CBD při léčbě mrtvice: Jaké výhody nabízí?

Mozková mrtvice postihuje osoby všech věkových kategorií a pohlaví po celém světě, přičemž její následky mohou být velmi vážné, protože při ní dochází k poškození mozku. Existuje nějaká možnost, jak lze tomuto zdravotnímu problému předcházet? Některé slibné výzkumy poukázaly na významné schopnosti CBD (kanabidiol), které by mohly pomoci jako prevence, popřípadě jako podpůrný lék pro pacienty zasažené mrtvicí. Mohlo by lékařské konopí způsobit revoluci v přístupu k léčbě? Pojďme se podívat na fakta, která jsou momentálně k dispozici.

Co je to mrtvice?

Mozková mrtvice, též známá jako cévní mozková příhoda (CMP) nebo mozkový záchvat, je způsobena náhlým přerušením průtoku krve a kyslíku do některých oblastí mozku. Během pouhých 6 minut začnou odumírat mozkové buňky, které nejsou okysličeny. V každém případě dochází k poškození, a to buď v menší, nebo větší míře. Čas zde hraje důležitou roli, proto je nutné znát příznaky mrtvice.

Pokud vás zastihne CMP, ve vašem mozku přijde o život 1,9 milionu mozkových buněk za minutu. Podle údajů z roku 2010 ročně postihne mrtvice okolo 17 milionů lidí na světě, ale s přibývající dobou se zvyšuje počet pacientů, kteří přežijí. Bohužel však nemusí mít ještě zdaleka vyhráno, jelikož zhruba 50 % z nich potřebuje po celý zbytek života pomoc druhých při provádění běžných denních činností. Rozeznáváme dva základní typy mozkové mrtvice:

1. Ischemická mrtvice

Častější varianta cévní mozkové příhody, která postihuje asi 87 % pacientů s tímto problémem. Bývá způsobena krevní sraženinou, jež zapříčiní ucpání cévy nebo tepny zásobující mozek okysličenou krví. Ve skutečnosti nemusí sraženina vzniknout přímo v mozku, ale může se nacházet kdekoliv v těle. Sraženina neboli koagulum má schopnost cestovat skrze cévy a tepny, takže se z původního místa vzniku může přesunout až do mozkové oblasti. 

Mezi hlavní příčiny vzniku ischemie mozku patří:

 • Nedostatečná fyzická aktivita

 • Kouření

 • Užívání drog

 • Nadměrná konzumace alkoholu

 • Nadváha

 • Vysoký cholesterol

 • Cukrovka 

 • Fibrilace síní (srdeční arytmie)

 • Vysoký krevní tlak

 • Kardiovaskulární onemocnění

 • Obstrukční spánková apnoe (zastavení dýchání při spánku)

2. Hemoragická mrtvice

Méně častý typ mozkové mrtvice, který je ovšem zpravidla nebezpečnější, protože při něm dochází k prasknutí cévy v oblasti mozku. Krvácení omezí přísun krve a kyslíku, čímž odstartuje umírání buněk. Zajímavostí je, že ve Spojených státech hemoragická mrtvice stále nejčastější příčinou zdravotního postižení. Podle místa, ve kterém ke krvácení dojde, se dále dělí na:

 • Intracerebrální krvácení – krev se uvolňuje přímo do mozku a stlačuje některé jeho oblasti.

 • Subarachnoidální krvácení – krev se rozlévá do oblasti kolem mozku.

