CBD olej při léčbě epilepsie: Co říkají studie?

O potenciálních účincích CBD toho bylo řečeno mnoho, ale v souvislosti s epilepsií jsou jeho účinky nejvíce prokazatelné, o čemž se přesvědčíte v dnešním článku. Již samotné zjištění, že první oficiálně schválený lék na bázi CBD slouží k léčbě dvou vzácných typů této nemoci, svědčí o nepochybnosti tohoto tvrzení. Co se děje v těle epileptických pacientů, když užívají kanabidiol? Je bezpečné podávat jej dětem, které trpí na záchvaty?

Co je to epilepsie?

Záchvatová porucha neboli epilepsie je neurologické onemocnění, které je charakteristické výskytem záchvatů. Abnormální mozková aktivita u pacientů může dočasně změnit jejich vnímání, chování, vědomí, hybnost a další tělesné procesy. Onemocnění postihuje muže i ženy všech věkových kategorií, přičemž některé statistiky uvádějí, že je na světě okolo 65 milionů postižených osob. 

Podle odborníků může epileptický záchvat zažít prakticky každý člověk, a to například při intoxikaci nebo krvácení do mozku. U pacientů s epilepsií dochází k těmto stavům opakovaně za normálních okolností, bez specifické příčiny. Patologická aktivita neuronů (mozkových buněk), typická pro tuto nemoc, se může někdy objevit i u zdravých jedinců. Dá se říci, že neurony v mozku nedodržují běžně se střídající doby klidu a šíření signálů.

Klasifikace záchvatů a příznaky epilepsie

1. Fokální záchvaty

Vychází z mozkové kůry jedné z hemisfér. Pacient při záchvatu může zůstat při vědomí, nebo jej ztratit. Dále se u některých objevují motorické příznaky jako neovladatelné pohyby, případně může dojít ke strnutí či projevům strachu, radosti, úzkosti apod. 

2. Generalizované záchvaty

Zapojovány jsou obě mozkové hemisféry, přičemž dochází k narušení vědomí. U pacientů bývají běžně pozorované motorické projevy, jako jsou záškuby nebo stažení svalstva/křeče. V některých případech si postižení mohou pokousat jazyk. Postižení se zpravidla po záchvatu probírají zmatení a vyčerpání. Některé z generalizovaných záchvatů nejsou provázeny žádnými motorickými příznaky.

Všeobecně se příznaky mohou lišit podle toho, v jakém místě vznikají. Mezi dočasné symptomy obvykle řadíme ztrátu vědomí, změny nálady, poruchy vidění, sluchu nebo chuti a kognitivní dysfunkce. Při záchvatech hrozí úrazy, které mohou být způsobeny motorickými projevy. Velmi často mívají pacienti psychické problémy, jako jsou deprese či úzkosti. Některé výzkumy hovoří o zvýšeném riziku předčasné smrti, a to až třikrát vyšším.

Epilepsie se dělí na 2 základní typy, a sice generalizovaná (postihuje velkou část mozku naráz) a fokální (postihuje specifické místo, ohnisko, v mozku)Epilepsie se dělí na 2 základní typy, a sice generalizovaná (postihuje velkou část mozku naráz) a fokální (postihuje specifické místo/ v mozku); zdroj foto: epilepsyqueensland.com.au

Příčiny vzniku epilepsie

Existuje velké množství případů, u nichž nelze zjistit příčinu vzniku onemocnění, přestože moderní technologie přicházejí s inovacemi, které proces diagnostiky usnadňují. Důležitou roli zde hraje genetika, respektive genetické poruchy. Nutno však poznamenat, že to není totéž jako dědičná porucha, protože porucha na genetické úrovni může vzniknout sama od sebe. Jindy může být epilepsie způsobena abnormalitou ve struktuře mozkové kůry, k níž dochází třeba při cévní mozkové příhodě (mrtvici), nádoru, traumatu či infekci; nebo může být vrozená. Příčiny je skutečně mnoho, mezi některé další patří porucha metabolismu, autoimunitní onemocnění, infekční choroba a mnoho jiných.

Diagnostika a léčba epilepsie

Epilepsie bývá diagnostikována, když se u pacienta vyskytne opakovaný záchvat v rozmezí minimálně 24 hodin. Následuje série vyšetření, která mají za cíl potvrdit výskyt onemocnění – konkrétně CT, magnetická rezonance, EEG, EKG, krevní testy atd. Lékaři se snaží určit příčinu a konkrétní místo vzniku. V momentě, kdy je stanovena definitivní diagnóza, lékař přistupuje k patřičnému způsobu léčby, který se odvíjí od toho kterého typu epilepsie.

