Efektivita užívání CBD při léčbě Amyotrofické laterální sklerózy (ALS)

Přestože vědci učinili za poslední roky zásadní pokrok v možnostech léčby řady onemocnění, stále jim trochu uniká jedna konkrétní – jedná se o Amyotrofickou laterální sklerózu neboli ALS. Vzhledem k tomu, že se jedná o neurodegenerativní poruchu, jejich cílem je zaměřit se na neuronová spojení v mozku, která jsou kromě ostatních také střediskem řízení motorických funkcí.

Dosavadní způsoby léčby přináší jisté pozitivní výsledky, nicméně do popředí se čím dál více dostávají různé alternativní prostředky, včetně CBD co by látky z řad kanabinoidů obsažených v léčebném konopí. Co může nabídnout pacientům s touto chorobou?

Co je to ALS?

Amyotrofická laterální skleróza (ALS), též známá jako Lou Gehrigova choroba, je onemocnění postihující zejména osoby ve věku 40 až 70 let. U postižených dochází k poškození neuronů odpovědných za kontrolu pohybu svalů. V praxi to vypadá tak, že dotyčný postupem času ztrácí schopnost jakkoliv pohybovat nejen končetinami, ale svaly obecně – v rozvinutém stádiu onemocnění nemůže polykat či mluvit. Přestože si to mnozí neuvědomují, také dýchání je řízeno svaly, proto je většina úmrtí ve spojení s ALS zapříčiněna respiračními problémy či zástavou dechu

Zřejmě nejznámějším člověkem, který trpěl tímto onemocněním, byl britský teoretický fyzik Stephen Hawking. Motorické neurony nepředávají signál svalům, jejichž dysfunkce vede k ochabnutí a pacient je postupem času nucený využívat invalidní vozík. Velké množství běžných činností není schopen sám vykonávat, takže je zapotřebí asistence, což jednak znesnadňuje člověku začlenění se do obyčejného života, jednak to zpravidla významně poškodí jeho psychiku. Jak poznáme, že se o nás pokouší ALS?

Příznaky amyotrofické laterální sklerózy

 • Svalová slabost (hlavně u rukou a nohou)

 • Porucha funkce končetin

 • Křeče a tiky svalů (zejména u rukou a nohou)

 • Zhoršené dýchání či polykání

 • Vada řeči a problémy s intonací

 • Svalová paralýza

 • Poruchy spánku

 • Bolest svalstva

 • Zvýšená produkce slin

Příznaky ALS
Příznaky ALS se objevují postupně po celém těle, nejčastěji se jedná o nadměrnou produkci slin či ochabování (nejen) obličejového svlastva ; zdroj foto: clinicaladvisor.com

Příčiny amyotrofické laterální sklerózy

 • Genetika

 • Dědičnost

 • Oxidační poškození

 • Autoimunitní onemocnění

 • Virové infekce

 • Environmentální faktory apod.

Diagnostika a běžný způsob léčby ALS

Dodnes neexistuje žádný specifický test, který by sloužil konkrétně pro účely diagnózy ALS. Ve skutečnosti má podobné symptomy, jako je možné pozorovat u jiných degenerativních poruch, a proto je důležité nejprve vyřadit ostatní možnosti, než je stoprocentně potvrzena tato možnost. Série testů zahrnuje většinu a někdy i všechna níže uvedená testování:

 • Elektrodiagnostické testy – slouží k měření elektrických výbojů probíhajících v tkáních, tj. konkrétních postižených oblastech.

 • Rozbor krve a moči – je nutné vyloučit imunologické a zánětlivé onemocnění.