Typické příčiny vzniku hemoragické mrtvice jsou:

 • Vysoký krevní tlak

 • Kouření

 • Léky na ředění krve

 • Aneurysma (rozšíření tepny)

Mrtvice by se dala rozdělit na 2 základní typy, a sice ischemickou (vlevo) a hemoragickou (vpravo), přičemž mrtvice může mít původ také v ateroskleróze
Mrtvice by se dala rozdělit na 2 základní typy, a sice ischemickou (vlevo) a hemoragickou (vpravo), přičemž mrtvice může mít původ také v ateroskleróze; zdroj foto: thailandmedical.news

Mrtvice: Příznaky a následky

Protože jde u mozkové mrtvice především o čas, vyplatí se vědět, jaké signály mohou znamenat předzvěst jejího vzniku. Několik ušetřených minut by se vám v budoucnu mohlo mnohonásobně vrátit. Pokud zpozorujete některý z níže uvedených příznaků, neprodleně zavolejte záchrannou službu:

 • Ochrnutí obličeje – většinou dojde k ochrnutí či znecitlivění pouze jedné části obličeje. Můžete si udělat jednoduchý test, při němž se zkusíte zasmát. Jestliže je úsměv pokřivený nebo nerovnoměrný, vyhledejte pomoc.

 • Oslabení paží – zkuste zvednou rovnoměrně obě paže. Pokud zpozorujete, že jednu z nich nedokážete udržet v této poloze, popřípadě ji nemůžete vůbec zvednout, začněte jednat.

 • Vada řeči – problémy s mluvením nebo nesrozumitelná řeč jsou další možnou příčinou. Zkuste opakovat jednu jednoduchou větu bez problému.

 • Poruchy vidění – špatné či rozostřené vidění jednoho nebo obou očí.

 • Problémy s chůzí – špatná koordinace, závratě, ztráta rovnováhy nebo svalová dysbalance.

 • Náhlá bolest hlavy – bez zjevné příčiny se objeví silné bolesti hlavy.

 • Problémy s porozuměním – postižený není schopen patřičně porozumět tomu, co mu druhý člověk říká.

Velmi častým a zcela specifickým příznakem mrtvice je ochrnutí obličeje - většinou dojde k ochrnutí či znecitlivění pouze jedné části obličeje
Velmi častým a zcela specifickým příznakem mrtvice je ochrnutí obličeje - většinou dojde k ochrnutí či znecitlivění pouze jedné části obličeje; zdroj foto: health.clevelandclinic.org

Téměř každý pacient po mozkové mrtvici potvrzuje nějaké změny nebo zhoršené fungování některých procesů v těle. Míra poškození je vždy závislá na tom, která část mozku byla zasažena a také na tom, jak dlouho trvalo dostat pacienta do normální stavu. U osob, jež si prošly cévní mozkovou příhodou, se často objeví tyto problémy:

 • Slabost nebo snížená citlivost na jedné straně těla

 • Částečná ztráta zraku

 • Dvojité vidění

 • Problémy s řečí

 • Obtížné polykání

 • Špatná paměť

 • Problémy s porozuměním

 • Špatná koordinace a rovnováha

 • Změny úrovně vědomí nebo zmatenost

 • Deprese

 • Změny v chování a schopnosti pečovat o sebe

 • Bolest hlavy

 • Zvracení apod.

Rychlá pomoc při mozkové mrtvici

V případě, že lékař stanoví diagnózu ischemické mrtvice, po určitou dobu může být řešením podání přípravku tPa (tkáňový aktivátor plazminogenu). Jeho schopností je rozpouštět sraženiny, čímž umožní průtok krve. Toto období zpravidla trvá 3–4,5 hodiny. Je nutné si uvědomit, že v tomto časovém rozmezí musí dojít k rozpoznání mrtvice, dopravení do nemocnice, posouzení zdravotního stavu lékařem, absolvování CT vyšetření, vyloučení jiné příčiny (jako krvácení nebo nádor), konzultace s neurologem, stabilizace krevního tlaku a dýchání. Sraženina se dá také odstranit mechanicky neurochirurgem. 

Pokud je diagnostikován druhý typ CMP, tedy hemoragická mrtvice, možnosti jsou trochu omezené. Je potřeba konzultovat stav s neurochirurgem, který určí postup a způsob zákroku, jako je evakuace hematomu apod.

