CBD a Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění, jehož příznaky mají pozvolný průběh a nemoc se tak vyvíjí postupně v průběhu několika let. V některých případech může dojít k úplnému omezení každodenních činností, což se zpravidla negativně odrazí na celkové kvalitě života. Výzkumy posledních let naznačují, že kanabidiol (CBD) má schopnost významně ovlivňovat procesy v mozku, které jsou zodpovědné za vznik a postup nemoci. Tato látka ze skupiny kanabinoidů by tak mohla zlepšit život pacientů s Parkinsonovou chorobou.

Co je to Parkinsonova choroba?

U pacientů s tímto onemocněním dochází k poklesu nervových buněk v mozkové části zvané Substantia nigra neboli černá substance. Za normálních okolností zde dochází k produkci dopaminu zajišťujícího komunikaci mezi buňkami, avšak při onemocnění Parkinsonovou chorobou se tento proces pozastaví, přičemž postupem času se začnou objevovat první příznaky. Nejčastěji se nemoc vyskytuje u osob starších 50 let, ale tu a tam se můžete setkat i s mladšími pacienty. V praxi je poněkud složité provést diagnózu v začínající fázi, protože symptomů souvisejících s touto chorobou je opravdu mnoho.

Příznaky Parkinsonovy nemoci

Většina lidí si pod Parkinsonovou chorobou představí třesoucí se pacienty s problematickou chůzí, ale existují některé počáteční příznaky, jež mohou předznamenávat vznik onemocnění. Vzhledem k tomu, že se tyto symptomy mohou pojit k řadě dalších zdravotních problémů, jen zřídka člověka napadne Parkinsonova nemoc. 

Mezi počáteční příznaky může patřit:

 • shrbený postoj

 • změna řeči

 • zácpa

 • zhoršený čich 

 • těsný rukopis

Problémy s motorickými funkcemi zahrnují:

 • snížená pohyblivost

 • ztuhlost končetin a trupu

 • třes v klidové fázi

 • potíže s rovnováhou

Mohou se objevit další sekundární příznaky jako:

 • znehybnění rukou při chůzi

 • tišší mluva

 • prázdný výraz v obličeji

 • omezená frekvence mrkání a polykání

 • seboroická dermatitida (odlupující se kůže)

 • vyšší riziko rakoviny

 • deprese či úzkost

 • nespavost

 • halucinace či psychóza

 • zhoršená paměť a pozornost

 • špatná prostorová představivost atd.

Motorickým příznakům často mohou předcházet některé z prvních jmenovaných symptomů, proto je důležité pozorovat tyto projevy a zavčas probrat vaše možnosti s lékařem. Přestože dopamin lze doplnit více způsoby, příznaky u pacientů mnohdy přetrvávají. Celkem běžně u nich proto můžeme pozorovat změny v chování – první část dne se mohou chovat jako naprosto zdraví jedinci, druhou část dne vykazují hned několik nejtěžších příznaků. Za tím vším se většinou skrývá duševně velmi čilý člověk, ačkoliv choroba může výrazně ovlivňovat nejen jeho samotného, ale také jeho rodinu a blízké okolí. Protože si je pacient vědom všech fyzických či psychických projevů, může to velmi vážně poznamenat jeho duševní stav. Jak dochází ke vzniku tohoto typu onemocnění?

Při onemocnění Parkinsonem dochází k poklesu nervových buněk v mozkové části zvané Substantia nigra (neboli černá substance) a patologickým změnám v těchto tkáníchPři onemocnění Parkinsonem dochází k poklesu nervových buněk v mozkové části zvané Substantia nigra (neboli černá substance) a patologickým změnám v těchto tkáních; zdroj foto: lecturio.com (autor: BruceBlaus)

Parkinsonova choroba: Příčiny vzniku

Do dnešní doby není jasné, jak přesně Parkinsonova choroba vzniká, ale má se za to, že zde hrají důležitou roli některé konkrétní faktory. Některé látky a prozatím blíže nespecifikované toxiny se zřejmě podílejí na výskytu nemoci, ovšem vědci teprve zkoumají tuto hypotézu. Důležitou roli může hrát také genetika – přesněji geny známé pod označením „SNCA“. Pokud máte v rodině člověka postiženého Parkinsonovou chorobou, riziko výskytu je u vás několikanásobně vyšší. Některé studie naznačují, že zde může hrát roli rovněž střevní mikroflóra – tj. změny v této oblasti mohou ovlivňovat motoriku člověka. V neposlední řadě se mluví o zvýšené koncentraci vápníku v mozku, která bývá sledována u pacientů. 