 • Rentgen či magnetická rezonance

 • CT vyšetření krční páteře

 • Biopsie nervů a svalů

 • Neurologické vyšetření

Standardní metody léčby ALS

Jak jsme již nastínili v úvodu, bohužel v dnešní době neexistuje žádný účinný lék, který by pacienta trvale zbavil onemocnění ALS. Z toho důvodu bývají předepisovány medikamenty, případně doporučeny terapie, jež buď zpomalují rozvoj nemoci, nebo zmírňují některé příznaky. Často je okolo pacienta celý tým odborníků z oblastí jako jsou fyzioterapie, logopedie, výživa, psychologie či psychiatrie atd. Jejich cílem je usnadnit pacientovi život s ALS a zajistit jeho maximální možnou samostatnost. Standardní léčbu amyotrofické laterální sklerózy dělíme do několika základních skupin:

 • Léky – dosud byly schváleny dva léky pro léčbu ALS – riluzol a edaravon. První zmíněný, riluzol, snižuje hladinu glutamátu, čímž zmírňuje poškození důležitých neuronů. Může o několik měsíců prodloužit pacientův život, ale nikdy již neopraví porušené neurony. Lékaři většinou předepisují i další léky, jejichž cílem je omezit vedlejší příznaky, jako jsou deprese, svalová ztuhlost, úzkost, křeče, nadměrné slinění, nespavost a mnoho dalších.

 • Fyzioterapie – lehká cvičení a aktivity mohou pomoci postiženému alespoň k částečné samostatnosti. Patří sem plavání, chůze, jízda na kole atd. Tyto činnosti posilují nejen svaly, ale také duševní zdraví člověka s ALS.

 • Logopedie – odborníci z tohoto odvětví pomáhají pacientům s mluvením, protože i v této oblasti dochází k dysfunkci z důvodu ochabnutí svalů. V pokročilém stádiu bývá využíváno počítačového syntetizátoru řeči, který slouží pro dorozumívání. Zajímavým faktem je, že si lze nahrát vlastní hlas do tohoto zařízení, který využijete v období, kdy už nebudete moci aktivně mluvit.

 • Nutriční výživa – specialisté dbají na to, aby pacient přijímal kvalitní a potřebné živiny, nejlépe potom lehce polykatelné. Zvýšená produkce slin je často vyřešena odsáváním, čímž je minimalizováno riziko udušení nebo zápalu plic, k němuž může dojít vdechnutím slin.

 • Podpora dýchání – svaly potřebné k dýchání také ochabují, což se může projevit dušností, kašlem a jinými respiračními problémy. Kromě dýchacích technik může lékař pacientovi poskytnout masku s neinvazivní ventilací, u nejtěžších forem potom mechanické ventilátory.

Lehká cvičení a rehabilitace mohou pacientlm s ALS pomoci s udržením koordinace a také po psychické stránce s dodáním sebejistoty
Lehká cvičení a rehabilitace mohou pacientům s ALS pomoci s udržením koordinace a také po psychické stránce s dodáním sebejistoty; zdroj foto: amwell.com

O čem píšeme

CBD a amyotrofická laterální skleróza

Cílem některých běžně doporučovaných léků, terapie a cvičení je poskytnout spojení ochrany neuronů, zmírnění zánětu a zvýšení odolnosti vůči oxidačnímu poškození. Shodou okolností všemi třemi vlastnostmi disponuje CBD (kanabidiol), proto je možné jej použít jako potenciální doplněk léčby pro pacienty trpící ALS. Podíváme se nyní na konkrétní výhody, jež s sebou přináší užívání CBD:

 • Dokáže snižovat nadměrnou tvorbu slin – osoby postižené ALS mívají problém s ovládáním svalů úst, proto u nich dochází k hromadění slin. CBD snižuje nadprodukci slin v ústech, tudíž by mohl pro pacienty znamenat částečnou úlevu a nemuseli by používat odsavače, které nejsou příliš praktickou záležitostí.

 • Napomáhá zmírňovat svalové napětí – studie prokázují schopnost CBD uvolňovat napětí svalstva (tzv. spasticita). ALS doprovázejí křeče či záškuby, takže i zde by eventuálně mohlo nabídnout pomocnou ruku. Stejné uvolňující účinky byly pozorovány třeba u Tourettova syndromu – záškuby a tiky jsou jejich společným jmenovatelem.