Lékaři nesmí pochybit zejména při určování typu mrtvice, protože podávání přípravků tPa, jako v případě ischemické mrtvice, může vážně ohrozit život pacienta. Došlo by ke zvýšení průtoku krve, což je u hemoragická mrtvice to poslední, co bychom si přáli.

CT mozku je nezbytnou součástí řady vyšetření při diagnostice mrtvice samotné, ale i jejího typu
CT mozku je nezbytnou součástí řady vyšetření při diagnostice mrtvice samotné, ale i jejího typu; zdroj foto: flintrehab.com

Standardní léčba mrtvice

Pacientům po prodělaném ischemickém záchvatu lékaři většinou předepisují léky na snížení cholesterolu v krvi nebo regulaci krevního tlaku v krvi. Případně mohou být naordinovány léčiva snižující pravděpodobnost vzniku sraženiny, jako je aspirin či klopidogrel. Postižení s diagnózou hemoragické mrtvice podstupují vyšetření tepen, přičemž lékaři následně minimalizují riziko jejich prasknutí chirurgickým zákrokem. Jak už tomu bývá, mnoho léků je spojeno s vedlejšími účinky. To je ostatně důvodem, proč se pacienti někdy ohlíží po alternativních metodách léčby mozkové mrtvice.

O čem píšeme

Vliv CBD při léčbě mrtvice

Kanabidiol (CBD) je látkou z rostlin léčebného konopí, která není intoxikační a nesouvisí s rizikem vzniku závislosti. Díky svým vlastnostem může poskytnout zmírnění vedlejších projevů souvisejících s poškozením po prodělání mrtvice. A nejen to – dokonce může fungovat jako prevence před jejím vznikem. Jak je na tom CBD a mrtvice? Pojďme si představit některé přednosti tohoto proslulého kanabinoidu.

1. CBD může podporovat zdraví neuronů

Neurony jsou nervové buňky, které tvoří základ nervové tkáně. Při cévní mozkové příhodě nastává k jejich poškození, protože nedostávají kyslík a další potřebné živiny. Zdá se, že kanabidiol má nejen schopnost chránit neurony před poškozením, ale navíc by mohl spouštět opravu a genezi nových nervových buněk. Přirozeně se tak zdá být velmi prospěšným podpůrným lékem, a to hlavně v krizovém období těsně po prodělání tohoto onemocnění. 

Odborná asistentka radiologie z nemocnice v Massachusetts, Kazuhide Hayakawa, publikovala v roce 2010 studii v časopise Pharmaceuticals. Zabývala se potenciálem CBD při léčbě ischemické mrtvice. Výzkum poskytl nové mechanismy, jak kanabidiol působí v mozku. Neuroprotektivní vlastnosti přičítá interakci mezi CBD a endokanabinoidním systémem v těle. Mimo to dále poukazuje na antioxidační a protizánětlivé vlastnosti.

Studie z dubna roku 2017 zkoumala, jak užívání CBD ovlivňuje neurony v mozku potkanů zasažených ischemickou mrtvicí. Kanabidiol byl aplikován po dobu jednoho týdne až měsíce. Výsledky byly ohromující, protože došlo ke zlepšení ve všech funkcích, které byly podrobeny výzkumu. Užívání CBD vedlo k dlouhodobému funkčnímu zotavení, snížení ztráty neuronů a astrogliózy, modulaci buněčné smrti, zmírnění metabolických poruch a vzniku zánětu.

Neuroprotektivní vlastnosti CBD jsou přičítány interakci s endokanabinoidním systémem, mimo to výzkumy dále poukazují na antioxidační a protizánětlivé vlastnosti tohoto kanabinoidu
Neuroprotektivní vlastnosti CBD jsou přičítány interakci s endokanabinoidním systémem, mimo to výzkumy dále poukazují na antioxidační a protizánětlivé vlastnosti tohoto kanabinoidu; zdroj foto: mstrust.org.uk

2. CBD zlepšuje průtok krve

Je důležité zajistit bezproblémové protékání krve tepnami a cévami, aby nedošlo k ischemické mrtvici. Kanabidiol prokazatelně zlepšuje průtok krve svým působením na serotoninové receptory, jež se podílejí na regulaci množství krve vstupující do mozku. Zde bychom chtěli poukázat na důležitost užívání CBD olejů s plným spektrem a vyhýbání se takzvaným izolátům CBD.

