Léčba roztroušené sklerózy: Může být CBD prospěšné?

Příčiny vzniku roztroušené sklerózy nejsou úplně jasné, nicméně jedná se o autoimunitní onemocnění, které postihuje zejména mladší osoby ve věku 20–40 let. CBD má přímý vliv na fungování imunitního systému, tudíž by mohl nabídnout své potenciální schopnosti při léčbě této choroby. Některé výzkumy a zkušenosti pacientů tuto hypotézu potvrzují. Mohl by tento kanabinoid znamenat posun v léčbě roztroušené sklerózy? V dnešním článku si shrneme všechna fakta, která jsou v současnosti k dispozici.

Co víme o roztroušené skleróze?

U pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) dochází k napadání centrálního nervového systému (CNS) vlastním imunitním systémem (IS), kvůli čemuž se řadí mezi autoimunitní onemocnění. IS poškozuje nervová vlákna a vytváří zjizvení, které může zamezit neurologické komunikaci mezi mozkem a dalšími částmi těla. Vzhledem k tomu, že CNS – tedy mozek, mícha, atd. – řídí nespočet procesů v těle, je zřejmé, že příznaky roztroušené sklerózy mohou být opravdu různého typu.

Závažnost příznaků se tak odvíjí hlavně od konkrétní oblasti a míry poškození nervových tkání. Pacienti s mírnou formou RS mohou vykazovat například výrazné změny nálad; naproti tomu u osob postižených těžkou formou RS může dojít k úplné ztrátě schopnosti provádět běžné každodenní činnosti. Věděli jste, že postihuje častěji ženy než muže? A to dokonce v poměru 2:1 – ženy vs. muži. Jak bylo popsáno výše, příčiny zatím nebylo možné prokazatelně určit, ale zřejmě půjde o kombinaci genetických predispozic, dědičnosti a vystavení okolním podmínkám. Někteří pacienti dokážou s RS žít téměř bez viditelných změn, jiní pacienti se stávají obětí postupné degenerace, přičemž potřebují asistenční péči druhé osoby.

Nejčastější příznaky roztroušené sklerózy

K napadení nervových buněk si může imunitní systém vybrat hned několik oblastí v CNS, od čehož se následně odvíjí také míra a typ poškození. Velmi slabé příznaky nemusí ve skutečnosti poukazovat na rozvíjející se RS, to se však často záhy změní. Tu a tam se střídají období, kdy se choroba projevuje více, jindy naopak méně. V každém případě má RS tendenci se vracet čili oddalovat a přibližovat. Jedny z nejčastějších příznaků zahrnují:

 • Špatná koordinace těla – způsobuje podivnou chůzi doprovázenou častým třesem. V nejhorším případě může vést k úplné ztrátě hybnosti.

 • Brnění a bolest – objevuje se v různých částech těla. Některé osoby mohou pociťovat nepříjemné svalové napětí, křeče a nekontrolovatelné záškuby.

 • Znecitlivění končetin a trupu – dochází k němu postupně na obou stranách těla. U pacientů hrozí další poškození způsobená znecitlivěním – většinou zapříčiněna mechanickým působením.

 • Ztráta zraku – může být postiženo pouze jedno oko, nebo obě. Často se objevuje dvojité a rozmazané vidění. Stejně jako u dalších příznaků se mohou tyto projevy střídavě zlepšovat, či zhoršovat.

 • „Elektrické“ impulzy – pacienti mohou pociťovat impulzy podobné zásahu elektrickým proudem, zejména při předklonu nebo rychlém otočení krku. To je způsobeno narušením komunikace mezi jednotlivými nervovými buňkami.

 • Problémy s řečí – postižený má problém s formulací vět, případně si nemůže vzpomenout na terminologii a výrazy, které běžně používá při mluvení.

 • Únava a závratě – mnohdy je doprovázena pocity malátnosti či celkovou tělesnou i psychickou únavou.

 • Problémy s močovým měchýřem – neschopnost udržet moč nebo časté močení.

