Napomáhá CBD zmírňovat astma?

Kanabidiol (CBD) má kromě jiných vlastností silný protizánětlivý účinek, což by mohlo přinášet velké výhody při léčbě astmatu, protože se jedná o respirační onemocnění způsobující zánět. Statistiky hovoří o vzrůstajícím počtu pacientů s astmatem, přičemž v některých případech může přivodit smrt. Věděli jste, že se navíc tato nemoc pojí s dalšími zdravotními problémy, jako jsou úzkost, spánková apnoe nebo poruchy nálad? CBD je přírodní látka, jež se zdá být zajímavým kandidátem na alternativní doplňkovou léčbu astmatu.

Astma: Charakteristika

Původ názvu této nemoci najdeme v řeckém slově „ásthma“, které se dá přeložit jako „lapání po dechu“. Toto původní pojmenování je zcela trefné, protože při astmatu a postiženého dochází vlivem zánětu k zúžení dýchacích cest doprovázenému kašlem, sípáním, sevřením či bolestí na hrudi a dýchacími problémy obecně. Svaly a tkáně plic, průdušek i dýchacích cest jsou kvůli napnutí náchylné k podráždění způsobenému vnějšími vlivy, zejména alergeny. Nepříjemné příznaky spojené s astmatem zažívá na celém světě údajně okolo 300 milionů lidí, přičemž častější výskyt je zaznamenán u dětí – u dospělých postihuje o něco více žen než mužů.

Všechny uvedené příznaky astmatu mají tendenci se zhoršovat v noci a časně ráno, případně také při zvýšené námaze nebo pobytu v chladu. Přestože existují pacienti, u nichž se nemoc ozývá jen sporadicky, většinou jako reakce na spouštěcí faktory, u řady dalších astmatiků se projevuje onemocnění takřka na denní bázi. To může vyřadit člověka z běžných činností, o sportování v letních měsících se nedá prakticky vůbec mluvit. Proč se to děje?

Příčiny vzniku astmatu

Jak už tomu u nemocí často bývá – příčin může být spousta – v poslední době se odborníci zaměřili na látky, které se standardně vyskytují v ovzduší a věcech, jež nás obklopují. Například zvýšená hladina ozonu, ftaláty co by látky obsažené v PVC nebo prachoví roztoči. Jedna z teorií hovoří o sníženému vystavení bakterií u dětí, což je přičítáno moderní době, tj. zvýšené čistotě v domácím prostředí. Podle jejích zastánců si tak děti nevytvoří potřebnou obranyschopnost proti alergenům a dalším spouštěčům astmatu. Obecně můžeme příčiny rozdělit do dvou základních skupin:

 • Alergeny jako spouštěč – sem patří prach, pyl, tráva, stromy, chemikálie, léky, znečišťující látky, kouř, plísně, zvířecí srst atd.

 • Nealergenní spouštěče – stres, cvičení, počasí, emocionální reakce, nemoc, genetické predispozice a další.

Příčiny vzniku astmatu
Příčin vzniku astmatu může být oprvdu mnoho, od genetiky a dědičnost, přes kouření a špatné životní navyky až k okolním vlivům jako je prach, roztoči či znečištění vzduchu; zdroj foto: thoughtcloud.net

Astmatický záchvat

Záchvaty spojené s astmatem jsou přechodná období, kdy dochází k markantnímu zvýšení příznaků, které je povětšinou způsobeno některým se spouštěčů popsaných výše – může to být jak alergen, tak nealergen. Otok tkání dýchacích cest má za následek nedostatečné okysličení krve, což se může protáhnout z několika vteřin na několik dní. Kromě běžných příznaků se mohou objevit některé další jako:

 • únava

 • problémy s mluvením

 • extrémní dušnost

 • zmodrání rtů

 • rezistence vůči běžným lékům atd.

Jaké typy astmatu známe?

 • Alergické astma – imunitní systém spouští reakci při působení vnějších alergenů. Žírné buňky uvolňují neurotransmitery, které jsou zodpovědné za typické nežádoucí účinky. Organismus se tak snaží zabránit tomu, aby se alergeny dostaly do plic a způsobily větší poškození. Jeden z neurotransmiterů, histamin, zaplavuje dýchací cesty tekutinou, čímž zároveň snižuje jejich průchodnost.

 • Nealergické astma – nedochází k aktivaci žírných buněk. Centrální nervový systém (CNS) v těle řídí mimo jiné funkci dýchacích cest. V případě nutnosti, například při zvýšené námaze, rozšiřují dýchací cesty, aby bylo tělo dostatečně okysličené. Pokud však CNS nefunguje správně, nastává naopak zúžení.

