Může CBD pomoci při léčbě psoriázy?

Kanabidiol (CBD) bývá spojován s léčbou mnoha nemocí a různých typů onemocnění, s nimiž se jako lidé potýkáme. Ostatně o účincích lékařského konopí věděli naši předci už několik tisíciletí před námi, což dosvědčují dochované prameny a zmínky původních obyvatel z koutů celého světa. Možná stále patříte k lidem, kteří se na tuto věhlasnou rostlinu dívají skrz prsty, nicméně v posledních letech přibývá nezpochybnitelných výzkumů naznačujících její velký potenciál nejen v lékařství. Jedním z řady oborů, v nichž by mohlo CBD konopí pomoci, je léčba psoriázy neboli lupénky. Následující řádky vás přesvědčí o tom, že si CBD jistě zaslouží vaši pozornost

Co je to psoriáza?

Psoriáza, též známá jako lupénka, je autoimunitní onemocnění, které vzniká hromaděním nových kožních buněk, jež jsou produkovány s takovou rychlostí, že nejsou schopny úplně dozrát. U zdravých jedinců bývají kožní buňky nahrazeny novými většinou po 30 dnech, avšak u pacientů s psoriázou je to pouhých 3 až 5 dnů. Takto nahromaděné buňky vytváří šupinaté skvrny typické bílé nebo červené barvy, popřípadě kombinace obou. Mírné formy této choroby jsou provázeny skvrnami na kůži – ty se mohou objevit téměř na každé části těla. V některých vážných případech je tělo poseto skvrnami doslova od hlavy k patě. Přestože se jedná především o kožní onemocnění, asi 10–20 % postižených se setkává s tzv. psoriatickou artritidou, která zasahuje klouby a může dokonce způsobit úplnou ztrátu jejich funkčnosti.

Příčiny vzniku psoriázy

Ne všechny příčiny vzniku lupénky jsou dosud známé, ale obecně zde hrají roli 3 významné faktory: dědičnosti, autoimunitní systém a vnější prostředí. Co se týká dědičnosti, sama o sobě nemusí vyvolat onemocnění, avšak jedinec s predispozicemi je k tomu více náchylný – vnější vlivy mohou napomáhat. Pokud vám nefunguje správně imunitní systém, kromě jiného může docházet k častému výskytu zánětu, který spouští vytváření nových buněk, tedy jejich hromadění. Prostředí a vnější vlivy nejsou přímou příčinou vzniku psoriázy, nicméně mohou podporovat její nástup nebo zhoršit následky. 

Další faktory, které mohou ovlivnit výskyt:

 • Hormonální změny – například v období puberty, těhotenství

 • Infekční onemocnění – přítomnost infekce v těle může spustit proces vzniku psoriázy

 • Životospráva – alkohol, tabákové výrobky, stres, nedostatek spánku nebo špatné stravovací návyky apod.

 • Jiná onemocnění – obezita, dna, cukrovka, jaterní choroby atd.

 • Fyzikální a chemické vnější vlivy – extrémní změny klimatu, UV záření, poranění, tlak, podráždění nebo poleptání kůže 

Některé typy psoriázy jsou doprovázeny nepříjemnými bolestmi kloubů, tento symptom se též nazývá psoriatická artritida
Některé typy psoriázy jsou doprovázeny nepříjemnými bolestmi kloubů, tento symptom se též nazývá psoriatická artritida. Vlevo zdravý kloub, vpravo zanícený kloub postižený artritidou; zdroj foto: medicalnewstoday.com (autor: Stephen Kelly)

Běžné způsoby léčby

Psoriáza bývá spojována jednak s psoriatickou artritidou, jednak s kardiovaskulárními chorobami, Crohnovou nemocí, depresemi apod. Z toho důvodu lékaři ve spolupráci s vědci snaží najít způsob, jak se lupénky zbavit, nicméně do dnešní doby s neúspěchem. Léčba si klade za cíl zmírnit příznaky onemocnění, tj. zpomalit růst kožních buněk, zmírnit zánět a odstranit šupiny kůže.