Příznky RS se různí, stejně tak touto nemocí mohou být zasaženy různé oblasti těla, od sluchu či zraku, přes trávicí trak až například k omezeným pohybovým schopnostem a třesu
Příznky RS se různí, stejně tak touto nemocí mohou být zasaženy různé oblasti těla, od sluchu či zraku, přes trávicí trakt až například k omezeným pohybovým schopnostem a třesu; zdroj foto: healthline.com

Běžná léčba roztroušené sklerózy

Je důležité zmínit, že neléčená roztroušená skleróza může být mostem k dalším onemocněním, jako je epilepsie, sexuální dysfunkce nebo depresivní porucha. Protože zde hovoříme o nemoci, která má tendenci zvyšovat a snižovat intenzitu, často s ní lidé žijí i několik let, přestože nemají ponětí o této diagnóze. 

Momentálně neexistuje žádný lék na RS – respektive, žádný vás nedokáže nemoci úplně zbavit, ale může zmírnit některé její příznaky. Akutní ataky, tj. záchvaty, lékaři řeší pomocí kortikosteroidů, jimž se snaží zmírnit poškození neuronových vláken. Tento typ léků s sebou přináší celou řadu možných vedlejších účinků, jako jsou osteoporóza, vysoký krevní tlak, zhoršená paměť, diabetes, žaludeční vředy atd. 

Dalšími předepisovanými léčivy jsou interferony (Avonex či Betaseron) snižující počet bílých krvinek, čímž snižuje riziko útoku imunitního systému na neuronová spojení. Vedlejší účinky zahrnují zvýšenou teplotu, únavu, nevolnost, deprese, úzkosti, poruchy štítné žlázy, kožní problémy, řídnutí vlasů a bolesti hlavy, kloubů či svalstva. Posledním zmiňovaným typem léků jsou takzvané imunomodulátory (např. Copaxone), které mění imunitní odpověď organismu. Nejsou však využitelné z dlouhodobého hlediska, protože jejich užívání je spojeno s rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Samo sebou pacienti často vyhledávají jiné možnosti léčby, kam spadá také CBD.

Při onemocnění roztroušenou sklerózou dochází k postupné degeneraci nervových vláken (viz. foto)

Při onemocnění roztroušenou sklerózou dochází k postupné degeneraci neuronu (viz. foto); zdroj foto: symptomy.cz

CBD a roztroušená skleróza

Kanabidiol (CBD) je vedle THC nejznámější látkou ze skupiny kanabinoidů nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Zejména v posledních letech se stalo CBD populární pro svůj potenciál v lékařství, kde je schopno pomáhat při léčbě akutních i chronických onemocnění. Pro uživatele je na trhu dostupná celá řada produktů, ale zdaleka největší popularitu si získalo CBD konopí a CBD tinktura či CBD olej. Jakými vlastnostmi disponuje kanabidiol?

CBD má protizánětlivé vlastnosti

Při onemocnění roztroušenou sklerózou nastává k zánětlivé reakci imunitního systému, která způsobí poškození myelinových obalů izolujících neuronová vlákna sloužící k přenášení impulzů mezi nervovými buňkami. V takovém případě mozkové buňky nenávratně odumírající, což může vést k neurologickému poškození projevujícího se únavou, svalovou slabostí, křečemi, poruchami nálady, ztrátou koordinace nebo kognitivní dysfunkcí.

Náš imunitní systém spouští zánět jako obrannou reakci při infekci, kterou chrání tělo před poškozením. RS však vyvolává takzvanou hyperaktivní imunitní odpověď, kdy dochází ke vzniku a šíření zánětu v nesprávnou chvíli – jinými slovy, když není zapotřebí. Tento jev může ve skutečnosti způsobit víc škody, než užitku. CBD může pomoci svými protizánětlivými schopnostmi, které dokazuje celá řada studií, přičemž se jedná zřejmě o nejvíce známý pozitivní účinek kanabidiolu vůbec.