Běžné způsoby léčby astmatu

V dnešní době neexistuje lék, který by pacienta zcela zbavil onemocnění, proto léčba sestává ze zmírňování příznaků a minimalizování vystavení spouštěčům. Když doktor identifikuje příčiny, doporučí vám, abyste se jim vyhýbali. Pokud ani tehdy nedojde ke zlepšení, přichází na řadu léky. Ty řadíme do dvou skupin:

 • Rychle působící (akutní) – používají se jako účinná, rychlá pomoc při akutních obtížích. Poskytují tedy okamžitou úlevu, ale nepůsobí preventivně. Sem patří salbutamol, ventolin, ipratropium bromid či inhalovaný epinefrin.

 • Dlouhodobě působící – slouží jako léčba a zároveň prevence výskytu symptomů. Nejčastěji bývají používány léky ze skupiny kortikosteroidů, dále například salmeterol, formoterol, montelukast a další.

Rizika výskytu vedlejších účinků jsou poměrně nízká. Přece jen bychom uvedli vznik šedého zákalu. Epinefrin je také trochu kontroverzní, protože může zvyšovat srdeční frekvenci. Otázkou tak spíše zůstává, do jaké míry jsou zmiňované léky opravdu účinné – spousta pacientů přiznává, že se jim uleví zpravidla vždy jen na malý okamžik při akutních příznacích, ale z dlouhodobého hlediska příliš změn nezaznamenávají. 

Při akutních obtížích se zcela běžně využívá známý astma inhalátor, který poskytuje okamžitou úlevu. Při dlouhodbé léčbě jsou naopak pacientům předepisovány většinou kortikosteroidy.
Při akutních obtížích se zcela běžně využívá známý astma inhalátor, který poskytuje okamžitou úlevu. Při dlouhodbé léčbě jsou naopak pacientům předepisovány většinou kortikosteroidy; zdroj foto: mondosano.de

CBD při léčbě astmatu

Kanabidiol, stejně jako ostatní kanabinoidy, interagují v těle v endokanabinoidním systému (ECS), čímž spouští mnoho procesů – nejdůležitější funkcí ECS je homeostáza, tj. udržování buněčné rovnováhy. Jedním z mechanismů, k nimž dochází, je změna aktivity neurotransmiterů. Astma může mít fatální následky, jak se ostatně přesvědčujeme dnes a denně – stačí se podívat na statistiky roční úmrtnosti spojené s tímto onemocněním. CBD by mohlo některým pacientům přinést velkou úlevu, o čemž se můžete přesvědčit v následujících odstavcích. Jaké vlastnosti jsou potenciálně využitelné? Jak je na tom CBD a astma?

1. Může pomoci rozšířit průdušky

Ovzduší je plné alergenů a nežádoucích látek, které mohou zanášet vaše průdušky. Takto zanesené jsou potom náchylné k tvorbě bolestivých otoků a zúžení dýchacích cest. CBD se svým protizánětlivým účinkem napomáhá dilataci (rozšiřování) průdušek, snížení otoku a tím i k uvolnění dýchacích cest, jimiž následně může proudit vzduch. 

Autor studie z roku 2012, Alessandro Pini, zjistil, že kanabinoidy, včetně CBD, interagují s kanabinoidními receptory nacházejícími se v průduškové tkáni. Slovy autora: „Aktivace receptorů CB1 na bronchiálních nervových zakončeních má bronchodilatační účinky působením na hladké svalstvo dýchacích cest a může být prospěšná při hyperreaktivitě dýchacích cest a astmatu.“

Astma je zánětlivé respirační onemocnění, při němž dochází k zúžení dýchacích cest

Astma je zánětlivé respirační onemocnění, při němž dochází k zúžení dýchacích cest. CBD by však mohlo díky své protizánětlivosti toto zúžování potlačovat; zdroj foto: cannaconnection.com

2. Mohlo by tlumit bolest na hrudi 

Průvodním jevem při onemocnění astmatem je až u 76 % pacientů svírající bolest na hrudi. Většinou bývá nejintenzivnější v počátcích záchvatu, ale postupně začíná ustupovat. Jestli však trpíte záchvaty trvajícími několik hodin, zdá se vám každá vteřina, kdy cítíte bolest, neuvěřitelně dlouhá. Ve spojení s dušností se nejedná o nikterak příjemnou záležitost, nicméně i zde může CBD nabídnout potenciální výhody.

Historie léčebného konopí (či CBD konopí) přinesla důkazy o analgetických schopnostech, jimiž tato rostlina oplývá. Prokazatelně to byl jeden z úplně prvních objevů v rámci léčebných účinků kanabidiolu. CBD je vlastně ekvivalentem endokanabinoidu známého pod zkratkou „2-AG“ zodpovědného za pocit bolesti. Dalším významným účinkem je uvolňování svalů, což se hodí v případě astmatu, protože tkáně dýchacích cest jsou nepřirozeně napnuté. CBD také zvládá zmírňovat svalové křeče tím, že přímo ovlivňuje kanabinoidní receptory, které lemují svaly.