Lokální ošetření 

Mírné až střední projevy psoriázy bývají ošetřovány pomocí produktů, které působí lokálně na konkrétní postižené místo. Výhodou mastí, gelů, tělových mlék a dalších jsou lehké vedlejší účinky ve srovnání s léky cílenými na komplexní tělesný systém. Mezi nejčastější používané látky patří:

 • Kortikosteroidy

 • Retinoidy

 • Antralin

 • Kyselina salicylová

 • Kalcipotrien

 • Keratolytika

 • Hydratační přípravky

Systémová léčba

Pacienti se středně těžkou až těžkou psoriázou podstupují tzv. systémovou léčbu, při níž bývá využíváno léků, které se aplikují buď perorálně formou tabletek, nebo injekčně. Tyto látky působí na celý tělesný systém, proto bývají často doprovázeny některými vedlejšími účinky. Odborní lékaři tedy přistupují k systematické léčbě velice opatrně, někdy ji kombinují s lokálním ošetřením. Je nutné, aby se pacienti pravidelně účastnili testování jater a krve, čímž je vyloučena potenciální možnost poškození. V většině případů se jedná o krátkodobou terapii, a to z důvodu velké náročnosti. Léčba zahrnuje léky jako:

 • Methotrexát 

 • Retinoidy

 • Cyklosporin

Světelná terapie (fototerapie)

Výzkumy odhalily, že denní vystavení slunci na krátkou dobu pomáhá zmírnit příznaky psoriázy. Přesněji za to může UV záření, které zabíjí bílé krvinky útočící na zdravé kožní buňky, čímž dochází k hromadění nových buněk. UV záření se dále dělí na 3 základní typy: UVA, UVB a UVC. Při léčbě lupénky se používá výhradně UVB a UVA záření, přičemž v lékařském prostředí se můžete setkat s lampami vyrobenými pro tyto účely. Metoda fototerapie, stejně jako ostatní, jsou individuální záležitostí – tj. u každého pacienta funguje něco jiného a po čase je někdy potřeba změnit způsob léčby.

Světelná terapie pomocí UVA a UVB záření je pro léčbu psoriázy velkým přínosem, její účinnost je velmi vysoká
Světelná terapie ůomocí UVA a UVB záření je pro léčbu psoriázy velkým přínosem, její účinnost je velmi vysoká; zdroj foto: zovon.com

Některé další metody léčby

 • PUVA neboli fotochemoterapie – kombinace UVA záření a perorálního nebo lokálního užívání látky psoralenu. S největší pravděpodobností psoralen zvyšuje citlivost kůže na UVA záření, čímž je tato metoda léčby účinnější.

 • Alternativní léčba – pro zmírnění některých příznaků bývá využívána sůl z Mrtvého moře nebo produkty na bázi Aloe Vera.

Vedlejší účinky standardní léčby

Varianta lokálního ošetření i systémové léčby využívá léků s názvem „Retinoidy“. Nejenže se po skončení užívání většinou problémy psoriázy vrací, ale navíc je užívání těchto léků často doprovázeno vedlejšími účinky, jako například padání vlasů nebo zánět v oblasti rtů. V žádném případě nemohou tento typ léků užívat těhotné ženy nebo ženy chystající se otěhotnět v následujících 3 letech, protože hrozí způsobení vrozených vad u nenarozených dětí.

Cyklosporin používaný při systémové léčbě pomáhá snižovat projevy imunitního systému tvorbou zánětu. Pro léčbu psoriázy jde o pozitivní efekt, ale můžete tak snáz onemocnět, protože váš imunitní systém bude mírně oslaben. Rovněž zde hrozí problémy s ledvinami a zvýšení krevního tlaku. Pokud máte jako pacient s lupénkou již tak vysoký tlak, doporučuje se vyhnout se tomuto léku, o čemž by vás měl samozřejmě informovat váš lékař.

Methotrexát je třetí látkou, jejíž vedlejší účinky nemohou být opomíjeny. Při nízkých dávkách zřejmě nemůže dojít k žádným škodám, snad kromě snížené imunitní funkce a tedy vyšší náchylnosti k nachlazení. Užíváte-li však methotrexát dlouhodobě ve vyšších dávkách, může dojít k poškození jater a snížené produkci červených i bílých krvinek. Zhodnocením vašeho zdravotního stavu a pravidelným testováním by měli lékaři předejít jakémukoliv poškození.

