Léčebné konopí může pomoci při Tourettově syndromu

Když se zeptáte 10 aktivních uživatelů CBD na otázku, proč jej užívají, zřejmě dostanete 10 různých odpovědí. Stoupá obliba tohoto kanabinoidu a také se množí studie, které prokazují některé jeho vlastnosti využitelné při léčbě řady onemocnění. Léčba Tourettova syndromu je pro lékaře i vědce stále trochu záhadou, nicméně jejich pozornost se v poslední době zaměřila právě na CBD co by potenciální alternativu běžně předepisovaných léků s častými vedlejšími účinky. Co říkají dosavadní výzkumy? Je kanabidiol bezpečnou variantou při tak komplikovaném onemocnění?

Co je to Tourettův syndrom?

Tourettův syndrom je neurologické onemocnění, které se nejčastěji projevuje opakujícími se pohybovými a zvukovými tiky. Projevy bývají mnohdy doprovázeny některou z dalších poruch chování, jako je ADHD, obsedantně-kompulzivní porucha atd. Průměrný věk, v němž bývá nejčastěji diagnostikována tato choroba, je 6 let, přičemž u mužů je několikanásobně vyšší riziko jejího výskytu. Vemi často se projevy zhoršují v období puberty, po jejímž skončení naopak dojde k dočasnému zklidnění.

Příčiny vzniku Tourettova syndromu dosud nejsou známy, ale předpokládá se, že v tom bude zapojeno více proměnných. Nejčastěji odborníci poukazují na genetické předpoklady, vnější faktory (environmentální vlivy), popřípadě také neurotransmitery jako je dopamin nebo serotonin. V další části se k těmto dvěma látkám ještě dostaneme. Jaké konkrétní projevy nás mohou upozornit na možný výskyt této choroby?

Nejčastější symptomy Tourettova syndromu

Projevy jsou ve většině případů motorické (pohybové) nebo zvukové či hlasové. Můžete tak zpozorovat, že postižená osoba náhle a nekontrolovaně cukne paží nebo vydá nečekaný zvuk. Symptomy mohou být mírného rázu, například mrknutí, u jiných pacientů se jedná o sérii několika pohybů. Frekvence i intenzita tiků se zvyšuje, když je postižený vystaven stresujícímu prostředí, případně dojde-li ke vzrušení. Maximální klid a soustředění naopak zmírňují četnost i intenzitu symptomů. 

Každý jedinec s touto chorobou vykazuje lehce odlišné projevy, přičemž někteří navíc dokážou dlouhou dobu onemocnění úspěšně skrývat. Mrkání či pohyby ramen jsou v určitých situacích zcela normální věc. Setkat se ale můžete také s pacientem, který má neovladatelné nutkání vyskočit do vzduchu, ohánět se končetinami, vykřikovat nesmyslné fráze. Tyto těžší projevy se vyskytují přibližně u 1 z 10 pacientů postižených Tourettovým syndromem. U ostatních je možné zpozorovat spíše jemnější náznaky jako mrkání apod.

Motorické tiky u pacientů s Tourettovým syndromem:

 • Mrkání očí

 • Záškuby

 • Vyplazování jazyka

 • Pohyby úst

 • Trhání hlavou

 • Krčení rameny

 • Čichání nebo dotýkání se objektů

 • Obscénní gesta

 • Ohýbání či zkroucení těla

 • Poskakování

 • Násilné chování

 • Jiné neobvyklé vzorce chování

Zvukové (hlasové) tiky u pacientů s Tourettovým syndromem:

 • škytání

 • vrčení

 • kašlání

 • natahování krku

 • štěkání či jiné zvířecí zvuky

 • opakování slov nebo frází vymyšlených pacientem

 • opakování slov nebo frází druhých lidí

 • vulgární a obscénní výrazy

Další symptomy pacientů s Tourettovým syndromem:

 • porucha pozornosti

 • snížená výkonnost

 • zhoršené motorické funkce

 • výkyvy nálad (vztek, euforie atd.)

 • porucha učení

 • deficit paměti

 • zhoršené sociální dovednosti

 • panická porucha

 • problémy se smyslovým vnímáním

Mezi časté hlasové tiky patří i vykřikování vulgárních výrazů či nesmyslných frází
Mezi časté hlasové tiky patří i vykřikování vulgárních výrazů či nesmyslných frází; zdroj foto: vocal.media

Poskytnutí úlevy - ale za jakou cenu?

Léky, které jsou nejčastěji užívány na léčbu TS obsahují klonidin, risperidon, haloperidol a topiramát. Ačkoliv pacientům poskytují značnou úlevu, tak se s jejich užíváním pojí velké množství vedlejších účinků. Mezi nejčastější vedlejší účinky patří hypotenze, ospalost, přibírání na váze, deprese a vznik ledvinových kamenů.

