Interakce CBD s jinými léky: Co byste měli vědět?

Kanabidiol (CBD) se dostal do našich šamponů, krémů, mastí a pro některé se stalo užívání tohoto kanabinoidu každodenním rituálem. Důvodem, proč mnoho lidí zvolí tento doplněk, jsou jeho schopnosti využitelné při léčbě hojného počtu různých onemocnění a zdravotních problémů. Navzdory všem jeho pozitivům se ale objevila jedna poměrně znepokojující informace týkající se interakce mezi CBD a některými dalšími léky. V dnešním článku si objektivně shrneme všechna fakta, která jsou na toto téma k dispozici. 

Jak naše tělo metabolizuje léky?

Určitě jste už párkrát slyšeli, jak někdo říká, že má „rychlý“, nebo „pomalý“ metabolismus. Jinými slovy by se takové tvrzení dalo definovat jako množství kalorií, které dotyčný potřebuje k tomu, aby bez problému fungovaly všechny procesy v jeho těle. My se však budeme bavit o metabolismu, jako o způsobu rozkládání látek v těle, přesněji ve střevech a játrech – tento postup bývá označován jako takzvaný metabolismus prvního průchodu.

Většina látek z léků bývá rozkládána játry, jejichž cílem je dopravit potřebné sloučeniny do dalších částí těla, kde jsou zapotřebí. Velkou úlohu zde plní enzymy, které uvádí celou tuto teorii v praxi – tj. metabolizují látky z potravin na metabolity, které jsou dále využity například jako palivo pro buněčné procesy nebo co by stavební materiál systémů či tkání. Jako známe metabolismus potravin, existuje rovněž metabolismus léčiv, jenž funguje na stejném principu. Detailněji si jej rozebereme v další části článku.

CBD: Základní informace

Kanabidiol (CBD) je jednou z mnoha látek, známých jako kanabinoidy, pocházejících z rostlin léčebného konopí. Odborníky i veřejnost si získala svými vlastnostmi, které jsou využitelné při léčbě mnoha onemocnění či zdravotních problému, a to bez jakéhokoliv intoxikačního účinku. CBD v lidském těle interaguje s endokanabinoidním systémem (ECS), jenž má na starosti nejen homeostázu, tedy buněčnou rovnováhu, ale také množství dalších tělesných a psychických procesů. 

Interakce mezi CBD a ECS ovlivňuje tyto tělesné děje:

 • spánek

 • nálada

 • paměť

 • chuť

 • reprodukce a plodnost

 • reakce na stres

 • vnímání bolesti

 • motorické funkce

 • imunitní funkce a mnoho dalších…

Kromě mnoha jiných procesů, ovlivňuje správná funkce endokanabinoidního systému i paměť a další kognitivní funkce

Kromě mnoha jiných procesů, ovlivňuje správná funkce endokanabinoidního systému i paměť a další kognitivní funkce; zdroj foto: knowledgeone.ca

Nejčastěji bývá CBD užíváno při těchto problémech:

Jak CBD ovlivňuje metabolismus?

Ať už zvolíte jakýkoliv způsob užívání CBD – olej, tinkturu, kapsle, koncentrát, květmast nebo jiné – po absorbování do krevního řečiště se dostává kanabidiol do jater. Zde přichází na řadu enzymy, které metabolizují CBD na metabolity. Následně jsou tyto látky cirkulovány skrze krevní oběh do celého těla. Játra mají kromě rozkládání látek také funkci detoxikace a vylučování nepotřebných látek.

Metabolizaci provádí systém enzymů CYP450 neboli cytochromu P450. Jeho úkolem je částečně přeměnit látky rozpustné v tucích na látky rozpustné ve vodě, čímž napomáhá jejich absorpci a vylučování. Některé specifické léky či doplňky stravy mohou ovlivňovat funkci enzymů CYP450, čímž zpomalují, nebo naopak zrychlují metabolismus. Výrazně tak mohou změnit reakci těla na přijaté látky. Systém cytochromu P450 je podle výzkumů zodpovědný za rozklad až 60 % všech léků na předpis, volně prodejných léků a doplňků stravy.