Španělský odborník na konopí a doktor, Mariano Garcia de Palau, říká: „Věřím, že CBD je imunosupresivní, když dochází k hyperimunní reakci, ale jinak reguluje a koriguje imunitní systém. Dalo by se říci, že funguje jako endokanabinoidní systém a přináší tělu rovnováhu.“ Doktor zde potvrzuje, jak CBD pomáhá zajišťovat správnou funkci imunitního systému svým působením na endokanabinoidní systém v lidském těle. V historie můžete najít nespočet důkazů o tomto využití léčebného konopí.

Potenciál CBD tlumit bolest 

Bolest je všeobecně přítomná při postižení roztroušenou sklerózou, jelikož toto onemocnění způsobuje zánět šířící se z CNS do dalších částí těla a navíc způsobuje svalové křeče. Statistiky hovoří o 50–70 % všech pacientů, kteří trpí bolestmi. Jsou známy případy, kdy bez analgetických léků nejsou pacienti prakticky schopni fungovat na denní bázi, což je může v konečném důsledku vyřadit ze společnosti.

Řada studií naznačuje potenciál CBD tišit bolest. Za všechny zmíníme jednu z roku 2012, která byla publikována v časopise Journal of Experimental Medicine. Vědci zde dokazují analgetické vlastnosti kanabidiolu na pokusech s hlodavci. Ve studii stojí: „Uvádíme, že systémové a intratekální podávání kanabidiolu (CBD), hlavní nepsychoaktivní složky konopí, a jeho modifikovaných derivátů významně potlačuje chronickou zánětlivou a neuropatickou bolest, aniž by u hlodavců působilo zjevnou analgetickou toleranci.“ To je skvělé zjištění, včetně poslední informace potvrzující fakt, že na CBD nevzniká tolerance, tudíž se dávky nemusí postupně zvyšovat, aby bylo dosaženo požadovaného účinku.

Opět bychom se mohli podívat do historie, kde se to využíváním léčebného konopí pro jeho analgetické vlastnosti jen hemží. Velkou výhodou je minimum vedlejších účinků, které můžeme zpravidla pozorovat u ostatních léků tišících bolest, jako jsou opiáty apod. Neuvážené užívání takových léků navíc může vést až ke vzniku závislosti. Pacienti musí dávat pozor, aby tak snahou o vyřešení jednoho problému nezpůsobili jiný problém. Kanabidiol může představovat vhodnou a bezpečnější alternativu.

Ne jedna studie již prokázala účinnost CBD při zmírňování bolesti, a to jak té chronické, tak akutní.
Ne jedna studie již prokázala účinnost CBD při zmírňování bolesti, a to jak té chronické, tak akutní; zdroj foto: pixabay.com (autor: Tumisu)

CBD napomáhá zmírňovat svalové křeče a napětí

Dalším velmi častým příznakem roztroušené sklerózy je svalové napětí nebo křeče. Až 80 % pacientů trpí tímto problémem, který je také známý pod označením spasticita. Křeče bývají doprovázeny bodavým pocitem bolesti – zpravidla krátkodobým, ale intenzivním. Spasticita vedle toho může trvale poškodit svalstvo a přivodit chronickou ztuhlost či bolest.

Kanabidiol funguje jako relaxant a uvolňuje svalstvo. Studie z roku 2018 naznačuje, že CBD může zlepšit mobilitu pacientů s roztroušenou sklerózou, a to mimo jiné díky uvolnění ztuhlého svalstva. Vědci z výzkumu dodávají: „Na základě úvah jsme toho názoru, že užívání CBD může být pro pacienty s roztroušenou sklerózou vhodné ke snížení únavy, bolesti, spasticity a v konečném důsledku ke zlepšení mobility.“

CBD má ke všemu schopnost snižovat třes a regenerovat svalstvo. Velkým trendem posledních let je užívání kanabidiolu vrcholovými sportovci, kteří mají zájem právě o tyto vlastnosti. Podobně jako u analgetik – i zde se tak pacienti mohou vyhnout lékům na zmírnění křečí a svalového napětí, jež s sebou přirozeně přináší velké riziko výskytu vedlejších účinků. Zdá se, že příroda má v některých případech opět trochu navrch; ale to necháme na posouzení samotných pacientů.

Antidepresivní vlastnosti CBD?