3. Pomáhá zmírňovat zánět (nejen) dýchacích cest

Astma je zánětlivé respirační onemocnění, tudíž jakékoliv protizánětlivé účinky jsou zde vítané. CBD právě těmito vlastnostmi disponuje, přičemž jich využívá tak, že uvádí do správného chodu endokanabinoidní systém, který následně reguluje imunitní funkce, mezi něž patří také tvorba zánětu co by obranné reakce. CBD má jednu podstatnou vlastnosti, a sice potlačení hyperaktivity imunitního systému – tj. nadměrné produkce zánětlivých látek.

Výzkumů na toto téma je spousta, uvedeme si proto pro příklad alespoň studii ze São Paula (Brazílie) z roku 2015. Účastníky byli potkani se zánětlivým onemocněním, jimž bylo podáváno CBD po dobu pouhých 2 dnů. Došlo k výraznému snížení cytokinů, tedy zánětlivých látek vyskytujících se též u člověka. V závěru autoři uvádí: "CBD se jeví jako potenciální nový lék pro modulaci zánětlivé odpovědi u astmatu."

CBD disponuje vlastnosti, které by mohly napomoci ke zmírňování zánětů a reakcí na ně, a to v jakékoliv časti těla

CBD disponuje vlastnostmi, které by mohly napomoci ke zmírňování zánětů a reakcí na ně, a to v jakékoliv časti těla; zdroj foto: thoughtcloud.net

4. Potenciál při léčbě vedlejších příznaků

Již v úvodu jsme poukazovali na některé vedlejší symptomy, které provází astma. Spojení nemocí na fyzické a duševní úrovni je téměř pravidlem – jednoduše můžeme říci, že v případě jakéhokoliv zdravotního problému nám nikdy není nejlépe ani po psychické stránce. Jak říkají odborníci – tělo je do poslední části jedním velkým celkem, přičemž postižení jedné části zpravidla ovlivňuje několik dalších. CBD má široké spektrum potenciálních účinků využitelných také při specifických průvodních jevech astmatu jako:

 • Úzkost – studie z května roku 2011 zkoumala účinnost CBD u pacientů trpících na sociálně úzkostnou poruchu. Celkem 24 účastníků výzkumu užilo CBD nebo placebo 90 minut před simulovaným testem mluvení na veřejnosti. Kanabidiol významně snížil úzkost, zlepšil kognitivní funkce a zmírnil celkové nepohodlí. Mimochodem byly jejich výkony srovnatelné s výkony zdravých jedinců.

 • Deprese – vědci zjistili, že u myší došlo k aktivaci dvou receptorů působením CBD. Jedním z nich byl receptor 5-HT1A ovlivňující kontrolu náladu, jelikož se váže na serotonin. Nízké hladiny serotoninu jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů, které jsou základem ke vzniku deprese.

 • Nespavost – užívání CBD osobami s poruchou spánku vedlo ke zkrácení době potřebné k usnutí a také k méně častému buzení během noci.

 • Poruchy nálad – kanabidiol reguluje činnosti anandamidu, jehož špatná aktivita způsobuje výkyvy nálad.

Nejvhodnější způsob aplikace CBD

S rostoucí popularitou CBD se na trh dostávají varianty, které dřív nebyly k dispozici. Vybrat si tak můžete s široké palety výrobků, avšak ne každá je pro tyto účely vhodná. Pokud trpíte na astma, určitě byste se měli vyvarovat kouření CBD květů nebo vapování. Přestože při vapování nespalujete rostlinu (či koncentrát) a nevznikají tak některé karcinogenní látky, přesto vdechujete výpary – to by nemuselo být vašim dýchacím cestám příjemné. Ze všech možných způsobů aplikace CBD tak vychází nejlépe zejména jeden.

Užívání CBD oleje (CBD extraktu) upřednostňuje většina uživatelů, protože nabízí jednoduché dávkování pomocí kapátka, poměrně rychlý nástup účinků (cca 30 minut), dlouhou dobu trvání (2–4 hodiny) a úctyhodnou vstřebatelnost, při níž se vám dostane do těla maximální možné množství účinných látek. Máte-li možnost, sáhněte po CBD oleji nebo tinktuře s plným spektrem – tj. s obsahem všech látek, jež se přirozeně vyskytují v rostlinách CBD konopí. Tento typ oleje vyniká právě dokonalou a tolik potřebnou synergií zmíněných dalších látek, jako jsou kanabinoidy, terpeny či flavonoidy, dochází tak ke zvyšování efektivnosti jednotlivých kanabinoidů.