Vědci, lékaři a odborníci často podle systému CYP450 určují typ léku, dávkování a předpovědi účinnosti a možných vedlejších účinků. Kupříkladu pokud mají játra za úkol zpracovávat pouze jeden určitý lék, přičemž systém enzymů je u pacienta v pořádku, je možné počítat s průměrným časem potřebným pro metabolizaci léčiva a také s průměrným dávkováním. CBD bohužel patří mezi látky, které ovlivňují systém CYP450, tj. jeho schopnost rozkládat – buď vedou ke zrychlení, nebo ke zpomalení. 

CBD interaguje se systémem CYP450 (vliv CBD na játra)

Tento systém obsahuje několik důležitých enzymů, přitom konkrétně jeden z nich – CYP3A4 – metabolizuje CBD. Problém je, že kromě kanabidiolu má za úkol rozkládat velkou většinu dalších léků. Logicky vás napadne, jaký problém tu hrozí, a sice kontraindikace. Jinými slovy, kombinace s určitými léčivy není vhodná, protože enzymy jednoduše nejsou schopny rozkládat tolik látek zároveň.

Samozřejmě se může stát i obrácený jev, tedy inhibicí (potlačením rozkládací funkce) enzymu CYP3A4 prostřednictvím jiného léku nebude dostatek energie pro rozklad CBD. Vaše dávka kanabidiolu by za těchto okolností nedosahovala potřebné účinnosti. Mimochodem – nejen kombinace s léky, ale také špatná funkce jater, či jaterních enzymů, může být jedním z důvodů, proč u některých pacientů nefunguje CBD. Co se může stát, když dojde ke zhoršení funkce CYP450?

Zvyšování jaterní toxicity je spojeno například s opravdu velmi vysokými dávkami CBD či jiných kanabinoidů, při dodržování doporučeného dávkování, roziko nehrozí, situace se však mění s případnou lékovou interakcí
Zvyšování jaterní toxicity je spojeno například s opravdu velmi vysokými dávkami CBD či jiných kanabinoidů, při dodržování doporučeného dávkování, riziko nehrozí- situace se však mění s případnou lékovou interakcí; zdroj foto: flowertown.com

CBD a interakce s léky (léková interakce)

Při užití více léků ovlivňujících CYP450 a CBD současně dochází ke "konkurenčnímu boji", při němž hraje roli několik faktorů, avšak nejdůležitějším se zdá být výše dávky kanabidiolu vstupujícího do krevního řečiště. Významné zpomalení funkce enzymů může způsobit, že nejsou léky dostatečně rychle metabolizovány, čímž dochází k hromadění látek v těle. Důsledky tohoto jevu mohou být mírné, ale také velmi závažné.

Zpomalení rozkladu a následné nahromadění léku v těle může přinejmenším způsobit vedlejší účinky. Pravděpodobně do oběhu nedostanete potřebné množství léčiva pro standardní léčbu vašich konkrétních zdravotních problémů. To se může projevit na mnoha úrovních, vždy záleží na typu onemocnění. Následné uvolnění při rychlé metabolizaci může zvyšovat účinnost léku, což se může také negativně projevit na vašem zdravotním stavu. 

Stejně jako může dojít ke zpomalení funkce metabolizace CYP450, je možné, aby došlo též ke zrychlení. Existují látky, které urychlují rozklad látek pomocí enzymů. Léky, popřípadě CBD, se v těle rozloží během kratší chvíle a neposkytne tak potřebné postupné uvolňování. Obě zmíněné varianty – zpomalení i zrychlení – jsou zaručeně rizikové. 

O čem píšeme

Druhy léků, kterým se raději vyhnout

Dalo by se říci, že úplně každá látka, která je metabolizována pomocí enzymů CYP450, může znamenat problém ve spojení s užíváním CBD. Velmi pravděpodobně nenajdete v příbalové informaci zmínku o tom, že se máte vyhnout konzumaci kanabidiolu, ale nápovědou by vám mohlo být varování před užíváním grapefruitu, řeřichy, třezalky tečkované nebo doplňků se zlatonosnými složkami. V žádném případě se ale na tuto informaci nespoléhejte a vždy se poraďte s ošetřujícím lékařem – k tomu se ještě vrátíme.

