THC z léčebného konopí by mohlo léčit ARDS - studie 2020

Ať chceme, nebo ne, covid-19 se stal pandemií, která se dotýká více méně každého z nás. V poslední době bývá s tímto rizikovým onemocněním spojován takzvaný syndrom akutní dechové tísně (ARDS), který se tak dostal do hledáčku vědců hledajících potenciální možnosti léčby. Ačkoliv se to může zdát pro mnoho lidí neuvěřitelné, nedávná studie poukazuje na fakt, že jednou z nich by mohl být proslulý kanabinoid nacházející se v rostlinách léčebného konopí – THC (tetrahydrokanabinol). Opravdu máme před sebou nový způsob, jak se vypořádat s koronavirem?

Co víme o THC?

THC je zcela známým kanabinoidem přítomným v rostlinách konopí. Nejčastěji bývá vyhledáván uživateli pro své psychoaktivní a opojné účinky, které jsou doprovázeny typickými pocity euforie. Kromě toho však disponuje také několika terapeutickými vlastnostmiTHC dokáže tlumit chronickou i akutní bolest, zvýšit chuť k jídlu, působí antioxidačně, protizánětlivě, antikonvulzivně (snižuje frekvenci záchvatů) a podporuje kvalitní spánek. Uvedené účinky nacházejí využití v lékařství, čehož se chytli vědci z následující studie. Léčebné využití konopí je známé tisíce let, ale opravdu bychom mohli dát do souvislosti konopí a dýchací obtíže?

(Pozn.: Na území České republiky je konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 % omezeno zákonem. Legislativa v jiných státech se může lišit. Berte, prosím, na vědomí, že článek má pouze informativní charakter a nenabádá čtenáře k užívání.)

ARDS způsobené covidem-19

Covid-19 ovlivňuje hlavně dýchací systém, ojediněle některé okolní orgány. Pouze u těžkých forem může dojít k poškození myokardu (7,2–17%) a akutnímu poškození ledvin (2,9–15%). U pacientů se objevoval nízký index okysličení, což bezvýhradně souvisí s respiračním onemocněním, jako je ARDS. Výsledky CT ukazují zapojení obou plic – tj. obě dvě vykazují rozptýlené a těžké poškození. Některé případy zpočátku nevykazují až tak vážné příznaky, ale postupem času může dojít k poměrně rychlému zhoršení, tudíž je zapotřebí pacienty důkladným způsobem sledovat.

Pokud je syndrom akutní dechové (respirační) tísně způsoben covidem-19, jeho symptomy jsou rozpoznatelné přibližně po stejné době, jako je tomu u jiných příčin – tedy zhruba 9 dnech. Někteří lékaři hovořili o 7denním období, kdy by měl být potenciální nakažený sledován, ale autoři novějších studií apelují na delší období (minimálně 10 dní). Nejpravděpodobnější příčina selhání při onemocnění koronavirem je respirační selhání jako výsledek respiračních problémů.

Momentálně neexistuje žádný stoprocentní lék na ARDS, proto se u něj úmrtnost pohybuje na hranici až 40 %. Obyčejně bývají předepisovány léky ze skupiny kortikosteroidů, ale u pacientů s covidem-19 může dojít k jiným komplikacím. Jedná se tak o poněkud nebezpečnou metodu léčby, jež by měla být náležitě prozkoumána.

Co se děje v těle při onemocnění ARDS?

ARDS je způsobena infekcí, na kterou naše tělo reaguje nepřiměřenou zánětlivou reakcí – tento jev je označován jako „cytokinová bouře“. Následkem toho dochází k poškození plicních alveol, hromadění vody v plicích a poškození funkce výměny kyslíku. Vlivem zmenšení plic nastává takzvaná hypoxémie, tj. nedostatek kyslíku v krvi, což způsobuje poškození mozku, tkání a orgánů. S přibývajícím věkem pacient snáší ARDS hůře a vzniká u něj přirozeně vyšší riziko velmi vážného poškození či smrti. 

Jak je známo, zánět je zdravou obranou těla před nebezpečným poškozením infekcí, nicméně v závažných případech může spouštět nadměrnou zánětlivou reakci, která může být život ohrožující. Přesně to se odehrává v těle při onemocnění ARDS, kdy se postiženému obtížně dýchá, případně nemůže dýchat prakticky vůbec.

