Rakovina kůže: Jak velkou pomoc představuje CBD?

Náš největší smyslový orgán, kůže, plní celou řadu důležitých funkcí – zejména potom tu obrannou. Rakovina v žádném případě není nijak příjemnou záležitostí, ať už se jedná o poměrně lépe rozpoznatelnou a léčitelnou rakovinu kůže, nebo jakýkoliv jiný typ. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejčastější formu rakoviny, která pro pacienta může být v horších případech smrtelná, lékaři i vědci z celého světa oslavují každý nový způsob léčby, jež se podaří objevit. CBD (kanabidiol) má několik potenciálně využitelných vlastností, jak ukázaly výzkumy posledních let. Přírodní pomoc s minimálními vedlejšími zní kouzelně, pojďme se do tohoto tématu ponořit hlouběji.

Rakovina kůže: úvod, specifikace onemocnění

Prakticky jakákoliv buňka v lidském těle se může proměnit v rakovinnou, čímž vlastně ztrácí schopnost dělit se a zanikat, jak bývá u běžných (zdravých) buněk zvykem. Naopak u nich dochází k téměř nekonečnému dělení, až do doby, než nádor zcela zahubí svého hostitele. Protože může toto onemocnění propuknout prakticky v jakékoliv části, a zahrnovat všechny typy buněk, zdá se nemožné najít jeden účinný způsob, jak tomu obecně zamezit. CBD se dokáže vázat na kanabinoidní receptory, jež jsou součástí endokanabinoidního systému (ECS) v našem těle, čímž reguluje funkci a činnost buněk.

Příznaky rakoviny kůže

Zpravidla bývají postižena místa, která jsou nejvíce vystavena slunečnímu ultrafialovému záření (UV), jako jsou obličej, ruce, paže, hrudník nebo krk. Výjimkou však nejsou ani další oblasti jako chodidla, kůže pod nehty, pohlavní orgány atd. Na začátku může vypadat jako drobná piha, suché místo či skvrna, nicméně to už záleží na konkrétním typu rakoviny kůže. Chorobu rozdělujeme primárně na nemelanomovou (většinou se nešíří) a s melanomem (šíří se; je život ohrožující). Známé jsou 3 základní typy:

 • Spinocelulární karcinom – objevuje se jednak na částech těla vystavených slunci, jednak také třeba v ústech, na genitáliích a v jiných oblastech, které nepřichází s UV zářením tolik do kontaktu. Je typický svědivým pocitem, přičemž pacienti mají nutkání si postižená místa škrábat, čímž rozšiřují infekci. Spinocelulární karcinom se může natolik zvětšit, že zasáhne do dalších orgánů. Opět může vypadat různě – jako šupinatá, zarudlá, až krvácející skvrna na kůži; bolestivý vřed; výrůstky s krvácejícím středem nebo bradavice.
 • Bazocelulární karcinom – postiženy bývají buňky ve spodní vrstvě kůže, a to hlavně v místech nejvíce vystavených slunečnímu záření. Tento typ karcinomů je poměrně snadno léčitelný, vyvíjí se pomalu a většinou nezasahuje další orgány, tkáně, kosti apod. Může se projevit různými způsoby – jako několik dní trvající bolest na kůži; červený flek, který může svědit, pálit, bolet či krvácet; hladký (lesklý) hrbolek zbarvený podle vašeho pigmentu; popřípadě bolestivý puchýř.

 • Melanom – přestože nejde o nejčastější typ rakoviny kůže (RK), rozhodně je nejvíce nebezpečný. U žen se často vyskytuje na zádech, na hrudi a na hlavě; u mužů na krku. Není výjimkou, že se však objeví úplně jinde – v podstatě prakticky kdekoliv na těle. Jak jsme již zmiňovali výše, melanom má sklon k šíření, což z něj dělá tolik nebezpečný zdravotní problém. Jak zjistit, zda jde o melanom, či nikoliv?