Oddělení medicíny na Indiana University vydalo tento seznam látek, které by mohly znamenat kontraindikaci pro použití s CBD:

 • Antidepresiva – fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, vortioxetin, vilazodon nebo nejčastěji předepisovaný citalopram či escitalopram.

 • Antihistaminika – léky bránící organismus před působením alergenů, jako například bromfeniramin, cetirizin, chlorfeniramin, klemastin, difenhydramin, fexofenadin a loratadin.

 • Antibiotika – amoxicilin, doxycyklin, cefalexin, ciprofloxacin, clindamycin, metronidazol, azithromycin, sulfamethoxazol-trimethoprim, amoxicilin-klavulanát a levofloxacin.

 • Benzodiazepiny – léky potlačující úzkost, jako je alprazolam, clobazam, clonazepam, clorazepate, chlordiazepoxid, diazepam, estazolam a lorazepam.

 • Anestetika – například barbituráty, amobarbital, methohexital, thiamylal, etomidát, ketamin a propofol.

 • Steroidy a kortikosteroidy – hydrokortizon, kortizon, prednison, triamcinolon a dexamethason.

 • Prokinetika – léky na zlepšení pohyblivosti, jako například domperidon, metoklopromid, levosulpirid, renzaprid a prucloprid.

 • Antipsychotika – medikamenty používané při léčbě psychóz, mezi které patří aripiprazol, asenapin, kariprazin, clozapin, lurasidon, olanzapin, quetiapin, risperidon a ziprasidon.

 • Nesteroidní protizánětlivé léky – například aspirin, celecoxib, diklofenak, diflunisal, etodolac, ibuprofen, indomethacin, ketoprofen, ketorolac, nabumeton, naproxen, oxaprozin, piroxicam, salsalamet.

 • Inhibitory protonové pumpy – slouží k potlačení sekrece kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Například léky jako omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol a dexlansoprazol.

 • Antikonvulziva – léky používané pro léčbu a prevenci epileptických záchvatů nebo křečí, jako je acetazolamid, karbamazepin, clobazam, klonazepam, ethosuximid, fosfenytoin, gabapentin, lakosamid, lamotrigin, oxetarcetam, metsuximid, nitrazepam, oxkarbazepin, parafinát, finafinát, tiagabin hydrochlorid a zonisamid.

 • Imunitní modulátory – imunitní globuliny, imunosupresivní látky, imunostimulanty, bakteriální a virové vakcíny.

 

Řada látek známých jako „proléčiva“ neposkytují léčivé vlastnosti, dokud nejsou metabolizovány. Až teprve jejich metabolity tak mohou přinést požadovaný účinek. Špatná funkce enzymů CYP450 může způsobit, že v těle nebude přítomno dostatečné množství léčivých látek (metabolitů), tudíž nebude dosaženo jeho terapeutické funkce. Jako příklad bychom mohli uvést kodein, který je co by opiát užíván pro své analgetické, antitusivní a protiprůjmové účinky. Teprve v těle je metabolizován na účinný metabolit – morfin.

Interakce CBD a dalších léčiv, ať už na předpis či volně prodejných, může za určitých podmínek představovat riziko nejen pro vaše játra
Interakce CBD a dalších léčiv, ať už na předpis či volně prodejných, může za určitých podmínek představovat riziko nejen pro vaše játra; zdroj foto: bigskybotanicals.com

Grapefruitové varování: Co to je?

V prvních odstavcích článku jste se dočetli o tom, že pro vás může být varováním před kombinací CBD a konkrétního léku zmínka o zákazu užívání grapefruitů v příbalovém letáku nebo na etiketě. Možná vás napadla otázka, jak může toto tropické ovoce souviset s kanabidiolem. Ačkoliv byste to zřejmě nepředpokládali, určitá podobnost mezi nimi přece jenom existuje.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, zkráceně FDA, může konzumace grapefruitů, či produktů z něj, v souvislosti s jinými léky vést k nadměrné koncentraci léku v organismu. To může vést k projevům vedlejších účinků, v nejhorším případě i k předávkování (či jaterní toxicitě). Za tímto jevem nestojí nic jiného, než popisovaný efekt pozorovaný u CBD. Respektive, grapefruity rovněž inhibují funkci jaterních enzymů CYP450. Je známo okolo 85 potvrzených léků, které interagují s tímto ovocem a v malé míře také se souvisejícími citrusovými šťávami. 

