CBD olej jako možná úleva od nevolnosti

Nevolnost neboli nauzea je zřejmě nejčastější zdravotní problém vůbec, respektive s ní má zkušenosti ve větší, či menší míře každý z nás. Existuje tolik rozdílných příčin jejího vzniku, že je opravdu náročné vybrat účinný lék, který by vám ulevil. V horším případě se můžete setkat s některými vedlejšími účinky v souvislosti se špatně zvolenými léky, a proto se mnoho lidí začíná ohlížet po vhodné alternativě. Podle odborníků by jednou z efektivních metod mohlo být CBD, které nejenže pomáhá, ale evidentně je zcela bezpečné pro naprostou většinu z nás. Jak je na tom CBD a nevolnost?

Nevolnost a její příčiny

Podle odhadů zažije nevolnost alespoň jednou ročně cca 12 % celé populace. Mohli bychom ji popsat jako nepříjemný pocit v oblasti žaludku, který bývá někdy spojen s nutkavou potřebou zvracet. Tento stav může trvat pouze krátce, případně přetrvávat celé hodiny nebo dny – to záleží na konkrétní příčině nevolnosti. Zvracení je vlastně obranným mechanismem našeho těla, jež se snaží zmírnit fyzické příznaky a také se zbavit potenciální příčiny skrývající se v útrobách žaludku. Jak již bylo popsáno v úvodu, pro stanovení léčby je nutné rozpoznat původ vzniku nevolnosti, což může být skutečně náročné. Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku?

 • Nevhodné jídlo či pití

Jistě už se vám stalo, že jste snědli jídlo, které vám neudělalo dobře, popřípadě také některé z nápojů vám nemusí přijít vhod. Mnohdy tomu člověk svým přičiněním pomůže nadměrným množstvím konzumace. O jedení ve 2 hodiny ráno asi nemusíme vůbec mluvit – pro váš žaludek je extrémně náročné v tuto dobu cokoliv strávit.

 • Virové infekce

Nevolnost může být běžným doprovodným jevem infekčního virového onemocnění, jako je například chřipka. Projevy bývají dočasné a většinou odezní nejpozději v momentě, kdy dojde k ústupu zánětu. U pacientů dochází ke zvracení, někdy také ke snížení chuti k jídlu. 

 • Úzkostné stavy

Také s úzkostí má většina z nás alespoň drobnou zkušenost. Tělo se v takové chvíli připravuje na typickou reakci „boj nebo útěk“, která nám v dávných časech sloužila k přežití. Určité části těla jsou pod tlakem, včetně trávicího systému, což může vést k nevolnosti. Mimochodem – podle studií CBD zmírňuje úzkost, tudíž by k nepříjemným pocitům v břiše prakticky nemuselo dojít vůbec.

 • Migrény

Silné bolesti hlavy jsou pouze jedním z mnoha projevů migrény. Mezi některé další řadíme závrať, malátnost, zvýšenou citlivost na světlo nebo nevolnost (či speciálně ranní nevolnost). Odborníci dodnes netuší, jak dochází k propojení mezi migrénou a nauzeou. Vzhledem k tomu, že se jedná o stav, který mnoha postiženým brání v jakékoliv běžné činnosti, jsou lidé schopni sáhnout téměř po každém léku poskytujícím úlevu.

 • Trávicí potíže

Existuje dlouhý seznam možných problémů trávicího traktu. Jedním z nich je třeba syndrom dráždivého tračníku, zkráceně IBS. Ať už se jedná o akutní, nebo chronický problém, žaludek je podrážděný a člověk pociťuje nevolnost.

 • Chemoterapie

Typický způsob léčby rakoviny, chemoterapie, způsobuje oslabení organismu a nauzeu. Kromě toho další používané medikamenty při léčbě tohoto onemocnění vykazují vedlejší účinky. Ztráta chuti k jídlu je rovněž velmi častým jevem u těchto pacientů.

 • Vedlejší účinky léků

Nejčastějším vedlejším účinek všech léků je právě nevolnost. Je důležité mít na paměti, že CBD není bezpečné kombinovat s některými předepisovanými léky, zejména s těmi, které zatěžují játra. Vždy je nutné poradit se nejprve s vaším lékařem. Jsou známy případy, kdy pacienti samou bolestí nemohli stát na nohou, tudíž se nevyplácí tento stav jakkoliv podcenit.