Běžné způsoby léčby

Běžné metody léčby souvisí se závažností onemocnění. To znamená, že pacienti, kterým projevy Tourettova syndromu (TS) výrazně neškodí, se nemusí prakticky vůbec léčit. Mezi námi tak pravděpodobně žije množství pacientů s touto chorobou, kteří necítí potřebu s tím cokoliv dělat. U těžších případů existuje několik typů standardní léčby.

Léčba pomocí terapie

Nejvíce využívanou metodou je behaviorální terapie a psychoterapie. První zmíněná varianta obnáší školení na zvýšení povědomí o reakcích souvisejících s onemocněním, trénování reakcí a jejich intervence – tj. vypozorování blížící se reakce a její následné ovládnutí. Prozatím se zdá být behaviorální terapie velmi účinnou metodou léčby. Někteří specialisté navíc využívají doprovodných technik, jako například řízené meditace, hypnózy, relaxace nebo dechových cvičení. Terapie se někdy účastní také další pacienti s podobnými problémy, což může pomoci zúčastněným s vyrovnáním se s nemocí na psychické úrovni.

Léčba s pomocí medikace

Pacientům, u nichž se objevují příznaky Tourettova syndromu v těžší formě, bývají kromě psychoterapie předepisovány léky sloužící k potlačení projevů. Často předepisovanými léky jsou takzvaná neuroleptika, která mají léčit psychotické poruchy. Zde je seznam některých nejvíce používaných léčiv:

 • Neuroleptika – tyto léky byly schválené Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) jako vhodné pro léčbu TS. Pomáhají tlumit nebo blokovat dopaminové receptory v mozku a tím pomáhat regulovat tiky. Do této skupiny patří medikamenty, jako je haloperidol, aripiprazol nebo risperidon.

 • Stimulující léky – některé léky, jako třeba ritalin, snižují hyperaktivní reakce typické pro ADHD – to se často vyskytuje v souvislosti s TS. Výhodou je, že nemá negativní vliv na běžně se objevující tiky.

 • Botoxové injekce – tento způsob léčby může zmírnit lehčí formy motorických a zvukových projevů.

 • Klonidin – tento lék na krevní tlak, jako i další léky s podobným účinkem, může pomoci snížit počet tiků, lépe ovládat záchvaty vzteku a kontrolovat další impulzy.

 • Topiramát – bývá předepisován pro snížení frekvence tiků.

Léky předepisované pro léčbu Tourettova syndromu bývají spojeny s potenciálními vedlejšími účinky, mezi něž patří nadměrné přibírání na váze, ztráta soustředěnosti, kognitivní problémy, ospalost, ledvinové kameny nebo problémy s řečí. I to je důvodem, proč se pacienti tu a tam dívají po alternativní variantě. Medikace by totiž mohla tlumit příznaky TS, ale zároveň vyvolat problémy na jiné úrovni.

Neurologická léčba

Tento typ léčby je vhodný pro pacienty s nejtěžší formou TS, nicméně účinnost je stále zkoumána a někteří odborníci jsou poněkud skeptičtí, co se týká její aplikace. Funguje totiž na principu stimulování oblastí, které mají na starost pohyb, pomocí zařízení implantovaného do mozku postiženého. U odborníků se vedou spory o to, zda je neurologická léčba zcela bezpečný způsob. V budoucnu bychom se mohli dočkat konkrétnějších výsledků, zda-li bychom se měli mít skutečně na pozoru před léčbou obnášející takový zásah do oblastí mozku.

Často předepisovanými léky jsou takzvaná neuroleptika, která mají léčit psychotické poruchy.
Často předepisovanými léky jsou takzvaná neuroleptika, která mají léčit psychotické poruchy; zdroj foto: unsplash.com (autor: Thought Catalog)

O čem píšeme

Jak by mohlo léčebné konopí pomoci při léčbě?

Kanabidiol (CBD) a další kanabinoidy v našem těle reagují v takzvaném endokanabinoidním systému (ECS), který se skládá primárně z kanabinoidních receptorů, enzymů a endogenních (přirozených) kanabinoidů. ECS je složitá síť rozprostírající se téměř po celém těle, proto můžete kanabinoidní receptory najít v mozku, centrální nervové soustavě, některých orgánech, kůži atd. 