Kromě toho se doporučuje rovněž vyhnout dalším látkám, jako je například třezalka tečkovaná, která ve skutečnosti funguje jako přírodní antidepresivum. Ve většině příbalových letáků od antidepresiv si také můžete přečíst toto varování. Je to opět tím, že třezalka i antidepresiva interagují s enzymy v játrech. Na tyto informace se však nedá vždy nutně spolehnout, proto je důležité každý krok nejprve konzultovat s vaším lékařem. Ten by měl být schopný vám poradit, co je přípustné, nebo naopak nepřípustné nebo riskantní. 

Příklady některých léků, které nemůžete kombinovat s grapefruity:

 • Léky na vysoký krevní tlak – např. felodipin, nifedipin, losartan a eplerenon.

 • Antiarytmika – léky na vyrovnání srdečního rytmu, jako je amiodaron nebo dronedaron.

 • Analgetika – léky proti bolesti, mezi něž patří fentanyl, oxycodon a kolchicin.

 • Anxiolytika – léky proti úzkosti, jako je bupropion, quetiapin, diazepam nebo midazolam.

 • Léky na ředění krve – apixaban, rivaroxaban, clopidogrel a ticagrelor.

Obecně lze říci, že CBD by se přiliš nemělo kombinovat s většinou citrusových plodů, jelikož vlivem interakce se stejnými enzymy může dojít ke kontraindikaci

Obecně lze říci, že CBD by se přiliš nemělo kombinovat s většinou citrusových plodů, jelikož vlivem interakce se stejnými enzymy může dojít ke kontraindikaci; zdroj foto: mcbdshop.com

Potenciální vedlejší účinky a dodržování bezpečnosti

Ať používáte v kombinaci s CBD některý z výše uvedených léků, nebo ne, je důležité sledovat každou drobnou odchylku od běžných projevů, které jste zvyklí na svém těle pociťovat. Vedlejší účinky mohou být různé a zpočátku byste jim možná nepřikládali váhu, ale dbejte zvýšené opatrnosti za každých okolností. Pokud se vám něco nebude zdát, trvejte na vyšetření u vašeho lékaře.

Některé z potenciálních vedlejších účinků mohou zahrnovat:

 • ospalost nebo sedace

 • nevolnost, nechutenství

 • snížená účinnost léků (projevuje se například vyšší frekvencí záchvatů u epilepsie)

 • únava

 • průjem

 • ztráta chuti k jídlu, či nekontrolované jezení

 • náhlé změny v hmotnosti

Konzultace s lékařem

Každému zásahu do medikace musí bez jakékoliv výjimky předcházet konzultace s vaším ošetřujícím lékařem. Pacient by se měl vyvarovat zejména vysazování předepsaných léků a nahrazování za CBD. Léky s varováním před grapefruity nemusí nutně znamenat nebezpečí, ale ani přesto nepodceňte možnosti rizika. Váš lékař vám případně stanoví plán, při němž minimalizujete jakékoliv vedlejší účinky. S tím může souviset povinné testování na jaterní funkce a hladiny látek ve vašem organismu. Mnoho odborníků vám také poskytne radu nebo doporučení, který konkrétní výrobek s CBD by pro vás mohl být vyhovující. Aktuálně probíhají výzkumy, jež by mohly v budoucnu tuto problematiku více objasnit.

Pozn. red.: Na území České republiky je legální konopí a výrobky na jeho bázi s obsahem THC do 0,3 %. Legislativa v jiných státech se může lišit. Berte, prosím, na vědomí, že článek má pouze informativní charakter a nenabádá čtenáře k užívání. Zdroj titulní fotografie: health.harvard.edu

Časté dotazy

Alzheimerovu chorobu zcela léčit nelze, avšak můžeme přispět k jejímu lepšímu průběhu prokrvením mozku a stimulovat nervy pomocí CBD olejů. CBD oleje obsahují kanabidiol, který má blahodárné účinky na lidský organismus. Pomáhá při boji s nespavostí a stresem, ale také dokáže zmírnit následky alzheimerovi nemoci díky jeho pozitivním vlastnostem účinkující při problémech s demencí. V neposlední řadě stojí za zmínku jeho antioxidační a protizánětlivé schopnosti, díky kterým dokáže stimulovat nervy a tím alzheimerovu nemoc zpomalit.

