Zmírňuje CBD projevy dystonie?

Dystonie se řadí spolu s dalšími chorobami do skupiny pohybových poruch. Nekontrolované pohyby nebo záškuby můžeme pozorovat kromě jiných také u Tourettova syndromu, Parkinsonovy choroby, epilepsie a roztroušené sklerózy. Vzhledem k tomu, že u vyjmenovaných poruch došlo při užívání CBD ke zlepšení, lékaři si položili otázku, zda by jeho účinků nešlo využít také u dystonie. V dnešním článku se podíváme trochu zblízka na to, co kanabidiol může nabídnout a co naznačují dosavadní výzkumy. 

Dystonie: Co je to?

Jedná se o velice složitou poruchu hybnosti neurologického typu, při níž dochází k nekontrolovatelnému stahování svalů, jehož důsledkem je nepřirozené kroucení končetin a svalové záškuby. Pro tělo jsou tyto pohyby, zejména kroucení, nepřirozené, proto jsou často doprovázeny intenzivní bolestí. Symptomy dystonie se pohybují od mírných po závažné – v počátcích můžete pozorovat následující projevy:

 • Křeče v nohou

 • Samovolné záškuby krku

 • Nekontrolovatelné mrkání

 • Potíže s řečí

 • Snížená citlivost nohou

Zajímavostí je, že hodně pacientů běžně nevykazuje příznaky dystonie, avšak při určitých činnostech se choroba začne naplno projevovat. Může to být při psaní rukou, hře na hudební nástroj, jakékoliv ruční práci nebo třeba psaní na stroji či na klávesnici. Symptomy se rozdělují kromě intenzity také podle toho, ve které konkrétní části se objevují. Podle toho dělíme dystonii na několik typů:

 • Generalizovaná dystonie (postihuje všechny části těla)

 • Cervikální dystonie (postihuje pouze krk)

 • Blefarospasmus (zasahuje jen oči)

 • Oromandibulární dystonie (týká se obličeje, jazyka a čelisti)

 • Myoclonus Dystonia (postihuje trup, krk a paže)

 • Laryngeální dystonie (ovlivňuje hrtan)

Cervikální dystonie postihuje primárně oblast krku, kde se projevuje zejména na nejmohutnějším krčním svalu, a sice zvedači hlavy
Cervikální dystonie postihuje primárně oblast krku, kde se projevuje zejména na nejmohutnějším krčním svalu, a sice zvedači hlavy; zdroj foto: doctor.fsetyt.com

Primární a sekundární příznaky dystonie

Každý z typů dystonie má své specifické příznaky, které se liší nejen oblastí, kde se projevují, ale také intenzitou. Dva pacienti se stejným typem této poruchy mohou vykazovat trochu odlišné projevy, proto u jednoho můžete sledovat například svalové záškuby v několika částech těla současně, u druhého naopak jeden záškub spustí sérii dalších v různých oblastech. Také intenzita může být konstantní a náhle odeznít, nebo se pozvolna stupňovat a posléze odeznívat

Primární příznaky dystonie zahrnují:

 • Neovladatelné záškuby v různých částech těla

 • Svalové křeče a pnutí (stahy)

 • Nekontrolované kroucení postižených částí

 • Mrkání očních víček

 • Třes končetin nebo jiných částí těla

 • Problémy s mluvením a řečí

Mezi sekundární příznaky dystonie řadíme:

 • Chronická a akutní bolest

 • Úzkostné či depresivní stavy

 • Únava

 • Vyčerpání

Jak vzniká dystonie a koho postihuje?

Dystonie postihuje asi 1 % populace, přičemž u žen je o něco vyšší riziko výskytu než u mužů. S touto poruchou se léčí pacienti všech věkových skupin, ale rozvoj dystonie se trochu liší podle toho, ve kterém období se projeví. V případě dětí bývá postižena nejprve jedna z končetin, až následně se nemoc dostane do dalších částí těla. Intenzita dosahuje maxima v období puberty, potom má tendenci alespoň mírně klesat či zpomalovat rozvoj. U dospělých bývá zpravidla postižena nejprve horní část těla, posléze je možné sledovat progres – porucha postihuje většinou všechny zbývající oblasti. 

