Nejčastější předsudky o konopí

Informace se dnes šíří rychlostí blesku a internetové vody jsou plné falešných zpráv, které se nezakládají na reálných skutečnostech. Autoři mýtů se chtějí svézt především na vlně trendů, tudíž ani konopí neuniklo jejich radaru. Zaujatým čtenářům tak často chybí relevantní fakta zaměřující se na klady i zápory této proslulé rostliny. Jak jde doba dopředu, názor na konopí se mění, ačkoliv jisté stigma z minulosti si s sebou konopí tak či tak nese. Pojďme si některá tvrzení potvrdit a jiná vyvrátit! 

Co víme o konopí?

Rostlina konopí pocházející z čeledi konopovitých dosahuje výšky 1 až 3 metrů, její původní domovinou je Asie a používána byla již v období neolitu, tj. mladší době kamenné. Své uplatnění našlo konopí v průmyslu či lékařství, přičemž v minulosti bylo nejčastěji předepisovaným léčivem vůbec. Dodnes mnoho uživatelů této rostlině neřekne jinak než „léčebné konopí“. Seznam léčebných využití je opravdu dlouhý, uvedeme si alespoň některá z těch nejzásadnějších.

Pozitivní účinky konopí

 • Tlumí bolest

 • Pomáhá při léčbě závislosti

 • Zmírňuje úzkost

 • Působí antidepresivně

 • Snižuje počet záchvatů při epilepsii

 • Používá se při léčbě zánětlivých onemocnění střev (např. Crohnova nemoc)

 • Snižuje tlak v oku (léčba Glaukomu)

 • Podpůrný lék při léčbě Tourettova syndromu

 • Zvyšuje chuť k jídlu

 • Zmírňuje nevolnost při chemoterapii

 • Minimalizuje výskyt nočních můr při posttraumatické stresové poruše (PTSD)

 • Pomáhá řešit problémy s nespavostí 

 • Podporuje léčbu dalších onemocnění, jako Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza atd.

Způsoby užívání konopí

 • Kouření – konopné cigarety, dýmky apod.

 • Odpařování (vapování) – kapesní a stolní odpařovače, jednorázové vaporizéry, plnitelné kazetové odpařovače, vodící či konvekční vaporizéry.

 • Dabování (inhalování konopného koncentrátu) – metoda využívaná ke kouření koncentrátů, jako je pryskyřice nebo vosk vyrobený z konopí.

 • Oleje a tinktury – metoda sublingválního užití, kdy se pomocí kapátka aplikuje olej pod jazyk. Další variantou jsou olejové kapsle.

 • Poživatiny – potraviny s obsahem konopí, tj. konopného extraktu.

 • Krémy a gely – kromě konopí mohou obsahovat také přídavné látky, například heřmánek nebo aloe vera.

 • Transdermální náplasti – diskrétní metoda, která poskytuje dlouhodobý účinek. 

CBD tinktury Cannapio

CBD tinktury jsou jednou z mnoha možností užívání konopí. V plnospektrálním Cannapio extraktu jsou obsaženy mimo účinné kanabinoidy i další látky zajišťující perfektní synergii a ten nejlepší léčebný účinky.

Konopí s THC vs. CBD konopí

Výše uvedený souhrn vlastností se týkal obecně konopí, tedy všech jeho poddruhů. Abyste měli jasno, v čem se od sebe liší, krátce si představíme hlavní rozdíly jednotlivých druhů konopí. Ke změnám dochází nejen v jejich účinnosti a složení, ale také v tom, jak legislativa upravuje jejich pěstování, výrobu, držení a distribuci. 

Konopí s THC

Pro tento typ konopí se používá množství jiných označení, ale pro náš účel poslouží nejlépe toto pojmenování, čemuž se vyhneme jakýmkoliv nejasnostem. Jak je z názvu patrné, jedná se o konopí, které kromě dalších běžně se vyskytujících kanabinoidů disponuje vyššími hladinami THC (tetrahydrokanabinolu), přesněji nad 0,3 %. S jeho užíváním jsou spojené typicky euforické pocity, nicméně svoje využití nachází rovněž v lékařství, hlavně jako lék k tlumení akutní i chronické bolesti nebo pro zmírnění nevolnosti. Legislativa se v mnoha zemích výrazně liší, takže některé státy považují tento typ konopí za legální, jiné jej staví mimo zákon.