Rakovina kůže se primárně dělí na 3 různé typy, kdy rozdíl je vždy v hloubce kožního útvaru, viz foto (Vlastní)

Rakovina kůže se primárně dělí na 3 různé typy, kdy rozdíl je vždy v hloubce kožního útvaru, viz foto zleva spinocelulární karcinom, bazocelulární karcinom a melanom; zdroj foto: almurshidimed.com

Diagnostika melanomu aneb metoda „ABCDE”

Lékaři vyvinuli jednoduchý test, jehož cílem je pomoci vám identifikovat, jestli se ve vašem případě jedná o melanom, nebo ne. Nazvali jej jednoduše „ABCDE“ – každé písmeno je vlastně zkratkou slova – jmenovitě A = Asymmetric (asymetrie), B = Borders (ohraničení), C = Changes (změna barvy), D = Diameter (průměr) a E = Evolving (vyvíjení se)

 • „A“ (asymetrie) – melanomy bývají asymetrické. To znamená, že pokud byste nakreslili uprostřed nich čáru, vzniklé poloviny nebudou totožné.

 • „B“ (ohraničení) – standardní znaménko má hladké okraje, kdežto melanom je mívá vroubkované, vyvýšené či jinak členité. To může být známkou rakoviny kůže.

 • „C“ (změna barvy) – znaménka mívají jednotnou barvu. Melanomy se mohou v některé části měnit, proto dávejte pozor na tyto odlišnosti. Červené, bílé, modré, černé a další odstíny by pro vás měli být signálem, že něco možná není v pořádku.

 • „D“ (průměr) – větší průměr znaménka (nad 6 mm) může znamenat RK.

 • „E“ (vyvíjí se) – melanom se může měnit, ať už tvarově, barevně, velikostně apod. Doporučuje se věnovat pozornost starší i novějším znaménkům, která se na vašem těle objeví, abyste předešli potenciálním problémům, popřípadě je vyřešili zavčas. 

Možnosti léčby rakoviny kůže

Prevence vzniku (RK) je důležitá hlavně v oblastech s agresivním UV zářením. Měli byste se chránit opalovacím krémem s vyšším faktorem; vyhýbat se přímému vystavení slunci v době, kdy je jeho síla nejintenzivnější; alespoň jednou měsíčně provést kontrolu znamének doma a jednou ročně u specializovaného lékaře. Důležitou roli zde může hrát také genetika, kterou ovlivníte opět jen minimalizováním spouštěcích, okolních faktorů. Pokud se u vás i přesto objeví onemocnění RK, máte k dispozici několik variant léčby.

 • Chirurgický zákrok – většina typů RK, zejména bazocelulární a spinocelulární, jsou odstraněny chirurgicky dermatologem. Jedná-li se o vážnější poškození, pak je potřeba proniknout hlouběji nebo zvolit jinou metodu.

 • Lokální léčba – obvykle se používá při včasné diagnóze RK a zahrnuje fotodynamickou terapii, lokální chemoterapii či modifikátory imunitní odpovědi.

 • Chemoterapie – vhodná pro pacienty s pokročilým stádiem RK, kdy je zasaženo více částí těla. Prostřednictvím chemoterapie se lékaři snaží zpomalit nebo zastavit rychlé dělení buněk.

 • Radiační léčba – pooperační krok, při němž jsou zničeny poslední žijící rakovinné buňky.

 • Cílená terapie – léky používané při melanomové i nemelanomové RK. Mohou se objevit závažné vedlejší účinky spojené s užíváním konkrétních medikamentů.

 • Imunoterapie – speciálně navržené léky, které spouští imunitní reakci.

Velmi důležitou prevencí jsou pravidelné kontroly znamének u vašeho dermatologa. Neméně podstatná je také ochrana před UV zářením pomocí nejrůznjěších krémů s ochranným faktorem (Vlastní)
Velmi důležitou prevencí jsou pravidelné kontroly znamének u vašeho dermatologa. Neméně podstatná je také ochrana před UV zářením pomocí nejrůznjěších krémů s ochraným faktorem; zdroj foto: orlandodermatologycenter.com

CBD a rakovina kůže

Existuje úzké spojení mezi endokanabinoidním systémem a přílišným množením buněk, které se objevují u všech typů rakoviny. V podstatě můžeme říci, že špatně fungující endokanabinoidní systém vytváří vhodnější podmínky pro vznik a rozvoj rakoviny. Protože CBD napomáhá jeho správné funkci, může se významně podílet na prevenci vzniku této choroby. A nejen to – níže uvedené výzkumy prozrazují, že kanabidiol má mnohem více zajímavých vlastností využitelných při samotném boji s rakovinou.

