Konopí a mozkové buňky – Studie

Když se zeptáte deseti různých lidí, zda si myslí, že konopí poškozuje mozkové buňky, pravděpodobně dostanete několik různých odpovědí. Veřejnost se tak dělí na dva hlavní tábory, kdy na jedné straně jsou lidé hovořící o zabíjení mozkových buněk při užívání konopí, na straně druhé stojí povětšinou zastánci opačné myšlenky. Názory veřejnosti se dají trochu přirovnat k názorům odborníků, zdá se totiž, že ani oni v tom nemají mnohdy úplně jasno. Podíváme se na dostupné výzkumy a zkusíme se dnes společně dobrat nějakého výsledku, tj. odpovědět si na otázku, jak konopí ovlivňuje mozkové buňky.

THC vs. CBD

Dvě nejpopulárnější látky z řady kanabinoidů, kterých bychom u rostlin konopí napočítali více než sto, jsou THC (tetrahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol). Obě se prakticky dají označit za „psychoaktivní“ látky, jelikož mění psychiku člověka, přestože každá poněkud odlišně. THC bychom mohli označit spíše jako „intoxikační“, přičemž CBD vás oproti němu nedostane do euforické nálady, jež výrazně (někdy až nebezpečně) ovlivňuje vaše vnímáníKanabinoidy v našem těle interagují v endokanabinoidním systému (ECS) s receptory CB1 a CB2. Ve skutečnosti je THC spouštěčem nadměrné produkce anandamidu (neboli „molekuly blaženosti“) a CBD funguje spíše jako usměrňovač – tj. stimuluje funkci receptorů, na něž je vázáno THC, nebo naopak tlumí jejich činnost.  

Pozn.: THC je v mnoha zemích ilegální záležitostí. Uvedená sdělení mají pouze informační charakter a v žádném případě nenavádějí k užívání konopí.

Jak funguje THC?

Kdybyste sledovali aktivitu mozku při užití konopí s THC, zaznamenali byste zvýšený průtok krve do prefrontální oblasti mozkové kůry. Evolučně je to velmi mladá a vyspělá část mozku, který je zodpovědná za soustředění, chápání, rozhodování, vzpomínání i dlouhodobé zapamatování. K další mozkové interakci dochází v centru odměňování, proto je užívání konopí s THC spojeno s euforickými pocity, což vede uživatele k opakované konzumaci.

Jak funguje CBD?

CBD jako usměrňovač paradoxně plní funkci vyrovnávání účinnosti THC, díky čemuž si hodně uživatelů pochvaluje jeho schopnost tlumit některé nežádoucí účinky, jako například paranoiu, zhoršení kognitivních funkcí a několik dalších jevů spojených s nadměrným užíváním THC. Na konci článku se dozvíte, jaká pozitiva přináší CBD ve srovnání s THC. 

THC i CBD interagují s endokanabinoidním systém celého našeho těla, konkrétně s receptory CB1 a CB2. Nicméně CBD působé spíše jako "modulátor", díky čemuž dokáže usměrňovat účinky THC a pomáhat tak při léčbě závislostí.

Vliv konopí na mozkové buňky

Nejen kanabinoidy, ale také endokanabinoidy vyskytující se přirozeně v lidském těle, mohou významně ovlivnit funkce a vývoj mozku. Zejména díky tomu, že důležité oblasti mozku, které řídí paměť, schopnost se učit, motorické funkce a smyslové vnímání – mají ve své struktuře vysoký podíl receptorů CB1. Níže popisované studie přicházejí s různými závěry, tudíž celou situaci moc nezlehčují. Jak je na tom THC a mozek? Dejme se do toho!

Časopis Neuropsychopharmacology publikoval v roce 2017 studii, v níž vědci porovnávali změny v paměti u dospělých hlodavců vystavených syntetickým kanabinoidům. Došli k závěru, že hlodavci užívající kanabinoidy vykazovali zlepšení paměti v dospělosti než kontrolní skupina hlodavců, kterým byla podávána glukóza. 

O rok později, v roce 2018, provedla doktorka Noor Azuin Suliman a její tým z Malajsie výzkum na potkanech. Výsledkem bylo, že ovlivnění mozkové tkáně kanabinoidem THC vedlo ke zlepšení paměti a schopnosti učení. Podobných studií můžete najít spousty, avšak další studii hovoří o přesně opačném efektu kanabinoidů.