CBD konopí

Jediný podstatný rozdíl, ve srovnání s konopím s THC, je ten, že CBD konopí obsahuje psychoaktivní THC do maximální povolené hranice 0,3 %. Naopak je zde ve větší míře zastoupeno CBD (kanabidiol), jež má ve skutečnosti schopnost regulovat některé potenciální nežádoucí účinky THC, jako je paranoia, úzkost nebo dezorientace. Za posledních 20–30 let se dostává tento kanabinoid do popředí díky svým léčebným účinkům v souvislosti s mnoha nemocemi a zdravotními problémy. Bez výjimky mu můžeme přisuzovat všechny vlastnosti uvedené výše. Dokonce již dnes existuje jeden schválený lék na bázi CBD, pod názvem Epidiolex, který se používá při léčbě některých druhů epilepsie. S přibývajícími výzkumy je velice pravděpodobné, že se na další povolené léky můžeme v budoucnu těšit. 

Léčebné konopí

Setkat se můžete také s označením „lékařské konopí“ nebo „medicínské konopí“. Všechna pojmenování jsou synonymem pro samičí květy rostlin konopí, které obsahují všechny běžné kanabinoidy, včetně THC a CBD. Dalším společným atributem je, že musí splňovat kvalitativní požadavky pro léčivé přípravky nutné pro výdej v lékárnách. Legislativa se opět může v té které zemi lišit, ale obecně platí, že léčebné konopí musí předepisovat pověřený lékař (pozn.: mimo léčebné konopí může takový lékař předepsat i CBD konopí). Účinky jsou srovnatelné s CBD konopím i s konopím s THC, protože obsahují oba zmíněné kanabinoidy ve větší míře.

Mýty o konopí

1. Užívání konopí je bránou k tvrdým drogám

Velmi oblíbený argument používaný odpůrci konopí a pravděpodobně jeden z nejvíce účinných, jelikož v něj spousta lidí stále věří. V minulosti jsme se mohli setkat s nespočetně případy, kdy média šířila tyto poněkud poplašné zprávy, které měly (a mají) velký vliv na to, co si lidé myslí o konopí. Reálně opravdu téměř každý uživatel tvrdých drog vyzkoušel nejprve konopí – stejně jako alkohol, o němž se nemluví jako o „bráně k tvrdým drogám“. Když se na to podíváme logicky, člověk, jehož zajímají látky měnící mysl, samozřejmě nejprve sáhne po nejdostupnější možné variantě – tou je v tomhle případě rozhodně konopí. Národní institut pro zneužívání drog nedávno přišel se statistikou naznačující růst uživatelů konopí mezi dospívajícími, naopak však o něco klesl počet uživatelů heroinu, kokainu a metamfetaminu.

Velmi rozšířeným předsudkem je tvrzení, že konopí je návyková droga vyvolávající další závislosti a prudké změny ve vnímání a zejména chování, což dle některých vede i k užívání tvrdých drog. Přitom právě CBD je látkou, která dokáže závislostem na tabáku, alkoholu či jiných návykových látkách zabránit či výrazně pomoci při léčbě závislosti; zdroj foto: lift.co

2. Konopí je vysoce návykové

Studie z roku 2007 provedená v Arkansasu přišla s výsledkem, že 9 % uživatelů konopí se stane závislými. Pro srovnání – u uživatelů kokainu je to 15 %, u heroinu dokonce 24 %. Tato skutečnost se týká ovšem pouze konopí s obsahem THC, nikoliv CBD konopí. Sám o sobě má totiž kanabidiol spíše opačnou funkci, a sice zabraňovat vzniku závislosti. Také se osvědčilo při léčbě závislostí na tabáku či opiátech, přičemž zamezilo také zvýšenému výskytu tzv. relapsů – tedy navrácení k užívání návykových látek. 