 • Může tlumit bolest – mezi typické příznaky amyotrofické laterální sklerózy patří bolest, jež může být skutečně intenzivní. CBD působí na specifické receptory a ovlivňuje tak vnímání bolesti. Svou roli zde bude hrát také zvýšená hladina anandamidu u uživatelů kanabidiolu. Tato látka je nazývána jako „molekula blaženosti“ a bývá spojována s pozitivními pocity.

 • Dokáže zlepšit spánek – u pacientů s ALS se přirozeně objevují poruchy spánku související s jejich fyzickým i psychickým stavem. Uživatelé CBD a samotné výzkumy dokazují, že kanabidiol příznivě ovlivňuje kvalitu spánku, spánkový cyklus a také zkracuje dobu potřebnou pro usnutí.

ALS a endokanabinoidní systém: Jak jsou provázané?

Poškození neuronů zastávajících funkci řízení motoriky nastává, když nejsou schopny vyloučit odpadní látky, které vznikají při jejich činnosti. CBD v těle interaguje v endokanabinoidním systému – ten zajišťuje bunečnou rovnováhu, tzv. homeostázu. Jedná se o složitý mechanismus ovlivňující náladu, reprodukci, spánek a další. Velmi důležitá je v tomto případě antioxidační vlastnost kanabidiolu. Jak spolu souvisí CBD a mozkové buňky?

Antioxidační a protizánětlivý účinek CBD

Na začátku roku 2020 polští vědci publikovali přehledovou studii, v níž se zaměřili na kanabidiol co by antioxidant s protizánětlivými vlastnostmi. CBD zachycuje volné radikály a mění je na méně aktivní formy, což je typický účinek všech známých antioxidačních látek. Těchto výsledků bylo dosaženo při testování na zvířatech i lidech, proto není pochyb o pozorovaných účincích. Výsledkem studie je tvrzení vědců, že CBD vykazuje o 30–50 % větší antioxidační aktivitu, než je tomu v případě vitamínu C. To může potenciálně pomoci snížit riziko vzniku rakoviny, zánětlivých a neurodegenerativních onemocnění.

Vedoucí projektu a vědkyně z polského Białystoku, Sinemyiz Atalay, dodává: „Relativně nedávno byly vícesměrné biologické účinky demonstrovány na různých preklinických modelech, včetně antioxidačních a protizánětlivých účinků kanabidiolu. V souvislosti s uvedenými údaji se zdá, že CBD je výhodnější než jiné sloučeniny ze skupiny kanabinoidů. V terapeutických aplikacích kanabidiolu je důležitý nedostatek psychotropních účinků.“ CBD a mozek spolu souvisí víc, než jsme si mysleli.

Výsledky studií na téma CBD a ALS

V roce 2015 byla v časopise Neurotherapeutics publikována španělská studie provedená na Complutense University, ve které hlodavci s diagnózou ALS dostávali CBD. Vědci pozorovali zpomalení průběhu onemocnění, což bylo podle nich způsobeno změnami endokanabinoidního systému nacházejícího se v míše, mozkovém kmeni a centrální nervové soustavě. V závěru studie se můžete dočíst: „Léky na bázi kanabinoidů mohou sloužit jako nová terapie schopná oddálit či zastavit neurodegeneraci při akutních a chronických neurodegenerativních stavech, vzhledem k jejich schopnosti normalizovat homeostázu glutamátu, snižovat oxidační poškození a zmírnit zánět.“

Normální funkční neuron ve srovnání s neuronem poškozeným ALS

Léky na bázi kanabinoidů mohou dlle studií sloužit jako nová terapie schopná oddálit či zastavit neurodegeneraci a ochabování svalstva při neurodegenerativních stavech. Na obrázku lze pozorovat rozdíl mezi zdravím funkčním neuronem ve srovnání s neuronem poškozeným ALS; zdroj foto: youthneuro.org

Je dobré užívat CBD při ALS?

