CBD pro děti: Je to bezpečné?

Mnohé výzkumy posledních let přesvědčily odborníky a veřejnost o potenciálu CBD při jeho použití pro léčebné účely. S rostoucím zájmem přirozeně vyvstávají některé palčivé otázky související s bezpečností CBD, a to nejen u dospělých, ale zejména u mladistvých nebo dětí. Čím dál více zemí na světě uvolňuje zákony týkající se lékařského konopí, proto je stále důležitější hovořit o tomto tématu jasně. Je bezpečné podávat CBD dětem? Co říkají odborníci a jaká jsou jejich doporučení pro rodiče?

Základní informace o CBD

Kanabidiol, zkráceně CBD, je jednou z látek známých jako kanabinoidy, které se nacházejí v rostlinách léčebného konopí. Prakticky byste CBD mohli zařadit na seznam psychoaktivních látek (ačkoliv je stále názýváno jako "nepsychoaktivní"), protože má jednoznačný vliv na chování a vnímání uživatele. Jde však o ovlivnění pozitivního charakteru, výhradně využívaná pro léčebné účely. Vnímání je ovlivněno na úrovni terapeutické, kdy je zmírňována například akutní či chronická bolest, avšak bez nežádoucích vedlejších účinků známějšího THC (například halucinace, schizofrenie). 

Kanabidiol není intoxikační látkou, tudíž nesouvisí s rizikem vzniku závislosti. Tato tvrzení se zdají být pro rodiče dětí velmi důležitá, protože vyvracejí časté domněnky o tom, že užívání lékařského konopí a produktů z něj vede ke vzniku návyku, v nejhorších případech je bránou k tvrdším drogám. CBD je podle všech výzkumů považováno za obecně bezpečnou látku, což dosvědčují například první léky na bázi tohoto kanabinoidu – o tom se ještě zmíníme.

Pozn. red.: Na území České republiky je konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 % omezeno zákonem. Legislativa v jiných státech se může lišit. Berte, prosím, na vědomí, že článek má pouze informativní charakter a nenabádá čtenáře k užívání. 

V minulosti došlo ke stigmatizaci konopí obecně, proto může být těžké přesvědčovat některé lidi o výhodách jeho konkrétních látek. Ačkoliv je CBD trendem posledních let, studií je stále málo. Mimo jiné také z toho důvodu, že kvalitní výzkumy pracují s velkým počtem účastníků a trvají několik let či desetiletí. Asi nemusíme zmiňovat, jaké etické otázky "brání" testování na dětech, tedy veškeré níže uvedené informace slouží jako námět k zamyšlení, nikoliv nabádání k aplikaci CBD u dětí. Než se vrhneme na možnosti využití, shrneme si pár dobrých důvodů, proč byste nad touto přírodní cestou mohli uvažovat:

 • Žádné intoxikační vlastnosti nebo pocit opojení

 • Téměř žádné významné vedlejší účinky

 • Prokazatelně pomáhá při léčbě řady nemocí a zdravotních problémů

 • Snadno zpracovatelné pro lidské tělo

 • Díky legalitě CBD v mnoha zemích došlo ke zpřísnění podmínek výroby a důkladnější kontrole finálního výrobku

 • První léky na bázi CBD jsou již schválené (např. Epidiolex)

Ačkoliv CBD jistým způsobem ovlivňuje vnímání (například bolesti, úzkosti, strachu apod.), nejedná se o itoxikační látku, nevyovlává tedy nežádoucí účinky jako známější kanabinoid THC.
Ačkoliv CBD jistým způsobem ovlivňuje vnímání (například bolesti, úzkosti, strachu apod.), nejedná se o itoxikační látku, nevyovlává tedy nežádoucí účinky jako známější kanabinoid THC; zdroj foto: idealcbd.co.uk

Léčba pomocí CBD

Určité typy onemocnění se objevují spíše u dospělého člověka, jiné u dětí. Mnoho z nich se dotýkají všech věkových kategorií, ale kvůli tělesné zralosti pacienta se může lišit způsob léčby. Existuje několik zdravotních problémů, u nichž se kanabidiol zdá být užitečnou variantou. Další řádky vás možná donutí odpovědět si na otázku, zda mohou děti užívat CBD.

