CBD pro děti: Je to bezpečné?

Mnohé výzkumy posledních let přesvědčily odborníky a veřejnost o potenciálu CBD při jeho použití pro léčebné účely. S rostoucím zájmem přirozeně vyvstávají otázky související s bezpečností CBD, a to zejména u mladistvých nebo dětí. Čím dál více zemí na světě uvolňuje zákony týkající se lékařského konopí, proto je stále důležitější hovořit o tomto tématu jasně. Je bezpečné podávat CBD dětem? Co říkají odborníci a jaká jsou jejich doporučení pro rodiče?

Základní informace o CBD

Kanabidiol, zkráceně CBD, je jednou z látek známých jako kanabinoidy, které se nacházejí v rostlinách léčebného konopí. CBD dokáže pomoci od mnoha psychických, či fyzických obtíží. Oproti THC však bez intoxikačního účinku nebo negativních změn v chování apod. 

Naopak jde o ovlivnění pozitivního charakteru, výhradně pro léčebné účely. Vnímání je ovlivněno na úrovni terapeutické, kdy je zmírňována například akutní či chronická bolest, avšak bez nežádoucích vedlejších účinků (například halucinace, schizofrenie). 

Kanabidiol není intoxikační látkou, tudíž nesouvisí s rizikem vzniku závislosti. Další fakta o CBD:

 • Žádný pocit opojení, změny vnímání nebo schopnosti rozhodovat se

 • Naprosto miniální nebo žádné vedlejší účinky

 • Prokazatelně pomáhá při léčbě řady nemocí a zdravotních problémů

 • Snadno zpracovatelné pro lidské tělo

 • Má anxiolytické, protizánětlivé a antimikrobiální účinky

 • Díky legalitě CBD v mnoha zemích došlo ke zpřísnění podmínek výroby a důkladnější kontrole finálního výrobku

 • První léky na bázi CBD jsou již schválené (např. Epidiolex)

Rozdíl mezi CBD a THC

Ačkoliv CBD jistým způsobem ovlivňuje vnímání (například bolesti, úzkosti, strachu apod.), nejedná se o itoxikační látku.

Léčba pomocí CBD

Existuje několik zdravotních problémů, týkajících se častěji dětí u nichž se kanabidiol zdá být užitečnou variantou pro podpůrnou léčbu. Další řádky vás možná pomohou odpovědět si na otázku, zda mohou děti užívat CBD.

CBD při léčbě epilepsie u dětí

Léčba epilepsie a CBD je velkým tématem. Červen roku 2018 je významným milníkem v historii lékařského konopí, respektive CBD konopí, protože Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil první oficiální lék na bázi tohoto kanabinoidu – Epidiolex. Ten pomáhá zmírňovat záchvaty u dvou vzácných forem epilepsie, kterými je Lennox-Gastautův syndrom a Syndrom Dravetové.

Studie, sponzorovaná Jim Pattison Children’s Hospital Foundation, sledovala sedm dětí trpících vážnou epilepsií. Jedná o velmi vysilující formu, kterou měsíčně doprovází až 1 200 záchvatů. Doktor Richard Huntsman, pediatrický neurolog a zároveň spoluautor této studie, řekl, že výsledky jsou teprve v úplných začátcích, ale přesto jsou velmi povzbuzující. Celkové snížení záchvatů bylo průměrně úspěšné ze 75%.

Během studie byly dětem podávány běžné léky spolu s konopným olejem. Nikomu ze zúčastněných nebylo podáváno placebo.

Po dobu šesti měsíců se každým měsícem zvyšovala dávka extraktu z konopí.

,,Někteří mohou říkat, že není správné, že jsme nepodávali 100% dávku konopí. Je třeba vzít v potaz, že se jedná o děti, které si již prošly mnoha neúspěšnými léčbami. V tomto případě je pravděpodobnost, že docílíme dobrého výsledku s jiným lékem, velmi nízká.” vysvětluje tento postup Huntsman. U tří dětí ze sedmi záchvaty naprosto vymizely.

Epilepsie jakožto porucha nervového systému může mít velmi vážné následky. CBD však představuje jistou naději
Epilepsie jakožto porucha nervového systému může mít velmi vážné následky. CBD však představuje jistou naději.