Tourettův syndrom je onemocnění způsobené poruchami v mozku – zejména u bazálních ganglií, thalamu a frontálního kortexu. Není důležité se momentálně zabývat naprosto detailní specifikací jednotlivých částí, nýbrž stačí konstatovat, že právě v bazálních gangliích se nachází velké množství kanabinoidních receptorů známých jako CB1. Odborníci mají důvodné podezření, že by ECS mohl hrát důležitou roli při onemocnění TS, protože spolu s dalšími systémy významně ovlivňuje mozkové oblasti podílející se na projevech typických pro tyto pacienty. Mohlo by jít o průlomové zjištění vrhající nové světlo na možnosti léčby. Jak by mohlo být lékařské konopí prospěšné?

Konopí snižuje frekvenci tiků

Tiky jsou stále nejčastější a nejvíce viditelnou formou projevů u pacientů s TS. Jak již bylo popsáno výše, může se jednat o tiky menší intenzity, jako je mrkání, ale také vyšší intenzity, jako poskakování nebo opakování série několika nepřirozených pohybů. Odborníci se shodují, že tyto symptomy mohou mimo jiné velmi vážně poškodit psychiku postiženého, který se kvůli nim může úplně vyhýbat sociálnímu kontaktu.

V prosinci roku 1998 vyšla v publikaci Acta psychiatrica Scandinavica významná studie zabývající se otázkou užívání kanabinoidů při onemocnění Tourettovým syndromem. Z celkového počtu 17 pacientů došlo u 14 z nich ke snížení nebo úplnému vymizení motorických a hlasových tiků. Navíc bylo sledováno potlačení obsedantně-kompulzivních procesů, jež bývají častým problémem u TS. Vědci uvedli, že pozitivní vliv kanabinoidů na onemocnění je nezpochybnitelný a vyjádřili nutnost pokračování ve výzkumu.

Rok 2011 přinesl metastudii, jejíž výsledky hovoří o tom, že prakticky u všech pacientů užívajících léčebné konopí došlo ke zlepšení, tj. zmírnění četnosti výskytu tiků. Dalším kladným zjištěním je téměř nulový výskyt vedlejších účinků. Lékaři se shodují, že pravděpodobně půjde o stejný mechanismus interakce kanabinoidů s receptory v mozku, který je sledován u pacientů s Parkinsonovou chorobou, u níž také dochází k viditelnému zmírnění frekvence svalových křečí.

Konopí a nespavost

Nespavost úzce souvisí s Tourettovým syndromem, což jistě může potvrdit velká většina pacientů. Momentální výzkumy se přímo nezaměřovaly na poruchy spánku u takto postižených jedinců, ale napovědět by nám mohly dosavadní výzkumy zaměřující se na nespavost u „zdravých“ uživatelů lékařského konopí.

TS zvyšuje latenci spánku, tj. prodlužuje jeho nástup – pacienti se často dlouho převalují a nemohou usnout. Na druhé straně nám některé studie dokazují, že léčebné konopí má přesně opačný efekt – doba nástupu spánkového cyklu se výrazně zkracuje. Pacienti s TS vykazují zvýšenou frekvenci tiků zejména ve fázi REM. Konopí však tuto fázi poněkud zkracuje, tudíž by mohli postižení jedinci zažít o něco kvalitnější spánek. Pravděpodobně by mohlo navíc vyřešit i časté probouzení během noci, které je rovněž spojováno s TS.

CBD a nespavost

Konopí může zmírnit úzkost

Velké procento pacientů s TS bojuje s úzkostí, hlavně potom v mladším věku a v období puberty. Tyto stavy souvisí s psychikou – jinými slovy, postižení mají úzkosti, protože se bojí typických projevů jako jsou tiky. Pocity oddělení jsou někdy kombinovány s obsedantně-kompulzivní poruchou, kdy je pacient posedlý nutkáním opakovat určité postupy nebo vzorce chování. Vzniká tak trochu začarovaný kruh, ve kterém tiky spouští stres a ten na druhou stranu spouští úzkost. Panické ataky při úzkosti rapidně zvyšují srdeční frekvenci, třes či výbušné projevy.

Některé studie potvrdily, že lékařské konopí s obsahem THC nad 0,3 % mohou spouštět úzkostné stavy, v horším případě navíc vyvolávat paranoiu. Nejlepší alternativou je v tomto případě CBD konopí nebo výrobky s CBD. Účinná látka – kanabidiol – je významné anxiolytikum, což bylo dokázáno v mnoha studiích. Jednou z nich je studie pod vedením doktora Scotta Shannona, která vyšla v roce 2019. Sledovala projevy úzkosti u celkového počtu 103 dospělých pacientů, jež užívali po dobu 1 měsíce CBD. Během této doby došlo u 72 % zúčastněných ke zlepšení jejich stavu. Pro pacienty s Tourettovým syndromem by to mohlo znamenat velké uvolnění a patrně by došlo také ke snížení frekvence tiků.

