Využití CBD oleje při léčbě aterosklerózy

Ateroskleróza neboli kornatění cév může velice znepříjemňovat život, zejména zasahuje-li do více částí vašeho těla. Lékaři vám mohou poskytnout mnoho rad, jak tomuto onemocnění předcházet, nicméně vědci zjistili, že zde hrají svoji roli také faktory, které nemůžete vlastním jednáním zcela ovlivnit, jako je genetika apod. Kanabidiol (CBD) je často probíraným tématem v souvislosti s léčbou aterosklerózy, a my se dnes společně podíváme na to, proč tomu tak je. Dnes již víme, že disponuje mnoha vlastnostmi použitelnými v lékařství, ale má co nabídnout i v tomto případě?

Ateroskleróza: Definice, příčiny a příznaky

Když se člověk narodí, jeho tepny mají dokonale hladké stěny, což umožňuje krvi bez problémů protékat. S přibývajícím věkem však přirozeně tuhnou a dochází k usazování plaků složených z tukových buněk, cholesterolu, vápníku či koagulovaných červených krvinek. Tyto nahromaděné usazeniny po čase oxidují, tuhnou a vytváří zánět. Ateroskleróza je tedy kornatění cév – jinými slovy, zúžení cév vzniklé nahromaděním usazenin. Vzhledem k tomu, že krev nemůže patřičně proudit takto poškozenými cévami, kyslík a živiny se nemohou dostat do specifických částí vašeho těla. Zánět je obrannou funkcí vašeho systému, proto se imunitní buňky pustí do řešení problému, který tkví v usazování látek v cévách. Problém nastává, když se zánět začne šířit po celém těle. 

Při onemocnění aterosklerózou nastávají tyto tělesné změny:

 • Omezení pružnosti tepenných stěn

 • Ve stěnách tepen se začínají objevovat praskliny

 • Imunitní buňky se množí v poškozených místech

Ateroskleróza neboli kornatění tepen je jednou z poměrně častých nemocí, je spojena zejména s přibývajícím věkem, nicméně častou příčinou vzniku je také špatná životospráva; zdroj foto: share.upmc.com

Příznaky aterosklerózy

Kornatění cév je dlouhodobým procesem, tudíž není prakticky možné zjistit, že se nacházíte v počáteční fázi tohoto onemocnění a hrozí vám nějaké nebezpečí. To zjistíte zřejmě až v momentě, kdy dojde k ucpání nebo zúžení tepny, což se projeví v dané části vašeho těla, která bude ochuzena o kyslík a další živiny. Sraženina může vést k infarktu nebo ischemické mrtvici neboli cévní mozkové příhodě. Některé z následujících příznaků vám mohou napovědět, že trpíte aterosklerózou:

 • Tlak nebo bolest na hrudi

 • Bolesti nohou při chůzi

 • Selhání ledvin

 • Vysoký krevní tlak

 • Slabost nebo ztráta citlivosti končetin

 • Vady řeči

 • Pokles obličejových svalů

 • Dočasná ztráta zraku u jednoho oka

Příčiny vzniku aterosklerózy

Ateroskleróza má mnoho příčin, které zahrnují kromě vnějších faktorů také genetiku. Odborníci jsou schopni rozpoznat jisté genetické ukazatele predikující riziko vzniku kornatění cév. Tyto specifické geny mají vliv na metabolismus tuků, produkci cholesterolu nebo regulaci hladiny cukru v krvi. Existuje mnoho hypotéz, jak k tomu dochází a vědci stále pracují na odhalení všech možných příčin. Prozatím se většina z nich přiklání k tomu, že oxidační poškození vede k poničení tepenných stěn. Ve vzniklých prasklinách se následně začne usazovat cholesterol – tělo se tak snaží vyrovnat s poškozením. Zde přichází na řadu tukové buňky, vápník a další látky, které se hromadí na usazeném cholesterolu. Sraženina nabývá větších rozměrů, což vede ke zúžení tepny

Mezi nejčastější příčiny patří:

 • Vysoký krevní tlak (hypertenze)

 • Kouření nebo užívání návykových látek

 • Cukrovka a inzulínová rezistence

 • Nadměrná hladina lipidů (tuků) v krvi

 • Genetické predispozice

 • Nedostatek fyzické aktivity

 • Vysoký cholesterol

 • Špatné stravování

 • Zánětlivá onemocnění

 • Obezita

 • Stáří

Vysoká hladina cholesterolu v těle, může být jednou z předních příčin vzniku aterosklerózy
Vysoká hladina cholesterolu v těle, může být jednou z předních příčin vzniku aterosklerózy; zdroj foto: austinthyroid.com