1. Léčba pomocí antiepileptik

Léky z této skupiny léčiv pomáhají zmírňovat frekvenci záchvatů přibližně u 70 % pacientů s epilepsií. Fungují na principu vyrovnání hladin specifických chemických látek v mozku, čímž přímo neléčí nemoc jako takovou, ale výrazně snižují výskyt záchvatů. Typ antiepileptik bude souviset s vašimi konkrétními problémy, věkem a pohlavím. Mezi nejpoužívanější patří topiramát, levetiracetam, karbamazepin atd. 

V dnešní době se na trhu objevují antiepileptika v různých formách, jako jsou tablety, sirupy nebo jiné perorální roztoky. Zpravidla je nutné užívat léky na denní bázi, přičemž pacient často musí vyzkoušet několik léků, než najde ten, který mu zabírá. Vedlejší účinky se mohou dostavit hned po zahájení léčby, nebo v průběhu. Mezi nejčastější z nich se řadí ospalost, bolesti hlavy, třes, nedostatek energie, nadměrný růst, či ztráta vlasů.

2. Léčba pomocí operace

Pokud pacientovi nezabírají léky a z testů je zřejmé, že záchvaty vznikají pouze v konkrétní mozkové oblasti malých rozměrů, je možné přistoupit k chirurgickému zákroku. Při operaci bývá odstraněna problematická část, což může zmírnit či úplně odstranit záchvaty. Chirurg provede malý řez v dané oblasti, načež vyřezaným otvorem v lebce odebere postiženou část. 

Zotavení po zákroku může trvat až několik měsíců a zpravidla je s tím spojené postupné vysazování léků. Typickými vedlejšími účinky jsou problémy s pamětí, porucha nálady, někdy také potíže se zrakem. Kromě toho existují další operace, které mohou osobám s epilepsií ulevit od záchvatů. Jako například:

  • Stimulace vagových nervů – pod kůži v oblasti hrudi je zavedeno malé elektrické zařízení, z něhož jsou vedeny dráty do nervu nacházejícího se na krku. Pomocí výbojů elektřiny dochází ke změnám v mozku, díky kterým se snižuje intenzita a frekvence záchvatů. Typickým vedlejším účinkem je chraplavý hlas, kašel a bolest v krku.

  • Hluboká mozková stimulace – elektronické zařízení je umístěno do stejného místa jako u metody popsané výše, ale připojené dráty jsou vedeny přímo do mozku. Jedná se o nejnovější variantu léčby, takže vědci stále sbírají informace o bezpečnosti jejího dlouhodobého využívání. Ve hře jsou některá potenciální rizika, jako je krvácení do mozku, porucha paměti a rozvoj depresí. 

EEG vyšetření mozku je pravděpodobně z nejpřesnějších metod, pomocí nichž lze s jistotu epilepsii diagnostikovat
EEG vyšetření mozku je pravděpodobně jedna z nejpřesnějších metod, pomocí nichž lze epilepsii diagnostikovat, přičemž EEG vždy předchází i případným operativním zákrokům; zdroj foto: medicalxpress.com

3. Ketogenní strava

Tento způsob léčby předcházel metodě užívání antiepileptik, ale byl účinný prakticky jen u dětí a mladších pacientů. Ketogenní strava obsahuje vysoký podíl tuků, ale naopak nízký podíl sacharidů a bílkovin. U dospělých pacientů se tento způsob nevyužívá, protože vysoké hladiny tuku mohou vést ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění nebo cukrovky. Nemocným v nízkém věku, zejména pak dětem, se díky ketogenní stravě omezí frekvence a intenzita záchvatů.

4. Doplňková léčba

Přestože klinické studie nepotvrzují zmírňování záchvatů pomocí doplňkových terapií, mnoho pacientů se nechalo slyšet, že využívají například jógu nebo meditace ke snížení stresu, depresí, úzkosti, uvolnění a relaxaci. Vedle toho jsou k dispozici různé potravinové doplňky či bylinné preparáty, jejichž kombinaci s klasickými léky musíte nejprve konzultovat s vaším ošetřujícím lékařem. Kupříkladu taková třezalka tečkovaná není vhodná jako doplňující léčba k antileptickým medikamentům, jelikož může ovlivnit jejich hladinu v organismu. Jedním z doplňků může být mimo jiné i CBD, které vykazuje pár zajímavých schopností s potenciální využitelností při léčbě epilepsie.

