Klinický deficit endokanabinoidů: Co to je a jak se projevuje?

Léčebné konopí, zejména pak odrůdy CBD konopí, se v posledních letech těší stále větší a větší popularitě. Vděčí za to především široké škále potenciálních léčebných účinkům, kterým značnou pozornost věnují již také lékaři a mnoho dalších odborníků, potažmo výzkumníků. Všichni bychom rádi slyšeli, že léčebné konopí dokáže vyléčit všechny naše neduhy. 

Ačkoliv se nejedná o “všelék”, nýbrž o jakousi pomocnou či doplňkovou metodu běžné léčby, od jedné konkrétní zdravotní komplikace by pomoci skutečně mohlo. V dnešní článku budeme hovořit o příznacích a důsledcích klinického deficitu, tedy nedostatku, endokanabinoidů v lidském organismu. Pojďme na to...

Endokanabinoidní systém a jeho funkce

Ve velkém množství předcházejících článků, jež jste si na našem blogu mohli přečíst, jsme již endokanabinoidní systém a jeho důležitost zmiňovali. Dnes se na tento mechanismus podíváme ale opravdu detailně. Jelikož jeho znalost je pro proniknutí do zmiňované problematiky naprosto klíčová. 

Jestliže se člověk rozhodne začlenit léčebné či CBD konopí do svého života, obvykle tak učiní pro dosažení konkrétního cíle při léčbě svých obtíží. Ať už se jedná o úlevu od chronické či akutní bolesti, nevolnosti, bolestí hlavy, kožních problémů nebo například důsledků neurodegenerativních onemocnění, kam můžeme zařadit Alzheimerovu či Parkinsonovu chorobu

Léčebné konopí dokáže s výše zmíněnými nemocemi pomoci díky specifickým přírodním chemickým sloučeninám zvaným kanabinoidy. Ty se nacházejí v každé konopné rostlině a stojí za všemi vlastnostmi a schopnostmi konopí, jež je možné v lékařství využít. Existuje přes 100 různých kanabinoidů, mezi ty nejznámější však řadíme THC, CBD nebo CBG. Kanabinoidní sloučeniny se vážou a interagují s hustou sítí receptorů, konkrétně s receptory CB1 a CB2, které jsou součástí rozsáhlé soustavy známé pod názvem “endokanabinoidní systém”, zkráceně ECS. 

Kanabinoidní receptory se nacházejí v podstatě po celém těle, avšak v některých místech jsou koncentrovanější než v jiných. Receptor CB1 bychom hledali převážně v mozku a centrální nervové soustavě. Za určitých podmínek, má aktivace tohoto receptoru “na svědomí” psychoaktivitu a významné změny vnímání. K této situaci však dochází pouze v případě, že receptor CB1 interaguje s kanabinoidem THC, který působí intoxikačně. Více se můžete dočíst zde. Přesně opačným způsobem působí kanabinoid CBD, jež dokáže své schopnosti přizpůsobit potřebám vašeho endokanabinoidního systému a homeostázy. CBD tyto receptory spíše povzbuzuje k činnosti prospěšné pro celý organismus.

Receptory CB2 se naproti tomu nacházejí zejména v imunitním systému, kde hrají pochopitelně velkou roli v udržování přirozené obranyschopnosti a velmi podstatné homeostázy. Tyto receptory nepůsobí stimulativně vůči nervové soustavě, jejich aktivace tedy nevyvolává změny v chování či vnímání.

Napadá vás, jak je možné, že jsou kanabinoidy našemu tělu tak vlastní? Jak je možné, že je tělo takto snadno přijme? Odpovědí jsou endogenní kanabinoidy. Zcela přirozené látky, které naše tělo samo produkuje, a to i v případě, že žádné léčebné konopí neužíváte. Tyto látky byly paradoxně objeveny o něco později, než samotný endokanabinoidní systém, což je také důvod podobnosti názvů.

Kanabinoidní sloučeniny se vážou a interagují s hustou sítí receptorů, konkrétně s receptory CB1 a CB2, které jsou součástí rozsáhlé soustavy známé pod názvem “endokanabinoidní systém”, zkráceně ECS.
Kanabinoidní sloučeniny se vážou a interagují s hustou sítí receptorů, konkrétně s receptory CB1 a CB2, které jsou součástí rozsáhlé soustavy známé pod názvem “endokanabinoidní systém”, zkráceně ECS. 