O čem píšeme

Psoriáza a její vliv na psychiku

Při onemocnění psoriázou je občasnými doprovodnými jevy únava, bolest, nespavost a celková slabost. Není však žádným tajemstvím, že psychika pacientů rovněž zažívá velký šok, jak tomu ostatně bývá u všech kožních nemocí, zejména těch na pohled viditelných. Studie z roku 2010 publikovaná v uznávaném časopise Archives of Dermatology zkoumala pacienty s psoriázou a jejich psychické zdraví. Zjištěním bylo, že u lidí postižených touto kožní chorobou je o 39 % vyšší riziko výskytu depresí, než u zdravých lidí. To není zdaleka všechno – pacienti s lupénkou mají o 31 % vyšší riziko, že budou prožívat stavy úzkosti. Psoriáza není tedy problém pouze na tělesné úrovni, ale také na psychické.

Psoriáza je autoimunitní onemocnění projevující se rudými olupujícími se skvrnami na kůži, často dokáže způsobovat také problémy psychického charakteru, jako jsou úzkosti či deprese
Psoriáza je autoimunitní onemocnění projevující se rudými olupujícími se skvrnami na kůži, často dokáže způsobovat také problémy psychického charakteru, jako jsou úzkosti či deprese; zdroj foto: allure.com

CBD jako potenciální léčba psoriázy

Jak jste se mohli přesvědčit z výše uvedených informací, na psoriázu neexistuje účinný lék, pouze metody léčby, které zmírňují příznaky onemocnění nebo působí jako prevence před jeho vznikem. Nezapomeňte navíc, že některé využívané látky mají opravdu výrazné vedlejší účinky, jež zkrátka nemůže pacient přehlížet. Léčebné konopí, potažmo CBD, má řadu léčebných využití, a to prakticky bez nežádoucích účinků. Vědečtí pracovníci se zabývají důležitými symptomy psoriázy, na které by CBD mohlo fungovat.

Regulace imunitního systému

Psoriáza je autoimunitní onemocnění, což znamená, že je automatickou odpovědí imunitního systému na problém v těle, konkrétně v kůži. CBD (kanabidiol) se váže na kanabinoidní receptory nacházející se v endokanabinoidním systému (ECS). Tento systém se vyskytuje v centrální nervové soustavě, mozku, některých orgánech a také přímo v kůži. ECS udržuje nejen buněčnou rovnováhu – tedy homeostázu – ale navíc se stará o správní fungování dalších fyzických i psychických procesů, včetně imunitního systému. 

Endokanabinoidní systém má v souvislosti s kožními buňkami celkem čtyři zásadní funkce: ovlivnění buněčné smrti, potlačení nadměrné produkce buněk, snížení produkce cytokinů (pomáhají v dělení buněk) a redukce bílých krvinek. Cytokiny v podstatě podporují vznik zánětu, čímž naše tělo chrání před poškozením, ale v některých případech reagují příliš předčasně a spouští tuto obrannou reakci poněkud zbytečně. Klinické testy dokazují tyto schopnosti CBD, které by mohly významně pomoci při léčbě psoriázy a dalších kožních onemocnění.

Protizánětlivé vlastnosti CBD

Lupénka způsobuje zánět v kůži, díky němuž kožní buňky předčasně stárnou, odumírají a hromadí se. Následně jsou vyplavovány na povrch kůže, přitom celý proces je doprovázen bolestí. V roce 2010 byla v časopise Immunobiology publikována studie, jež přichází se zjištěním, že CBD se díky své vazbě na CB2 receptory může podílet na léčbě autoimunitních a zánětlivých onemocnění. Není pochyb o tom, jak významně může pomoci CBD v boji s psoriázou svými schopnostmi potlačit zánět.

Další výzkum z roku 2014 se zaměřil na tvorbu kožního mazu při užívání kanabidiolu. Opětovně vědci přišli s tvrzením, že CBD má protizánětlivé a sebostatické účinky – tj. potlačuje nadměrnou produkci mazu spojenou s akné a kožními problémy. Vrcholem závěru této studie bylo objevení celkem 3 významných účinků CBD – regulace tvorby kožního mazu v žlázách, potlačení nadměrného množení odumřelých kožních buněk a zmírnění produkce cytokinů, tj. látek podporujících vznik zánětu.


Kosmetické produkty jako krémy, masty, gely s obsahem CBD mohou výrazně přispět ke zmírnění problémů, které lupénka způsobuje, mezi něž patří například svědění, extrémně suchá pokožka nebo bolesti

Kosmetické léčebné produkty jako krémy, masti či gely s obsahem CBD mohou výrazně přispět ke zmírnění problémů, které lupénka způsobuje a mezi něž patří například svědění, extrémně suchá pokožka nebo bolest.