Zdá se, že ve všech případech dystonie dochází k poškození bazálních ganglií, tj. mozkové oblasti, která je zodpovědná za zahajování dobrovolných svalových pohybů. Na vině může být ale také jiná část mozku nebo komunikace mezi nimi pomocí neurotransmiterů, jako je dopamin nebo kyselina gama-aminomáselná (GABA). Kromě genetiky zde může hrát roli také cévní mozková příhoda, nedostatek kyslíku, nádor, infekce, užívání návykových látek, fyzické poranění mozku, otrava oxidem uhelnatým nebo olovem apod. Jak už jsme uváděli, svoji úlohu může sehrát i zvýšený stres či úzkost

Pohybový aparát a tedy i možnost kontroly pohybů, mají nastarosti tzv. basální ganglia, kde pravděpodobně také dochází k hlavnímu problému vedoucímu k dystoniiPohybový aparát a tedy i možnost kontroly pohybů, mají nastarosti tzv. basální ganglia, kde také dochází k hlavnímu problému - poškození - vedoucímu k dystonii; zdroj foto: neuroscientificallychallenged.com

Běžné způsoby léčby dystonie

Momentálně není k dispozici lék, který by pacienta trvale zbavil dystonie, ale existují některé metody zmírňující jednotlivé symptomy poruchy. Lékař se snaží stanovit typ onemocnění a intenzitu, podle čehož pak určí vhodný způsob léčby. Ta zpravidla zahrnuje některý z následujících postupů, případně jejich kombinaci:

 • Botoxové injekce (botulotoxin) – vstřikují se do postižené oblasti

 • Léky pro snížení svalových záškubů – například levodoma, diazepam či klonazepam

 • Hluboká mozková stimulace – baterie vložená do oblasti hrudníku nebo břicha poskytuje stimulaci určitým částem mozku pomocí drátů, kterými vede jemné elektrické signály.

 • Fyzikální terapie – odborníci s pacienty praktikují fyzické úkony, jež mají pomoci zmírňovat nedobrovolné svalové tiky.

 • Chirurgický zákrok – v některých případech je možné provést operaci, při níž chirurg deaktivuje nebo omezí funkci některých nervů v mozku. 

Bohužel ani některé metody, jako je chirurgický zákrok či hluboká mozková stimulace, nemusí pacientův problém vyřešit úspěšnost je ve skutečnosti zhruba 50 %. Uvedené léky na zmírnění svalových kontrakcí jsou spojeny s mnoha vedlejšími účinky, včetně riziku vzniku závislosti. To je ostatně hlavním důvodem, proč se čím dál více dystonických pacientů snaží najít alternativní způsob léčby, který by jim poskytl úlevu od příznaků. Mohlo by jedním z nich být právě CBD?

Hluboká mozková stimulace je jednou z invazivních metod léčby, přičemž je do těla nemocného umístěn malý přístoj generující slabé elektrické šoky pomáhající usměrňovat funkci neurostransmiterů
Hluboká mozková stimulace je jednou z invazivních metod léčby, přičemž je do těla nemocného umístěn malý přístoj generující slabé elektrické signály pomáhající usměrňovat funkci mozku; zdroj foto: pixels.com

O čem píšeme

Vliv CBD na mozek

Vědci z celého světa se snaží najít nové možnosti léčby dystonie a pacienti se každý den modlí za to, aby byli v jejich hledání úspěšní. Z velké části totiž tato porucha ovlivňuje jejich každodenní život do takové míry, že je vyřazuje z běžného provozu. Většina z nich tak nemůže dělat práci, po které touží nebo mají problém se začlenit do společnosti, jelikož příznaky dystonie jsou okem viditelné. Tyto skutečnosti souvisí s rozvojem psychických onemocnění, jako je deprese či úzkost. 