ARDS je způsobena infekcí, na kterou naše tělo reaguje nepřiměřenou zánětlivou reakcí
ARDS je způsobena infekcí, na kterou naše tělo reaguje nepřiměřenou zánětlivou reakcí; zdroj foto: health.clevelandclinic.org

THC a léčba ARDS: Výzkum

V červnu tohoto roku vědci z University of South Carolina v Kolumbii provedli studii, ve které zkusili na dvou skupinách myší aplikovat bakteriální infekci Staphylococcus aureus, zkráceně SEB. Tento typ infekce spouští cytokinovou bouři, tudíž i ARDS. První infikované skupině hlodavců bylo podáváno THC neprodleně po infekci SEB (20 mg / kg) – další dávka následovala po 24 a 48 hodinách (10 mg / kg). Vědci využili stejně vysokou dávku, jako je podávána pacientům s rakovinou pro zmírnění nevolnosti a zvýšení chuti k jídlu. Jaký byl výsledek tohoto výzkumu?

Hlodavci, u nichž nebylo aplikováno THC, byli výrazně letargičtí, měli rozcuchanou srst a vážné dýchací potíže. Všechny myši z této skupiny nakonec zemřely během 72–120 hodin, tudíž byla ARDS přičítána 100 % úmrtnost. Naproti tomu skupina hlodavců, na nichž bylo testováno podávání THC měla míru přežití 100 % – tedy každá myš po aplikaci THC dokázala překonat ARDS. Léčba tetrahydrokanabinolem potlačila zánětlivé cytokiny, které stojí za rozvojem tohoto syndromu. 

Podnět k diskuzi

THC pro léčbu ARDS bylo testováno již dříve, přičemž vědci dospěli k podobným výsledkům, ale za předpokladu, že kanabinoid byl aplikován ještě před samotným onemocněním. Studie z univerzity v Kolumbii však dokázala, že THC je možné aplikovat až po nakažení virem, což je jistě velkou výhodou pro potenciální pacienty. THC nejen potlačilo rozšiřující se zánět, ale také zlepšil celkovou funkci plic. Některé z výsledků poukazují rovněž na jeho imunopresivní účinky – tj. schopnost regulovat nadměrnou imunitní odpověď, která vede k nežádoucímu výskytu zánětu v těle.

Staphylococcus aureus (SEB) je antigen spouštějící v těle cytokinovou bouři neboli zánět. THC se svým protizánětlivým účinkem může usilovat o zařazení mezi léky vhodné pro léčbu ARDS. V samotném závěru studie autoři uvádí: „Je třeba poznamenat, že významná část pacientů s koronavirovou chorobou (covid-19) sestupuje se sepsí a ARDS doprovázenou cytokinovou bouří. Protože v současné době neexistuje účinná léčba proti ARDS, významné procento těchto pacientů s covid-19 umírá na vážné poškození plic a dalších orgánů způsobené cytokinovou bouří.“

O čem píšeme

Mohlo by pomoci CBD při léčbě ARDS?

Za dobu, kdy se šíří pandemie onemocnění covid-19, vynaložila spousta odborníků značné úsilí k tomu, aby přišli s nějakou účinnou metodou léčby. Jednou z možností je kromě jiného také léčebné konopí, konkrétně potom CBD. Tento kanabinoid je proslulý jednak svým protizánětlivým účinkem, jednak také imunopresivní schopností – udržuje imunitní odezvu na správné úrovni. Pacienti by se tak mohli vyhnout mechanickým zásahům, jako je ventilace, nebo smrti.

Imunolog a prozatímní proděkan pro výzkum na Dental College of Georgia – Babak Babanje autorem studie publikované v časopise Cannabis and Cannabinoid Research v září tohoto roku. Cílem bylo prozkoumat vliv kanabidiolu na cytokinovou bouři, která se vyskytuje u uměle vyvolané ARDS. Spoluautor studie, lékař a vědec – Jack Yu – se nechal slyšet, že CBD může pomoci při zotavení plic, jež prodělaly zmiňovanou cytokinovou bouři způsobenou covidem-19 a také zvýšit hladinu kyslíku v krvi na zdravou úroveň. 