Zpomalení růstu buněk

Jonathan D. Wilkinson se svým týmem provedli studii, v níž zjistili, že kanabinoidy, včetně CBD, pomáhají potlačovat nadměrné množení buněk. To znamená také snížit množství odumřelých buněk, které jsou příčinou vzniku psoriázy. V závěru studie stojí: „Naše výsledky ukazují, že kanabinoidy inhibují proliferaci keratinocytů, a proto podporují potenciální roli kanabinoidů v léčbě psoriázy.“

Tlumení bolesti

Kanabidiol je známý svými analgetickými vlastnostmi, jež jsou srovnatelné s některými opiáty. Většina ostatních léků na bolest je spojena s vedlejšími účinky a vznikem tolerance či závislosti. CBD není intoxikační, takže s podobnými jevy nemusíte mít žádné starosti. Vazbou na receptory CB1 a CB2 v endokanabinoidním systému se zvyšuje produkce anandamidu, což je jednou z příčin úlevy od chronické či akutní bolesti. Studií na toto téma existuje celá řada, přičemž sami odborníci považují tyto schopnosti kanabidiolu za nezpochybnitelné. 

Antidepresivní a anxiolytické vlastnosti

Nejen samotní uživatelé, ale také výzkumy naznačují, že CBD pomáhá omezit depresivní a úzkostné stavy. S velkou pravděpodobností zde bude opět hrát svoji roli zvýšená hladina anandamidu, jemuž se mimo jiné přezdívá „molekula blaženosti“. Jedna studie prokázala, že úzkostliví pacienti pro krátkodobém užívání CBD neměli problém vystoupit před lidmi, přičemž předvedli srovnatelný výkon jako zdraví účastníci.

Kromě posílení imunity, mohou CBD tinktury pomoci i ke kýžené psychické úlevě. Díky svým anxiolytickým účinkům zmírňuje CBD deprese, úzkosti i problémy se spánkem.
Kromě posílení imunity, mohou CBD tinktury pomoci i ke kýžené psychické úlevě. Díky svým anxiolytickým účinkům zmírňuje CBD deprese, úzkosti i problémy se spánkem.

Ideální CBD produkty pro léčbu psoriázy

Jako je tomu u většiny onemocnění, u nichž se CBD jeví jako vhodný podpůrný prostředek, je zapotřebí dalších výzkumů. Obecně platí, že největší přínos mají studie, které probíhají delší dobu a data jsou sbírány od většího množství účastníků, čímž se můžete dostat k daleko objektivnějším výsledkům. Ideální produkt tak zůstává stále otázkou předpokladů, než reálných faktů. Základní rozdělení CBD produktů může vypadat následovně:

 • Perorální aplikace – metoda užívání CBD, při níž uživatel aplikuje svoji dávku skrze ústa. Nejpoužívanější variantou jsou olejetinktury s CBD, protože zajišťují nejvyšší možný účinek s poměrně rychlým nástupem. Další možností jsou CBD kapsle, koncentráty nebo poživatiny. 

 • Lokální aplikace – krémy, gely, pleťové vody, masti nebo šampony s CBD. Výhodou je rychlejší nástup účinků, který působí z větší části přímo v místě bolesti. Do pár minut byste měli cítit úlevu.

Tip na CBD tinkturu:

CBD tinktura 6% – Cannapio, extrakt s plným spektrem

Kromě CBD obsahuje tinktura další kanabinoidy, jako je CBG nebo CBDV. Díky plnému spektru je účinnosti každé látky o něco vyšší – tzv. doprovodný efekt.

Zdroj titulní fotografie: greatist.com

Zdroje zmíněných studií: 

Psoriáza a psychika:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2928071/

Protizánětlivé vl.:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3005548/

Akné, 2014:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4151231/

Tlumení bolesti:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2430692/Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

CBD vykazuje pozitivní účinky při léčbě bolesti jak samotné, tak i s obsahem THC. Je vynikající pro zánětlivou bolest jako je artritida nebo zranění. Nejen, že pomáhá při bolesti, ale i snižuje a redukuje záněty. Reaguje na receptory endokanabinoidního systému, což značně přispívá k úlevě od bolesti. THC pomáhá zmírnit centrální a neuropatickou bolest a působí taktéž protizánětlivě. Ideálním bojovníkem proti nemoci je tudíž například CBD olej s poměrem CBD:THC.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

 • Články z kategorie Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/25/20
(Aktualizováno: 08/24/20)