Poruchy příjmu potravy: Může CBD pomoci?

Pravidelná a pestrá strava je jedním z pilířů kvalitního života každého člověka, o tom není pochyb. Dlouhodobě špatné stravovací návyky se negativně projevují v mnoha oblastech, jako jsou emoce, rozhodovací schopnosti, psychická stabilita, kognitivní funkce a celkové zdraví. Léčba poruchy příjmu potravy bývá často během na dlouhou trať, ale v posledních letech lékaři přichází s několika novými možnostmi, které by mohly pacientům ulehčit léčebný proces. Mohlo by jednou z těchto možností být i CBD?

Porucha příjmu potravy: Jak vzniká?

Onemocnění nesoucí název Porucha příjmu potravy (PPP) se projevuje nepřirozenými a patologickými stravovacími návyky, které jsou navíc spojeny s poruchou vnímání svého těla – většinou se jedná o strach z nadváhy. Osoby s touto poruchou přijímají potravu buď v nedostatečném, nebo naopak v nadměrném množství. Postiženými mohou být muži i ženy všech věkových kategorií, ale poněkud zvýšený výskyt je zaznamenaný u žen v mladším věku (18–21 let).

Příčiny vzniku mohou být různé, zpravidla však zahrnují některé faktory jako genetická predispozice, environmentální vliv (prostředí), stresory či vývojové problémy. Velmi diskutovaným tématem je moderní model krásy, který bývá předkládán jako vzor, a to hlavně mladým lidem. Média prezentují nereálně hubené postavy, přičemž v mnoha případech se později na povrch dostávají informace o tom, že fotky jsou počítačově upraveny tak, aby odpovídaly představě editorů či zadavatelů. Nepřímo tak vyvstává otázka, do jaké míry média mohou manipulovat s myšlením lidí. Ale zpět k tématu – tento nepřirozeně štíhlý model může vést k nespokojenosti s vlastní postavou, čehož následkem je dodržování absurdních diet atd. Nejenže při dodržování těchto diet hrozí poškození fyzického zdraví, ale PPP je úzce spjata s duševním zdravím. Koneckonců první impulz, že něco není v pořádku, vychází z našeho myšlenkového přesvědčení. 

Příznaky poruchy příjmu potravy

Dříve než lékař stanoví diagnózu PPP, postižený většinou řeší některý ze sekundárních problémů souvisejících s onemocněním. Proto první příznaky může odhalit jiný specialista, například stomatolog, gynekolog, neurolog nebo praktický lékař. Přestože pacient tuší, kde je skutečná příčina jeho problémů, mnohdy své špatné stravovací návyky tají, což může ztěžovat práci lékařům. Posledním řešením tak někdy bývá až psychiatrické vyšetření, které pomůže pacientovi jít s pravdou na povrch. Mezi typické příznaky patří:

Anorexie je charakteristická chorobným strachem z jídla obecně, nemocný odmítá přijímat dostatečné množství potravy a žije v přesvědčení, že trpí nadměrnou váhou.

Anorexie je charakteristická chorobným strachem z jídla obecně, nemocný odmítá přijímat dostatečné množství potravy a žije v přesvědčení, že trpí nadměrnou váhou; zdroj foto: Shutterstock.com

Typy poruch příjmu potravy

1. Anorexie (Anorexia Nervosa)

Pacient má obvykle chronický strach z přibírání na váze a přehnané představy o jeho postavě. Odmítá přijímat dostatečné množství potravy, protože žije v přesvědčení, že trpí nadměrnou váhou. Strach z obezity nutí postiženého dodržovat diety, popřípadě vyvolávat zvracení nebo užívat některé léky, jako jsou diuretika, anorektika či laxativa. U tohoto typu PPP je nejvyšší riziko úmrtí, přičemž často dochází k poškození zdraví – typicky například k mozkové poruše, selhání orgánů, řídnutí kostí, neplodnost a kardiovaskulární onemocnění. Pokud dojde k propuknutí tohoto onemocnění v období puberty, může to mít dopad na vývoj. Po úspěšném vyléčení se však většina zpožděných procesů vrátí do normálu. Někdy předchází dalšímu typu poruchy příjmu potravy.

2. Bulimie (Bulimia Nervosa)

Tento typ PPP je pro pacienta charakteristický přejídáním se, což je následně kompenzováno chováním, kterým má být dosaženo opačného efektu – tj. vyvolání zvracení, extrémní fyzická aktivita, užívání projímadel a dalších léků, jako jsou laxativa, anorektika, diuretika apod. Stejně jako u výše zmiňované anorexie, bulimie rovněž souvisí se strachem z nadváhy a také s nereálným hodnocením pacientovy postavy. Přejídání střídá vyprazdňování, přičemž obě činnosti se snaží postižené osoby co nejvíce tajit, čímž u nich vzniká kromě jiného pocit viny. Trávicí ústrojí dostává zabrat, hrozí dehydratace a srdeční potíže kvůli nerovnováze elektrolytů.