Klinický deficit endokanabinoidů

Ačkoliv klinický deficit kanabinoidů není mezi obyčejnými lidmi až tak rozšířený pojem. Odborné veřejnosti je tento jev velmi dobře známý. Klinický nedostatek endokanabinoidů se podílí na vzniku a dalším rozvoji velkého spektra poruch a onemocnění. Jak jste se již mohli dočíst, receptory endokanabinoidního systému jsou rozmístěny po celém těle. Jednou z hlavních funkcí ECS je v prvé řadě udržování organismus ve stavu buněčné rovnováhy, tedy tzv. homeostázy, o níž jsme nedávno psali, více zde

Jinými slovy, pokud endokanabinoidní systém nefunguje správně a je narušena homeostáza, v našem těle může nastat kaskáda zdravotních komplikací. Pakliže tento stav trvá skutečně dlouhodobě, může vést až k rozvoji závažných chorob, nejčastěji autoimunitního charakteru.

Vzhledem k tomu, na jak rozsáhlém množství fyziologických procesů se endokanabinoidní systém podílí, je třeba poznamenat, že fytokanabinoidy (tedy kanabinoidy vyskytující se mimo lidské tělo) mohou být při klinickém deficitu endokanabinoidů naprosto zásadní možností léčby a zmírňování příznaků konkrétních onemocnění.

V podstatě je nutné si uvědomit, že klinický nedostatek endokanabinoidů, může stát za jakýmkoliv typem onemocnění. Jelikož za vznik těchto poruch a nemocí může obvykle velmi silné narušení zmiňované homeostázy, a ta je s dostatkem endokanabinoidů v organismu přímo provázaná. Ve většině případů, je naše tělo v produkci endogenních kanabinoidů velmi dobré. Existují ale výjimky a ne v každém těle tato schopnost funguje tak, jak má. V takových případech je, takříkajíc, “zaděláno” na malér. 

Pojďme se nyní podrobněji podívat na některé časté zdravotní problémy, které se deficitu endokanabinoidů týkají.

O čem píšeme

Důsledky nedostatku endokanabinoidů

1. Migrény

Kdo migrénu nikdy nezažil, dost možná si nedovede představit, jak intenzivní, nepříjemný a bolestivý zážitek to je. Toto však není pouhá bolest hlavy, nýbrž poměrně rozsáhlý problém, nejčastěji s neurologickými kořeny. Léčba migrény je dosti zdlouhavou záležitostí. Mnohdy se lékař příčiny ani nedobere, jelikož o migrénách existuje stále hodně neznámých. V poslední době ale začíná narůstat počet výzkumů, které se tomu tématu věnují.

Ve výsledcích těchto studií často stojí, že jednou z možných a nejpravděpodobnějších příčin vzniku migrén, je nestálá hladina serotoninu v mozku. Ke správné kontrole hladiny této “molekuly štěstí” (jak se serotoninu také přezdívá) dokáže významně přispět endogenní kanabinoid anandamid, který mimo jiné disponuje významnými účinky při regulaci bolesti.

Jestliže ale v organismu není dostatek anandamidu, ani dalších tělem přirozeně produkovaných kanabinoidů, je na místě doplnit je například pomocí kanabinoidních sloučenin z léčebného konopí. Nabízí se zejména CBD odrůdy konopí, které jsou obzvláště oblíbené právě pro své terapeutické a relaxační vlastnosti, jakožto i schopnost mírnit bolesti.

Migrény a lidé, kteří jimi trpí, se často setkávají s nepochopením a podceňováním intenzity obtíží, jež jim migréna způsobuje
Migrény a lidé, kteří jimi trpí, se často setkávají s nepochopením a podceňováním intenzity obtíží, jež jim migréna způsobuje; zdroj: unsplash.com (autor: Adrian Swancar)

2. Syndrom dráždivého tračníku (IBS)

Syndrom dráždivého tračníku je stav charakteristický silnými křečemi v břiše, nadýmáním a průjmem. Všechny tyto příznaky taktéž souvisí s nedostatkem endokanabinoidů. Ačkoliv se jedná “pouze” o syndrom a nikoliv onemocnění, je jeho průběh i tak dosti závažný a prakticky vždy zasahuje pacientovi do každodenních činností. 