Osoby s astmatem, by se rozhodně měly vyhnout vapování. Raději dějte přednost plnospektrálním CBD extraktům, například oblíbené Cannapio 9% CBD tinctuře.

Doporučená denní dávka a bezpečnost

Jelikož každý člověk je zkrátka unikát a jeho tělo funguje vždy trochu rozdílněji, nelze stanovit obecně platnou vhodnou dávku na den. Napovědět by vám mohla například CBD kalkulačka, která dávku vyhodnocuje na základě několika důležitých parametrů. Doporučuje se začít na menších „porcích“. Jakýmkoliv problémům lze předejít mikrodávkami, které rozdělíte do více dávek přes den. Buďte trpěliví – jen tak můžete přijít na správnou vyhovující dávku šitou na míru vzhledem k vašim požadavkům. Doporučuje se nezačínat s užíváním CBD, pokud se neporadíte s vaším ošetřujícím lékařem – ačkoliv je CBD považováno za bezpečnou látku.

Závěrečné shrnutí aneb "CBD může...":

 • pomoci rozšiřovat průdušky, snížit otok a tím i uvolněnit dýchací cesty

 • uvádět do správného chodu endokanabinoidní systém, který následně reguluje imunitní funkce

 • tlumit bolest na hrudi, jež bývá průvodním příznakem astmatu

 • napomáhat při léčbě zdravotních problémů spojených s astmatem (deprese, úzkost, nespavost či poruchy nálad)

 • být nejlepší variantou pro doplňkovou léčbu astmatu, volte však výhradně CBD olej nebo tinkturu s plným spektrem

Tip na CBD tinkturu:

CBD tinktura 6% – Cannapio, extrakt s plným spektrem

Kromě CBD obsahuje tinktura "koktejl" kanabinoidů, přírodních esenciálních olejů zvaných též "terpeny", a nebo flavonoidů určujících chuť léčebného konopí. Díky plnému spektru je účinnosti každé látky významně vyšší. Doporučená dávka CBD je 30 mg pro muže s váhou 75 kg. Z jedné 6 % CBD lahvičky je tak pokrytý téměř celý měsíc užívání.
Zdroj titulní fotografie: weednews.co

Zdroje zmíněných studií:

Dilatace průdušek, studie:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22420307/

Protizánětlivý účinek CBD:
https://www.hindawi.com/journals/mi/2015/538670/

Studie, úzkost, 2011:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21307846/

Časté dotazy

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které se projevuje zhoršeným dýcháním. Může docházet až k astmatickým záchvatům, které se mohou objevit kdykoli během dne. Zánět se projevuje zužováním plic a snížením množství kyslíku v našem těle. Kanabinoidy se váží na endokanabinoidní systém, což může pomocí chemické reakce potlačit zánět. Astma vede k bolesti na plicích, které CBD může potlačit díky svým vlastnostem. Dokáže totiž působit na dýchací svalstvo, kterým jsou plíce obklopeny.

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Mezi nejčastěji používané druhy konopných výrobků k lékařskému a terapeutickému užití patří oleje a tinktury s vysokým obsahem CBD a naopak nízkým obsahem THC. Dávkování je velmi individuální a měli bychom mít na paměti hmotnost těla. Optimální dávka závisí na účelu užívání. Užívá se orálně pár kapkami pod jazyk. Obsah CBD v kapkách závisí na jeho procentuálním rozpětí. 5% olej obsahuje cca 2 mg v jedné kapce, 10% olej 4 mg a 20% olej zhruba 8 mg CBD v jedné kapce.

CBD vykazuje pozitivní účinky při léčbě bolesti jak samotné, tak i s obsahem THC. Je vynikající pro zánětlivou bolest jako je artritida nebo zranění. Nejen, že pomáhá při bolesti, ale i snižuje a redukuje záněty. Reaguje na receptory endokanabinoidního systému, což značně přispívá k úlevě od bolesti. THC pomáhá zmírnit centrální a neuropatickou bolest a působí taktéž protizánětlivě. Ideálním bojovníkem proti nemoci je tudíž například CBD olej s poměrem CBD:THC.

Všechny blahodárné účinky CBD pocházejí z jeho působení na endokanabinoidní systém. Reguluje většinu tělesných funkcí a přispívá k léčbě mnoha zdravotních potíží. THC rozšiřuje průdušky jako většina léků na astma, oproti CBD má však psychoaktivní účinky. CBD stejně jako THC má bronchodilatační účinky, ale i protizánětlivé vlastnosti. CBD je jeden z nejslibnějších přírodních léčiv astmatu. Obsahuje množství terpenů, které díky jejich svěžesti přispívají k jeho léčbě.

O čem píšeme

 • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/25/20
(Aktualizováno: 09/25/20)