CBD pro děti s epilepsií

Léčba epilepsie a CBD je velkým tématem, o čemž se nyní přesvědčíte. Červen roku 2018 je významným milníkem v historii lékařského konopí, respektive CBD konopí, protože Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil první oficiální lék na bázi tohoto kanabinoidu – Epidiolex. Ten pomáhá zmírňovat záchvaty u dvou vzácných forem epilepsie, kterými je Lennox-Gastautův syndrom a Syndrom Dravetové. K výzkumu Epidiolexu došlo již v roce 2007, kdy byly provedeny tři studie zahrnující celkem 516 účastníků trpících jedním ze dvou zmiňovaných typů epilepsie. Ve srovnání s placebem bylo pozorováno výrazné snížení frekvence záchvatů. Jiné léky, do té doby používané, nedosahovaly tak vysoké úrovně úspěšnosti. 

Možná si pamatujete na rok 2003, kdy svět obletěl příběh holčičky trpící Syndromem Dravetové. Ve věku pěti let děvčátko prožívalo až 300 epileptických záchvatů týdně, z čehož byla zoufalá nejen ona, ale také její rodiče, kteří zkoušeli veškeré dostupné léky, až dali nakonec na doporučení odborníka šanci kanabinoidům. Charlotte začala užívat olej z léčebného konopí s obsahem CBD, přičemž prakticky okamžitě zmizely veškeré záchvaty. První týden léčby nebyl zaznamenán jediný záchvat, momentálně se frekvence záchvatů ustálila na maximálně jeden týdně. Po takovém úspěchu se strhla vlna zájmu rodičů, jejichž dítě trpí obdobnou poruchou. 

Světová zdravotnická organizace v roce 2017 prohlásila, že podle vlastního výzkumu shledala CBD bezpečnou látkou a nebyly objeveny žádné významné nežádoucí účinky. Abychom zůstali objektivní, zmíníme několik vedlejších účinků hlášených uživateli. Nutno dodat, že většina těchto projevů souvisí s vyššími dávkami CBD než je doporučováno.

 • ospalost, letargie

 • průjem

 • zvýšené hladiny jaterních enzymů

 • pocit slabosti

 • snížená chuť k jídlu

První uznaný lék na bázi CBD nazývaný Epidiolex slouží k léčbě dětské epilepsie
První oficiálně uznaný lék na bázi CBD nazývaný Epidiolex slouží k léčbě dětské epilepsie, a to zejména jejích dvou vzácných forem, kterými je Lennox-Gastautův syndrom a Syndrom Dravetové; zdroj foto: cfah.org

CBD pro děti s autismem

Děti s poruchou autistického spektra často vykazují projevy agresivity, úzkosti, hyperaktivity nebo trpí poruchou spánku. Studie z roku 2018 se zaměřovala na autismus u dětí ve věku 4 až 22 let, kterým bylo po dobu 66 dnů podáváno CBD. Vědečtí pracovníci pracovali s údaji, jež byly hlášeny rodiči těchto dětí, navzdory tomu jsou však výsledky obdivuhodné:

 • Agresivita – zlepšení u 67,6 %; nedošlo ke změně u 23,6 %; zhoršení u 8,8 %.

 • Hyperaktivita – zlepšení u 68,4 %; nedošlo ke změně u 28,9 %; zhoršení u 2,6 %.

 • Úzkost – zlepšení u 47,1 %; nedošlo ke změně u 29,4 %; zhoršení u 23,5 %.

 • Problémy se spánkem – zlepšení u 71,4 %; nedošlo ke změně u 23,9 %; zhoršení u 4,7 %.

Jiná studie z roku 2019 publikovaná v časopise Scientific Reports testovala 188 dětí s poruchou autistického spektra ve věkovém rozmezí 5 až 18 let. Léčba u většiny pacientů spočívala v podávání konopného oleje s obsahem 30 % CBD a 1,5 % THC. Už po prvním měsíci užívání oleje došlo k významným změnám, přesněji ke snížení počtu záchvatů vzteku, agresivity nebo neklidu. V následujích šesti měsících se navíc stav nadále zlepšoval. Závěr výzkumu byl následující:

 • Výrazné zlepšení – 28 pacientů (30,1 %)

 • Mírné zlepšení – 50 pacientů (53,7 %)