O čem píšeme

CBD a epilepsie: Jak by mohlo pomoci?

Mnohem dříve, než vědci provedli první studie potvrzující účinnost CBD při léčbě epilepsie, pacienti – popřípadě rodiče mladších pacientů – nahlašovali pozitivní vliv tohoto kanabinoidu jako na běžícím páse. CBD interaguje v endokanabinoidním systému s receptory CB1 a CB2, které se nacházejí kromě jiného také v centrální nervovém a imunitním systému. Právě receptory pomáhají přenosu synapsí v mozku a regulují rychlost, kterou mezi sebou komunikují. K těmto procesům se ještě vrátíme v dalších částech článku.

Metaanalýza z roku 2018

Nejlepší bude začít tím nejvíce rozsáhlým zdrojem, který je v dnešní době k sehnání. A tím je velká metaanalýza, jež vypracoval Fabricio A. Pamplona a kolegové v září roku 2018. Na počátku bylo vybráno 199 potenciálních publikací na toto téma, avšak po zhodnocení mnoha kritérií, jako dostatek klinických údajů, na konci zbylo 11 platných studií, z nichž vědci vycházeli. Můžete se přesvědčit, o jak diskutované téma se jedná, protože všechny studie pochází z období od roku 2013 do roku 2017. Dohromady byla sesbírána data od 670 pacientů léčených pomocí CBD nebo léků na jeho bázi, přičemž průměrné denní dávky se pohybovali od 1–50 mg na kilogram tělesné váhy a léčba trvala od 3 do 12 měsíců.

Výzkum byl zaměřen konkrétně na 3 druhy dětské epilepsie – Syndrom Dravetové (DS), Lennox-Gastautův syndrom (LGS) a epilepsie způsobená nedostatkem CDKL5. Cílem bylo analyzovat účinnost dávky CBD, případné vedlejší účinky, rozdíly mezi CBD extrakty a CBD izoláty. Je známá doprovodný efekt, při němž dochází ke zvyšování efektivnosti jednotlivých kanabinoidů, když jsou všechny pohromadě. Nicméně například jediný schválený lék na bázi kanabidiolu – Epidiolex – je „pouze“ CBD izolátem; přesto je velmi účinný.

Výsledky metaanalýzy

Sníženou frekvenci záchvatů zaznamenalo až 71 % pacientů užívajících CBD extrakty, u CBD izolátů to bylo 46 %. Oba dva výsledky jsou zarážející a hovoří o velmi vysoké účinnosti, což navíc podtrhuje fakt, že tyto osoby již byly rezistentní na standardní léky. Zhruba 40 % účastníků výzkumů potvrdilo snížení záchvatů o polovinu – oba typy CBD přípravků, extrakt i izolát, opět prokázaly účinnost. Čtvrtina pacientů vykazovala 70 % zmírnění záchvatů a přibližně 1 z 10 postižených se úplně zbavil záchvatů

Dle metaanalýzy, CBD extrakt vykazoval oproti CBD izolátu, mnohem lepší účinnost při snižování frekvence i intenzity záchvatů
Dle metaanalýzy, CBD extrakt vykazoval oproti CBD izolátu, mnohem lepší účinnost při snižování frekvence i intenzity záchvatů.

Proč zvolit CBD extrakt?

Z metaanalýzy vyplývá, že CBD extrakty (CBD oleje) jsou více než 4krát účinnější než CBD izoláty. Pacienti užívající „čistý“ kanabidiol potřebovali dávku 25,3 mg na kilogram váhy denně, zatímco u CBD extraktu bylo k dosažení účinku potřeba pouze 6 mg na kilogramů. Se vší pravděpodobností zde bude hrát významnou roli již zmiňovaný doprovodný efekt, tj. kombinace kanabinoidů a ostatních konopných látek má vyšší účinnost, než je tomu v případě izolovaných sloučenin. 

