdnů. Všechny uvedené informace jsou pouze pro představu a nezakládají se na podložených výpočtech.

Ačkoliv je stále ve hře několik dalších proměnných, podíváme se na faktory ovlivňující proces odbourávání. 

Odbourávání kanabinoidů

1. Omezte konzumaci konopí

Nejjednodušším způsobem, jak se co nejrychleji zbavit kanabinoidů, je omezit jejich přísun na minimum nebo je úplně vynechat. Logicky to funguje tak, že čím více konopí spotřebujete, tím vyšší hladiny aktivních látek a metabolitů bude ve vašem těle. S tím souvisí i delší časové období potřebné pro odbourání kanabinoidů. 

2. Konopí s nízkými hladinami kanabinoidů

Na trhu najdete modely, které disponují různým množstvím kanabinoidů. Pokud možno, vybírejte si odrůdy s nízkými hladinami aktivních látek. Je na zvážení, zda pro vaše konkrétní zdravotní problémy není vhodnější konopí s absencí THC, za to však vyššími hodnotami CBD, čímž si můžete zajistit téměř stoprocentně negativní výsledek při testování na drogy.  

3. Vyhněte se cvičení před testováním

Zdravý životní styl a aktivní pohyb souvisí s rychlejším metabolismem, tudíž pravidelně cvičící člověk se zbaví kanabinoidů mnohem dříve než uživatel, který není tolik činný. Studie z roku 2013 prokázala, že koncentrace THC výrazně vzrostla u konzumentů, jež se před testováním oddávali 35 minut dlouhému cvičení. Vědci tvrdí, že cvičení uvolňuje THC usazené v tukových tkáních. Nejlepší variantou je tedy udržovat se dlouhodobě fit a před testováním raději příliš necvičit. Někteří specialisté se nechali slyšet, že sauna může také pomoci se zrychlením vylučování látek z těla, protože podporuje pocení.

Pravidelně cvičící člověk se zbaví kanabinoidů mnohem dříve. Nicméně cvičení těsně před testování má spíše opačný efekt, jelikož se právě vlivem zvýšené fyzické aktivity vyplavuje

Pravidelně cvičící člověk se zbaví kanabinoidů mnohem dříve. Nicméně cvičení těsně před testování má spíše opačný efekt, jelikož se právě vlivem zvýšené fyzické aktivity vyplavuje; zdroj foto: unsplash.com (autor: Braden Collum)

4. Vyhněte se konzumaci nezdravých jídel

Vysoký podíl tuku, cukru a sodíku má za následek zadržování vody v těle, což samo o sobě zpomaluje metabolismus důležitý k rozkládání a vylučování látek, včetně kanabinoidů. Naopak se doporučuje zahrnout do vašeho jídelníčku ovoce a zeleninu v hojném počtu. Specialisté na výživu radí mimo jiné i čaje – zelený, bílý nebo černý. Některé z nich dokážou zrychlit metabolismus a mají detoxikační účinky.

5. Dostatečný přísun tekutin

Stejně jako zdravá a pravidelná strava, také hydratace je důležitá k tomu, aby se tělo zbavovalo toxických látek. Denní příděl tekutin vychází zhruba – 0,5 litru na každých 15 kg hmotnosti. Člověk s hmotností 80 kg by měl tedy vypít asi 2,5 litru tekutin denně. Věděli jste, že nadměrné pití tekutin je však taktéž nebezpečné? Pokud vypijete 6 litrů tekutin velmi rychle, považuje se to za život ohrožující, protože může dojít k otravě. 

Mýty o odbourávání kanabinoidů

Detoxikační souprava
Mnoho lidí hledá na poslední chvíli rychlý způsob, jak se zbavit kanabinoidů v těle. Z toho důvodu se objevila spousta „zázračných“ produktů, které vám tuto svoji schopnost zaručují. Jedním z nich je například detoxikační souprava, jež se skládá z mnoha vitamínů. Bohužel však nebylo nikdy prokázáno, že vitamíny mohou zajistit rychlejší vylučování látek.

Detoxikační šampon
Dalším mýtem je tzv. detoxikační šampon slibující odstranění THC z vašich vlasů. Ani u tohoto typu produktů nebyl prokázán jediný, který tento účinek může zaručit. Místy můžete narazit na diskutabilní varianty „domácí detoxikace“ pomocí bělidla apod. V žádném případě nedoporučujeme zkoušet některou z metod, které nejsou založeny na reálném výzkumu.

Alkohol
Poslední z mnoha výmyslů stojících za zmínku je alkohol jako podpůrný prostředek pro detoxikaci organismu. Ten ovšem způsobuje dehydrataci, která je spíše nepřítelem odbourávání kanabinoidů z těla. Svými účinky se tedy řadí mezi další pochybné procedury. Zdá se, že ohledně detoxikace bychom zaručeně účinné a rychlé zkratky hledali marně.


Zdroj titulní fotografie: thehealthsite.com

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

 • Články z kategorie Aktuální témata, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/09/20
(Aktualizováno: 08/07/20)