 • Nepatrné zlepšení – 6 pacientů (6,4 %)

 • Žádná změna – 8 pacientů (8,6 %)

Průzkum se neobešel bez hlášení několika vedlejších účinků, mezi něž patřily nejčastěji projevy ospalosti, snížení chuti k jídlu či neklidu. Pacienti během konopné léčby užívali standardní léky, jako jsou antipsychotika a sedativa. Vzhledem k faktu, že nebyla určena žádná kontrolní skupina, vědci nemohli zcela jistě určit, jak velký vliv na pozorované projevy měl přísun kanabinoidů. Avšak na výsledky dalších studií možná nebudete muset čekat tak dlouho, protože jich aktuálně pár probíhá. Nezbývá, než s napětím očekávat, s jakými výsledky přijdou.

U dětí s autismem se velmi často objevuje neadekvátní reakce chování, jako výbuchy vzteku či agrese, díky svým uklidňujícím účinkům, by s těmito problémy mohlo CBD potenciálně pomoci
U dětí s autismem se velmi často objevuje neadekvátní reakce chování, jako výbuchy vzteku či agrese, díky svým uklidňujícím účinkům, by s těmito problémy mohlo CBD potenciálně pomoci; zdroj foto: raisingchildren.net.au

CBD pro děti s úzkostí

Profesorka z University School of Medicine v New Yorku, Esther Blessing, se svým týmem v roce 2015 prokázala vliv kanabidiolu na zmírnění úzkostí u dospělých jedinců. Potvrdila tak jeho potenciál při léčbě nejen sociálně-úzkostné poruchy, ale také obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) nebo posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Další studie z podzimu roku 2016 poukázala na snížení úzkostných stavů a zlepšení kvality spánku u chlapce ve věku 10 let, který se léčil s PTSD.

CBD pro děti s ADHD

Někteří odborníci naznačují, že CBD může pomoci dětem s diagnózou ADHD, u nichž dochází k hyperaktivitě a poruše pozornosti. Dalším typickým projevem tohoto onemocnění je nespavost či úzkost – i s tím by mohl kanabidiol pomoci. Oproti běžně používaným stimulantům při léčbě má CBD méně vedlejších účinků, tudíž by mohlo sloužit minimálně jako podpůrný lék. Dosud nebyly provedeny žádné relevantní výzkumy, jež by tuto hypotézu potvrdily, takže si budeme muset ještě chvíli počkat.

Nejen dospělí se potýkají s psychickými problémy, u dětí se poměrně často projevují deprese či úzkostí, které mohou vést k dalším podstatně horším zdravotním problémům, ať už psychického či fyzického charakteru
Nejen dospělí se potýkají s psychickými problémy, u dětí se poměrně často projevují deprese či úzkostí, které mohou vést k dalším podstatně horším zdravotním problémům, ať už psychického či fyzického charakteru; zdroj foto: unsplash.com (autor: Chinh Le Duc)

Existují nějaká rizika užívání CBD dětmi?

Do dnešní doby bohužel není dostatek studií, které se zaměřují na rozdíl v účinnosti kanabinoidů mezi dospělými a dětmi. Odborníci poukazují na to, že reakce na CBD se může mírně lišit u každého člověka. Přestože nebyly pozorovány výrazné vedlejší účinky, rodiče by měli zvážit pár následujících faktů.

1. Kombinace CBD s ostatními léky

Kanabidiol může do určité míry snižovat schopnost jaterního enzymu známého jako cytochrom P450. Ten je zodpovědný za metabolizaci neboli rozklad látek nacházejících se v některých předepisovaných lécích. Podobný účinek má například grapefruit, proto se za každou cenu vyhněte používání CBD s léky, u nichž se nachází varování před kombinací s tímto tropickým ovocem. V nejhorším případě by tak totiž mohlo dojít k pomalejšímu rozkládání léčiv, čímž by vzrostlo riziko předávkování. Doporučuje se vždy konzultovat užívání CBD s ošetřujícím lékařem.