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Chronická bolest je bolest, která trvá déle než 3 měsíce, častá je u onkologických pacientů. Zdroj bolesti může být různý, doprovodnými příznaky jsou však pokles nálady, úzkost, bolest, nespavost a nechutenství. Kanabinoidy (CBD) pomáhá potlačit bolest působením na endokanabinoidní systém. CBD narozdíl od THC není psychoaktivní a má minimum nežádoucích účinků. Studie prokázaly, že u pacientů, kteří užívali CBD produkty buď čisté či se stopou THC, se prokazatelně snížila bolest. Dle dat CBD kalkulátoru pomáhá snížit bolest dávka CBD 13 - 39 mg s průměrem váhy 75 kg.

CBD vykazuje pozitivní účinky při léčbě bolesti jak samotné, tak i s obsahem THC. Je vynikající pro zánětlivou bolest jako je artritida nebo zranění. Nejen, že pomáhá při bolesti, ale i snižuje a redukuje záněty. Reaguje na receptory endokanabinoidního systému, což značně přispívá k úlevě od bolesti. THC pomáhá zmírnit centrální a neuropatickou bolest a působí taktéž protizánětlivě. Ideálním bojovníkem proti nemoci je tudíž například CBD olej s poměrem CBD:THC.

CBD reaguje na endokanabinoidní systém a na jednotlivé části organismu, které vedou ke spuštění epileptických záchvatů. CBD je při epilepsii nápomocné z několika důvodů: jeho působení na hladinu kyseliny gama-aminomáselné, stabilizuje funkce iontových kanálů v těle, mění způsob, jakým spolu buňky v mozku komunikují, má antioxidační a protizánětlivé účinky a zmírňuje bolest. Dávkování CBD kapek při užívání CBD oleje je individuální a závisí například na váze člověka.

Vzhledem k tomu, že hlavním problémem při roztroušené skleróze je zánět, je konopí ideálním pomocníkem k její léčbě, neboť CBD je protizánětlivý. Kanabinoidy chrání buňky a výrazně zpomaluje jejich stárnutí. Pomocí endokanabinoidního systému tlumí bolest, snižuje křeče a ztuhlost, pomáhá při nespavosti a při poruchách nálady a deprese. Konopné semínko se podílí na správné funkci metabolismu díky vhodnému poměru esenciálních mastných kyselin. Díky omega 3 a omega 6 nenasyceným mastným kyselinám pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou například proti depresím.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Narozdíl od léků na nespavost není CBD návykové a vázané na lékařský předpis. Na denní únavu je ideální užít pár kapek CBD oleje hned ráno pod jazyk. Kanabinoidy neovlivňují pouze usínání, ale i celkovou kvalitu spánku. Pro klidné spaní a rychlé usínání je vhodné nakapat pár kapek oleje pod jazyk před spaním, mysl se tak zklidní a spánek bude kvalitnější. Dávkování se odvíjí od hmotnosti, věku a charakteru užití, doporučuje se však začít s jednou kapkou a dávky postupně zvyšovat dle potřeby.

Parkinsonova choroba je dlouhodobá porucha centrálního nervového systémů. Jejími příznaky jsou zejména třes, ztráta automatických pohybů, změna řeči, změna v psaní, zpomalené pohyby a tuhé svaly. CBD může prokazatelně přispívat k léčbě poruchy spánku, psychózy a zhoršeného pohybu, které jsou spojeny s Parkinsonovou chorobou. Zároveň je CBD protizánětlivý a je skvělým neuroprotektantem. Doporučovaným způsobem užití CBD při léčbě Parkinsonovy choroby jsou kapky CBD oleje pod jazyk.

 • Články z kategorie Aktuální témata, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/28/20
(Aktualizováno: 08/26/20)