CBD pro děti s autismem

Děti s poruchou autistického spektra často vykazují projevy agresivity, úzkosti, hyperaktivity nebo trpí poruchou spánku. Studie z roku 2018 se zaměřovala na autismus u dětí ve věku 4 až 22 let, kterým bylo po dobu 66 dnů podáváno CBD. Vědečtí pracovníci pracovali s údaji, jež byly hlášeny rodiči těchto dětí, navzdory tomu jsou však výsledky obdivuhodné:

 • Agresivita – zlepšení u 67,6 %; nedošlo ke změně u 23,6 %; zhoršení u 8,8 %.

 • Hyperaktivita – zlepšení u 68,4 %; nedošlo ke změně u 28,9 %; zhoršení u 2,6 %.

 • Úzkost – zlepšení u 47,1 %; nedošlo ke změně u 29,4 %; zhoršení u 23,5 %.

 • Problémy se spánkem – zlepšení u 71,4 %; nedošlo ke změně u 23,9 %; zhoršení u 4,7 %.

Jiná studie z roku 2019 publikovaná v časopise Scientific Reports testovala 188 dětí s poruchou autistického spektra ve věkovém rozmezí 5 až 18 let. Léčba u většiny pacientů spočívala v podávání konopného oleje s obsahem 30 % CBD a 1,5 % THC. Už po prvním měsíci užívání oleje došlo k významným změnám, přesněji ke snížení počtu záchvatů vzteku, agresivity nebo neklidu. V následujích šesti měsících se navíc stav nadále zlepšoval. Závěr výzkumu byl následující:

 • Výrazné zlepšení – 28 pacientů (30,1 %)

 • Mírné zlepšení – 50 pacientů (53,7 %)

 • Nepatrné zlepšení – 6 pacientů (6,4 %)

 • Žádná změna – 8 pacientů (8,6 %)

Průzkum se neobešel bez hlášení několika vedlejších účinků, mezi něž patřily nejčastěji projevy ospalosti, snížení chuti k jídlu či neklidu. Pacienti během konopné léčby užívali standardní léky, jako jsou antipsychotika a sedativa. Vzhledem k faktu, že nebyla určena žádná kontrolní skupina, vědci nemohli zcela jistě určit, jak velký vliv na pozorované projevy měl přísun kanabinoidů. Avšak na výsledky dalších studií možná nebudete muset čekat tak dlouho, protože jich aktuálně pár probíhá. Nezbývá, než s napětím očekávat, s jakými výsledky přijdou.

Pro děti s autismem by mohlo být CBD obzvláště užitečné.
Pro děti s autismem by mohlo být CBD obzvláště užitečné.

CBD pro děti s úzkostí

Profesorka z University School of Medicine v New Yorku, Esther Blessing, se svým týmem v roce 2015 prokázala vliv kanabidiolu na zmírnění úzkostí u dospělých jedinců. Potvrdila tak jeho potenciál při léčbě nejen sociálně-úzkostné poruchy, ale také obsedantně-kompulzivní poruchy (OCD) nebo posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Další studie z podzimu roku 2016 poukázala na snížení úzkostných stavů a zlepšení kvality spánku u chlapce ve věku 10 let, který se léčil s PTSD.

Potlačte úzkost pomocí CBD

CBD pro děti s ADHD

Někteří odborníci naznačují, že CBD může pomoci dětem s diagnózou ADHD, u nichž dochází k hyperaktivitě a poruše pozornosti. Dalším typickým projevem tohoto onemocnění je nespavost či úzkost – i s tím by mohl kanabidiol pomoci.

Oproti běžně používaným stimulantům při léčbě má CBD méně vedlejších účinků, tudíž by mohlo sloužit minimálně jako podpůrný lék. Dosud nebyly provedeny žádné relevantní výzkumy, jež by tuto hypotézu potvrdily, takže si budeme muset ještě chvíli počkat.

Dětem s ADHD by CBD mohlo pomoci zejména s nespavostí či úzkostí, které patří mezi příznaky této poruchy

Dětem s ADHD by CBD mohlo pomoci zejména s nespavostí či úzkostí, které patří mezi příznaky této poruchy.

Vedlejší účinky a rizika užívání CBD dětmi

Do dnešní doby bohužel není dostatek studií, které se zaměřují na rozdíl v účinnosti kanabinoidů mezi dospělými a dětmi. Odborníci poukazují na to, že reakce na CBD se může mírně lišit u každého člověka. Přestože nebyly pozorovány výrazné vedlejší účinky, rodiče by měli zvážit pár následujících faktů.