Ačkoliv kanabinoidy nemají funkce podobné například opiátům, naše tělo si zvykne na jejich zvýšený přísun. Interakce s receptory endokanabinoidního systému – CB1 a CB2 – spouští celou řadu reakcí. Po náhlém přerušení užívání konopí, to může být pro vaše tělo a mozek šok. Abstinující jedinci se tak setkávají se sníženou chutí k jídlu, nespavostí, podrážděností či pocity neklidu. 

3. Díky konopí se z vás stane zločinec

V roce 2014 proběhla na univerzitě v Texasu metaanalýza pracující s daty z let 1990–2006, jejíž závěrem je, že konopí pro lékařské účely nepředstavuje nebezpečí pro veřejné zdraví, pokud jde o vystavení násilným trestným činům a majetkové trestné činnosti. Myšlenka, že slušný člověk se dá na dráhu zločinu, je absolutně zcestná. Užívání konopí je obecně spojováno spíše s relaxací a pocity náklonnosti. Samozřejmě mezi zločinci či delikventy častěji najdete konzumenty konopí, což ale nedělá z konopí rostlinu, která vás změní v pachatele zločinu anebo horšího člověka. Daleko častěji se setkáte s agresivitou ve spojení s konzumací alkoholu – a to ve všech věkových kategoriích.

Mimo to souvisí užívání konopí se zločinem také proto, že samotné konopí je ve většině států nelegální. Pouliční obchodníci s nelegálním konopím budou ve většině případů také samotnými konzumenty konopí. Pro obvyklého uživatele je však „konopný rituál“ spojován spíše s relaxací. S nadsízku lze říci, že byste jej tedy spíše mohli najít pravděpodobně uvolněného u dobrého filmu, než při vykrádání banky. Za zvážení stojí myšlenka, zda samotný zákaz konopí nevede ke kriminalitě, jak tomu bylo v případě alkoholu v první polovině 20. století.

Spojitost mezi konopím a zvýšením kriminality je i v současnosti téměř stejný streotyp jako před desítkami let. Pravdou však je, že podstatně reálnějším nebezpečím je nadměrná konzumace alkoholu vyvolávající agresivitu

Spojitost mezi konopím a zvýšením kriminality je i v současnosti téměř stejný streotyp jako před desítkami let. Pravdou však je, že podstatně reálnějším nebezpečím je nadměrná konzumace alkoholu vyvolávající agresivitu; zdroj foto: greenrushdaily.com/

4. Kouření konopí je pro vaše plíce horší než kouření cigaret

Někteří lidé říkají, že kouření konopí je mnohem škodlivější než kouření cigaret, protože zde chybí filtr, přes který bývá dým dopravován do plic, čímž plíce nejsou dostatečně chráněny. Jedna studie z roku 2012 přišla se závěrem, že občasné užívání konopí v nízkých dávkách nebylo spojováno s nepříznivými účinky na funkce plic. Stále se však nejedná o zcela bezpečnou záležitost.

Spalováním konopí, tabáku a jiných látek vzniká kouř, který obsahuje karcinogeny. Nicméně v porovnání s cigaretami u konopí nenajdete další desítky chemických látek upravující výslednou chuť. Také hodně záleží na míře spotřeby – kuřák konopí zřejmě nebude vykazovat tak velkou spotřebu, jako tomu bývá v případě kuřáka cigaret. Všechno nasvědčuje tomu, že konopný kouř je méně škodlivý, než tabákový kouř.

Koneckonců dnes existuje řada způsobů, jak si můžete užít účinky konopí i bez toho, abyste jej kouřili. Je pro vás jednodušší užívat olej z konopí, či CBD olej, sublingvální formou (aplikace kapátkem pod jazyk)? Nebo byste raději gumové medvídky s obsahem kanabinoidů? Nejvhodnější možnost byste měli vybírat také podle problému, který se užíváním konopí snažíte vyřešit. Možností je tolik, že si každý konzument jistě vybere.