3. Přejídání

Jedná se o stejný problém jako u bulimie, akorát zde nedochází k vynucenému vyprazdňování. Pacienti se tak stravují nadměrným množstvím potravy, což může vést k obezitě nebo kardiovaskulárnímu onemocnění. Prakticky vždycky je přejídání spojené se zhoršeným psychickým zdravím. Tito pacienti zpravidla trpí depresemi, úzkostmi, pocity méněcennosti, sociální izolací atd. Zajímavostí je, že mnoho lidí řeší přejídáním nadměrné působení stresových faktorů, dále třeba rozchod s partnerem či sexuální trauma. 

Skutečně častým spouštěčem PPP může být například stres. Stres může hrát velkou roli například u poruchy způsobující přejídání, kdy nemocný hledá úlevu od stresu právě v jídle
Skutečně častým spouštěčem PPP může být například stres. Stres může hrát velkou roli například u poruchy způsobující přejídání, kdy nemocný hledá úlevu od stresu právě v jídle; zdroj foto: claritychi.com

Jak to souvisí s psychickým zdravím?

Zůstává nezpochybnitelným faktem, že psychické problémy souvisí s poruchou příjmu potravy, a to bez výjimky. Ve skutečnosti může duševní porucha vyvolat PPP, nebo naopak, protože se vzájemně ovlivňují. Jeden z výzkumů se zaměřoval na psychické zdraví pacientů s poruchou příjmu potravy, přičemž zjištění byla vcelku zarážející. Z celkového počtu 2400 pacientů se u 94 % objevovala porucha nálady, 92 % bojovalo s depresí, 56 % zažívalo úzkost a z toho u 20 % byla diagnostikována obsedantně-kompulzivní porucha. Jiný výzkum odhalil procentuální podíl nejčastějších psychických poruch u pacientů s PPP.

Depresivní porucha:

 • 32–39 % pacientů s anorexií
 • 36–50 % pacientů s bulimií
 • 33 % pacientů s poruchou přejídání

Úzkostná porucha:

 • 48–51 % pacientů s anorexií
 • 54–81 % pacientů s bulimií
 • 55–65 % pacientů s poruchou přejídání

Běžná léčba poruchy příjmu potravy

Prozatím neexistují žádné léky, které by vyřešily PPP, proto se léčba zaměřuje spíše na doprovodné příznaky s ní související. Většinou bývají pacientům předepisovány léky ze skupiny antidepresiv, čímž se odborník snaží regulovat náladu, popřípadě snížit frekvenci návykového přejídání postižené osoby. Pro zmírnění úzkostí nebo obsedantně-kompulzivní poruchy bývají předepisována anxiolytika či antipsychotika. Riziko vedlejších účinků je však o to větší, protože osoby s PPP mají nižší tělesnou hmotnost a porušený metabolismus. 

Psychoterapie

Psychiatr kromě léků často doporučuje terapii, kterých je v dnešní době již celá řada. Kognitivně behaviorální terapie pomáhá pacientovi zbavit se přirozenou cestou špatných návyků a nahradit je těmi správnými. Snaží se změnit pacientovo vnímání sebe sama a také jídla jako takového. Zpravidla u mladších osob s PPP bývá využíváno rodinné terapie, kdy dochází nejen k utužování interních vztahů, ale rodinní příslušníci se také učí správnému přístupu k pacientovi. Dobrou metodou je vyhledat dietologa, který dohlédne na přísun všech potřebných živin, navíc si bude snažit postupně zavést lepší stravování. 

Psychoterapie je doporučována téměř ve všech případech, jelikož hlavní problém poruch příjmu potravy tkví právě v psychickém nastavení nemocného člověka, bývá tato metoda léčby velmi úspěšná
Psychoterapie je doporučována téměř ve všech případech, jelikož hlavní problém poruch příjmu potravy tkví právě v psychickém nastavení nemocného člověka, bývá tato metoda léčby velmi úspěšná; zdroj foto: leverageedu.com

Doplňková léčba

Alternativní neboli doplňková léčba by měla být pouze dodatečná k výše zmíněným způsobům léčby. Zahrnuje například jógu, která může pomoci s psychickým rozpoložením a zmírněním stresu. Mnoho pacientů hovoří o příznivých účincích meditace – výzkumy dokazují, že meditující lidé netrpí tolik úzkostmi či depresí. Doplňková léčba má spoustu zástupců a člověk si musí sám najít způsob, který je mu nejbližší. Vedle několika dalších možností, jako je akupunktura nebo masáže, se někteří pacienti obrací na CBD jako podpůrný potenciální lék. Jaké výhody může poskytnout?