Nevolnost v těhotenství zažívá okolo 50–90 % žen, přičemž 25–55 % z nich zvrací. Hormonální změny probíhající v těle jsou pravděpodobně nejčastější příčinou tohoto zdravotního problému. Důležitým faktem zůstává, že dodnes nejsou k dispozici relevantní studie, které by zajišťovaly naprostou bezpečnost užívání CBD při těhotenství. Ačkoliv se většina odborníků domnívá, že nemůže dojít k žádnému poškození, je potřeba konzultovat vaše rozhodnutí s ošetřujícím lékařem.

Nevolnost postihuje většinu lidí bez rozdílu pohlaví, ženy v reprodukční věku a obzvlástě pak ženy těhotné, trpí nevolností mnohem častěji, a to vlivem hormonálních změn
Nevolnost postihuje většinu lidí bez rozdílu pohlaví, ženy v reprodukční věku a obzvlástě pak ženy těhotné, trpí nevolností mnohem častěji, a to vlivem hormonálních změn; zdroj foto: calmclinic.com

CBD: Účinky a využití

Kanabidiol neboli CBD se nachází v rostlinách lékařského konopí vedle dalších látek známých jako kanabinoidy. Oproti druhé nejznámější látce obsažené v konopí, THC, kanabidiol není intoxikační a odborníky je považován za bezpečný. Uživatelé mají na výběr několik metod užívání CBD, přičemž nejvíce vyhledávaným produktem je CBD olej, pro jehož výrobu bývá využívána jedna z metod extrakce. Takto získaný výtažek je následně zbaven všech přebytečných látek a smíchán s nosným olejem. CBD oleje mohou obsahovat buď plné spektrum kanabinoidů nebo pouze široké spektrum kanabinoidů – tj. všechny kromě THC. 

Pozn. red.: Na území České republiky je legální konopí a výrobky na jeho bázi s obsahem THC do 0,3 %. Legislativa v jiných státech se může lišit. Berte, prosím, na vědomí, že článek má pouze informativní charakter a nenabádá čtenáře k užívání. 

Mimo to se na trhu tu a tam vyskytuje také CBD izolát, který je zbaven všech ostatních kanabinoidů, včetně nežádoucích látek. Této variantě bývá vyčítána absence takzvaného doprovodného efektu pozorovaného u CBD olejů s plným nebo širokým spektrem. Řada studií přišla s důkazy, že přítomnost všech kanabinoidů výrazně zvyšuje účinnost každého z nich. Léčebné konopí je v kulturách po celém světě využíváno již po celá tisíciletí, a to nejen v lékařství, ale také v mnoha průmyslových oblastí. V Číně bylo ve své době dokonce nejvíce předepisovaným lékem vůbec.

Velkou výhodou CBD oproti standardně používaným lékům na zmírnění nevolnosti je minimální možnost vedlejších účinků. Ve skutečnosti dochází k nežádoucím projevům pouze za předpokladu, že uživatel konzumuje vyšší dávku, než je doporučeno. Nejčastěji bývá CBD užíváno při těchto problémech:

CBD je mimo jiné ceněné také pro své pozitivní účinky při léčbě kardiovaskulárních onemocnění
CBD je mimo jiné ceněné také pro své pozitivní účinky při léčbě kardiovaskulárních onemocnění; zdroj foto: heart.org

O čem píšeme

CBD olej při nevolnostech

Všechny kanabinoidy, včetně CBD, v lidském těle interagují v endokanabinoidním systému (ECS) tak, že se vážou na kanabinoidní receptory – CB1 a CB2. Cílem těchto látek je udržovat správnou funkci ECS, který má vliv na mnoho fyziologických procesů. Endokanabinoidní systém jednak zajišťuje homeostázu – tj. rovnováhu na buněčné úrovni – jednak zajišťuje některé tělesné děje, jako je:

 • spánek

 • nálada

 • paměť

 • chuť

 • reprodukce a plodnost

 • reakce na stres

 • vnímání bolesti

 • trávení

 • motorické funkce

 • imunitní funkce a mnoho dalších…

Zjednodušeně by se dalo říci, že užívání kanabinoidů může povzbudit činnost ECS a jeho reakce na endokanabinoidy, které si dokáže člověk samovolně vytvořit. Kanabinoidní receptory jsou umístěny v mnoha částech lidského – konkrétně receptory CB1 se nachází zejména v mozku a centrální nervové soustavě; receptory CB2 se objevují v periferním nervovém systému, imunitním systému, zažívacím traktu a také v kůži

Právě rozmístění receptorů po celém těle je důležité v zacílení kanabinoidů na specifické části, ve kterým došlo k problému. V případě nevolnosti tak přichází signál prostřednictvím receptorů CB2 umístěných v zažívacím traktu. Tohle se zdá být důvodem, proč má CBD takový potenciál při léčbě nevolnosti. Zajímavostí je, že vědci se shodují v existenci dalších receptorů, s nimiž kanabinoidy interagují – ty však zatím čekají na objevení, případně zveřejnění.

Během nevolnosti dochází k signalizaci prostřednictvím receptorů CB2 umístěných v zažívacím traktu, ty jsou dále modulovánny pomocí CBD a jeho terapeutických, protizánětlivých a zklidňujících účinků
Během nevolnosti dochází k signalizaci prostřednictvím receptorů CB2 umístěných v zažívacím traktu, ty jsou dále ovlivňovány pomocí CBD a jeho terapeutických, protizánětlivých a zklidňujících účinků; zdroj foto: greencamp.com

Dosavadní výzkumy

Profesorka Linda A. Parker se svým týmem provedla v roce 2011 studii, jež byla publikována ve věhlasném časopise British Journal of Pharmacology. Vědci se věnovali zkoumání užívání kanabinoidů v souvislosti s nevolností a zvracením u zvířat, přesněji u hlodavců. Zjistili, že kanabidiol (CBD) potlačuje nepříjemné pocity v žaludku i zvracení v omezeném rozsahu dávek. Studie je zakončena slovy: „Předklinický výzkum naznačuje, že kanabinoidy, včetně CBD, mohou být klinicky účinné při léčbě nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií nebo jinými terapeutickými léčbami.“

O rok později, v dubnu 2012, vyšla ve stejném časopise další studie na toto téma, přičemž testovanými subjekty byli opět hlodavci. Kanabidiol byl velice účinný při zmírnění nevolnosti, za což pravděpodobně mohla jeho schopnost reagovat s receptory 5-HT (1A) v mozku. Se vší pravděpodobností se v budoucnu dočkáme nových zajímavých výsledků, protože některé neoficiální zprávy hovoří o několika právě probíhajících studiích.

Další potenciální výhody CBD

Je jisté, že CBD si může poradit s nevolností či zvracením. Nicméně všechno nasvědčuje i tomu, že může účinně bojovat i se samotnými příznaky, které vedou k těmto nepříjemných pocitům. Podívejme se v krátkosti na některé z nich.

 • Zvyšuje chuť k jídlu

Tato schopnost kanabidiolu je poněkud spornou záležitostí. Jedna studie hovoří o tom, že užívání CBD vedlo u 6 % z celkového počtu 2409 uživatelů ke zvýšení chuti k jídlu. Jiný výzkum uvádí totéž, přičemž pracoval se 117 epileptickými pacienty užívajícími CBD. V této skupině došlo ke zlepšení dokonce u 30 % zúčastněných. Další studie přišly s opačným tvrzením, tudíž je zapotřebí dalšího podrobnějšího testování.

 • Tlumí bolest

Bolest a nevolnost se zdá být začarovaným kruhem, jelikož bolest může způsobit nevolnost, ale naopak také nevolnost může způsobit bolest. Ke všemu se stává, že léky proti bolesti způsobují nauzeu jako vedlejší účinek. CBD svým působením na kanabinoidní receptory pomáhá zmírňovat chronickou či akutní bolest, což by mohlo zamezit vzniku nevolnosti.

 • Působí anxiolyticky

Výzkumy naznačují, že CBD zmírňuje úzkost, která bývá jednou z příčin nevolnosti. Právě anxiolytické účinky jsou nejčastějším důvodem, proč lidé užívají CBD konopí nebo produkty na bázi kanabidiolu.