5. Uživatelé konopí jsou líní a postrádají motivaci

Část veřejnosti má za to, že uživatelé konopí jsou línými „povaleči“ bez špetky motivace a ambicí. Kanabinoidy interagují v endokanabinoidním systému, přičemž reakce každého z nás mohou být poněkud specifické. Proto se můžete setkat s jedinci, u nichž se projevy budou tak lišit, že jedna skupina bude cítit příval energie, druhá skupina naopak pokles. Svoji úlohu zde hraje také konkrétní odrůda konopí, dávka, obsah a koncentrace daných kanabinoidů atd.

Co se týká kreativity, tak CBD je samotnou kapitolou. Podle studií se užívání kanabidiolu pojí se zvýšeným průtokem krve čelním lalokem v mozku. Stejný efekt můžeme sledovat u lidí s abnormálně vysokou kreativitou. Tato aktivita čelního laloku souvisí nejen s kreativitou, ale také s plánováním, řešením problémů a tvůrčí činností celkově. V minulosti i současnosti byste našli velké množství osobností, které se veřejně přiznaly k užívání konopí. Vypadá to, že tím nepřišly o motivaci, chuť na sobě pracovat nebo ambice. A kdo ví – třeba jim právě konopí bylo v jistém slova smyslu častou inspirací.

Níže uvádíme několik nejpopulárnějších, které stojí za povšimnutí:

 • Bill Clinton (bývalý americký demokratický politik a prezident USA): „Jednou nebo dvakrát jsem experimentoval s konopím.“

 • Oprah Winfrey (známá americká moderátorka, herečka a vydavatelka časopisu): Na otázku, kdy naposledy kouřila konopí, odpověděla: „Ehm… v roce 1982.”

 • Clarence Thomas (přísedící soudce z Nejvyššího soudu Spojených států): „Bílý dům uvedl, že soudce Clarence Thomas kouřil konopí během studia vysoké školy.“

 • David Letterman (americký televizní hostitel, komik, spisovatel a producent): „Prošel jsem jednou dobou, kdy jsem téměř každou noc kouřil konopí, opravdu dechberoucí množství konopí."

Jedním z nejrozšířenějších mýtů je tvrzení, že uživatelé konopí postrádají motivaci a jsou, lidově řečeno, líní, přitom opak je pravdou a konopí může velmi příznivě působit na zvýšení výkonnosti a produktivity

Jedním z nejrozšířenějších mýtů je tvrzení, že uživatelé konopí postrádají motivaci a jsou, lidově řečeno, líní, přitom opak je pravdou a konopí může velmi příznivě působit na zvýšení výkonnosti a produktivity; zdroj foto: canncentral.com

6. Konopím se můžete předávkovat

Nedá se říci, že byste se konopím mohli předávkovat, jak tomu bývá třeba u opiátů nebo alkoholu. Jednoduše je prakticky nemožné užít tolik konopí, aby to vedlo k ohrožení života. Místo slova „předávkovat“ bychom použili spojení „zkonzumovat příliš velké množství“. Je velmi složité definovat příliš velké množství, protože každý člověk reaguje na konopí trochu jinak. 

Pokud má uživatel tuto zkušenost, týká se to výhradně požití potravin s obsahem kanabinoidů, a to hlavně kvůli tomu, že účinky přichází později než je zvykem u jiných metod užívání. Člověk má pocit, jako by potřeboval vyšší dávku, protože kýžený efekt se dlouho nedostavuje. Často tedy zvyšuje spotřebu, což se chtě nechtě nakonec vždy projeví. Šance na „předávkování“ konopím se zvyšuje, užijete-li ve spojení s ním nějakou další látku, jako je třeba alkohol.

Mezi běžné příznaky patří:

 • závrať či malátnost

 • paranoia a záchvaty paniky

 • úzkost

 • bolest hlavy

 • ztráta koordinace

 • zvýšená srdeční frekvence

 • blednutí tváře

 • únava a letargie

 • zpomalené reakce

 • sucho v ústech

Zdroj titulní fotografie: searchenginejournal.com

O čem píšeme

Vydáno: 08/11/20
(Aktualizováno: 08/10/20)