CBD a imunitní systém: Rovnováha a posílení?

Imunitní systém je stěžejní pro správné fungování lidského těla a jeho dysfunkce se může projevit na mnoha úrovních. Jedná se o tak široké téma, že se kromě všelijakých užitečných rad objevuje také řada zavádějících informací, které člověku nejen neprospívají, ale naopak spíše škodí. V dnešním článku se budeme věnovat interakci CBD a imunitního systému. Jak můžeme s jeho pomocí posílit imunitu a tím i celkové zdraví? Co říkají dosavadní výzkumy o tomto novém fenoménu?

Imunitní systém v lidském těle

V průběhu celého dne jsme vystaveni velkému množství bakterií, virů a infekcí, s nimiž si naše tělo dokáže poradit díky propracovanému imunitnímu systému (IS). Ten tvoří síť buněk, orgánů a tkání, které spouštějí komplexní útok ve chvíli, kdy hrozí nebezpečí. Velmi důležitou schopností je IS je dokázat odlišit naši tkáň od cizí tkáně, případně odstranit mrtvé a nefunkční buňky pryč z těla. Hlavní roli zde hrají především bílé krvinky neboli leukocyty.

Látkám, které mohou narušit správnou funkci těla, říkáme patogeny. Právě před nimi brání náš organismus bílé krvinky nacházející se kromě jiných zejména v částech, jako je slezina, kostní dřeň, lymfatické uzliny nebo thymus, tj. žláza mezi plícemi a krkem. Existují dva hlavní typy bílých krvinek:

  • Fagocyty – vstřebávají a neutralizují škodlivé látky (toxiny), čímž zabraňují v jejich šíření. Dále se rozdělují na několik druhů, jmenovitě neutrofily, monocyty, makrofágy a žírné buňky. Některé role mají společné, jiné se od sebe liší. Zjednodušeně lze říci, že mají na za úkol rozpoznat patogeny, napadnout je, odstranit mrtvé a vadné buňky; v neposlední řadě pak pomoci při hojení ran, popřípadě se podílejí na obraně proti patogenům. 

  • Lymfocyty slouží tělu pro zapamatování předchozích útočníků a jejich následném rozpoznání v budoucnosti. Tento typ bílých krvinek vzniká v kostní dřeni, ale částečně se některé leukocyty později přesouvají do brzlíku. Díky tomuto procesu se buňky rozdělí na dva poddruhy – B lymfocyty a T lymfocyty. Buňky typu „B“ vytvářejí protilátky a varují „T“ buňky před nebezpečím. Druhý typ lymfocytů se stará o zničení poškozených buněk, přičemž vysílá varovný signál dalším leukocytům.

Imunitní odpověď organismu

Výše jsme hovořili o nutnosti IS rozpoznat potenciálního útočníka – tomu se říká antigen. K tomuto účelu využívají naše buňky rozpoznávání proteinů, které se nacházejí na povrchu všech buněk bez výjimky. Přestože nejčastěji bývají antigenem bakterie, viry, houby, toxiny a další cizí látky; stejně tak to může být naše vlastní buňka, která je nefunkční nebo již mrtvá. Imunitní odpověď spočívá nejprve v označení antigenu pomocí protilátek vytvořených B lymfocyty. Následně dochází složitým procesem k odstranění antigenu a zabránění jeho šíření, což mají na starosti zejména T lymfocyty spolupracující s fagocyty. 

Proč je důležitý imunitní systém?

Odpověď na tuto otázku může být zcela jednoduchá – imunitní systém je důležitý proto, abychom nebyli napadeni patogeny, které způsobují mnoho různých nemocí a onemocnění. Možná jste se někdy zamysleli nad tím, proč jsou malé děti více náchylné k nachlazení. Je to zkrátka proto, že jejich buňky ještě nemají tolik zkušeností s onemocněním, tudíž nemají tak velké množství obranných látek jako dospělí či dospívající. Při napadení organismu antigenem vznikne nejen protilátka, ale zároveň také její kopie. To znamená, že v budoucnu bude k dispozici, dojde-li k opakovanému útoku. Imunita se dá obecně rozdělit do 3 základních skupin:

  • Vrozená imunita – každý z nás má již od narození určitý druh imunity daný, protože jsme napadáni od samého počátku života všemi možnými typy patogenů. Některé z nich jsou schopné obejít tuto „základní“ imunitu. Pro takové případy je tělo vybaveno dalšími dvěma druhy imunity.