Studie zabývající se tímto tématem odhalily, že syndrom dráždivého tračníku souvisí s kanabinoidní receptory ve střevě. Konkrétně tedy s jejich nedostatkem. Za normálních okolností pomáhají tyto receptory kontrolovat přecitlivělost a případné vznikající záněty ve střevech. To je však prakticky nemožné, jestliže je endokanabinoidů v organismu málo a ECS tak nemůže fungovat. 

Mimo to syndrom dráždivé tračníku taktéž souvisí s kolísavou hladinou serotoninu v těle, přesněji řečeno s jeho nízkými hodnotami. Serotonin má totiž schopnost zpomalit střevní pohyblivost, což může pomoci kontrolovat a zmírňovat křeče, které IBS doprovází.

POZOR: Jestliže uvažujete nad užívání léčebného konopí a trpíte tímto syndromem, je obzvláště důležité poradit se se svým ošetřujícím lékařem!

Syndrom dráždivého tračníku dle studií souvisí s kanabinoidní receptory ve střevě. Konkrétně tedy s jejich nedostatkem, čímž dochází k narušení přirozeného prostředí střev
Syndrom dráždivého tračníku dle studií souvisí s kanabinoidní receptory ve střevě. Konkrétně tedy s jejich nedostatkem, čímž dochází k narušení přirozeného prostředí střev; zdroj foto: www.scientificanimations.com

3. Fibromyalgie

Tato zánětlivá systémová porucha je známá zejména kvůli silným bolestem, které ji doprovází. Jedná se o určitý typ mimokloubního revmatismu. Deficit endokanabinoidů, je velmi často považován za přímou příčinu vzniku fibromyalgie. Podobně jako migréna, je i fibromyalgie spojena s nesprávnou hladinou serotoninu. Logicky lze tedy předpokládat, že i zde by mohla molekula anandamid velmi pomoci. Což je také důvodem, proč se někteří nebojí využít léčebného potenciálu konopí. 

Řada lékařů je účinkům konopí a jeho významu v lékařství nakloněna a považují ho za jednu z legitimních možností léčby. Proto odborníci využívají možnosti, předepsat svým pacientům zcela legálně i konopí s obsahem THC, která má při léčbě fibromyalgie prokazatelně dobré výsledky. Lékařský předpis od speciálně vyškoleného lékaře, je však jedinou možností, jak THC konopí získat. Navíc je předepisováno ve velmi omezeném množství a pouze v případech, kdy to zdravotní stav skutečně vyžaduje. 

CBD konopí je naproti tomu pokládáno za legální pouze za předpokladu, že jeho hodnoty THC nejsou vyšší než 0,3 %. Takto zní legislativa v České republice. V ostatních státech se však zákony často liší a je potřeba značná obezřetnost.

Fibromyalgie se může projevit bolestí svalstva kdekoliv na těle, stejně tak ale může působit například zažívají obtíže či migrény
Fibromyalgie se může projevit bolestí svalstva kdekoliv na těle, stejně tak ale může působit například zažívají obtíže či migrény; zdroj foto: technologynetworks.com

Jak může pomoci konkrétně CBD?

Výše jste se mohli dočíst, že kanabinoidy interagují s receptory ECS. Kanabidiol, tedy CBD, je však jednou velkou výjimkou, jelikož se na receptory neváže, nýbrž působí jako jakýsi modulátor. Jednou z primárních funkcí CBD je potlačit uvolňování amid hydrolázy mastných kyselin, zkráceně FAAH. Tento enzym štěpí anandamid, jeden z našich endogenních kanabinoidů, který velkou mírou přispívá k našemu zdraví, a to jak na fyzické, tak psychické úrovni. Znamená to tedy, že potlačením FAAH, CBD zajišťuje správně fungující endokanabinoidní systém a umožňuje tělu prosperovat