Například studie z roku 2016, kdy účastníky bylo celkem 3 385 lidí ve věkovém rozmezí 18 až 30 let. Dlouhodobý výzkum trvající celých 25 let přišel se závěrem, že dlouhodobé užívání konopí s THC může souviset s narušením verbální paměti. A to i s přihlédnutím k demografickým faktorům, psychiatrickým podmínkám či zneužívání jiných návykových látek. 

Konopí a mozek u dospívajících 

Doktor z University of California, Nicholas J. Jackson, spolu se svými kolegy v roce 2016 porovnávali IQ dospívajících dvojčat, z nichž jedno bylo uživatelem konopí, a druhé nikoliv. Jedinci užívající konopí s THC, měli v rané dospělosti cca o 4 body nižší IQ. Nemůžeme však přehlédnout fakt, že konzumenti konopí vykazovali lepší skóre v testování paměti, než abstinenti. 

Výzkumníci z University of Pennsylvania ve Filadelfii v roce 2019 provedli měření pomocí magnetické rezonance u 781 mladistvých v rozmezí 14 až 22 let věku. Z dotazovaných se přiznalo k užívání konopí celkem 147 zúčastněných, zatímco zbývajících 634 účastníků uvedlo, že jsou abstinenty. Magnetická rezonance u občasných nebo pravidelných uživatelů neukázala žádné významné změny v objemu mozku, tloušťce mozkové kůry nebo hustotě šedé hmoty ve srovnání s kontrolní skupinou. Jen pro představu – šedá hmota řídí pohyb svalů, smyslové vnímání a výkonné funkce, jako je ovládání nebo rozhodování. Pro zajímavost – výzkum užívání alkoholu u mladistvých dokazuje, že časté pití snižuje hustotu šedé hmoty. 

U občasných nebo pravidelných uživatelů neukázala žádné významné změny v objemu mozku, tloušťce mozkové kůry nebo hustotě šedé hmoty

U občasných nebo pravidelných uživatelů neukázala žádné významné změny v objemu mozku, tloušťce mozkové kůry nebo hustotě šedé hmoty; zdroj foto: jnj.com

Užívání konopí a psychické problémy

Několik studií spojilo užívání konopí s THC se zvýšeným rizikem výskytu psychických poruch, jako například psychózy, schizofrenie, deprese nebo úzkosti. Zajímavým faktem je, že CBD má opačný efekt, protože prokazatelně snižuje úzkost a funguje jako antipsychotikum. Nejčastěji se můžete setkat s rozvojem psychických poruch v souvislosti s užíváním konopí s THC u jedinců, kteří již mají určité genetické predispozice k těmto dysfunkcím.

V květnu roku 2015 byla publikována švédská studie zkoumající výskyt schizofrenie u 45 570 účastníků sledovaných po dobu 15 let. Užívání konopí s THC během dospívání mělo za následek zvýšené riziko výskytu schizofrenie v závislosti na velikosti dávky a frekvenci užívání. Další analýzy jen potvrdily toto stanovisko, přičemž vyloučily další příčiny psychického onemocnění. Všechno nasvědčuje tomu, že se jednalo o predisponované osoby, tj. osoby z rizikové skupiny potenciálních schizofreniků. 

Neurodegenerativní onemocnění

Rok 2014 přinesl studii publikovanou v časopise Journal of Alzheimer's Disease, která zdůrazňuje neuroprotektivitu kanabinoidů, tedy schopnost podporovat správné mozkové funkce. Podle jiného výzkumu THC zmírňuje příznaky demence tím, že stimuluje mozkovou aktivitu. Lékařské konopí s obsahem intoxikačního THC je známé svými účinky tlumící bolest, proto bývá často užíváno pacienty s roztroušenou sklerózou. 

Americká akademie neurologie v roce 2015 přišla s rozsáhlým, ale systematickým experimentem, při němž vědci podávali pacientům s neurodegenerativní poruchou lékařské konopí (CBD konopí). Projevem bylo snížení bolesti, zmírnění křečí a svalového napětí. Vědci byli z výsledků tak nadšení, že po skončení považovali za nutné, aby byly léky na bázi konopí hrazené pojišťovnou a tím pádem dostupné pro většinu pacientů. S konopím obsahujícím THC je výzkum trochu složitější, což ale skvěle vyrovnává obrovský potenciál skrytý v konopí bohatém na CBD. 