Důvod je jednoduchý – CBD oleje s plným spektrem obsahují kromě kanabidiolu také ostatní látky obsažené v rostlinách lékařského konopí, jako je CBG, CBN, terpeny nebo flavonoidy. Důležitou roli zde hrají zmiňované terpeny, což jsou konopné sloučeniny zodpovědné za chuť a aroma. Terpeny mají širokou škálu terapeutických výhod, o nichž se můžete dočíst například zde. Pro nás je aktuálně důležitá jedna konkrétní – terpeny napomáhají zvýšenému průtoku krve. Za všechny zmíníme alespoň pár předních zástupců, u nichž byla tato vlastnost prokázána:

 • Borneol

 • Eukalyptol

 • Karyofylenoxid 

Říjen roku 2017 přinesl studii, v níž vědci naznačují, že CBD dokáže zastavit rozvoj aterosklerózy. Jedná se o onemocnění, při kterém se v tepnách hromadí tuk a další látky, což přirozeně vede k jejich ucpání. Vědci se k tématu vyjadřují slovy: „Předklinické modely aterosklerózy tedy nabízejí možnou roli pro modulaci signálu endokanabinoidů jako způsob zastavení vývoje aterosklerózy redukcí zánětlivých faktorů tohoto procesu.“

Terpen borneol se nachází například v jednom z nějoblíbenějších esenciální vonných olejů, a sice v tomto tymiánovém, jenž najdete na našem eshopu

Terpen Borneol se nachází například v jednom z nějoblíbenějších esenciální vonných olejů, a sice v tomto tymiánovém, jenž najdete na našem eshopu.

3. CBD jako antioxidant

Všechny naše buňky potřebují výživu, tj. kyslík a další zdroje energie. Dojde-li k omezení přísunu těchto látek, logicky buňky onemocní. K tomu navíc začnou produkovat toxické, metabolické sloučeniny – známé jako volné radikály. Když se volné radikály začnou množit (asi během 2–3 minut), mohou způsobit buněčnou smrt. Aby nedocházelo k poškození, naše tělo využívá látek, kterým se říká antioxidanty. Ty mají za úkol stabilizovat tyto nestálé sloučeniny a zabránit tak většímu poškození. Oxidační poškození je nedílnou součástí mrtvice, avšak CBD může v tomto ohledu poskytnout první pomoc. Kanabidiol a extrakty na jeho bázi obsahují velké množství antioxidantů, které jsou připraveny chránit neurony před poškozením při hromadění volných radikálů či jiných toxických látek. CBD a mozek je velkým tématem posledních let!

4. CBD pravděpodobně snižuje krevní tlak

Jednou z nejčastějších příčin vzniku cévní mozkové příhody je vysoký krevní tlak. Ne nadarmo vám lékař doporučí udržovat krevní tlak ve správné úrovni, pokud se chcete vyhnout mrtvici. Khalid Jadoon je doktorem ve Velké Británii a v roce 2017 se svým týmem publikoval studii zaměřenou na schopnost CBD snižovat krevní tlak. Účastníci po užití 600 mg kanabidiolu vykazovali nižší krevní tlak při působení stresových faktorů, než tomu bylo v případě dalších účastníků, jimž bylo podáváno placebo.

Kromě čtyř výše popsaných potenciálních výhod, může CBD pomoci také s dalšími projevy cévní mozkové příhody. Některé studie i zkušenosti uživatelů napovídají, že kanabidiol usnadňuje zbavit se závislosti na kouření, alkoholu či jiných návykových látkách. Rovněž může pomoci regulovat chuť k jídlu, čímž můžete předejít nadváze, zvýšeným hladinám cholesterolu způsobeným špatným a nadměrným stravováním. Podle všeho, nám CBD může poskytnout celou řadu výhod v souvislosti s léčbou po prodělané mrtvici. Jakou nejlepší variantu užívání byste měli pro tyto účely zvolit?