Všechno nasvědčuje tomu, že kanabidiol může být potenciálně vhodnou doplňkovou léčbou. Jeho nejdůležitějšími vlastnostmi jsou protizánětlivost, antioxidace a neuroprotektivita, přičemž za zmínku stojí i další, výše zmíněné přednosti. Pokud byste se rozhodli kombinovat běžné léky s CBD, nezapomeňte se vždy poradit s lékařem – některé léky, zejména zatěžující játra, není ideální užívat společně s kanabidiolem. Důvodem je metabolizace probíhající v játrech, respektive váš organismus by nemusel zvládat rozkládání tak velkého množství látek najednou, což může vést k jeho přesycení. 

Jakou metodu užívání zvolit?

Metody užívání CBD se liší v mnoha ohledech, jako je doba nástupu účinků, doba trvání účinků nebo biologická dostupnost – tj. kolik účinných látek se vám skutečně dostane do krevního oběhu. Někteří pacienti kromě toho volí kombinaci produktů s lokálním použitím (krémy, masti atd.) a CBD olej, popřípadě CBD tinktury či extraktu. Pokud vás bolí konkrétní místo na těle, jistě se vyplatí použít například mast, nicméně díky orálnímu užití CBD tinktury dokážete cílit na více problémů, nejen na jednu konkrétní oblast

Nejlepší volbou je CBD tinktura s plným spektrem, protože díky přítomnosti všech kanabinoidů dochází ke zvýšení účinnosti každého z nich – takzvaný doprovodný efekt. Doporučili bychom například Cannapio tinkturu s 6 % CBD, která je takovou takříkajíc zlatou střední cestou mezi slabšími a silnějšími CBD extrakty. Je nutné dát prvnímu nástupů účinků čas, jelikož každý z nás reaguje na kanabinoidy trochu odlišně – tudíž jednomu může stačit méně, jinému naopak více. Zde je krátký přehled dostupných způsobů užívání:

 • Tinktury a CBD oleje – nástup účinků: 30 minut; doba působení: 2–4 hodiny

 • CBD kapsle, tobolky – nástup účinků: 60 minut; doba působení: 4–6 hodin

 • CBD květykoncentráty (inhalace) – nástup účinků: 5 minut; doba působení: 30–60 minut

 • CBD krémy a gely – nástup účinků: 2 hodiny; doba působení: více než 5 hodin

Dle odborníků jsou extrakty a tinktury nejúčinnější metodou aplikace CBD, na našem eshopu můžete objevit hned několik druhů plnospektrálních Cannapio CBD tinctur

Dle odborníků jsou extrakty a tinktury nejúčinnější a nejlépe vstřebatelnou metodou aplikace CBD, na našem eshopu můžete objevit hned několik druhů plnospektrálních Cannapio CBD tinctur.

Dávkování CBD

Jak možná víte, není možné určit ideální dávku použitelnou pro každého z nás. Výsledný efekt se může lišit, protože se lišíme pohlavím, hmotností, fyzickým i duševním stavem atd. Také každý produkt má jinou koncentraci, tudíž skutečně nelze zobecnit, kolik CBD byste měli užívat. Znovu upozorňujeme, že je naprosto nutné probrat s lékařem vaše možnosti, ostatně ten by vám měl poskytnout také radu ohledně dávkování. Doporučuje se začít na nízké denní dávce, pokud bude potřeba, tak ji postupně pomalu zvyšovat. Na začátku by vám mohla pomoci CBD kalkulačka, díky které můžete zohlednit některé základní parametry, jako je váha, pohlaví či koncentrace CBD u produktu.