  • Adaptivní imunita – obranyschopnost organismu před patogeny se vyvíjí po celý život, a to hlavně díky nemocím, které jsme úspěšně překonali. Do této skupiny patří také posilování imunity pomocí očkování. V souvislosti s tímto typem imunity se hovoří o takzvané imunologické paměti, tedy schopnosti organismu pamatovat si předchozí útočníky a hrozby.

  • Pasivní imunita – jedná se o variantu, kdy tělo dostává látky z vnějšího zdroje po dočasnou dobu, přičemž nejlepším příkladem je dítě vyživované mateřským mlékem. Právě díky tomu se stává odolným po nezbytně nutnou dobu, protože bez těchto obranných látek je dítě náchylné k onemocnění.

Funkce imunitního systému je jasná, a sice bránit organismus, zjednodušeně bychom o imunitním systému mohli mluvit jako o jakémsi štítu
Funkce imunitního systému je jasná, a sice bránit organismus, zjednodušeně bychom o imunitním systému mohli mluvit jako o jakémsi štítu. Tuto myšlenku navíc podporuje i jeden z orgánů důležitých pro správnou funkci IS, řeč je o štítné žláze; zdroj foto: heart.org

Endokanabinoidní systém a imunitní systém

Pro správnou funkci celého imunitního systému je zapotřebí komplexní rovnováhy, která je postavena na vzájemné komunikaci mezi všemi jeho částmi – buňkami, tkáněmi a orgány. Teprve v 90. letech 20. století byl objeven endokanabinoidní systém (ECS) prostupující téměř celým lidským tělem. Právě ten je zodpovědný za interakci s kanabinoidy, které jsou obsaženy v rostlinách léčebného konopí (popř. CBD konopí), včetně proslulého CBD.

ECS se skládá z kanabinoidních receptorů (CB1 a CB2), endokanabinoidů (anandamid a 2 AG), proteinů dopravujících endokanabinoidy a enzymů, které rozkládají látky. Lidské tělo si přirozeně produkuje látky, tzv. endogenní kanabinoidy. Ty jsou zodpovědné za modulaci buněčné aktivity, přičemž mluvíme o homeostáze, tj. buněčné rovnováze. ECS tak zasahuje do velkého počtu fyziologických procesů, imunitní funkce nevyjímaje. Oba receptory – CB1 i CB2 – se nacházejí v imunitním systému, nicméně CB2 receptorů je zde 10–100krát více. 

Užívání CBD: Pro a proti

Bezpochyb se dá potvrdit, že endokanabinoidní systém ovlivňuje imunitní systém, ovšem stále je trochu problém nedostatečný výzkum obou tělesných soustav. Kanabidiolu nejdou upřít jeho protizánětlivé schopnosti, kterých využívá působením na kanabinoidní receptory CB2. Pokud máme být objektivní, je nutné zmínit se o imunopresivních vlastnostech CBD. Bylo totiž zjištěno, že kanabidiol může potlačit zánětlivou reakci organismu, která je vlastně obranou proti šíření nemoci. Zde je několik nepřehlédnutelných faktů souvisejících s imunopresí u CBD:

  • Protizánětlivé vlastnosti kanabidiolu mohou potlačit zánětlivou reakci imunitního systému. Vznik zánětu je důležitý pro zastavení šíření toxinů a izolaci zasažených míst.

  • CBD může podporovat buněčnou smrt a zabránit rychlému buněčnému růstu.

  • Kanabidiol by mohl snížit produkci cytokinů – tj. proteinů, jejichž funkcí je varovat buňky, které zajišťují imunitní odpověď, zánět a tvorbu bílých krvinek.

  • CBD může potlačit produkci T lymfocytů, tudíž snížit schopnost organismu zapamatovat si konkrétní patogeny.

Po přečtení seznamu jste se možná zarazili a řekli si, že CBD není pro imunitní systém tou nejlepší volbou. Určitě se chcete vyhnout tomu, aby váš organismus včas nereagoval na hrozící nebezpečí. Mnoho výzkumů odhaluje pozitivní vliv kanabidiolu – jak je to možné? Ve skutečnosti je užívání CBD vhodné spíše pro člověka s autoimunitním onemocněním nebo nerovnováhou imunitního systému. Jak se dozvíte v další části, pro takové pacienty by mohlo být skvělou volbou pro léčbu nebo terapii. Nutno také podotknout, že při léčbě autoimunitních onemocnění se dočasně předepisují léky označené jako imunopresiva – stejně jako je CBD. 

Při léčbě autoimunitních onemocnění se dočasně předepisují léky označené jako imunopresiva, velmi podobně jako tyto léky, působí i CBD.