Nejoblíbenějším způsobem aplikace kanabidiolu jsou CBD extrakty, chcete-li tinktury. Stačí nakapat požadované množství pod jazyk a nechat vstřebat.

Nejvhodnější metody aplikace CBD

Odborníci se shodují, že v tomto případě je nejlepší variantou užívání CBD olej, protože vykazuje dobrou biologickou dostupnost, nedráždí dýchací cesty jako inhalace a v neposlední řadě je vesměs dobře snášen všemi uživateli, kteří dodržují doporučené denní dávkování. V uvedených studiích bylo prakticky používáno dávky 400–600 mg na den. Ať už se rozhodnete jakkoliv, určitě se nejprve poraďte s vaším ošetřujícím lékařem. 

Způsoby užívání kanabidiolu:

 • Tinktury a CBD oleje – nástup účinků: 30 minut; doba působení: 2–4 hodin.

 • CBD kapsle, tobolky – nástup účinků: 60 minut; doba působení: 4–6 hodin.

 • CBD květykoncentráty (inhalace) – nástup účinků: 5 minut; doba působení: 30–60 minut.

 • CBD krémy a gely – nástup účinků: 2 hodiny; doba působení: více než 5 hodin.

 • Poživatiny s CBD – nástup účinků: 60 minut; doba působení: 4–6 hodin.

Zdroj titulní fotografie: cordforlife.com 

Zdroje zmíněných studií: 

2010:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27713349/

2017:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28012949/

2017:

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/can.2017.0033

2017:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5470879/

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Mezi nejčastěji používané druhy konopných výrobků k lékařskému a terapeutickému užití patří oleje a tinktury s vysokým obsahem CBD a naopak nízkým obsahem THC. Dávkování je velmi individuální a měli bychom mít na paměti hmotnost těla. Optimální dávka závisí na účelu užívání. Užívá se orálně pár kapkami pod jazyk. Obsah CBD v kapkách závisí na jeho procentuálním rozpětí. 5% olej obsahuje cca 2 mg v jedné kapce, 10% olej 4 mg a 20% olej zhruba 8 mg CBD v jedné kapce.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Podle Světové zdravotnické organizace jsou srdeční choroby nejčastější příčinou úmrtí. Dle studie lze při užívání CBD předejít až 90% infarktům, neboť má CBD léčivé a ochranné vlastnosti proti rozvoji srdečních chorob. CBD olej je vhodný k užívání jako doplněk ke zmírnění běžných dopadů srdečních onemocnění a dokáže zmírnit základní příčiny onemocnění. CBD je prospěšná pro lidi se srdeční arytmií spojenými s úzkostí a zánětlivými příčinami. CBD má tyto vlastnosti, které jsou prospěšné při léčbě srdečních chorob: stabilizuje hladinu cukru v krvi, podporuje hubnutí (podpora metabolismu a imunity), snižuje zánět, snižuje krevní tlak a chrání tepny před oxidačním stresem.

Prakticky jakákoliv jiná forma užití konopí je efektivnější a zdravější než jeho kouření. Při perorálním užití se účinek dostavuje pozvolněji a vydrží déle. CBD i THC jsou těžko rozpustné ve vodě, ideálním řešením je připravit si nápoj z plnotučného mléka. Pokud budou kanabinoidy koncentrovanější, účinek bude rychlejší a silnější, ale za to kratší. Konopí se využívá ke spoustě produktům, které jsou přínosné pro naší imunitu a zdraví, jsou jimi například olej na vaření, konopná čokoláda, konopné máslo nebo konopné tyčinky.

 • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/07/20
(Aktualizováno: 09/07/20)