 • Zlepšuje trávení

Interakce mezi kanabinoidy a receptory endokanabinoidního systému zajišťuje kromě jiného správnou funkci buněk, což souvisí také se správnou činností trávicího ústrojí. Momentálně vědci pracují na zjištění mechanismů, které v této oblasti probíhají, takže musíme vyčkat na konkrétnější výsledky.

 • Snižuje tvorbu zánětu

Vznik zánětu v těle mnohdy souvisí se zvýšenou teplotou, ztrátou chuti k jídlu nebo nevolností. Jednou z největších předností CBD je jeho protizánětlivá vlastnost.

Možná se vám v průběhu nedávné karantény stalo, že jste se cítili tak vystresovaní a úzkostliví, až vás postihla skutečně nepříjemná silná nevolnost, všechny tyto problémy dokáže CBD velmi účinně řešit
Možná se vám v průběhu nedávné karantény stalo, že jste se cítili tak vystresovaní a úzkostliví, až vás postihla skutečně nepříjemná silná nevolnost, všechny tyto problémy dokáže CBD velmi účinně řešit; zdroj foto: stylist.co.uk

Jakou metodu aplikace zvolit?

 • Inhalace (CBD květykoncentráty atd.) – tento způsob užívání CBD vám zaručuje nejrychlejší nástup účinků. Především v poslední době je velkým hitem vaporizace, při níž se odpařuje koncentrát nebo CBD květy, tudíž nedochází ke spalování a vdechování nežádoucích karcinogenních látek jako při standardním kouření. Účinky se dostavují nejpozději do několika minut. Doba působení je 30–60 minut.

 • CBD kapsle – výhodou může být diskrétnost užívání a také přesné dávkování. Nevýhodou může být, že se vám při této variantě oproti sublingvální aplikaci (pod jazyk) dostane o něco méně účinných látek do krve. Doba nástupu účinků prodloužena na cca 60 minut, doba působení se pohybuje okolo 4–6 hodin

 • Poživatiny s CBD – velký trend posledních dnů. První účinky můžete sledovat po 60 minutách. Doba působení je stejně jako u kapslí, cca 4–6 hodin.

 • CBD oleje a tinktury – nejčastěji doporučovaný způsob užívání CBD při léčbě nevolnosti. Pomocí kapátka si zvolíte přesnou dávku, kterou následně aplikujete nanesením pod jazyk, přičemž se část CBD absorbuje přes žíly v ústech, zbytek po spolknutí projde přes trávicí trakt do krevního oběhu. Kanabidiolový extrakt používaný při výrobě CBD oleje bývá výtažkem výhradně z rostlin technického konopí bohatého na tento kanabinoid. Dávkování CBD je individuální, záleží na konkrétním problému, tělesné hmotnosti uživatele, pohlaví atd. Někteří odborníci doporučují začít s mikrodávkováním, kdy si dávku rozdělíte na několik malých, které užíváte v průběhu celého dne. Doba nástupu účinků je přibližně 30 minut. Doba působení je okolo 2–4 hodin.

Tip na CBD tinkturu:

CBD tinktura 6% – Cannapio, extrakt s plným spektrem

Kromě CBD obsahuje tinktura další kanabinoidy, jako je CBG nebo CBDV. Díky plnému spektru je účinnosti každé látky o něco vyšší – tzv. doprovodný efekt.Zdroj titulí fotografie: thinkstock.com (autor: Getty)

Zdroje zmíněných studií: 

2011:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165951/

2012:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21827451/

2014:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001429991300753X

Chuť k jídlu:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6043845/

Chuť k jídlu 2:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25935511/

Časté dotazy

Alzheimerovu chorobu zcela léčit nelze, avšak můžeme přispět k jejímu lepšímu průběhu prokrvením mozku a stimulovat nervy pomocí CBD olejů. CBD oleje obsahují kanabidiol, který má blahodárné účinky na lidský organismus. Pomáhá při boji s nespavostí a stresem, ale také dokáže zmírnit následky alzheimerovi nemoci díky jeho pozitivním vlastnostem účinkující při problémech s demencí. V neposlední řadě stojí za zmínku jeho antioxidační a protizánětlivé schopnosti, díky kterým dokáže stimulovat nervy a tím alzheimerovu nemoc zpomalit.