Výzkumy jsou omezeny na pár laboratoří na území Spojených států amerických, protože virus je vysoce nakažlivý a jeho únik by mohl znamenat katastrofu. Pro účely testování vědci využili hlodavce, u nichž se účinky vesměs vždy podobají účinkům na člověku. Také z morálního a bezpečnostního hlediska není možné tak vážné onemocnění, jakým bezpochyby je ARDS, zkoušet léčit dosud neschválenými léčebnými postupy. Všechna dosavadní zjištění o terapeutickém využití CBD by naznačovala, že zde je určitá potenciální možnost zmírnění příznaků, ale na co vědečtí pracovníci v laboratoři přišli?

Umělá plicní ventilace je jedna z nějačstějších forem léčby ARDS a jiných akutních respiračních onemocnění, jakým je v současnosti i covid-19
Umělá plicní ventilace je jedna z nějačstějších forem léčby ARDS a jiných akutních respiračních onemocnění, jakým je v současnosti i covid-19; zdroj foto: lhsc.on.ca

CBD pomohlo ke zlepšení stavu u myší s ARDS

Hlodavci vykazovali všechny standardní projevy pozorovatelné u onemocnění ARDS, včetně destruktivní imunitní odpovědi způsobující nadměrný výskyt zánětlivých složek v plicích. Vědci uvedli, že podávání CBD redukovalo množství látek, které jsou zodpovědné za hyperaktivní imunitní reakci organismu – tj. snížil se počet zánětlivých cytokinů. Zvýšení hladin kyslíku v krvi a v plicích pomohlo obnovit poškozené části orgánů.

Nežádoucí aktivita imunitního systému vlastně z plic vytváří živnou půdu pro bakterie, na což reaguje opětovným zvýšením zánětlivých látek, cytokinů. Je to začarovaný kruh, ve kterém plíce ztrácejí svou přirozenou schopnost zásobovat organismus kyslíkem a odvádět oxid uhličitý z těla směrem ven. Jednou z metod, jak pomoci těmto pacientům, je mechanická ventilace – nicméně podle výsledků při jejím použití 30–50 % pacientů stejně onemocnění podlehne a nepřežijí.

Vědci porovnali hladiny cytokinů a kyslíku v krvi před a po podávání CBD, což navíc doplnili bedlivým sledováním změn teploty co by indikace zánětu. Jak už jsme avizovali výše, hladiny kyslíku stouply, zatímco hladiny zánětlivých látek klesly.

Podrobení bližšímu zkoumání po pár dnech tyto údaje potvrdilo – zánět byl na ústupu. Klinické i fyzické příznaky ARDS byly zmírněny po podávání kanabidiolu. CBD bylo aplikováno injekčně do oblasti břicha hlodavce, přičemž frekvence dávek byla stanovena tak, aby co nejvíce napodobovala typický průběh onemocnění u člověka – tedy na začátku nakažení ještě CBD podáváno nebylo, což mělo kopírovat situaci, kdy postižená osoba pro mírné počáteční příznaky ještě nevyhledává pomoc či nepodstupuje lékařské ošetření.

Shrnutí potenciálu CBD

Doktor Babak Baban říká, že kanabidiol zlepšil klinické příznaky ARDS a pozdější detailní studie plic ukázaly, že také výrazně zmírnilo jejich poškození, jako je otok tkání či zjizvení. Předznamenal další výzkumy, které by měly být zaměřeny na konkrétní orgány zasažené covidem-19. Lékaři nejsou natolik překvapeni výsledky, protože CBD je těmito účinky pověstné, ale přece jen by se mu mělo dostávat větší pozornosti, zejména v této tíživé pandemické situaci. 

Síla CBD oleje s plným spektrem

Vzhledem k tomu, že jsme zde popisovali vlastnosti obou kanabinoidů – CBD a THC – rádi bychom pohovořili o CBD oleji s plným spektrem, který kromě těchto dvou kanabinoidů obsahuje některé další, jako je CBG či CBN, a navíc ostatní přirozené konopné látky, jako jsou terpeny nebo flavonoidy. Výzkumy dokazují, že i malé množství všech těchto sloučenin v kombinaci vytváří takzvaný „doprovodný efekt“. Jedná se o synergii mezi všemi zmiňovanými představiteli konopných látek, díky níž se rapidně zvyšuje účinnost každé jedné z nich.