Při léčbě autoimunitních onemocnění se dočasně předepisují léky označené jako imunopresiva, velmi podobně jako tyto léky, působí i CBD; zdroj foto: healtheuropa.eu

Autoimunitní onemocnění

U lidí, jejichž imunitní systém negunguje tak, jak by měl, může dojít ke vzniku autoimunitního onemocnění. To se projevuje tak, že imunitní buňky namísto likvidování cizích antigenů útočí na zdravé buňky, tkáně a orgány postiženého. Jde o velmi nebezpečnou záležitost, protože může dojít k poškození téměř každé části lidského těla. Existují případy, kdy tento typ onemocnění vedl až k úmrtí.

V odborných kruzích je k dnešnímu dni známo okolo 80 autoimunitních onemocnění. Mezi nejznámější patří revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, diabetes, HIV/AIDS, Crohnova choroba, psoriáza, alergie a mnoho dalších. Níže se budeme zabývat potenciálem kanabidiolu při léčbě konkrétních autoimunitních onemocnění.

CBD a autoimunitní onemocnění

Největší výhodou kanabidiolu je jeho protizánětlivá schopnost, protože právě zánět je častou příčinou vzniku autoimunitních onemocnění. Není žádnou výjimkou, že u některých pacientů dochází k hyperaktivitě imunitních buněk, které spouštějí zánětlivou reakci navzdory tomu, že reálně nehrozí nebezpečí. To je pouze jedna ze situací, kdy by CBD co by imunopresivní látka mohlo být ku prospěchu. Pojďme se blíže podívat na některá konkrétní onemocnění související s poruchou imunitního systému.

Mezi autoimunitní onemocnění se řadí například i kožní choroba zvaná psoriáza, ta je často velmi nešťastně zaměňována za ekzém, se kterým však CBD může taktéž velmi dobře pomoci
Mezi autoimunitní onemocnění se řadí například i kožní choroba zvaná psoriáza, ta je často velmi nešťastně zaměňována za ekzém, se kterým však CBD může taktéž velmi dobře pomoci; zdroj foto: shutterstock.com

Rakovina: CBD jako potenciální lék?

Tento typ autoimunitního onemocnění je známý ve všech koutech naší planety a postihuje lidi jakéhokoliv věku i pohlaví. Imunitní systém funguje jako detektor buněk, které by mohly být zdrojem nádoru. Tyto buňky následně zlikviduje prostřednictvím mechanismů jako je buněčná smrt. Dalo by se říci, že nádory mají schopnost vypnout imunitní systém, respektive jej donutit, aby pracoval pro ně, nikoliv proti nim. Ještě nedávno byla jedinou zbraní chemoterapie, která sice ničí rakovinové buňky, ale také ničí ty nově vzniklé zdravé buňky. Přestože jsou výzkumy dosud poněkud omezené, některé zajímavé stojí za zmínku.

Studie z roku 2019 publikovaná v časopise Oncotarget naznačuje, že užívání CBD může vyvolat buněčnou smrt nádorových buněk a také způsobit vyšší citlivost glioblastomových buněk na záření. Ze stejného roku pochází další studie, která vyšla v publikaci Journal of Pancreatic Cancer. Výsledkem bylo zjištění, že kanabinoidy pomáhají zpomalit růst nádoru u rakoviny slinivky břišní a rovněž došlo k buněčné smrti nádorových buněk. Autoři studie poukazují na nutnost testování správného dávkování či způsobu podávání kanabinoidů.

CBD jako doplňková léčba rakoviny

Pacienti při léčbě rakoviny procházejí metodami léčby, jako je chemoterapie nebo ozařování. Ty bývají spojovány s nevolností a ztrátou chuti k jídlu, čímž dochází k úbytku na váze. To může znamenat začarovaný kruh pro potřeby nemocného těla, protože v takovém případě je závislé na živinách potřebných pro přežití.

Ve spojení s chemoterapií bylo prokázáno, že kanabinoidy snižují nevolnost a zvracení, které tento způsob léčby způsobuje. Dokonce se vyskytuje pár léků na bázi kanabinoidů, jako například Marinol či Cesamet. Jejich dostupnost se může lišit v té které zemi v závislosti na legislativě. Zajímavostí je, že v Kanadě byl schválen lék na potlačení bolesti spojené s rakovinou – konkrétně jde o lék na bázi konopného extraktu známý jako Sativex. Stimulace chuti k jídlu je při užívání konopí naprosto typickým jevem, který by jistě každý pacient uvítal. 

Jednou z vzácnějších autoimunitních chorob je roztroušená skleróza, nemoc neurologického charakteru postupně postihující zejména motorické funkce těla a svalstvo
Jednou z vzácnějších autoimunitních chorob je roztroušená skleróza, nemoc neurologického charakteru postupně postihující zejména motorické funkce těla a svalstvo; zdroj foto: symptomy.cz

Roztroušená skleróza: Pomáhá CBD?