Riziko vzniku dalších onemocnění

Nebezpečí, které s sebou přináší ateroskleróza, je vždy závislé na konkrétním místě, v němž dochází k poškození. Pokud jsou například zúženy tepny v srdeční oblasti, může to vést k onemocnění koronárních tepen. To souvisí s vyšším rizikem infarktu nebo srdečního selhání. Kornatění krčních tepen ohrožuje mozek, který je jejich prostřednictvím zásobován krví. V některých případech to vede až k cévní mozkové příhodě či přechodnému ischemickému záchvatu

Vaše dolní část těla a končetiny jsou závislé na dodávce krve periferními tepnami, jejichž nesprávná funkce zastavuje cirkulační proces. Typickým projevem bývá ztráta citlivosti, přičemž postižený není schopen rozeznat extrémní teplo nebo chlad – zvyšuje se tak riziko vzniku popálenin a omrzlin. Ve vzácných případech se dokonce může vyskytnout gangréna neboli odumírání tkání.

Ve stěnách tepen se mohou vytvářet boule, a to kdekoliv po těle. Tento jev je známý jako Aneurysma, přičemž mnohdy není nijak rozpoznatelný. V ojedinělých situacích pacient cítí pulzující bolest v postiženém místě, což značí vzrůstající problém, který může vést až k prasknutí tepny. Vnitřní krvácení způsobené prasklou tepnou je život ohrožující a jeho následky bývají často nedozírné. Opět se jedná o sraženinu, jejíž uvolnění by mohlo zablokovat průtok krve ke konkrétním částem těla. 

Ateroskleróza je schopna zúžit cévy dopravující krev do ledvin, čímž anuluje jejich funkci a hrozí jejich selhání. Ledviny, jak známo, filtrují odpadní látky, které následně pomáhají vylučovat z těla ven. Omezení jejich činnosti přirozeně nutí tělo hromadit nežádoucí látky, což se může negativně podepsat na vašem zdraví. Kornatění cév se může týkat jakékoliv části v těle, takže de facto dokáže ovlivnit každý orgán nebo tkáň.

Jestliže se vlivem kornatění tepenných stěn postižen přívod krve (potažmo kyslíku a živin) do srdce, zvyšuje se riziko vzniku infarktu.
Jestliže je vlivem kornatění tepenných stěn postižen přívod krve (potažmo kyslíku a živin) do srdce, zvyšuje se riziko vzniku infarktu. Příznakem mohou být typické bolesti či těžkost na hrudi; zdroj foto: pixabay.com (autor: Pexels)

Běžné způsoby léčby

Máte-li pocit, že se u vás projevují některé příznaky onemocnění, které jsme popisovali výše, neváhejte navštívit lékaře. Pakliže aterosklerózu začnete řešit včas, můžete tak předejít závažnějším komplikacím. K diagnóze vede řada vyšetření, která zahrnují měření krevního tlaku, hladiny cholesterolu v krvi, míry zúžení cév atd. Prvním doporučením vašeho lékaře pravděpodobně bude změna životního stylu, která zahrnuje:

 • Pravidelné cvičení

 • Správné stravování

 • Omezení (či odvykání) kouření

 • Minimalizování stresových faktorů

 • Udržování zdravého životního stylu

 • Vyhnutí se alkoholuLéky na aterosklerózu

Doktoři mají k dispozici nepřeberné množství léků, přičemž vždy záleží na dané situaci a na konkrétních potížích toho kterého pacienta. Zpravidla bývají předepisovány medikamenty napomáhající snižovat hladinu cholesterolu nebo krevní tlak. Aby se předešlo vzniku sraženiny, mimo jiné bývají naordinovány také léky klopidogrel a aspirin. Jejich vedlejší účinky jsou pacientům dobře známy, a to je důvod, proč se snaží vyhledat i jiné metody léčby. Pro představu – klopidegrol je spojován s nežádoucími vedlejšími účinky, jako je nevolnost, závratě, křeče, bolest hlavy, krvácení z nosu, zácpa, průjem, bolest žaludku apod.

Chirurgický zákrok jako poslední záchrana

U nejtěžších případů je nutná operace, aby nedošlo k úmrtí nebo vážným zdravotním následkům. Podle typu aterosklerózy bývá zvolen druh chirurgického zákroku. Kupříkladu u kornatění srdečních cév lékař provede tzv. perkutánní koronární intervenci (PCI), při které otevře blokované či zúžené tepny. Cílem je zajistit správný průtok krve, přičemž někdy bývá do tepny zavedena síťová trubice a tepna se nechává otevřená. Mezi další možnosti zákroků patří koronární bypass (CABG) anebo karotická endarterektomie. Chirurgický zákrok je extrémním řešením v krajních mezích, k němuž by v ideálním případě vůbec nemuselo dojít. 