O čem píšeme

CBD a poruchy příjmu potravy

Kanabidiol (CBD) je jednou z mnoha látek léčebného konopí, které jsou známé jako kanabinoidy. Vzhledem k tomu, že na uživatele nemá omamný účinek, nijak nemění vnímání člověka a nemá žádné výrazné vedlejší účinky, jeví se jako zcela bezpečné. V 90. letech byl objeven endokanabinoidní systém v těle člověka, což spustilo lavinu studií. Kanabinoidy interagují v této struktuře, čímž nepřímo ovlivňují mnoho procesů probíhajících v lidském těle. Níže vás seznámíme s některými zajímavými schopnostmi CBD, díky kterým by mohlo najít potenciální využití při léčbě poruchy příjmu potravy.

1. CBD pro zlepšení nálady

Jak bylo uvedeno v první části článku, až 94 % pacientů s PPP vykazuje poruchy nálady, tudíž se jedná o nejčastější sekundární projev tohoto onemocnění. Typickou reakcí lékaře nebo odborníka je předepsání antidepresiv, která v praxi zabírají nejdříve za 2 týdny a jsou spojeny s množstvím vedlejších účinků. Nehledě na to, že odvykání spojené s těmito léky je skutečně nepříjemnou záležitostí trvající až několik týdnů. 

CBD má ze všech kanabinoidů nejlepší schopnosti co by antidepresivum. Četné výzkumy prokázaly tuto vlastnost na hlodavcích, přičemž hlavní úlohu zde budou hrát pravděpodobně vazby mezi kanabidiolem a serotoninovými receptory. Pokud si navíc zvolíte CBD olej/ CBD extrakt s plným spektrem jako metodu užívání, můžete tak těžit z dalších antidepresivních účinků, které v sobě skrývají některé terpeny, jako je borneol, eukalyptol, limonen, beta-karyofylen a d-linalool. Tím výčet zdaleka nekončí, protože se nedávno ukázalo, že podobnou schopnost má také další kanabinoid – CBC (kanabichromen). Nezbývá, než si počkat na studie zaměřené na tuto látku, o níž někteří odborníci mluví jako o dalším zázraku.

Plnospektrální CBD oleje obsahují kromě kanabidiolu i další látky, cčetně terpenů, které příznivě ovlivňují zejména náladu. Vyzkoušejte Cannapio CBD tincturu a přesvědčte se sami.

Plnospektrální CBD oleje obsahují kromě kanabidiolu i další látky, včetně terpenů, které příznivě ovlivňují zejména náladu. Vyzkoušejte Cannapio CBD tincturu a přesvědčte se sami.

2. CBD pomáhá zmírňovat úzkost

Úzkost provází téměř všechny osoby trpící poruchou příjmu potravy. Protože jde o nepříjemný problém, který může být poměrně dobře čitelný, často souvisí se zvýšenou sociální izolací. Lékaři většinou předepisují anxiolytika, v kombinaci s některými typy antidepresiv. Léky na úzkost jsou spojeny se vznikem silné závislosti, proto se doporučuje užívání pouze v akutních případech. Ze statistik však vyplývá, že většina pacientů toto varování nebere příliš v potaz.

Anxiolytické vlastnosti kanabidiolu jsou proslulé, čehož důkazem je fakt, že to bývá jedním z hlavním důvodů, proč většina uživatelů s CBD vůbec začne. Vědecká pracovnice z New York University School of Medicine, Esther M. Blessing, publikovala v roce 2015 studii ve věhlasném vědeckém časopise Neurotherapeutics. V závěru zprávy stojí: „Důkazy ze studií na lidech silně podporují potenciál CBD jako léčby úzkostných poruch: při perorálních dávkách v rozmezí od 300 do 600 mg snižuje CBD experimentálně vyvolanou úzkost. Omezené výsledky u zdravých subjektů také podporují účinnost CBD při akutním zvyšování vymírání strachu, což naznačuje potenciál pro léčbu PTSD nebo pro zlepšení kognitivně behaviorální terapie.“

Řada provedených studií podporuje potenciál CBD jako léčby úzkostných poruch u lidí, zejména pak vyzvedává schopnosti CBD, je-li podáváno perorálně ve formě extraktu či tinktury
Řada provedených studií podporuje potenciál CBD jako léčby úzkostných poruch u lidí, zejména pak vyzvedává schopnosti CBD, je-li podáváno perorálně ve formě extraktu či tinktury; zdroj foto: plantedu.com

3. CBD může snižovat chuť

Některé studie přišly s tím, že CBD snižuje chuť k jídlu. Tato skutečnost může být pozitivním zjištěním pro pacienty trpící chronickým přejídáním, případně obezitou. Pro pacienty s anorexií to může znamenat ještě větší odpor k jídlu, což je u tohoto typu kamenem úrazu. Tento proces souvisí s ovlivněním funkce některých hormonů zajišťujících chuť k jídlu.