Profesor Thorsten Rudroff z Colorado State University publikoval v roce 2018 studii v časopise Frontiers in Neurology, v níž poukazoval na potenciál CBD při léčbě roztroušené sklerózy, a to zejména pro svůj protizánětlivý, antioxidační, antibakteriální, antipsychotický a neuroprotektivní účinek. Rovněž naznačuje, že CBD je oproti jiným kanabinoidům – jako je THC – bezpečnější, protože nemění srdeční frekvenci, tělesnou teplotu, krevní tlak, motorické funkce apod

Bohužel dosud provedené studie vždy využívaly obou látek zároveň, THC i CBD, přičemž při poměru 1:1 bylo pozorováno uvolnění napětí svalstva a snížení bolesti. Podle neoficiálních důkazů však kanabidiol samotný pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou (RS). Janice Sykes je informační referentkou společnosti MS Trust, která pracuje s lidmi trpícími tímto onemocněním. Na otázku CBD jako potenciálního léku na roztroušenou sklerózu, dodává: „Někteří lidé s RS shledali, že konopné oleje jsou prospěšné, zatímco jiní neviděli žádný účinek.“

Pozn. red.: Na území České republiky je konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 % omezeno zákonem. Legislativa v jiných státech se může lišit. Berte, prosím, na vědomí, že článek má pouze informativní charakter a nenabádá čtenáře k užívání. 

Závěrečné myšlenky

Odborníci se shodují, že je potřeba intenzivnějších studií účinků CBD na imunitní odpovědi lidského organismu. Plnohodnotné studie by měly kromě jiného zvažovat rozdíly ve způsobu užívání a dávkování. Imunitní systém je komplikovaný, což se dá stejně tak říci o endokanabinoidním systému. Zdá se, že stojíme na prahu nových možností, ale přesto je nám ještě mnoho z nich skryto. Aktuálně zůstává nejlepší možnou variantou konzultovat jakýkoliv postup s ošetřujícím lékařem.

Zdroj titulní fotografie: nytimes.com


Zdroje zmíněných studií:

Rakovina: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6368233/

Rakovina 2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6352507/

RS: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5874292/

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Mezi nejčastěji používané druhy konopných výrobků k lékařskému a terapeutickému užití patří oleje a tinktury s vysokým obsahem CBD a naopak nízkým obsahem THC. Dávkování je velmi individuální a měli bychom mít na paměti hmotnost těla. Optimální dávka závisí na účelu užívání. Užívá se orálně pár kapkami pod jazyk. Obsah CBD v kapkách závisí na jeho procentuálním rozpětí. 5% olej obsahuje cca 2 mg v jedné kapce, 10% olej 4 mg a 20% olej zhruba 8 mg CBD v jedné kapce.

Endokanabinoidní systém, neboli ECS je komplexní systém buněčné signalizace. Reguluje hladiny hormonů, spánek, náladu a spoustu dalšího. THC a CBD fungují interakcí s ECS, ten je aktivní i přesto, že jste nikdy neužili jakýkoliv konopný výrobek. CBD se váže na ECS aniž by aktivoval jeho receptory. Naopak THC stimuluje ECS receptory v mozku a podílí se na regulaci serotinu. CBD je aktivní složkou v konopí, které není psychoaktivní a díky například CBD oleji přispívá k léčbě mnoha fyzických i psychických problémů.

CBD potlačuje příznaky rakoviny a některé vedlejší účinky chemoterapie. Kanabidiol funguje na principu interakce s různými buněčnými receptory. Účinek CBD může vést ke smrti nádorových buněk a útlum jejich šíření. Užívání CBD produktů je pouze doplňková léčba k léčbě předepsané lékařem.

Vzhledem k tomu, že hlavním problémem při roztroušené skleróze je zánět, je konopí ideálním pomocníkem k její léčbě, neboť CBD je protizánětlivý. Kanabinoidy chrání buňky a výrazně zpomaluje jejich stárnutí. Pomocí endokanabinoidního systému tlumí bolest, snižuje křeče a ztuhlost, pomáhá při nespavosti a při poruchách nálady a deprese. Konopné semínko se podílí na správné funkci metabolismu díky vhodnému poměru esenciálních mastných kyselin. Díky omega 3 a omega 6 nenasyceným mastným kyselinám pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou například proti depresím.

O čem píšeme

Vydáno: 08/31/20
(Aktualizováno: 08/30/20)