Pozn.: Na území České republiky je konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 % omezeno zákonem. Legislativa v jiných státech se může lišit. Berte, prosím, na vědomí, že článek má pouze informativní charakter a nenabádá čtenáře k užívání.  

Úzkosti a deprese nejsou při onemocnění Tourettovým syndromem nic neobvyklého, přitom celý průběh onemocnění či samotnou léčbu mohou tyto komplikace velmi znesnadnit

Úzkosti a deprese nejsou při onemocnění Tourettovým syndromem nic neobvyklého, přitom celý průběh onemocnění či samotnou léčbu mohou tyto komplikace velmi znesnadnit; zdroj foto: workingwise.nz

Nejlepší způsob užívání CBD

Studie z roku 2017 s příznačným názvem „Předběžné důkazy o účinnosti a snášenlivosti konopí pro dospělé s Tourettovým syndromem“ věnovala svou pozornost kromě jiného také různým způsobům užívání léčebného konopí. Z výsledků vyplývá, že nejlepší účinnosti dosahovala metoda inhalace. To může být způsobeno absorpcí skrze plíce, nikoliv přes trávicí trakt – jako je tomu u perorálního užívání. Při inhalaci se tak kanabinoidy vyhnou takzvanému metabolismu prvního průchodu, tedy trávicímu traktu. Jaké další metody užívání mají pacienti s Tourettovým syndromem k dispozici?

 • Oleje a tinktury – Doba nástupu účinků je přibližně 30 minut. Doba působení je okolo 2–4 hodin.

 • Inhalace (květykoncentráty atd.) – tento způsob užívání kanabinoidů vám zaručuje nejrychlejší nástup účinků. Účinky se dostavují nejpozději do několika minut. Doba působení je 30–60 minut.

 • Kapsle – doba nástupu účinků prodloužena na cca 60 minut, doba působení se pohybuje okolo 4–6 hodin.

 • Poživatiny – první účinky můžete sledovat po 60 minutách. Doba působení je stejně jako u kapslí, cca 4–6 hodin.

Zdroj titulní fotografie: home.bt.com


Zdroje zmíněných studií: 

Snížení frekv. tiků:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9879795/

Metastudie:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3036957/

Úzkost:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

K léčbě úzkosti je nejčastější způsob užití CBD. Studie prokázaly, že CBD snižuje úzkost u pacientů se sociálně-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáhá k udržení nižší hladiny úzkosti a neustálému zlepšování kvality a množství spánku. Je to nejpopulárnější přírodní způsob léčby úzkosti a poruchy spánku. K dennímu užití při zvládání úzkosti se doporučují CBD kapsle nebo CBD tinktury. Ke zvládání akutních potíží se naopak doporučuje vaporizace CBD, neboť úleva se zaznamená téměř okamžitě.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Narozdíl od léků na nespavost není CBD návykové a vázané na lékařský předpis. Na denní únavu je ideální užít pár kapek CBD oleje hned ráno pod jazyk. Kanabinoidy neovlivňují pouze usínání, ale i celkovou kvalitu spánku. Pro klidné spaní a rychlé usínání je vhodné nakapat pár kapek oleje pod jazyk před spaním, mysl se tak zklidní a spánek bude kvalitnější. Dávkování se odvíjí od hmotnosti, věku a charakteru užití, doporučuje se však začít s jednou kapkou a dávky postupně zvyšovat dle potřeby.

Psychické poruchy jsou skupina onemocnění a poruch ovlivňující myšlení, prožívání a vztahy s okolím. Dělí se na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektivní poruchy. Příznaky duševního onemocnění jsou nejčastěji nervozita, nesouvislá mluva, strach, úzkost, napjatost a stres. Mezi nejčastější psychické poruchy patří úzkost a deprese. CBD prokazatelně pomáhá při jejich léčbě, neboť kanabinoidy působí jako přírodní antidepresivum. Při užívání CBD oleje pacient téměř okamžitě pocítí úlevu. Nejlepších výsledků dosáhne dlouhodobým a pravidelným užíváním.

Třesem mohou trpět ruce, nohy, hlava, ale můžeme jej slyšet i v hlase. Třes může být dědičný nebo se může dlouhodobě vyskytovat při odvykání alkoholové či drogové závislosti. Může se také vyskytovat při stresu nebo úzkosti, tyto třesy jsou krátkodobé. CBD působí na endokanabinoidní systém a taktéž je antioxidant. Dochází díky němu ke zklidnění nervové soustavy a pacient pocítí okamžitou úlevu a zmírnění příznaků třesu.

 • Články z kategorie Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 08/29/20
(Aktualizováno: 03/13/22)