Potenciální výhody CBD nelze přehlédnout a zdá se, že ani odborníci před ním již nezavírají oči. Důkazem je například první oficiálně schválený lék na bázi CBD, jež bývá předepisován osobám trpícím vzácnými typy epilepsie. Možná jste o něm již slyšeli – nese název Epidiolex a dostává se mu stále větší pozornosti. Vlastně mu vděčíme za sérii dalších studií, které se snaží navazovat na dosavadní zjištění. Co stojí za úspěchem kanabidiolu (CBD)? S největší pravděpodobností je to jeho interakce s endokanabinoidním systémem (ECS) v lidském těle.

Dystonie a endokanabinoidní systém u člověka

Tento propracovaný systém, zkráceně ECS, sestává z kanabinoidních receptorů (CB1 a CB2), endokanabinoidů (přirozeně se vyskytujících v těle) a enzymů. Receptory tohoto složitého systému se nachází v mnoha částech lidského těla, jako jsou centrální nervová soustava a její periferní části, mozek, kůže či některé orgány. Kromě toho se objevují také ve zmiňovaných bazálních gangliích, jež jsou zodpovědné za motorické funkce a pohyby obecně. Právě tato oblast by mohla být tím pravým místem, kde CBD může uplatnit své schopnosti, o čemž svědčí také řada výzkumů.

Při užívání CBD se v těle dějí zajímavé procesy – jak už víte, kanabidiol interaguje s endokanabinoidním systémem, který se mimo jiné nachází také v několika částech mozku. Dokáže blokovat funkci několika sloučenin zodpovědných za rozklad endokanabinoidů – ty se starají také o správnou pohybovou činnost. Jinými slovy, CBD dokáže zvýšit produkci a efektivitu endokanabinoidů, čímž přímo ovlivňuje uvolňování neurotransmiterů podporujících motorické funkce.

CBD dokáže zvýšit produkci a efektivitu endokanabinoidů, čímž přímo ovlivňuje uvolňování neurotransmiterů podporujících motorické funkce
CBD dokáže zvýšit produkci a efektivitu endokanabinoidů, čímž přímo ovlivňuje uvolňování neurotransmiterů podporujících motorické funkce; zdroj foto: leafly.com 

CBD při léčbě dystonie: Co říká výzkum?

Listopadové číslo časopisu European Journal of Pharmacology v roce 2002 nabídlo německou studii zaměřenou na ovlivnění kanabinoidních receptorů dávkami CBD u hlodavců postižených dystonií. Přesněji u křečků, kteří vykazovali dystonické příznaky při mírném působení stresu. Přestože u nich nebylo pozorováno výrazné zmírnění projevů poruchy, došlo ke zpomalení jejího rozvoje při podávání vyšší dávky (cca 150 mg / kg). Výzkum naznačuje, že kanabinoidní receptory typu CB1 hrají důležitou roli v ovlivňování dystonických symptomů. V závěru vědci poukazují na nutnost provedení dalšího testování.

Jiná studie publikovaná v The International Journal of Neuroscience pracoval s 5 pacienty s dystonickou poruchou, jimž bylo podáváno CBD v dávkách od 100 do 600 mg denně po dobu 6 týdnů. Výsledky jsou ohromující – u všech pacientů došlo ke zlepšení, a to v rozmezí 20–50 %. Vedlejší účinky byly pozorovány jen velmi zřídka, přičemž obvykle zahrnovaly sucho v ústech či sedaci. Nutno podotknout, že právě mírná sedace by mohla být pro pacienty zajímavým průvodním jevem zmírňujícím svalové křeče