Světová zdravotnická organizace v roce 2017 prohlásila, že podle vlastního výzkumu shledala CBD bezpečnou látkou a nebyly objeveny žádné významné nežádoucí účinky. Abychom zůstali objektivní, zmíníme několik vedlejších účinků hlášených uživateli:

 • ospalost, letargie

 • průjem

 • zvýšené hladiny jaterních enzymů

 • pocit slabosti

 • snížená chuť k jídlu

1. Kombinace CBD s ostatními léky

Kanabidiol může do určité míry snižovat schopnost jaterního enzymu známého jako cytochrom P450. Ten je zodpovědný za metabolizaci neboli rozklad látek nacházejících se v některých předepisovaných lécích. Podobný účinek má například grapefruit, proto se za každou cenu vyhněte používání CBD s léky, u nichž se nachází varování před kombinací s tímto tropickým ovocem.

2. Vyhněte se neověřeným výrobkům s CBD 

Čím více se v jednotlivých zemích uvolňují zákony související s léčebným konopím, tím důležitější je dodržovat obezřetnost při výběru toho kterého produktu. Dávejte si pozor, aby u výrobku byly uvedené zejména informace, jako je množství obsaženého CBD, jméno výrobce nebo distributora, doporučené dávkování, objem či hmotnost výrobku, další doplňující látky a rozlišení spektra – plnospektrální, širokospektrální nebo CBD izolát. 

Jakou formu CBD byste měli zvolit?

Pro děti se jeví jako nejlepšíé metoda užívání:

Jaké dávkování CBD pro děti zvolit?

Nejjednodušším postupem je využití CBD kalkulačky. Ta pracuje se zadaným věkem a hmotností osoby, která se chystá CBD užívat. Obecně se dávka pohybuje v rozmezí od 15 mg do 45 mg. Pro výpočet dětské dávky CBD můžete využít také některý z následujících postupů:

 1. Ausbergerovo pravidlo (od narození) – jednoduchý vzorec pro výpočet přibližné dávky pro dítě, zní: (1,5 x hmotnost dítěte v kg) + 10 = procento dávky pro dospělé.

 2. Salisburyho pravidlo č. 1 (děti do 30 kg) – pro výpočet použijte tento vzorec: (hmotnost v kg x 2) = procento dávky pro dospělé.

 3. Salisburyho pravidlo č. 2 (děti nad 30 kg) – zde využijte vzorec: (hmotnost + 30) = procento dávky pro dospělé.

Časté dotazy

Dosud se provedlo jen pár studií, které se zaměřovaly na efekt konopí při léčbě autismu. Výsledky však z velké většiny byly pozitivní. Na testech po užití CBD byla prokázána vyšší míra sociální interakce. Studie taktéž prokázaly, že při užívání konopných mastí, konopných gelů a CBD olejů došlo k výraznému snížení autistických symptomů, kterými jsou například záchvaty, tiky, deprese, neklid a záchvaty vzteku. Ačkoli důkazů o přímém efektu kanabidiolu na autismus není mnoho, nelze pochybovat, že konopí a CBD mají pozitivní vliv na toto onemocnění.

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

K léčbě úzkosti je nejčastější způsob užití CBD. Studie prokázaly, že CBD snižuje úzkost u pacientů se sociálně-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáhá k udržení nižší hladiny úzkosti a neustálému zlepšování kvality a množství spánku. Je to nejpopulárnější přírodní způsob léčby úzkosti a poruchy spánku. K dennímu užití při zvládání úzkosti se doporučují CBD kapsle nebo CBD tinktury. Ke zvládání akutních potíží se naopak doporučuje vaporizace CBD, neboť úleva se zaznamená téměř okamžitě.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Stejně jako tabákové a alkoholové výrobky, tak i konopné odrůdy s vyšším obsahem THC jsou pro mladistvé do 18ti let ilegální. CBD však nemá žádné intoxikační účinky a například v USA je považováno za výživový doplněk. Moderní extrakce konopí umožňuje z produktů odstranit THC, umožňuje tak vytvářet produkty naprosto bezpečné a se souhlasem zákonného zástupce legální i pro nezletilé. Hlavními důvody užití konopí třeba ve formě CBD oleje nebo kapslí většinou bývá úzkost, nespavost, epilepsie, autismus, ADHD, astma a u kožních problémů se uživatelé uchylují ke konopným mastím.

 • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/27/20
(Aktualizováno: 02/21/22)