Průzkumy hovoří o 50 % všech pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří trpí depresemi či úzkostmi. K tomu může docházet poškozením komunikace mezi neurony nebo může jít o jeden z vedlejších účinků jiných léků na předpis. V neposlední řadě může jít o odpověď organismu na některé z příznaků samotného onemocnění. Někteří pacienti kromě deprese také poukazují na úzkostné stavy, jež doprovází roztroušenou sklerózu.

Procesy, které stojí na pozadí fungování CBD jako účinného antidepresiva, jsou dosud málo prozkoumané. Velká řada uživatelů vykazuje zlepšení nebo stabilizaci jejich nálady, za což vděčíme pravděpodobně interakci kanabidiolu se serotoninovými receptory. CBD také podporuje vznik anandamidu – hormonu známého pod přezdívkou „molekula blaženosti“. Všeobecně se celý endokanabinoidní systém podílí na regulaci nálady, tudíž se není v podstatě čemu divit. 

Antidepresiva předepisovaná lékaři a odborníky jsou často označovány jako „pokus, omyl“. Jejich účinky se totiž projevují nejdříve za 2–3 týdny od počátku léčby, přičemž zabrat mohou až několikátá antidepresiva v řadě. Tento proces je sám o sobě trochu depresivní pro pacienta, který tam mnohdy vyzkouší velké množství různých prášků, než najde jemu vyhovující. Je nutné také zmínit, že standardní léky jsou charakteristické silnými vedlejšími účinky, jež mohou předčit původní problémy.

Plnospektrální CBD oleje a tinctury mohou fungovat ještě o něco lépe ve spojení s esenciálními oleji (tzv. terpeny), jež je možné využívat například při aromaterapiích
Plnospektrální CBD oleje a tinktury mohou fungovat ještě o něco lépe ve spojení s esenciálními oleji (tzv. terpeny), jež je možné využívat například při aromaterapiích určených pro zmírnění depresí či úzkostí; zdroj foto: everydayhealth.com

CBD: Rizika, způsoby užívání a dávkování

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, zkráceně FDA, označil CBD za bezpečnou a všeobecně dobře tolerovanou látkuVedlejší účinky kanabidiolu jsou opravdu jen mírné, přičemž nejčastěji je hlášena ospalost, sucho v ústech, nízký krevní tlak či závrať. Většinou pomůže napít se vody a pro příště snížit dávku. Jediné známé riziko spojené s užíváním CBD vzniká při kombinaci s léky zatěžujícími játra. Je to tím, že také kanabidiol je metabolizován v játrech, takže by mohlo v nejhorším případě dojít k neschopnosti dostatečného rozkládání a vylučování obou látek zároveň. V každém případě je nutné před začátkem užívání konzultovat váš záměr s ošetřujícím lékařem.

Ze studií vyplývá, že nejlepším způsobem, jak užívat kanabidiol při léčbě roztroušené sklerózy, je CBD extrakt neboli CBD olej či tinktura. Pacienti tak ocení jeho dobrou vstřebatelnost a celkem rychlý nástup účinků. Doporučuje se začít na menší dávce – můžete zkusit třeba polovinu doporučené dávky, kterou lze po 1–2 týdnech mírně zvyšovat, dokud neucítíte zlepšení. Nepřekračujte doporučenou denní dávku.

Shrnutí tématu

 • CBD pomáhá regulovat funkci imunitního systému, čímž dokáže snižovat zánět (nedochází k poškození neuronových vláken).

 • CBD dokáže tlumit bolest, která je typickým příznakem roztroušené sklerózy. Může být slibnou alternativou nahrazující standardní léky.

 • CBD snižuje svalové napětí a zmírňuje křeče.

 • CBD může působit jako antidepresivum. Interakcí s endokanabinoidním systémem reguluje náladu.

Zdroj titulní fotografie: newsroom.ucla.edu

Zdroje zmíněných studií:

Studie, bolest:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3371734/

Svalové křeče, 2018:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5874292/

O čem píšeme

 • Články z kategorie Roztroušená skleróza, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/17/20
(Aktualizováno: 09/16/20)