Jak už nyní víte, při stavu, jako jsou migrény, hraje anandamid velmi důležitou roli. Speciálně při migrénách, může být léčebné konopí velkým pomocníkem, což dokazuje i celá řada dostupných studií. CBD odrůdy konopí a také extrakty či tinktury z nich vyráběné, disponují silnými protizánětlivými a anxiolytickými vlastnostmi potenciálně využitelnými v lékařství. CBD je mimo to považováno za účinné analgetikum. Přesto všechno je ale potřeba mít na paměti, že CBD nemusí účinkovat u každého. Jeho vlastnosti jsou stále pod drobnohledem odborníků. 

Na deficitu endokanabinoidů je velmi zajímavým faktem, že všechny 3 zmiňované zdravotní problémy, mají společnou celou řadu příznaků. Dost často dochází také k jejich vzájemnému překrývání. Není tak vůbec výjimkou, že u pacienta s migrénami se projeví i příznaky fibromyalgie. Stejně tak značné procento postižených fibromyalgií hlásí i symptomy syndromu dráždivého tračníku. Tato zjištění vedou lékaře k hypotéze, že klinický deficit endokanabinoidů může být v konečném důsledku zcela jiná, za to velmi komplexní porucha. V současnosti probíhají výzkumy, jejichž cílem je odhalit toto případné onemocnění a v nejlepším možném případě i jeho léčbu.

Respektovaný zdroj titulní fotografie: cannigma.com

Zdroj zmíněné studie: 

Klinický deficit endokanabionoidů: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28861491/

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

Endokanabinoidní systém, neboli ECS je komplexní systém buněčné signalizace. Reguluje hladiny hormonů, spánek, náladu a spoustu dalšího. THC a CBD fungují interakcí s ECS, ten je aktivní i přesto, že jste nikdy neužili jakýkoliv konopný výrobek. CBD se váže na ECS aniž by aktivoval jeho receptory. Naopak THC stimuluje ECS receptory v mozku a podílí se na regulaci serotinu. CBD je aktivní složkou v konopí, které není psychoaktivní a díky například CBD oleji přispívá k léčbě mnoha fyzických i psychických problémů.

Fibromyalgie je nevyléčitelný bolestivý syndrom, který může postihovat celé tělo. Bolest se může vyskytnout ve svalech, kostech i vazech. Je to velmi těžko diagnostikovatelná nemoc. Příčiny nemoci nejsou dosud známy. Každý pacient může bolest pociťovat jinak, například jako vrtání, pálení, řezání a nebo jako tupou bolest. CBD může ovlivnit fybromyalgii díky jeho vlivu na endokanabinoidní systém. Dokáže ovlivnit chod buněk, které způsobují zánět v nervovém systému. CBD je taktéž známý a nápomocný svými protizánětlivými a analgetickými vlastnostmi.

Léčba migrény pomocí CBD je momentálně ve fázi studií, neboť studie konopí byly dlouhou dobu nelegální. Přesto, že o léčebných účincích CBD na migrénu nevíme zatím příliš, nelze popírat jeho léčebný přínos k mnoha zdravotním potížím. K příznakům migrény patří bolest, úzkost a nevolnost, na to vše má CBD pozitivní vliv. CBD lze užívat například orálně pomocí CBD olejů, které mají dlouhotrvající účinek úlevy. Inhalačním užitím nastupuje účinek oproti olejům mnohem rychleji. Na pomoc od migrény jsou vhodné například konopné odrůdy jako je White Widow, OG Kush nebo Chocolate Haze.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Migréna je chronické záchvatovité onemocnění, které postihuje cévy v mozku. Migrénou trpí ženy 3x více než muži. Příčinami mohou být stres, genetické dispozice, ostré sluneční záření, alkohol, úraz hlavy, onemocnění mozku nebo i některé léky. Migréna se projevuje jako tupá bolest, vystřeluje do spánků, zadní či přední části hlavy a okolí očí. CBD působí jako účinný neuroprotektant. Z toho důvodu může pomoci aplikace konopné masti či CBD oleje při příznacích migrény.

  • Články z kategorie THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 10/19/20
(Aktualizováno: 11/12/20)