CBD izoláty byly spojeny s poněkud vyšší mírou výskytu vedlejších účinků – cca u 73 % pacientů. V souvislosti s užíváním CBD oleje se objevily vedlejší účinky pouze u 33 % zúčastněných. Může to být způsobeno také vyššími dávkami, které u CBD izolátu byly užívány. Jistě je důležité podotknout, že se jednalo mírné nežádoucí efekty. Koneckonců vyšlo najevo, že tyto vedlejší účinky jsou u pacientů pozorovány běžně, přičemž CBD podávané spolu s normální léčbou může tyto příznaky snižovat

Nejlepší variantou se stále zdají být CBD oleje s plným spektrem, protože poskytují nejvyšší možnou účinnost, a to díky doprovodnému efektu. Nezapomeňte však dodržovat doporučené denní dávkování s přihlédnutím ke všem proměnným, jako je váš zdravotní stav, tělesná hmotnost, pohlaví, metabolismus atd. Pro děti s epilepsií by mohla být vhodná metoda mikrodávkování, při které se dávka rozdělí na několik malých – ty potom pacient užívá po dobu celého dne. Tím minimalizuje riziko výskytu vedlejších účinků, na druhou stranu se účinky mohou projevit o něco později.

Epidiolex – CBD lék na epilepsii

V roce 2018 byl Epidiolex schválen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) jako první oficiální lék na bázi kanabidiolu (CBD) pro léčbu záchvatů, které způsobuje Syndrom Dravetové (DS) a Lennox-Gastautův syndrom (LGS). Zpravidla bývají tyto formy epilepsie pozorovány u dětí v raném věku. Epidiolex je kapalný, proto se užívá orálně. Statistiky jeho účinnosti hovoří jasně:

  • Pacienti s Lennox-Gastautovým syndromem zaznamenali po užívání Epidiolexu o 20–25 % méně záchvatů.

  • Pacienti se Syndromem Dravetové zaznamenali po užívání Epidiolexu o 26 % méně záchvatů.

V roce 2018 byl Epidiolex schválen jako první oficiální lék na bázi kanabidiolu (CBD) pro léčbu záchvatůV roce 2018 byl Epidiolex schválen jako první oficiální lék na bázi kanabidiolu (CBD) pro léčbu záchvatů, zejména potom 2 vzácnějších typů epilepsie; zdroj foto: epidiolex.com

Tip na CBD tinkturu:

CBD tinktura 6% – Cannapio, extrakt s plným spektrem

Kromě CBD obsahuje tinktura další kanabinoidy, jako je CBG nebo CBDV. Díky plnému spektru je účinnost každé látky o něco vyšší – tzv. doprovodný efekt. Doporučená dávka CBD je 30 mg pro muže s váhou 75 kg. Z jedné 6 % CBD lahvičky je tak pokrytý téměř celý měsíc užívání.

POZOR: Nezapomeňte dodržovat bezpečnost a nikdy nepřekračovat doporučenou denní dávku. CBD by nemělo nahradit standardní předepsanou léčbu. V každém případě nejprve váš záměr konzultujte s ošetřujícím lékařem, který zhodnotí váš zdravotní stav, možnosti léčby a poskytne vám veškeré informace.

Zdroj titulní fotografie: channel.com

Zdroj zmíněné metaanalýzy:

https://www.projectcbd.org/science/cannabidiol-epilepsy-meta-analysis

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Epilepsie je chronické onemocnění mozku, které se projevuje opakovanými a náhodnými záchvaty. Epileptické záchvaty se mohou projevovat škubáním v těle, zasnění, výpadky paměti a brněním končetin. Pacienta také mohou postihnout svalové křeče a ztráta vědomí. CBD může být velmi nápomocné při léčbě epilepsie, neboť se kanabinoidy vážou na endokanabinoidní systém ovlivňující nervovou soustavu. Má protizánětlivé účinky a zmírňuje bolest. Report WHO zmiňuje účinky CBD a taktéž uvádí, že jediný schválený lék s CBD je právě na epilepsii. CBD oleje je vhodné užívat pravidelně.

CBD reaguje na endokanabinoidní systém a na jednotlivé části organismu, které vedou ke spuštění epileptických záchvatů. CBD je při epilepsii nápomocné z několika důvodů: jeho působení na hladinu kyseliny gama-aminomáselné, stabilizuje funkce iontových kanálů v těle, mění způsob, jakým spolu buňky v mozku komunikují, má antioxidační a protizánětlivé účinky a zmírňuje bolest. Dávkování CBD kapek při užívání CBD oleje je individuální a závisí například na váze člověka.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

  • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/12/20
(Aktualizováno: 09/11/20)