Věděli jste, že…?

 • Běloši mají vyšší riziko výskytu Parkinsonovy choroby, než je tomu u Afroameričanů nebo Asiatů.

 • Lidé s poraněním hlavy mají vyšší riziko vzniku Parkinsonovy choroby.

 • U mužů je přibližně 1,5krát pravděpodobnější, že se u nich objeví Parkinsonova choroba, než tomu bývá u žen.

Běžné způsoby léčby

Bohužel musíme konstatovat, že aktuálně neexistuje žádný lék, který by dokázal kompletně vyléčit Parkinsonovu chorobu, nicméně některé metody mohou snížit popisované symptomy. Způsoby léčby se dělí na 3 základní skupiny – léčba pomocí léků, operace nebo terapie. Někdy bývá využíváno kombinace jednotlivých metod, aby došlo ke zvýšení účinnosti. Velký důraz se klade také na změnu životního stylu pacientů, což zahrnuje pestrou a vyváženou stravu, dostatek odpočinku, aktivní pohyb nebo cvičení na podporu kognitivních funkcí. Léčba některým z níže uvedených postupů je však nevyhnutelná prakticky u všech postižených osob.

1. Léčba za pomoci léků

Zcela nejčastěji bývají k léčbě Parkinsonovy choroby užívány dva léky – levodopa a karbidopa. Jejich úkolem je doplňovat dopamin v mozku, přičemž téměř 75 % pacientů zaznamenává zlepšení, přestože některé příznaky přetrvávají. Za zmínku stojí, že karbidopa pouze prodlužuje účinnost levodopy, což se projeví na výsledku léčby. Některé další léky napodobují působení dopaminu, jako je například pramipexol, bromokriptin nebo ropinirol. Používají se pouze za předpokladu, že první zmiňované léky nejsou efektivní. Jindy bývají užívány některé další léky, jako jsou anticholinergika (uvolňují tuhost), amantadin (zmírňují samovolné pohyby či záškuby), inhibitory COMT (prodlužují účinek levodopy) a inhibitory mao b (zvyšují hladiny dopaminu).

2. Léčba za pomoci chirurgického zákroku

K této metodě se přistupuje pouze v situaci, kdy pacient nereaguje na léky, změnu životního prostředí atd. První metodou je hluboká stimulace mozku, při které bývá do mozku implantována elektroda stimulující specifické oblasti, čímž se snaží zmírnit některé příznaky onemocnění. Druhou, méně používanou, variantou je zavedení pumpy do blízkosti tenkého střeva – prostřednictvím této pumpy dochází k uvolňování léků levodopa a karbidopa. Operaci by správně mělo předcházet odzkoušení všech ostatních metod.

3. Léčba pomocí terapie a jiných procedur 

Doplňující léčbou může být kupříkladu fyzioterapie, která udržuje pacientovy motorické funkce ve správné činnosti, což mu umožňuje nadále se začleňovat do běžných činností. K dispozici je široká škála různých typů terapií, přičemž některé si kladou za cíl naučit pacienta správným stravovacím či pohybovým návykům, jiné mu pomáhají překonat psychické problémy, jež bývají častým průvodním jevem Parkinsonovy choroby. Alternativní způsoby léčby zde mají také hojné zastoupení – za všechny tak můžeme jmenovat například jógu, masáže anebo akupunkturu. Koneckonců sem můžeme zařadit i CBD extrakt jako doplněk stravy s potenciální účinností při léčbě - k tomu se ještě dostaneme.

Jelikož Parkinsonova chorba patří k progresivním neurodegenrativním onemocněním, je důležité sledovat již první možné projevy a vše konzultovat s lékařem
Jelikož Parkinsonova chorba patří k progresivním neurodegenrativním onemocněním, je důležité sledovat již první možné projevy a vše konzultovat s lékařem; zdroj foto: iStock.com

Parkinsonova choroba: Vedlejší účinky léků

Problémem při standardní léčbě pomocí medikamentů může být fakt, že po čase poněkud ztrácení účinnost a je nutné tedy zvyšovat dávku. Sem tam se tak u pacientů setkáte s vedlejšími účinky, které už překonaly všechny nejhorší příznaky Parkinsonovy choroby. Nejvíce užívaný lék, levodopa, přináší řadu vedlejších účinků, jako je nevolnost, zmatenost, závratě, ztráta chuti k jídlu, nízký krevní tlak, zvracení nebo nekontrolovatelné pohyby obličeje, končetin a trupu. Další léky přinášejí kromě těchto nežádoucích efektů také některé další – jmenovitě jsou to halucinace, ospalost, otok kotníku, přejídání, porucha spánku, průjem, rozmazané vidění, problémy s pamětí a mnoho dalších. 