Po dlouhém výčtu studií, jež byly provedeny od dob objevení ECS (90. léta 20. století), již nelze pochybovat o mnoha účincích léčebného konopí (či CBD konopí) využitelných v lékařství. Kanabinoidy, jako je CBD a další, vlastně napodobují látky přirozeně se vyskytující v lidském těle – takzvané endokanabinoidy – jejichž úlohou je udržovat rovnováhu v těle na buněčné úrovni. Díky tomu zasahuje do tolika procesů, že bychom jim mohli věnovat samostatný článek. Předně je důležité si uvědomit, v jakých oblastech se nachází zmiňované receptory, protože kromě mozku, centrální nervové soustavy a některých orgánů můžete najít také kanabinoidní receptory v kůži. Regulují zde produkci kožního mazu, tedy i vylučování škodlivých látek, a vytváří ochranný film sloužící jako štít před patogeny ohrožujícími organismus.

Kanabinoidní receptory jako možnost léčby

Časopis FASEB JOURNAL publikoval v roce 2006 studii, v níž autoři hodnotili, do jaké míry může stimulace kanabinoidních receptorů pomocí kanabinoidů zabraňovat vzniku a šíření melanomu. Bylo prokázáno, že aktivace receptorů CB1 a CB2 snižuje růst právě melanomů, proliferaci (dělení buněk) a zvyšuje apoptózu melanomu (tedy buněčnou smrt). Účinku bylo dosaženo bez pozorovatelného zhoršení imunitní odpovědi nebo psychoaktivních účinků. Jedna z autorů studie, Cristina Blázquez, dodává: „Tato zjištění mohou přispět k návrhu nových chemoterapeutických strategií pro léčbu melanomu.“

CBD a rakovina prsu u člověka

Rok 2006 by opravdu bohatý na výzkumy okolo CBD, protože hned v září tohoto roku byla zveřejněna další studie zaměřující se na kanabinoidy v souvislosti s karcinomem prsu. Vědci se zaměřili obecně na látky nacházející se v rostlinách léčebného konopí, ale zvýšenou pozornost věnovali konkrétně kanabidiolu (CBD). Celkem použili 5 testovacích konopných sloučenin – jmenovitě kanabigerol (CBG), tetrahydrokanabinol (THC), kanabichromen (CBC), kyselinu kanabidiolovou (CBDA) a kyselinu tetrahydrokanabinolovou (THCA)

Výsledky jasně naznačily, že CBD je ze všech pěti látek nejúčinnější inhibitor růstu nádorových buněk, tj. nejlépe zabraňuje šíření rakovinných buněk. Autoři studie uvádí: „Experimenty naznačují, že účinek kanabidiolu je způsoben jeho schopností vyvolat apoptózu prostřednictvím přímé, nebo nepřímé aktivace kanabinoidu CB2 a vaniloidních přechodných receptorů. Naše údaje podporují další testování kanabidiolu a extraktů bohatých na kanabidiol pro potenciální léčbu rakoviny.

(Pozn.: Na území České republiky je konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 % omezeno zákonem. Legislativa v jiných státech se může lišit. Berte, prosím, na vědomí, že článek má pouze informativní charakter a nenabádá čtenáře k užívání.)

Výsledky studie z roku 2006 naznačily, že CBD je jedním z nejúčinnějších kanabinoidů a působí jako inhibitor růstu nádorových buněk, tj. zabraňuje šíření rakovinných buněk
Výsledky studie z roku 2006 naznačily, že CBD je jedním z nejúčinnějších kanabinoidů a působí jako inhibitor růstu nádorových buněk, tj. zabraňuje šíření rakovinných buněk; zdroj foto: blogs.webmd.com

"Protinádorový mechanismus" kanabinoidů

Z roku 2006 se přesuneme do roku 2016, kdy vyšla španělská studie se skromným názvem „Protinádorové mechanismy kanabinoidů“, publikovaná v časopise Current Oncology. Můžeme se v ní dočíst o několika zajímavých účincích kanabidiolu v souvislosti s rakovinnými buňkami. Apoptózu (smrt) nezdravých buněk vlivem podávání CBD, autoři přisuzují mimo jiné jeho schopnosti zvýšit produkci reaktivních forem kyslíku v rakovinných buňkách. Nutno podotknout, že navzdory pokroku ve výzkumu, vědečtí pracovníci jsou si vědomí své částečné neznalosti v mechanismech, ke kterým dochází aplikací kanabidiolu. Kromě kanabinoidních receptorů tak může ovlivňovat jiné receptory z dalších tělesných systémů – některé dokonce ještě nebyly objeveny. 