Alzheimerova choroba je jedním z nejčastějších neurodegenerativních onemocnění, dochází při něm k degeneraci mozkové tkáně (viz. foto vlevo zdravá, vpravo postižená mozková tkáň)

Alzheimerova choroba je jedním z nejčastějších neurodegenerativních onemocnění, dochází při něm k degeneraci mozkové tkáně (viz. foto vlevo zdravá, vpravo postižená mozková tkáň); zdroj foto: newscientist.com

O čem píšeme

Vliv konopí na kognitivní funkce

V otázce užívání konopí a jeho vlivu na kognitivní funkce je stále mnoho otazníků. My se však podíváme detailněji na jednu metaanalýzu, která by nám mohla napovědět, jak to tedy vlastně je. Přenesme se na chvíli zpět do roku 2018, konkrétně do města San Diego v Kalifornii.

Metaanalýza z 69 studií

Mezi lety 1973 až 2017 bylo provedeno 69 studií, z nichž vycházela metaanalýza doktora J. Cobb Scotta a ostatních kolegů. Celkový počet pravidelných uživatelů konopí byl 2 152, kontrolní skupina čítala 6 575 účastníků. Studie byly provedeny u dospívajících a čerstvě dospělých jedinců ve věku maximálně 26 let. Jednalo se o první metaanalýzu tohoto typu, protože dosavadní výzkumy zahrnovaly poměrně nízké skupiny uživatelů.

Výsledky naznačují velmi malý vliv na kognitivní funkce spojený se středně častým i velmi častým užíváním konopí s THC ve velkých dávkách. Kromě toho bylo zjištěno, že abstinence delší než 72 hodin úplně minimalizuje jakékoliv změny v kognitivních funkcích. Tato skutečnost zamíchala karty mnoha skeptikům.

Výzkumní pracovníci výsledky komentují slovy: „Naše analýzy naznačují zjistitelné, ale velmi malé spojení mezi užíváním konopí a kognitivními funkcemi u dospívajících a čerstvě dospělých. U většiny jedinců mohou mít takové účinky sporný klinický význam, především po trvalé abstinenci. Tato zjištění se shodují s nedávnou zprávou Národních akademií věd, inženýrství a medicíny 91, která zdůraznila množství zmatků přítomných v mnoha studiích a dospěla k závěru, že existuje výrazná nejistota ohledně přítomnosti kognitivních deficitů souvisejících s konopím po trvalé abstinenci.“

„Určitě nepodporujeme užívání konopí s THC u dospívajících nebo čerstvě dospělých,“ řekl doktor Scott. „Naše údaje však poukazují na skutečnost, že účinky jsou určitě menší než bylo dříve zjištěno.“

Počet mozkových buněk v souvislosti s věkem

Výzkumy dokazují, že s věkem dochází ke změnám v kognitivních funkcích. Běžným jevem přirozeného stárnutí je zhoršení krátkodobé paměti, mimo to se také prodlužuje doba nutná pro zpracování a řešení problémů. V situaci, kdy se starší člověk kupříkladu zapojí do konverzace v přeplněné restauraci, je pro něj těžké oddělit nepodstatný šum od důležitých informací. Rovněž bývá větší problém dělat dvě činnosti současně – třeba řídit automobil a zároveň komunikovat. 

Tyto změny v kognitivním chování souvisí se změnami ve struktuře a chemii mozku. Prefrontální kortex, mozeček nebo hipokampus podléhají nejrychlejším ztrátám na objemu, což se promítá také na jejich funkčnosti. Počet synapsí mezi buňkami také klesá, přičemž důsledkem je horší schopnost učení. Důležitý je také pokles neurogeneze, tj. vytváření nových neuronů. Tohle je přesně tím důvodem, proč mnoho odborníků doporučuje vyhýbat se konopí s THC v dospívání nebo mladém věku. Jednoduše se jedná o období, kdy je pro mozek velmi důležité, aby nedošlo ke zpomalení nebo zastavení tvorby nových buněk a spojení v mozku. 

Počet mozkových buněk se může měnit taktéž vlivem stoupajícího věku, což je zcela přirozený proces. Neurogeneze, tedy vytváření nových neuronů, je důležitý proces, který se s rostoucím věkem však taktéž zpomaluje.

Počet mozkových buněk se může měnit taktéž vlivem stoupajícího věku, což je zcela přirozený proces. Neurogeneze, tedy vytváření nových neuronů, je důležitý proces, který se s rostoucím věkem však taktéž zpomaluje.; zdroj foto: wikimedia (autor: Avila.J.)