Kdybychom měli vyjmenovat úplně všechny vedlejší účinky, zřejmě by to vystačilo na celý článek. Z toho logicky vyplývá, že pacienti (nebo jejich nejbližší) často hledají pomoc i na jiných místech. Výzkumy posledních let předznamenávají potenciální schopnost CBD potlačovat některé symptomy související s tímto onemocněním. Můžeme do budoucna očekávat, že kanabidiol doplní běžně doporučenou léčbu? Nebo se jedná o příliš troufalé tvrzení?

CBD a Parkinsonova choroba

Kanabidiol (CBD) je jednou z více než 100 látek obsažených v rostlinách léčebného konopí (CBD konopí). Velkou výhodou je minimální množství vedlejších účinků CBD, proto se k němu přiklání čím dál více lidí. Samozřejmě se jedná spíše o doplňující prostředek, který by mohl pacientům s Parkinsonem poskytnout jistou úlevu. V následujících odstavcích si představíme některé významné vlastnosti kanabidiolu, jež stojí za zmínku v souvislosti s tímto onemocněním.

CBD může snižovat třes

Mezi nejčastější příznaky Parkinsonovy choroby patří poruchy motorických funkcí a charakteristický třes. Tomu nepomáhá ani fakt, že užívání některých léků způsobuje třes co by vedlejší účinek. Mnoho pacientů jej navíc uvádí jako jeden z faktorů, které se nepříznivě podepisují na jejich psychickém zdraví, a to zejména u mladších osob. Jaký je vliv CBD na třes?

Hubert Fernandez, ředitel Centra kliniky pro neurologickou obnovu v Clevelandu, říká: „Je důležité mít na paměti, že každý pacient má s touto chorobou trochu odlišné zkušenosti, léčba spočívá v cílení na symptomy. Primárně je nutné podstoupit vyšetření na neurologii nebo v kvalifikovaných centrech zabývajících se Parkinsonovou chorobou, abyste se ujistili, že jdete správnou cestou.“ Máme v dnešní době k dispozici nějaké studie na toto téma?

Doktoři Joseph Maroon a Jeff Bost, z oddělení neurochirurgie na univerzitě v Pittsburghu, přišli v roce 2018 se studií prokazující pozitivní vliv kanabidiolu jako podpůrné léčby Parkinsonovy choroby, Alzheimerovy choroby, roztroušené sklerózy, neuropatickou bolest aj. V přehledu je navíc poukazováno na další nesporné výhody CBD, jako je neuroprotektivita, úleva od příznaků Parkinsonovy choroby nebo léčba základních patologických změn neuronální tkáně.

Velmi charakteristickým symptomem Parkinsonovy choroby je třes, zejména pak třes rukou, s čímž může souviset například drobný a těsný rukopis a celkově špatná pohyblivost rukou
Velmi charakteristickým symptomem Parkinsonovy choroby je třes, zejména pak třes rukou, s čímž může souviset například drobný a těsný rukopis a celkově špatná pohyblivost rukou; zdroj foto: pyimagesearch.com

Má CBD antipsychotické účinky?

Pozdější stádia nemoci jsou doprovázeny častými psychotickými stavy, kdy u pacienta dochází k halucinacím, bludům či delíriu. Nejedná se však o příliš ojedinělou záležitost, protože tyto symptomy postihují až 50 % osob postižených Parkinsonem. Antipsychotika mohou přinášet úlevu od těchto příznaků, ale kromě toho přináší velké riziko vedlejších účinků. 