Není mnoho dalších alternativních metod, jak předejít vzniku aterosklerózy, popřípadě zmírnit její příznaky. Vědci v posledních letech však naznačují, že určitý potenciál by mohlo přinášet CBD, též známé jako kanabidiol – jedna z látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí.

O čem píšeme

Vliv CBD na léčbu kardiovaskulárních onemocnění

Kanabidiol (CBD) interaguje s endokanabinoidním systémem (ECS) nacházejícím se v našem těle, čímž pomáhá udržovat homeostázu – buněčnou rovnováhu – ta zajišťuje správnou činnost mnoha dílčích systémů a procesů. Ve spojení s aterosklerózou by se dalo využít jeho potenciálních schopností, mezi něž patří redukce zánětu tepenných stěn, podpora funkce jater při snižování hladiny cholesterolu, regulace cukru v krvi nebo antioxidační vlastnosti. Tyto funkce mají příznivý dopad na kardiovaskulární systém, čímž minimalizují riziko kornatění tepen.

Interakce mezi CBD a ECS

Endokanabinoidní systém se skládá z kanabinoidních receptorů (CB1 a CB2), endogenních kanabinoidů (anandamid, 2-AG) a enzymů sloužících k rozkladu a vylučování. Síť receptorů je rozprostřena do mnoha částí těla, přičemž každý typ zastává svou specifickou funkci. Pojďme se podívat na pár faktů souvisejících s kanabinoidními receptory...

1. Receptory CB1

Ve skutečnosti se CBD neváže na receptory CB1, ale zabraňuje rozpadu anandamidu, který se k těmto receptorům váže. Respektive, prodlužuje životnost přirozených endokanabinoidů, jež stimulují receptory CB1, a tím i celý ECS. Primárně se nacházejí v mozku a centrální nervové soustavě, nicméně v menším množstvím byste je našli i v jiných oblastech těla. 

Institut biomolekulární chemie v Itálii vydal přehled zabývající se účinky endokanabinoidů na regulaci energetických hodnot u člověka. Zjistili, že užívání kanabinoidů by mohlo vést ke snížení nadměrné chuti k jídlu, stabilizaci hladiny cukru v krvi a snížení zánětu. Podobných studií byste dokázali najít desítky.

2. Receptory CB2

Podobně, jako je tomu u receptorů CB1, také zde nevzniká přímá vazba mezi CBD a receptory CB2. Opět se o to postará anandamid, jemuž kanabidiol umožní delší životnost. Tento typ receptorů se vyskytuje zejména v imunitním systému, potažmo v dalších částech těla a také částečně v mozku. CBD napomáhá podporovat správnou funkci orgánů souvisejících s imunitou, jako jsou játra, slinivka břišní nebo slezina. Všechny mají významný vliv na vznik aterosklerózy.

Kanabinoidní receptory CB1 a CB2 jsou rozmístěny po celém těle, přičemž větší koncetrace CB1 se nachází v mozku, CB2 pak ovlivňuje komplexní imunitní systém.

Co říká výzkum?

V roce 2012 byla v časopise British Journal of Clinical Pharmacology publikována studie, jejíž cíl byl prozkoumat terapeutické účinky CBD na kardiovaskulární systém. Vědci zjistili, že přímá aplikace kanabidiolu způsobuje vasorelaxaci zúžených cév – tj. zlepšuje jejich průchodnost. Kromě jiného by to mohlo znamenat úlevu pro nemocné srdce. Dalším významným zjištěním bylo, že CBD snižuje kardiovaskulární reakci na různé druhy stresu. Závěrem studie vědci uvádějí: „CBD má ochrannou roli při snižování účinků srdeční ischemie a reperfuze nebo při snižování srdeční dysfunkce spojené s cukrovkou. Podobně má CBD ochrannou roli při snižování ischemického poškození u mrtvice, částečně kvůli udržování průtoku krve mozkem.“ Pozitivní účinky při prevenci a léčbě kornatění cév jsou pravděpodobně nezpochybnitelné.

Vhodné způsoby aplikace CBD

Metod užívání CBD je několik a s postupem času se objevují některé nové, které jsou však často pouze modulací základních typů. Nejvhodnějším způsobem aplikace pro účely podpůrné léčby či prevence vzniku aterosklerózy stále zůstává CBD olej, popřípadě CBD tinktura. Obvykle bývají dodávány v lahvičce s kapátkem, které slouží k dávkování a aplikaci CBD oleje nejčastěji pod jazyk. Tento způsob aplikace zajišťuje nejrychlejší nástup účinků, ale tinktury i oleje můžete použít například také jako přísadu při vaření.