Proč byste měli dát CBD šanci?

Nespornou výhodou je určitě udržování homeostázy při užívání CBD. Jinými slovy, dochází k rovnováze na buněčné úrovni, která ovlivňuje řadu procesů v lidském těle. Nesprávná činnosti endokanabinoidního systému rovněž může hrát významnou roli při vzniku poruch příjmu potravy. Mimo uvedené potenciální schopnosti je kanabidiol známý několika dalšími možnými účinky, jako jsou například:

 • Protizánětlivé – zabraňuje nadměrné tvorbě zánětu

 • Neuroprotektivní – chrání nervovou soustavu před poškozením

 • Analgetické – tlumí akutní a chronickou bolest 

 • Antibakteriální – posiluje imunitní systém a zabraňuje šíření bakterií

 • Antioxidační – pomáhá chránit buňky před oxidací a poškozením

 • Protistresové – snižuje poškození způsobené působením stresových faktorů

Bezpečnost a konzultace s lékařem

Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 2017 uznala CBD jako bezpečnou, netoxickou a dobře tolerovanou látku. Vedlejší účinky, jako je sucho v ústech nebo průjem, souvisí většinou s nadměrným užíváním kanabidiolu. V některých případech jde spíše o tělesnou reakci na další složky přítomné například v CBD olejích. Každopádně se doporučuje začít s menšími dávkami, které můžete v případě nutnosti cca po 2 týdnech mírně zvyšovat.

CBD není všelék, ale může vám pomoci se zmírněním některých příznaků spojených s poruchou příjmu potravy. Nikdy však nespoléhejte na to, že by tento kanabinoid mohl plně nahradit standardní léčbu, změnu stravovacích návyků nebo aktivní pohyb. Zvýšené opatrnosti byste měli dbát, pokud užíváte jiné léky, a to hlavně zatěžující játra. Před použitím se nutně poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Nejedná se o zanedbatelný problém, nicméně s jistou dávkou odvahy a sebezapření to můžete zvládnout!

Zdroj titiulní fotografie: hightimes.com

Zdroj zmíněné studie: 

Úzkost, studie:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604171/


Časté dotazy

Mentální anorexie je jednou z poruch příjmu potravy. Častějšími oběťmi této psychické nemoci jsou ženy a to především dospívající dívky. Při anorexii pacient úmyslně snižuje váhu různými prostředky. Jedná se o narušené vnímání vlastního těla a vztahu k jídlu. Vážný stupeň anorexie může mít za následek vážné poškození metabolismu a může vést až ke smrti. Mnoho kanabinoidů v rostlině zvyšuje chuť k jídlu. To může vést k velké pomoci při boji s anorexií. Zvýšení chuti k jídlu má na svědomí především THC. Vzhledem k tomu, že je THC nad 0,3% u nás stále zakázáno, CBD oleje jsou vhodnou variantou. CBD je nepsychoaktivní a nevzniká na něm závislost. CBD olej dokáže zlepšit náladu, taktéž zvýšit chuť k jídlu a ulevit od stresu a úzkosti.

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

K léčbě úzkosti je nejčastější způsob užití CBD. Studie prokázaly, že CBD snižuje úzkost u pacientů se sociálně-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáhá k udržení nižší hladiny úzkosti a neustálému zlepšování kvality a množství spánku. Je to nejpopulárnější přírodní způsob léčby úzkosti a poruchy spánku. K dennímu užití při zvládání úzkosti se doporučují CBD kapsle nebo CBD tinktury. Ke zvládání akutních potíží se naopak doporučuje vaporizace CBD, neboť úleva se zaznamená téměř okamžitě.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Stres je pro naše tělo naprosto přirozený stav, který nám pomáhá zvládat náročné situace. Krátkodobý stres nám pomáhá zvyšovat výkon. Fyzické příznaky se projevují změnou srdečního tepu, rozšířením zornic a zrychlením dechu. CBD olej přispívá ke zmírnění stresu a zklidnění nervové soustavy. Kanabinoidy ovlivňují produkci a přenos hormonu štěstí, serotinu. CBD je nepsychoaktivní a nevzniká na něm závislost, je vhodný pro kojící i těhotné ženy.

 • Články z kategorie Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/11/20
(Aktualizováno: 09/11/20)