2. Vyhněte se neověřeným výrobkům s CBD 

S rostoucí popularitou kanabidiolu jste jistě zaznamenali výrazný nárůst výrobců, prodejců a distributorů výrobků s jeho obsahem. Čím více se v jednotlivých zemích uvolňují zákony související s léčebným konopím, tím důležitější je dodržovat obezřetnost při výběru toho kterého produktu. Dávejte si pozor, aby u výrobku byly uvedené zejména informace, jako je množství obsaženého CBD, jméno výrobce nebo distributora, doporučené dávkování, objem či hmotnost výrobku, další doplňující látky a rozlišení spektra – plnospektrální, širokospektrální nebo CBD izolát. 

Jednou z nejjednodušších možností konzumace CBD jsou, CBD tinktury, lze ji přidat do čaje, džusu či jiného oblíbeného nápoje a zamaskovat tak její někdy silnou chuť
Jednou z nejjednodušších možností konzumace CBD jsou, CBD tinktury, lze je přidat do čaje, džusu či jiného oblíbeného nápoje a zamaskovat tak někdy silnou chuť.

Jakou formu CBD byste měli zvolit?

 • CBD olej – nejčastěji využívaný způsob aplikace CBD je prostřednictvím oleje, který je nanášen pod jazyk za pomoci kapátka. Můžete tak přesně stanovit velikost dávky. Pokud by vašemu dítěti nebyla příjemná typická chuť oleje, můžete jej smíchat s oblíbenou šťávou nebo jiným druhem nápoje.

 • CBD lokální produkty (krémy, gely, masti apod.) – jak je ze samotného názvu zřejmé, tyto produkty s kanabidiolem se používají pro lokální léčbu, tj. aplikuje se na konkrétní místo. Typicky se jedná pro vhodnou variantu léčby kožních problémů, napětí svalů, bolesti kloubů a dalších. Doporučuje se nanést nejprve malé množství, následně popřípadě zvýšit dávku. Tím předejdete jakýmkoli alergickým reakcím vašeho těla.

 • CBD poživatiny – pravděpodobně každé dítě miluje gumové medvídky či jiné sladkosti. Na trhu dnes můžete koupit širokou škálu různých CBD potravin, které by mohly vašemu dítěti celý proces zpříjemnit. Velkou výhodou je také možnost rozdělit produkt na několik dílků, čímž dosáhnete snížení dávky, když je to zapotřebí. Nezapomeňte uchovávat CBD poživatiny na bezpečném místě, aby nedošlo ke konzumaci většího množství, než je doporučeno

Jaké dávkování CBD pro děti zvolit?

Nejjednodušším postupem je začít u výpočtu dávky pro dospělého, od čehož se následně odrazíte při výpočtu dávky pro dítě. Vycházet byste měli z několika proměnných - doporučené denní dávkování u konkrétního produktu, vaše tělesná hmotnost, závažnost vašeho zdravotního problému a pohlaví. Obecně se dávka pohybuje v rozmezí od 15 mg do 45 mg. Je však samozřejmé, že při léčbě chronické bolesti budete vyžadovat vyšší dávku, než v případě mírné úzkosti. Pro výpočet dětské dávky můžete využít některý z následujících postupů:

 1. Ausbergerovo pravidlo (od narození) – jednoduchý vzorec pro výpočet přibližné dávky pro dítě, zní: (1,5 x hmotnost dítěte v kg) + 10 = procento dávky pro dospělé.

 2. Salisburyho pravidlo č. 1 (děti do 30 kg) – pro výpočet použijte tento vzorec: (hmotnost v kg x 2) = procento dávky pro dospělé.

 3. Salisburyho pravidlo č. 2 (děti nad 30 kg) – zde využijte vzorec: (hmotnost + 30) = procento dávky pro dospělé.

Odborníci předpokládají, že účinky CBD u dětí budou podobné jako u dospělých, ale potřebná dávka bude velmi pravděpodobně nižší. Je namístě však připomenout, že výzkum je teprve na začátku a musíte se tak obrnit trpělivostí, pokud si chcete počkat na relevantní důkazy. Celou situaci budeme bedlivě sledovat.

Zdro titulní fotografie: unsplash.com (autor: MI PHAM)

Zdroj zmíněných studií: 

Epilepsie:

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-drug-comprised-active-ingredient-derived-marijuana-treat-rare-severe-forms

Autismus:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6333745/

Autismus 2:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6336869/

Úzkost:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604171/

PTSD:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5101100/

O čem píšeme

 • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/27/20
(Aktualizováno: 08/28/20)