CBD a mozek

Je velmi zajímavé, že ačkoliv se v některých ohledech oba kanabinoidy (THC i CBD) podobají, CBD má ve skutečnosti o něco více pozitiv. Z toho důvodu hodně uživatelů v poslední době přechází na CBD konopí nebo produkty s kanabidiolem. Většinou platí, že zvládá-li konopí s THC řešit jejich zdravotní problém, pravděpodobně tento problém zvládne velmi obstojně vyřešit i CBD. Mohlo by se zdát, jako kdyby se tyto dva nejznámější kanabinoidy doplňovaly – mimochodem tento jev bývá nazýván jako tzv. doprovodný efekt. Připomeneme si na závěr pár neoddiskutovatelných výhod kanabidiolu, tedy CBD.

  • Snižuje oxidační poškození – dlouhodobé působení oxidačního stresu je pro lidské tělo nebezpečné. CBD působí na kanabinoidní receptory CB2, čímž výrazně snižuje oxidační poškození. Dlouhodobá léčba kanabidiolem zabraňuje růstu deficitu sociálního rozpoznávání typického pro Alzheimerovu chorobu. Klinické studie dokazují, že CBD účinně bojuje s příznaky demence, mozkové ischemie, Parkinsonovy choroby či roztroušené sklerózy. Laicky řečeno - CBD chrání nervové buňky před nedostatkem kyslíku, který způsobuje oxidaci vedoucí k poškození nervové soustavy.

  • Pokles nadměrné stimulace mozkových buněk – nadměrná stimulace buněk v mozku vede k tzv. excitotoxicitě, tedy poškození buněk. Tento úkaz bývá typický pro Alzheimerovu chorobu, roztroušenou sklerózu, epilepsii atd. CBD může potlačit tuto nadměrnou stimulaci, čímž napomáhá při léčbě zmíněných onemocnění.

  • Antipsychotické vlastnosti – kanabidiol ovlivňuje produkci anandamidu, který je v těle zodpovědný za dobrou náladu a také snižuje citlivost při bolesti. Kromě toho dovoluje anandamidu déle setrvat v aktivitě. Podle výzkumů CBD snižuje psychotické projevy uživatelů trpících schizofrenií. Zajímavým faktem je zjištění, že THC – jiný kanabinoid nenacházející se v CBD extraktu – může u takových jedinců vyvolat psychózu. Pokud bereme v úvahu, že pacient používá CBD extrakt z léčebného konopí, působí přesně opačným efektem.

  • Snížený průtok krve – CBD je známé svými anxiolytickými účinky. Vědci si všimli, že při zmírnění úzkostných stavů kanabidiol zabraňuje průtoku krve specifickými oblastmi mozku, které jsou zodpovědné za spouštění úzkosti. Účastníci jednoho výzkumu na toto téma, vykazovali po užití CBD stejné výsledky jako zdraví jedinci. U pacientů diagnostikovaných na depresivní poruchu je pozorováno zlepšení. To je zapříčiněno působením na serotoninové receptory. Serotonin je též znám jako „molekula štěstí“.

Zdroj titulní fotografie: medicalnewstoday.com

Zdroje zmíněných studií: 

2017, Neuropsychopharmacology:

https://www.nature.com/articles/npp2016178

2018, Malajsie:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5766723/

2016_ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5109019/

2016, Kalifornie:

https://www.pnas.org/content/113/5/E500

2019, Filadelfie:
https://www.nature.com/articles/s41386-019-0347-2?draft=marketing

Schizofrenie:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673687926201

Metaanalýza:

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2678214


Časté dotazy

Dle studií má THC vliv na úbytek šedých buněk mozkových, ale naopak se podílí a zlepšení kvality bílých mozkových buněk. Nadměrné užívání může vést ke změně chování a ke zhoršení sociální interakce, přesto však byly prokázané léčebné účinky THC na Parkinsonovu nebo Alzheimerovu chorobu a roztroušenou sklerózu. V ČR dostanete THC pouze na lékařský předpis. Studie opravdu potvrzují změny v mozku a kognitivní poruchy. Marihuana má vliv na paměť, učení a pozornost. Všeobecně jsou doporučovaná semena konopí s vyšším obsahem CBD, která je nepsychoaktivní.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

  • Články z kategorie Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/10/20
(Aktualizováno: 08/09/20)