To by mohlo být užitečné v případě pacientům s ARDS způsobené onemocněním covid-19. Velkou výhodou je fakt, že ve většině států stále nemusíte překračovat zákon, přestože budete užívat CBD extrakt s THC, jelikož stačí, aby THC bylo v hodnotách do maximálně 0,3 % – míra povolená ve většině zemí. 

CBD a THC jsou jen 2 z mnoha kanabinoidů a dlaších látek obsažených v plnospektrálních extraktech z léčebného konopí
CBD a THC jsou jen 2 z mnoha kanabinoidů a dlaších látek obsažených v plnospektrálních extraktech z léčebného konopí; zdroj foto: https://www.drraworganics.com/

Síla CBG (kanabigerol)

Vědci z McMaster University v Ontariu testovali celkem 5 různých sloučenin nacházejících se v rostlinách lékařského konopí. Při výzkumu probíhajícím ve zkumavkách přišli vědci na to, že CBG velice úspěšně napomohlo usmrcení bakterií Staphylococcus aureus – MRSA. Kromě toho CBG také pomohlo odstranit mikrofilm MRSA, jenž často přetrvává na kůži anebo lékařských implantátech. Doplňující testování proběhlo na laboratorních myších, které byly infikovány bakterií MRSA. Výsledky naznačují, že kanabigerol je při léčbě stejně účinný jako vankomycin – běžně užívaný lék, kterému se dává přednost až ve chvíli, kdy žádné jiné léky nezabírají.

Mike Brown, vedoucí mikrobiolog studie, uvádí: „Je před námi spousta práce na prozkoumání potenciálu kanabinoidů co by antibiotik z hlediska bezpečnosti. Nicméně kanabinoidy jsou úžasné látky podobající se dosavadním lékům.“ Ve světě vědy se traduje, že vyprodukované CBG u konopí funguje jako ochrana před napadením patogeny a bakteriemi. Výzkumný pracovník Mark Blaskovich dodává, že konopí má obzvlášť vysoký podíl antibakteriálních látek, avšak většina z nich není v lidském těle účinná.

Terapeutické účinky terpenů

Jak již bylo zmiňováno, CBD olej s plným spektrem obsahuje kromě kanabinoidů a flavonoidů také terpeny. Těmto látkám vděčí rostliny léčebného konopí za svou nezaměnitelnou vůni, které se zpravidla liší odrůda od odrůdy. Mimo to posilují imunitní systém, regenerují kognitivní funkce, stabilizují emoční výkyvy, zmírňují úzkost či psychotické stavy a působí antibakteriálně, protinádorově, protizánětlivě a snižující chuť k jídlu. 
Zdroj titulní fotografie: vox.com

Zdroj zmíněných studií:

Studie, červen 2020:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.00893/full

Studie, září 2020:

https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/can.2020.0043

Časté dotazy

Konopí má řadu prokazatelně léčivých vlastností, kterými přispívá například k léčbě revmatismu, epilepsie, rakoviny, artritidy, poruchy spánku, nervových onemocnění a spoustu dalšího. Z kanabinoidů se vytváří konopné produktu, kterými jsou konopné masti, CBD oleje, konopná semínka a jiné. Konopí je v neposlední řadě také blahodárné pro naši pleť a je to výborný doplněk stravy. Konopné oleje a čaje mají prokazatelně pozitivní účinky na náš metabolismus a imunitní systém.

Konopí je stále ve společnosti kontroverzním tématem a tak se provádí stále více studií, které zkoumají a prokazují jeho léčebné účinky. V poslední dekádě bylo vydáno více než 15 000 vědeckých článků o farmakologických účincích konopí a více než 2000 článků zabývajících se funkcí endogenních kanabinoidů. Tyto studie se zabývaly v podstatě všemi lékařskými oblastmi včetně terapeutických účinků na lidské tělo. Bylo několikrát prokázáno, že konopí má skutečně pozitivní vliv na řadu problémů. Nejčastěji využívaným konopným produktem je CBD olej, který se přímo váže na endokanabinoidní systém, ten má vliv na řadu funkcí v těle.

  • Články z kategorie Konopné terpeny, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 09/30/20
(Aktualizováno: 09/29/20)