V roce 2009 byla v časopise Journal of Psychopharmacology publikována studie s trefným názvem „Kanabidiol pro léčbu psychózy u pacientů s Parkinsonovou chorobou“. Do výzkumu byli vybráni 4 muži a dvě ženy s touto diagnózou. Po dobu 4 týdnů jim bylo podáváno CBD jako doplňující lék ke klasické medikaci. U všech bylo pozorováno výrazné zlepšení v psychotických projevech, navíc nedošlo k žádnému zhoršení motorických funkcí nebo vedlejším účinkům

CBD pomohlo zlepšit celkovou kvalitu života pacientů

Časopis Journal of Psychopharmacology přinesl v listopadu roku 2014 studii, která se zaměřila na podávání CBD pacientům Parkinsonovou chorobou. Oproti kontrolní skupině, jež obdržela pouze placebo, pacienti vykazovali zlepšení v celkové kvalitě jejich života. Testování se zúčastnilo pouze 21 osob, tudíž je zapotřebí provést rozsáhlejší výzkum zaměřující se na větší počet testovaných a také na některé konkrétní otázky týkající se specifických oblastí života pacientů.

Nejvhodnější způsob užívání

Na výběr máte z několika metod užívání CBD – olej, tinktura, kapsle, poživatiny, koncentrát, květ, krémy, masti a některé další. V tomto případě se zdá být nejlepší variantou CBD extrakt ve formě oleje, tinktury nebo kapslí. CBD olej se snadno dávkuje a navíc je velmi dobře vstřebatelnýdoporučujeme vyzkoušet plnospektrální tinkturu Cannapio, která disponuje kromě kanabidiolu také dalšími kanabinoidy a látkami přirozeně se vyskytujícími v lékařském konopí. CBD kapsle by na druhou stranu mohly přijít vhod zejména pacientů trpícím třesem.

Jestliže hledáte kvalitní konopné produkty, CBD tinctura od značky Cannapio by pro vás mohla být chodnou volbou. Na našem eshopu ji naleznete hned v několika variantách.
Jestliže hledáte kvalitní konopné produkty, CBD tinctura od značky Cannapio by pro vás mohla být chodnou volbou. Na našem eshopu ji naleznete hned v několika variantách. 

Dávkování a bezpečnost CBD

Ve hře je tolik faktorů, že jednoduše není možné určit jednotnou dávku vhodnou pro všechny pacienty. Vše záleží na tělesné hmotnosti, pohlaví, závažnosti onemocnění, metabolismu atd. Doporučuje se začít na minimální dávce, kterou můžete mírně zvyšovat, pokud po 2 týdnech neucítíte žádné zlepšení. Některé studie naznačují, že pacienti s Parkinsonovou chorobou dobře snášeli dávku o velikosti 300 mg.

Jak už jsme psali výše, vedlejší účinky se vyskytují velmi zřídka a většinou bývají hlášeny pouze některé mírnější formy, jako je sucho v ústech nebo průjem – ten může souviset ale spíše s ostatními látkami obsaženými v CBD oleji. Často probíraným tématem v oblasti podpůrné konopné léčby je léková interakce. Vyvarovat byste se měli kombinaci CBD s léky zatěžujícími játra, protože hrozí kontraindikace. Kanabidiol je metabolizován pomocí jater, stejně jako některé léky, proto by mohlo dojít ke zpomalení rozkladu jedné, nebo druhé látky a tím i k riziku předávkování.

Bez ohledu na váš stav je nutné každý krok nejprve konzultovat s vaším lékařem.

Zdroj titulní fotografie: super.abril.com.b

Zdroje zmiňovaných studií: 

Studie, třes:

https://surgicalneurologyint.com/surgicalint-articles/review-of-the-neurological-benefits-of-phytocannabinoids/

Studie, psychóza:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18801821/

Kvalita života:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25237116/


Časté dotazy

ALS je zkratka pro amyotrofickou laterální sklerózu. Je to velmi vzácné nervosvalové onemocnění, kvůli kterému mozek přestává ovládat veškeré svaly v těle. Ve finále je člověk jako vězeň ve vlastním těle, neboť není schopen ovládat své tělo, ale mysl mu stále funguje. Touto nemocí trpěl například Stephen Hawking. Konopí je známý antioxidant a pomáhá snížit škody na nervových tkáních. CBD je silným neuroprotektantem a tak může být nápomocný ke snížení problémů spojené s ALS.

Artritida je chronické imunitní onemocnění, které nejvíce postihuje klouby. Artritida postihuje až 1% populace, většinou osoby ve středním věku. Příznaky mohou být například bolest, otoky a citlivost kloubů, únava, zvýšená teplota a úbytek hmotnosti. Je studiemi prokázáno, že užívání konopí bojuje proti zánětu v kloubech. CBD má protizánětlivé a analgetické schopnosti, dokáže tak pomoci při bolestech. CBD oleje jsou také velmi vhodným produktem při depresích a úzkosti, které mohou přicházet s onemocněním artritidou.