Jednou z neinvazivních možností léčby dystonie jsou fyzioterapie, jejichž cílem je eliminace či alespoň zmírnění stahů a nekontrolovatelných křečových stavů
Jednou z neinvazivních možností léčby dystonie jsou fyzioterapie, jejichž cílem je eliminace či alespoň zmírnění stahů a nekontrolovatelných křečových stavů. Stejný účinek může mít i CBD, kterým lze tyto fyzioterapie podpořit; zdroj foto: broadviewhealthcentre.com

CBD při léčbě pohybových poruch – hloubková metaanalýza

Fernanda F. Peres je vědecká pracovnice působící na univerzitě v São Paulu. Se svým týmem provedla v roce 2018 metaanalýzu nazvanou „Kanabidiol jako slibná strategie pro léčbu a prevenci pohybových poruch“. Již v úvodu předznamenávají, že cílem je přezkoumání dosavadních předklinických i klinických důkazů a upozornění na potenciál CBD v této oblasti. Jaká byla zjištění vědců? Upozorňujeme, že všechny níže uvedené nemoci či neurologická onemocnění souvisí mimo jiné s poruchou pohybu, stejně jako je tomu v případě dystonie. 

Parkinsonova choroba

Léčba Parkinsonovy choroby za použití CBD snížila psychotické projevy po 4 týdnech užívání. Pacienti navíc hlásili celkové zkvalitnění jejich života a také spánku. Autoři naznačují, že tento účinek může souviset s anxiolytickými, antidepresivními a antipsychotickými vlastnostmi CBD. Studie potvrzují také schopnost kanabidiolu chránit buňky před oxidačním poškozením – neuroprotektivní vlastnost. U pacientů s poškozením mozku navíc zvyšovalo neurogenezi, tedy vytváření nových buněk.

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba neurodegenerativní onemocnění, u které je rozpoznatelná ztráta motorických funkcí, což je opět podobné některým příznakům dystonie. Jako u výše zmiňované Parkinsonovy choroby – také zde byly prokázány neuroprotektivní účinky CBD, přičemž zájmu vědců neunikly ani jeho antioxidační účinky. U pacientů s tímto onemocněním došlo ke zlepšení skóre motorických funkcí. Kanabidiol je známý tím, že uvolňuje svalstvo a nedochází tak k jeho přepětí. Osoby trpící dystonií by mohly těchto jeho předností využít pro dosažení úlevy při záškubech a následnému kroucení postižených částí těla

Roztroušená skleróza

Až 80 % pacientů s roztroušenou sklerózou zažívá nepříjemnou známou jako spasticita – tj. svalové napětí, při kterém vaše snaha o protažení vyvolává odpor svalů a bolest. Bylo prokázáno, že CBD zmírňuje napětí, snižuje frekvenci a intenzitu křečí. Tím prakticky došlo ke zlepšení kvality života pacientů, přičemž nebylo pozorováno žádných významných vedlejších účinků. U řady studií je pozorován o něco lepší účinek v kombinaci s psychoaktivním THC, které však oproti CBD vykazuje některé nežádoucí účinky.

(Pozn.: Na území České republiky je konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 % omezeno zákonem. Lze ho získat výhradně na lékařský předpis. Legislativa v jiných státech se může lišit. Berte, prosím, na vědomí, že článek má pouze informativní charakter a nenabádá čtenáře k užívání.)

Další potenciální výhody CBD

Užívání CBD při dystonii: Nejlepší způsob

Nejčastěji využívaný způsob aplikace CBD je prostřednictvím oleje, který je nanášen pod jazyk za pomoci kapátka. Můžete tak přesně stanovit velikost dávky. Zdaleka nejlepším se zdá být CBD olej, tinktura nebo CBD extrakt s plným spektrem. Kromě všech kanabinoidů totiž obsahuje i další látky vyskytující se v rostlinách konopí (CBD konopí), jako jsou terpeny nebo flavonoidy. Kombinace všech těchto látek je známá jako takzvaný doprovodný efekt – synergie mezi látkami zvyšuje účinnost každé z nich.