Výrobci nabízejí množství druhů olejů, přičemž rozdíl je v objemu lahvičky, koncentraci CBD, případně v chuti. Základními složkami kanabidiolových olejů a tinktur jsou: CBD extrakt, nosný olej, eventuálně další látky ovlivňující chuť a barvu. Tento typ výrobků s obsahem kanabinoidů je nejpoužívanější, jelikož se hodí prakticky na všechny zdravotní problémy, o nichž se ve spojení s CBD mluví. Doba nástupu účinků je přibližně 30 minut. Doba působení je okolo 2–4 hodin.

Nejoblíbenější a také pravděpodobně nejvhodnější metodou aplikace, jsou CBD extrakty.
Nejoblíbenější a také pravděpodobně nejvhodnější metodou aplikace, jsou CBD extrakty. 

Tip na CBD tinkturu:

CBD tinktura 6% – Cannapio, extrakt s plným spektrem

Kromě CBD obsahuje tinktura další kanabinoidy, jako je CBG nebo CBDV. Díky plnému spektru je účinnosti každé látky o něco vyšší – tzv. doprovodný efekt. Doporučená dávka CBD je 30 mg pro muže s váhou 75 kg. Z jedné 6 % CBD lahvičky je tak pokrytý téměř celý měsíc užívání.

CBD tinktura 12% – Cannapio, extrakt s plným spektrem

Složení je stejné jako u výše zmíněné verze, ale koncentrace je dvakrát vyšší. To znamená, že vám tinktura vydrží déle, protože pro dosažení stejného účinku stačí polovina stávající dávky. Doporučená dávka CBD je 30 mg pro muže s váhou 75 kg. Z jedné 12 % CBD lahvičky je tak pokrytý průměrně více jak měsíc užívání.

Dodržování bezpečnosti

Podle všech zjištěných informací může být CBD vhodným podpůrným doplňkem při léčbě aterosklerózy nebo dodržování prevence. Neměli byste však nikdy zapomínat na konzultaci s vaším ošetřujícím lékařem, zejména pokud užíváte některé z předepisovaných léků zatěžujících játra – mohlo by totiž dojít ke vzájemné kontraindikaci.

Zdroj titulní fotografie: care4heart.com

Zdroj zmíněné studie: 

2012:

https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2125.2012.04351.x

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Mezi nejčastěji používané druhy konopných výrobků k lékařskému a terapeutickému užití patří oleje a tinktury s vysokým obsahem CBD a naopak nízkým obsahem THC. Dávkování je velmi individuální a měli bychom mít na paměti hmotnost těla. Optimální dávka závisí na účelu užívání. Užívá se orálně pár kapkami pod jazyk. Obsah CBD v kapkách závisí na jeho procentuálním rozpětí. 5% olej obsahuje cca 2 mg v jedné kapce, 10% olej 4 mg a 20% olej zhruba 8 mg CBD v jedné kapce.

Endokanabinoidní systém, neboli ECS je komplexní systém buněčné signalizace. Reguluje hladiny hormonů, spánek, náladu a spoustu dalšího. THC a CBD fungují interakcí s ECS, ten je aktivní i přesto, že jste nikdy neužili jakýkoliv konopný výrobek. CBD se váže na ECS aniž by aktivoval jeho receptory. Naopak THC stimuluje ECS receptory v mozku a podílí se na regulaci serotinu. CBD je aktivní složkou v konopí, které není psychoaktivní a díky například CBD oleji přispívá k léčbě mnoha fyzických i psychických problémů.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Podle Světové zdravotnické organizace jsou srdeční choroby nejčastější příčinou úmrtí. Dle studie lze při užívání CBD předejít až 90% infarktům, neboť má CBD léčivé a ochranné vlastnosti proti rozvoji srdečních chorob. CBD olej je vhodný k užívání jako doplněk ke zmírnění běžných dopadů srdečních onemocnění a dokáže zmírnit základní příčiny onemocnění. CBD je prospěšná pro lidi se srdeční arytmií spojenými s úzkostí a zánětlivými příčinami. CBD má tyto vlastnosti, které jsou prospěšné při léčbě srdečních chorob: stabilizuje hladinu cukru v krvi, podporuje hubnutí (podpora metabolismu a imunity), snižuje zánět, snižuje krevní tlak a chrání tepny před oxidačním stresem.

 • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/08/20
(Aktualizováno: 09/07/20)