Za zkoušku stojí také metoda zvaná mikrodávkování. Spočívá v rozdělení denní dávky na několik menších, které užíváte během celého dne. Někteří uživatelé vsadili na deník, do něhož si poctivě zapisovali svou dávku a pozorované účinky – tímto způsobem můžete brzy najít ideální množství přímo pro vás. Kanabidiol je sám o sobě bezpečnou látkou a mírné vedlejší účinky CBD jsou hlášeny jen zřídka. 

Shrnutí článku

 • ALS je neurodegenerativní onemocnění způsobené poškozením neuronů

 • CBD má prokazatelné protizánětlivé, antioxidační a neuroprotektivní vlastnosti, které jsou potenciálně využitelné při léčbě ALS

 • CBD napomáhá zmírňovat některé další příznaky související s onemocněním ALS

 • Pokud se rozhodnete pro CBD co by doplňkovou léčbu ALS, nejprve se důkladně poraďte s vaším ošetřujícím lékařem

Respektovaný zdroj titulní fotografie: cfdc.org

Zdroje zmíněných studií:

Studie, leden 2020:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7023045/

Studie. 2015:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604192/

Časté dotazy

ALS je zkratka pro amyotrofickou laterální sklerózu. Je to velmi vzácné nervosvalové onemocnění, kvůli kterému mozek přestává ovládat veškeré svaly v těle. Ve finále je člověk jako vězeň ve vlastním těle, neboť není schopen ovládat své tělo, ale mysl mu stále funguje. Touto nemocí trpěl například Stephen Hawking. Konopí je známý antioxidant a pomáhá snížit škody na nervových tkáních. CBD je silným neuroprotektantem a tak může být nápomocný ke snížení problémů spojené s ALS.

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Mezi nejčastěji používané druhy konopných výrobků k lékařskému a terapeutickému užití patří oleje a tinktury s vysokým obsahem CBD a naopak nízkým obsahem THC. Dávkování je velmi individuální a měli bychom mít na paměti hmotnost těla. Optimální dávka závisí na účelu užívání. Užívá se orálně pár kapkami pod jazyk. Obsah CBD v kapkách závisí na jeho procentuálním rozpětí. 5% olej obsahuje cca 2 mg v jedné kapce, 10% olej 4 mg a 20% olej zhruba 8 mg CBD v jedné kapce.

Endokanabinoidní systém, neboli ECS je komplexní systém buněčné signalizace. Reguluje hladiny hormonů, spánek, náladu a spoustu dalšího. THC a CBD fungují interakcí s ECS, ten je aktivní i přesto, že jste nikdy neužili jakýkoliv konopný výrobek. CBD se váže na ECS aniž by aktivoval jeho receptory. Naopak THC stimuluje ECS receptory v mozku a podílí se na regulaci serotinu. CBD je aktivní složkou v konopí, které není psychoaktivní a díky například CBD oleji přispívá k léčbě mnoha fyzických i psychických problémů.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Neurodegenerativní onemocnění jsou následkem narušení funkcí centrální nervové soustavy. K těmto onemocněním patří například Parkinsonova choroba, u které je již veřejně známo, že konopí přispívá k její léčbě. Pacienti trpící touto chorobou zaznamenali po inhalaci konopí výrazné zlepšení motorických funkcí. Při Parkinsonově ale i Alzheimerově chorobě je ideálním řešením užívat konopí například v podobě konopných tyčinek.

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, které postihuje centrální nervovou soustavu. Dochází k poškozování ochranného obalu nervových vláken v míše a mozku. Mezi příznaky patří zánět očního nervu, chronická únava a celková slabost, poruchy hybnosti, potíže s pamětí a myšlením, závratě nebo malátnost. Největším problémem je zánět, kanabinoidy jsou silnými protizánětlivými činidly. Chrání buňky před opotřebováním a stárnutím. CBD oleje tak mohou pomoci při léčbě roztroušené sklerózy a zmírňovat její příznaky.

 • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/12/20
(Aktualizováno: 10/11/20)