Nejoblíbenější metodou aplikace CBD jsou tinktury či extrakty. My bychom doporučili vybírat vždy plnospektrální typy olejů, jako je například Cannapio CBD tinctura
Nejoblíbenější metodou aplikace CBD jsou tinktury či extrakty. My bychom doporučili vybírat vždy plnospektrální typy olejů, jako je například Cannapio CBD tinctura.

Je CBD bezpečné?

CBD bylo označeno za bezpečnou a obecně dobře tolerovanou látku, která má jen mírné vedlejší účinky. Ve skutečnosti jsou tyto nežádoucí projevy typické při užívání kanabidiolu v opravdu velkých dávkách – ty často několikanásobně překračují doporučené denní dávkování. V žádném případě není dobrou volbou zkoušet podobné pokusy. 

Vždy se poraďte s vaším lékařem, zda je pro vás CBD vhodné, přestože nejsou zaznamenány žádné zdravotní potíže související s jeho užíváním. Pokud užíváte léky zatěžující játra, dbejte zvýšené pozornosti, protože také CBD je rozkládáno pomocí těchto orgánů. Kdybyste kombinovali velké množství kanabidiolu s tímto typem léků, váš organismus by mohl být přesycen.

Zdroj titulní fotografie: everlywell.com

Zdroj zmíněných studií:

Studie, 2002:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12421641/

Studie, 1986:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3793381/

Metaanalýza, 2018:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5958190/

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Endokanabinoidní systém, neboli ECS je komplexní systém buněčné signalizace. Reguluje hladiny hormonů, spánek, náladu a spoustu dalšího. THC a CBD fungují interakcí s ECS, ten je aktivní i přesto, že jste nikdy neužili jakýkoliv konopný výrobek. CBD se váže na ECS aniž by aktivoval jeho receptory. Naopak THC stimuluje ECS receptory v mozku a podílí se na regulaci serotinu. CBD je aktivní složkou v konopí, které není psychoaktivní a díky například CBD oleji přispívá k léčbě mnoha fyzických i psychických problémů.

Vzhledem k tomu, že hlavním problémem při roztroušené skleróze je zánět, je konopí ideálním pomocníkem k její léčbě, neboť CBD je protizánětlivý. Kanabinoidy chrání buňky a výrazně zpomaluje jejich stárnutí. Pomocí endokanabinoidního systému tlumí bolest, snižuje křeče a ztuhlost, pomáhá při nespavosti a při poruchách nálady a deprese. Konopné semínko se podílí na správné funkci metabolismu díky vhodnému poměru esenciálních mastných kyselin. Díky omega 3 a omega 6 nenasyceným mastným kyselinám pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou například proti depresím.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Dle studií má THC vliv na úbytek šedých buněk mozkových, ale naopak se podílí a zlepšení kvality bílých mozkových buněk. Nadměrné užívání může vést ke změně chování a ke zhoršení sociální interakce, přesto však byly prokázané léčebné účinky THC na Parkinsonovu nebo Alzheimerovu chorobu a roztroušenou sklerózu. V ČR dostanete THC pouze na lékařský předpis. Studie opravdu potvrzují změny v mozku a kognitivní poruchy. Marihuana má vliv na paměť, učení a pozornost. Všeobecně jsou doporučovaná semena konopí s vyšším obsahem CBD, která je nepsychoaktivní.

Parkinsonova choroba je dlouhodobá porucha centrálního nervového systémů. Jejími příznaky jsou zejména třes, ztráta automatických pohybů, změna řeči, změna v psaní, zpomalené pohyby a tuhé svaly. CBD může prokazatelně přispívat k léčbě poruchy spánku, psychózy a zhoršeného pohybu, které jsou spojeny s Parkinsonovou chorobou. Zároveň je CBD protizánětlivý a je skvělým neuroprotektantem. Doporučovaným způsobem užití CBD při léčbě Parkinsonovy choroby jsou kapky CBD oleje pod jazyk.

 • Články z kategorie Studie CBD, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/29/20
(Aktualizováno: 09/29/20)