Za zmínku stojí také kombinovaná léčba několika kanabinoidních sloučenin současně. Je známo, že mezi nimi funguje jistá synergie, díky níž dochází ke zvýšení účinnosti. Tento jev dostal název „doprovodný efekt“, přičemž není vůbec složité jej dosáhnout – ve skutečnosti stačí užívat CBD olej s plným spektrem, který kromě kanabidiolu obsahuje také další kanabinoidy a látky přirozeně se vyskytující v léčebném konopí. Dokonce ani nevadí, že některých kanabinoidů je zde opravdu stopové množství – k dosažení doprovodného efektu to stačí.

Které další vlastnosti CBD by mohly být prospěšné?

Jelikož rakovina kůže souvisí se vznikem zánětu, který se může začít nekontrolovaně šířit celým tělem, velkou výhodou CBD je jeho protizánětlivé působení. Již před několika tisíci lety bylo léčebné konopí používáno v lékařství zejména pro tuto jeho přední vlastnost. Většina nemocí je doprovázena zánětem, tudíž kanabidiol může poskytnout alespoň částečnou úlevu téměř vždy. Neměli bychom zapomínat na to, že je silným antioxidantem, tj. dokáže chránit buňky před oxidačním poškozenímDlouhodobý stres je pouze jedním z faktorů, díky nimž dochází k oxidaci, přičemž rakovina obecně je se stresem spojována. 

Způsoby aplikace CBD

V této situaci se přímo nabízí použití lokálních CBD produktů, jako jsou krémy, gely, masti, pleťové vody, séra atd. Pacient tak umožní kanabidiolu dostat se přímo ke zdroji potíží tak, že nanese potřebnou dávku přímo na postižené místo. Pokud takto aplikujete CBD několik dní, poškozená oblast má neustálý přísun účinných látek, což se zdá být nejúčinnější metodou. Nezapomínejte, že je nutná konzultace s lékařem a za žádných okolností byste neměli dávat přednost této doplňkové léčbě před doporučenou metodou, jež stanoví váš doktor.

Druhou variantou je CBD olej, tinktura či CBD extrakt. Ten můžete užívat například sublingválně (nanesením pod jazyk) nebo prostřednictvím kapslí. Výhodou může být pokrytí většího množství problémů, které mohou s RK souviset. Ideálně můžete kombinovat lokální péči s CBD olejem. Odborníci radí začít s menším množstvím – například Cannapio tinktura s 3, 6, 9 nebo 12 % kanabidiolu vám s průměrnou spotřebou vystačí téměř na celý jeden měsíc užívání.

Vhodnou metodou aplikace CBD jsou při rakovině kůže jistě kosmetické přípravky s obsahem účinného kanabinoidu. Nejvyužívanější jsou masti, gely či tělové a pleťové oleje
Vhodnou metodou aplikace CBD jsou při rakovině kůže jistě kosmetické přípravky s obsahem účinného kanabinoidu. Nejvyužívanější jsou masti, gely či tělové a pleťové oleje; zdroj foto: sensiseeds.com

Shrnutí článku

 • CBD pomáhá snižovat nadměrný růst rakovinných buněk

 • CBD zvyšuje apoptózu rakovinných buněk – tj. buněčnou smrt

 • CBD napomáhá zmírňovat zánět u rakoviny kůže

 • CBD dokáže chránit buňky před oxidačním poškozením

Respektovaný zdroj titulní fotografie: nytimes.com (autor: Gracia Lam)

Zdroj zmíněných studií: 

2006, studie:

https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1096/fj.06-6638fje?keytype2=tf_ipsecsha&ijkey=c2eb4478e693394b6d7ce6bd00a60204501bedb6

2006, studie č. 2:

https://jpet.aspetjournals.org/content/318/3/1375?ijkey=16c924e7925c421e68eee58de9d1d8450c20f245&keytype2=tf_ipsecsha

2016, studie:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4791144/

O čem píšeme

 • Články z kategorie Konopí a rakovina, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/09/20
(Aktualizováno: 10/09/20)