Co obsahuje kouř z marihuany

O tom, že kouření poškozuje zdraví se napsalo už mnoho. Na všech cigaretových krabičkách nás upozorňují na možnost vzniku rakoviny. Ale jak to ve skutečnosti je? Co je tím "zabijákem" našeho zdraví? A jak moc se liší marihuanový kouř od toho tabákového? Pojďme se na to podívat více zblízka. Marihuana jako rostlina sama o sobě vykazuje léčebné účinky, ovšem jejím nevhodným užíváním si člověk může přivodit nemoci. I když z chemického hlediska si je konopný a tabákový kouř podobný, přeci jen se v několika věcech liší. 

 

 

Oba typy kouře obsahují toxické látky jako je oxid uhelnatý (CO), kyanovodík (HCN), nitrosamin a dehet

 

 

Oxid uhelnatý

Hemoglobin

Je bezbarvý, jedovatý plyn, málo rozpustný ve vodě, který je lehčí než vzduch. V malém množství se nachází i v přírodě. Vzniká nedokonalým spalováním organických látek a uhlíku. Ze zdravotního hlediska je nebezpečný proto, že vdechováním se dostává do krevního oběhu, kde se naváže na hemoglobin na který se navazuje běžně kyslík a znemožňuje tak přenos kyslíku do tkání a orgánů. U silnějších kuřáků je 4-7% hemoglobinu zablokováno právě působením oxidu uhelnatého. 

 

 

 

 

Kyanovodík

Řadí se mezi silné jedy, které v lidském těle způsobují blokování buněčného dýchání. Průnik do organismu je rychlý a probíhá sliznicemi, kůží i plícemi. Lehce proniká buněčnými membránami. Dávky pohybující se mezi 20-40 mg/m3 dráždí dýchací cesty a spojivky. Smrtelná dávka pro člověka je 50mg.

Nitrosamin

Nitrosamin

Je velmi škodlivá látka. Běžně se nachází v malém množství i v potravinách. Potravou se do těla dostane cca 1μg, ale vykouřením jedné krabičky cigaret až 17krát více. Velký podíl má na vznik rakoviny plic a jiných orgánů. V cigaretovém kouři jsou obsaženy především tyto nitrosaminy: N-nitrosonornikotin, 4-(methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon, N-nitrosoanatabin a N-nitrosoanabasin. 

 

 

 

Dehet

Nejnebezpečnější složkou kouření je právě dehet. Při kouření se dostává hluboko do plic, kde se ukládá a zapřičiňuje poškození samočistící schopnosti dýchacích cest a plicních sklípků. Je příčinou vzniku rakoviny díky obsahu benzantracenu a benzpyrenu (Jsou to silně karcinogenní a mutagenní aromatické uhlovodíky. Vznikají jako produkt při nedokonalém spalování při teplotách 300-600°C). 

Šíření rakovinných buněk je rychlé

 

O čem píšeme

V marihuanovém kouři je o 50% více rakovinotvorných látek (karcinogenů) než ve stejném množství kouře tabákového. Kuřáci marihuany oproti kuřákům cigaret vystavují organismus většímu množství dehtu především z rozdílného typu kouření. Marihuanový kouř se vdechuje hluboko do plic a kuřák se ho tam snaží držet co nejdéle. Dalším faktorem proč se do organismu dostane víc dehtu je častá nepřítomnost filtru.  Udává se, že vykouřením jednoho konopného jointu se do těla dostane čtyřikrát víc dehtu než při vykouření jedné tabákové cigarety.

 

Marihuanový kouř obsahuje navíc kanabinoidy (zmírňují karcinogenní účinky), které v  cigaretovém kouři nenajdeme. Obsah THC neboli delta-9-tetrahydrocannabinolu v jednom jointu je přibližně 5-10mg. THC je psychotropní. 

 

 

Co kouření způsobuje?

Nejběžněji se setkáváme s kuřáckým kašlem, zánětem průdušinek (chronická bronchiolitida), zánětem průdušek (bronchitida), dále pak s rozedmou plic (emfyzém) - vzduch nahromaděný v plicních sklípcích potrhá přepážky mezi nimi a závažný zánět sliznice představující riziko vzniku rakoviny.

 

  • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/04/13