CBD reaguje na endokanabinoidní systém a na jednotlivé části organismu, které vedou ke spuštění epileptických záchvatů. CBD je při epilepsii nápomocné z několika důvodů: jeho působení na hladinu kyseliny gama-aminomáselné, stabilizuje funkce iontových kanálů v těle, mění způsob, jakým spolu buňky v mozku komunikují, má antioxidační a protizánětlivé účinky a zmírňuje bolest. Dávkování CBD kapek při užívání CBD oleje je individuální a závisí například na váze člověka.

Léčba migrény pomocí CBD je momentálně ve fázi studií, neboť studie konopí byly dlouhou dobu nelegální. Přesto, že o léčebných účincích CBD na migrénu nevíme zatím příliš, nelze popírat jeho léčebný přínos k mnoha zdravotním potížím. K příznakům migrény patří bolest, úzkost a nevolnost, na to vše má CBD pozitivní vliv. CBD lze užívat například orálně pomocí CBD olejů, které mají dlouhotrvající účinek úlevy. Inhalačním užitím nastupuje účinek oproti olejům mnohem rychleji. Na pomoc od migrény jsou vhodné například konopné odrůdy jako je White Widow, OG Kush nebo Chocolate Haze.

CBD potlačuje příznaky rakoviny a některé vedlejší účinky chemoterapie. Kanabidiol funguje na principu interakce s různými buněčnými receptory. Účinek CBD může vést ke smrti nádorových buněk a útlum jejich šíření. Užívání CBD produktů je pouze doplňková léčba k léčbě předepsané lékařem.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Narozdíl od léků na nespavost není CBD návykové a vázané na lékařský předpis. Na denní únavu je ideální užít pár kapek CBD oleje hned ráno pod jazyk. Kanabinoidy neovlivňují pouze usínání, ale i celkovou kvalitu spánku. Pro klidné spaní a rychlé usínání je vhodné nakapat pár kapek oleje pod jazyk před spaním, mysl se tak zklidní a spánek bude kvalitnější. Dávkování se odvíjí od hmotnosti, věku a charakteru užití, doporučuje se však začít s jednou kapkou a dávky postupně zvyšovat dle potřeby.

Těhotné ženy užívají marihuanu, za velmi výjimečných okolností, především z lékařských důvodů a to proti ranním nevolnostem, bolesti, úzkosti a nespavosti. Stejně jako každá látka, může THC mít dopad na matku i dítě. Studie zjistily, že užívání marihuany zvyšuje riziko potratu. Mohou se dostavit běžné nežádoucí účinky THC, kterými jsou nevolnost, zvýšená srdeční frekvence, pokles srdečního tlaku, zhoršená paměť a koordinace.

Nevolnost se projevuje jako nadměrná tvorba slin a pocit na zvracení. Příčiny mohou být jakékoliv. Nejběžnější příčinou bývá otrava jídlem a infekce trávicího systému. Nejčastěji nevolností trpí děti a mladiství. Účinné látky konopí, jako je CBD a THC, jsou vhodným prostředkem k léčbě nevolnosti, jejich příznivé účinky byly studiemi prokázány. Ačkoli je THC nad 0,3% v České republice zakázáno, existují produkty a jeho obsahem, které s léčbou nevolnosti pomáhají. Těmi jsou plně spektrální CBD oleje, kde podíl THC není psychoaktivní. Dávkování CBD oleje je velmi individuální, doporučuje se začínat při nízkých dávkách a dle účinnosti je zvyšovat.

Parkinsonova choroba je dlouhodobá porucha centrálního nervového systémů. Jejími příznaky jsou zejména třes, ztráta automatických pohybů, změna řeči, změna v psaní, zpomalené pohyby a tuhé svaly. CBD může prokazatelně přispívat k léčbě poruchy spánku, psychózy a zhoršeného pohybu, které jsou spojeny s Parkinsonovou chorobou. Zároveň je CBD protizánětlivý a je skvělým neuroprotektantem. Doporučovaným způsobem užití CBD při léčbě Parkinsonovy choroby jsou kapky CBD oleje pod jazyk.

 • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/02/20
(Aktualizováno: 08/31/20)