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Mezi nejčastěji používané druhy konopných výrobků k lékařskému a terapeutickému užití patří oleje a tinktury s vysokým obsahem CBD a naopak nízkým obsahem THC. Dávkování je velmi individuální a měli bychom mít na paměti hmotnost těla. Optimální dávka závisí na účelu užívání. Užívá se orálně pár kapkami pod jazyk. Obsah CBD v kapkách závisí na jeho procentuálním rozpětí. 5% olej obsahuje cca 2 mg v jedné kapce, 10% olej 4 mg a 20% olej zhruba 8 mg CBD v jedné kapce.

Jde o následek amputace, kdy má člověk pocit, že chybějící končetina je stále připevněná k tělu a je zdrojem bolesti. Příčina fantomovy bolesti není známá, studie však prokázaly, že je spojená s míchou, mozkem a nervovou soustavou. Tělo a nervový systém, který byl spojený s amputovanou končetinou jako by nebyly smířeny s tím, že daná končetina chybí. K těmto pocitům může docházet při úzkosti a stresu. V takovém případě je vhodné řešení CBD, které má pozitivní vliv na zklidnění nervového systému. Při užití CBD oleje pacient pocítí téměř okamžitou úlevu od psychické zátěže.

Neurodegenerativní onemocnění jsou následkem narušení funkcí centrální nervové soustavy. K těmto onemocněním patří například Parkinsonova choroba, u které je již veřejně známo, že konopí přispívá k její léčbě. Pacienti trpící touto chorobou zaznamenali po inhalaci konopí výrazné zlepšení motorických funkcí. Při Parkinsonově ale i Alzheimerově chorobě je ideálním řešením užívat konopí například v podobě konopných tyčinek.

Osteoporóza je chronické onemocnění kostní tkáně, které vede k větší křehkosti kostí. Dochází k úbytku kostní hmoty a k poruchám vnitřní struktury. Osteoporóza se projevuje až v pokročilém stadiu. Jejími projevy jsou především bolesti zad a kloubů, zakřivení páteře, pokles výšky a zlomeniny. Izraelští vědci zjistili, že kanabinoidní receptory stimulují tvorbu kostí, což zmírňuje ztrátu kostní hmoty. CBD taktéž posiluje hojení zlomenin a vytváří základ pro novou tvorbu kostní tkáně.

Parkinsonova nemoc je chronické nevyléčitelné onemocnění. Při parkinsonu mozek vydá příkaz, které tělo není schopné vykonat. Příčina vzniku nemoci není známa. Příznaky nemoci je především třes rukou, ztuhlost končetin, křeče a spánkové poruchy. Parkinsonova choroba nelze zcela vyléčit, avšak existují možnosti, jak příznaky zmírnit. Mezi tyto nejúčinnější možnosti patří CBD. Pomocí CBD produktů do těla pacient dostane kanabinoidy, které se váží na endokanabinoidní systém a napomáhají nervové soustavě. Nejlepším způsobem jak dostat tyto kanabinoidy do těla jsou konopné CBD oleje, na kterých nevzniká závislost a nejsou psychoaktivní.

Parkinsonova choroba je dlouhodobá porucha centrálního nervového systémů. Jejími příznaky jsou zejména třes, ztráta automatických pohybů, změna řeči, změna v psaní, zpomalené pohyby a tuhé svaly. CBD může prokazatelně přispívat k léčbě poruchy spánku, psychózy a zhoršeného pohybu, které jsou spojeny s Parkinsonovou chorobou. Zároveň je CBD protizánětlivý a je skvělým neuroprotektantem. Doporučovaným způsobem užití CBD při léčbě Parkinsonovy choroby jsou kapky CBD oleje pod jazyk.

Spasticita je komplexní porucha svalového napětí. Nejčastějšími příčinami je poškození míchy po úrazu, roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda nebo poranění mozku. Může způsobovat velké bolesti a narušovat hybnost. Studie prokázaly přínos kanabinoidů při léčbě spasticity. CBD má protizánětlivé a terapeutické účinky, které mohou působit i jako prevence.

O čem píšeme

 • Články z kategorie Parkinsonova choroba, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/10/20
(Aktualizováno: 09/28/20)